WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Документи для вступу до аспірантури приймаються поетапно: перший етап – з 15.06. до 30.06. 2012 року, другий етап – з 20.08 до 01.09. 2012 року, крім суботи та неділі. Підготовка в ...»

Оголошення про прийом до аспірантури та докторантури

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

оголошує прийом до аспірантури та докторантури

Документи для вступу до аспірантури приймаються поетапно: перший етап –

з 15.06. до 30.06. 2012 року, другий етап – з 20.08 до 01.09. 2012 року, крім суботи та неділі.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

·коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

·коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

·міжнародних договорів України;

·загальнодержавних програм;

·договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури університету подають такі документи:

Заяву.

1.

Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 2.

якій вступник до аспірантури навчається або працює;

Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

3.

Реферат з обраної наукової спеціальності;

4.

Рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

5.

Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності );

6.

Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о.

7.

Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 8.

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9.

10. Три фотокартки (3х4);

11. Паспортні дані.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

В університеті ведеться підготовка АСПІРАНТІВ З НАСТУПНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Назва спеціальності Шифр спеціальнос ті Математичний аналіз 01.01.01 Диференціальні рівняння 01.01.02 Геометрія і топологія 01.01.04

–  –  –

Документи для вступу до докторантури приймаються поетапно: перший етап

– з 15.06. до 30.06. 2012 року, другий етап – з 20.08 до 25.08. 2012 року, крім суботи та неділі.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

·коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

Вступники до докторантури університету подають до такі документи:

1. Заяву;

2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3. Список опублікованих наукових праць і винаходів;

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);

6. Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);

7. Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);

8. Витяг із протоколу засідання кафедри щодо зарахування до докторантури;

9. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

11. Три фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури

–  –  –Похожие работы:

«Катеринопільська районна центральна бібліотека (Методичні рекомендації) Катеринопіль Клуби та об'єднання, за інтересами одна із найбільш вдалих форм диференційованої роботи з різним и групам и читачів по задоволенню їх читацьких потреб. Вони можуть стати логіч ним продовженням індивідуальної роботи з читачами. Клуб створюється для спілкування людей, що мають єдину мету, завдання, інтереси, для обм іну думками, удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, літератури, людської діяльності,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 4. С. 333–338. УДК: 168.5 ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ Готинян-Журавльова В.В. В науковій літературі розглядаються логічні, гносеологічні аспекти класифікації, але не розглядаються онтологічні аспекти. Чим насправді є класифікація: поділом понять або сортуванням речей? Для пошуку відповіді на це питання можна застосувати онтологію буття...»

«Інформаційний лист НАУКОВО-УЧБОВИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВА ОСВІТА» ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ EUROPEAN STUDENTS UNION (BRUSSELS, BELGIUM) УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 21-22 березня 2013 року ПРОВОДЯТЬ Міжнародну науково-практичну конференцію “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ” – ПЕРШИЙ ЗАОЧНИЙ ЕТАП – м. Київ, Україна До участі у конференції запрошуються науковці, молоді фахівці,...»

«Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах Серія перша Від давнини до Нового часу Переказала Катерина ГЛОВАЦЬКА Художник Рафаель МАСАУТОВ КИЇВ «ВЕСЕЛКА» ТЕРНОПІЛЬ «НАВЧАЛЬНА КНИГА–БОГДАН» ББК 84(0) 3 Г64 Прозовий переказ для дітей славетної Гомерової поеми про мандри й пригоди героя Троянської війни Одіссея на шляху додому. Автор передмови доктор філологічних наук А. О. Білецький Віршований переклад Бориса Тена Друкується за виданням: К. : Веселка, 2005 Редакційна колегія Бібліотеки...»

«“Геодезія для розвитку і прогресу” ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Квітень, 23-25. Львів – Яворів, Співголови конференції: 2014 Україна Ігор Тревого – Президент Українського товариства геодезії і картографії, докт., проф., м. Львів, Ярослав Яцків – директор Головної астрономічної обсерваторії, акад. НАН України, м. Київ, Іван Заєць – директор департаменту геодезії і картографії Держземагенства України, м.Київ. Володимир Ткаліч – Голова Державної служби геодезії, картографії та када Члени оргкомітету:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»