WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |

«В.П. Харченко, О.Є. Луппо АЕРОНАВІГАЦІЯ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов - заступник ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

В.П. Харченко, О.Є. Луппо

АЕРОНАВІГАЦІЯ

Навчальний посібник

Київ 2007

УДК 629.735.05:621.396.933(075.8)

ББК 0571-5-05 я 7

Х227

Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов - заступник директора з

наукової роботи (Центральний дослідний інститут навігації і

управління);

д-р техн. наук К.С.Сундучков – заступник директора з наукової

роботи ДП «Укркосмос»

Харченко В. П., Луппо О.Є.

Х227

Аеронавігація: Навч. посіб.

К.: НАУ, 2007 – 374 с.

Викладено основи інструментальної та автоматизованої навігації. Розглянуто методи підготовки та виконання автоматизованого польоту, забезпечення безпеки навігації, використання технічних засобів навігації в інструментальному та автоматизованому польотах, в особливих умовах та при заході на посадку стосовно до вимог співдружності незалежних держав та рекомендацій ІКАО.

Для студентів спеціальностей 6.100118 «Системи аеронавігаційного обслуговування», 6.100109 «Обслуговування повітряного руху»; студентів факультету інформаційних технологій, Інституту заочного та дистанційного навчання, а також фахівцям служб аеронавігаційного обслуговування польотів.

УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 © В.П.Харченко, О.Є.Луппо, 2007

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЩ – авіаційний астрономічний щорічник АДП – аеродромний диспетчерський пункт АІ– аеронавігаційна інформація АК – астрономічний компас АЛП – астрономічна лінія положення АНЗ – аеронавігаційний запас палива АНК – авіаційний навігаційний комплекс як частина пілотажно - навігаційного комплексу АНОП – аеронавігаційне обслуговування польотів АНС – аеронавігаційна система АРК – автоматичний радіокомпас АРП – автоматичний радіопеленгатор АСШР – автоматизована система штурманських розрахунків АС КПР - автоматизована система керування повітряним рухом БАН – бюро аеронавігаційної інформації БВ – бічне відхилення БД – база даних БІНС – безплатформенна інерційна навігаційна система БП – безпека польотів БПР (БПРМ) – ближня приводна радіостанція (радіомаяк) БРЛ – бортовий радіолокатор повітряного судна БУР – бічне упередження розвороту БЦОМ – бортова цифрова обчислювальна машина ВО – візуальне орієнтування ВОРЛ – вторинний оглядовий радіолокатор ВПМ – вихідний пункт маршруту ВПР – висота прийняття рішення ВРК – відлік радіокомпаса ВРПІ (UIR)– район польотної інформації верхнього повітряного простору ГД – горизонтальна дальність ГНК –гіронапівкомпас гПа – гектопаскаль ГТД – газотурбінний двигун ДАІ – документи аеронавігаційної інформації ДВ – додаткове виправлення ДВК – дуга великого кола ДВШЗ – доплерівский вимірник швидкості і зносу ДПП – диспетчерський пункт підходу ДПРС (ДПРМ) – далека приводна радіостанція (р/маяк) ЕОМ – електронно-обчислювальна машина З – захід, західний ЗВМ – зони візуального маневрування ЗІШК (ЗМШК, ЗУШК) – заданий істинний (магнітний, умовний) шляховий кут ЗПС – злітно-посадкова смуга ЗС – захід Сонця ЗШК – заданий шляховий кут ІВП – інструкція з виробництва польотів ІД – індукційний датчик ІК – істинний курс IKAO – міжнародна організація цивільної авіації ІКВ – інерційна курсова вертикаль ІНО – індикатор навігаційної обстановки ІНС – інерційна навігаційна система ІПР (ІПС) – істинний пеленг радіостанції (ПС) ІШК – істинний шляховий кут ІШР – інженерно-штурманський розрахунок польоту КЕ – контрольний етап для проміру навігаційних елементів у польоті КІНО – комплексний індикатор навігаційної обстановки в системах електронної індикації ПС з комплексами стандартного пілотажно навігаційного обладнання КСПНО) КК – компасний курс ККВ – курсовий кут вітру ККО – курсовий кут орієнтира ККР – курсовий кут радіостанції ККС – курсовий кут сонця КЛЕ ПС – керівництво з льотної експлуатації ПС КО – контрольний орієнтир КПІ – комплексний пілотажний індикатор у системах електронної індикації ПС із КСПНО КПМ – кінцевий пункт маршруту КПНО (ПНК) – комплекс пілотажно навігаційного обладнання ПС (пілотажно навігаційний комплекс) КПП – керівництво щодо проведення польотів КПР – керування повітряним рухом КПС – командир ПС КС – курсова система КТА – контрольна точка аеродрому КУЛП - курс учбово-льотної підготовки пілотів КХ – короткі хвилі ЛБВ – лінійно-бокове відхилення ЛВД – літаководіння ЛЗШ – лінія заданого шляху ЛП – лінія положення ЛРА – лінія рівних азимутів ЛРВ – лінія рівних відстаней ЛРПР – лінія рівних пеленгів радіостанції ЛРПС – лінія рівних пеленгів ПС ЛРРВ – лінія рівних різниць відстаней ЛС – льотна служба ЛФШ – лінія фактичного шляху ЛУР – лінійно - бокове упередження розвернення м – метр МБВ – мінімальна безпечна висота МК ( В,С, Р) – магнітний курс (виправлений, середній, розрахований) МК – магнітна корекція ММ – морська миля мм рт.
ст. – тиск у міліметрах ртутного стовпа МН РЛС – метео-навігаційна радіолокаційна станція МНХ – мінімальна навігаційна характеристика МПЗ – магнітне поле Землі МПЛ – місцева повітряна лінія МПМ – малий прямокутний маршрут МПТ – міжнародна повітряна траса МС – місцеположення ПС МШК – магнітний шляховий кут НАІ ЦА – наставлення за аеронавігаційною інформацією ЦА НВ ЦА – наставлення з виконання польотів ЦА НЕП – навігаційний елемент польоту НІ – навігаційна інформація НП – навігаційний параметр (іноді населений пункт) НРЛ – наземний радіолокатор НРТЗ – наземні радіотехнічні засоби НТ – настання темряви НТШ– навігаційний трикутник швидкостей НС – навігаційна система НС – настання світанку НСК – нормальна сферична система координат НСЯ ( З,П ) – настання сонячного явища (у пункті зльоту, посадки) НШС ЦА – наставляння по штурманській службі ЦА ОМ – опорний меридіан ОПВП – особливі правила візуальних польотів ОПМ – опорний пункт маршруту ОПР – обслуговування повітряного руху ОПРС – окрема приводна р/станція ОСК – ортодромічна система координат ОСЛ – обчислювач системи літаководіння П – пеленг ПВП – правила візуальних польотів Пд – південь, південний ПД – похила дальність ПІНО – проекційний індикатор навігаційної обстановки ПК – поправка курсу ПМШК – посадковий магнітний шляховий кут Пн – північ, північний ПН – повітряна навігація ПНД – пункт необов’язкової доповіді ПНО – пілотажно-навігаційне обладнання ПНП – прилад навігаційний плановий ПОД – пункт обов’язкової доповіді ПП – повітряний простір ППЛ – попередній план польоту ППМ – поворотний пункт маршруту ППП – правила польотів за приладами ПР – пеленг радіостанції ПРД - передавач ПРС – приводна радіостанція ПС – повітряне судно ППС- пеленг повітряного судна ПТ – повітряна траса Р КПР – район керування повітряним рухом РДЦ – районний диспетчерський центр РЛО – радіолокаційний орієнтир РЛС – радіолокаційна станція РМ – радіомаяк РН – радіонавігація РНК – радіонавігаційна карта РНО (РНЗ) – радіонавігаційне обладнання (засіб) РНТ – радіонавігаційна точка (ПРС, АРП, НРЛ) РО – радіолокаційне орієнтування РП – радіопеленгатор РПІ (FIR)– район польотної інформації РС – радіостанція РТО – радіотехнічне обладнання РТС – радіотехнічні системи РЦ – районний центр с – секунда С – схід, східний САІ – служба аеронавігаційної інформації СВШ – система повітряних сигналів(висоти і швидкості) СЕІ – система електронної інформації СК – система координат СКВ – середньоквадратичне відхилення виміру СКП – середньоквадратична похибка (в навігації рівноцінна СКВ) СНС – супутникова навігаційна система СПЗ – система попередження зіткнень СР – служба руху СС – схід сонця СС КПР – супутникова система керування повітряним рухом СЯ – сонячне явище ТВА (ТВАЗ) – таблиці висот азимутів світил (зірок) ТЗН – технічні засоби навігації ТЗП – термометр зовнішнього повітря ТКС – точна курсова система ТЛГ – телеграф, телеграма ТПР – точка початку розвороту УК – умовний курс УПР умовний пеленг радіостанції Ф – фут ФЕА – функціонально-економічний аналіз ФМШК (ФІШК, ФУШК) – фактичний магнітний (істинний, умовний) шляховий кут ФШК – фактичний шляховий кут ЦА – цивільна авіація ЧЕ – чутливий елемент ШЗП – штурманське забезпечення польотів ШК (л, о) – шляховий кут (локсодромії, ортодромії) ШПП – штурманський план польоту ШС – штурманська служба ШСЗ – штучний супутник Землі 2-D – (Two-dimensional) двовимірний 3-D – (Three dimensional) тривимірний ADS – (Automatic Dependant Surveillance) автоматичне залежне спостереження AFCS – (Aircraft Flight Control System) бортові системи керування польотом AIP – (Aeronautical Information Publication) збірник аеронавігаційної інформації ATIS – (Airport Terminal Information Service) служба автоматичної передачі інформації в зоні аеродрому CDI – (Command-Direction Instrument) командно-пілотажний прилад CNS – (Communication, Navigation, Surveillance) зв’язок, навігація, спостереження CSE – (Course Set Error) похибка задавання курсу DME – (Distance Measuring Equipment) далекомірна система ближньої навігації FANS – (Future Air Navigation System) спеціальній комітет з майбутніх аеронавігаційних систем FIS – (Flight Information Service) польотно-інформаційне обслуговування FLOE – нарада з планування і координації впровадження маршрутів ОПР регіону Близького Сходу FMS – (Flight Management System) система керування польотом GLONASS – (Global Navigation Satellite System) глобальна навігаційна супутникова система (Російська Федерація) GNSS – (Global Navigation Satellite System) глобальна навігаційна супутникова система GPS – (Global Positioning System) глобальна система визначення місцезнаходження (США) HSI – (Horizontal Situation Indicator) плановий індикатор обстановки ІКАО – (International Civil Aviation Organization) міжнародна організація цивільної авіації LORAN-C – система дальньої навігації MLS – (Microwave Landing System) мікрохвильова система посадки MNPS – (Minimum Navigation Performance Specifications) вимоги до мінімальних навігаційних характеристик MSE – (Middle Square Error) середньоквадратична похибка NATO – (North Atlantic Treat Organization) Північно - Атлантичний Оборонний Союз NAVAIDS– (Navigation Aids) готовність навігаційних засобів NDB – (Non-Directional Beacon) ненаправлений радіомаяк NM– (Nautical Mile) морська миля NNSS– (Nautical Navigational Satellite System) морська навігаційна супутникова система NОТАМ – (Notice To Airmen) попередження для пілотів OMEGA– ДНЧ – система дальньої навігації RDSS – (Radio Detection Satellite System) супутникова система радіовизначення RGCSP – група експертів з розгляду загальної концепції ешелонування RNAV – (Area Navigation) зональна навігація RNP – (Required Navigation Performance) потрібні навігаційні характеристики RNPC – (RNP Conception) концепція необхідних навігаційних характеристик RSS – (eRror Square Sum) сума квадратів помилок TARTAR – нарада з планування і координації впровадження маршрутів ОПР Європейського регіону та Середньої Азії TLS – рівень безпеки польотів VOR – (VHF Omnidirectional Radio Range) кутомірна система ближньої навігації WGS-84 – (World Geodetic System 1984) всесвітня геодезична система відліку

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

А – азимут (пеленг) Аі – азимут істинний Ам – азимут магнітний Ау – азимут умовний D – довжина (відстань) Н – висота НА – висота абсолютна Ні – висота істинна від фізичної поверхні землі (перешкоди) Нп – висота поміряна (іноді висота виміру) Нр – висота абсолютна (висота рельєфу) Ніп– висота щодо ізобаричної поверхні 760 мм рт. ст. (1013, 2 гПа) Нпер– абсолютна висота штучних перешкод Нпр – висота приладова Нв,з – висота набору (відходу, зниження) із указівкою тиску за шкалою барометричного висотоміра ДЗз – похибка заміру висоти ДЗін – похибка виміру висоти інструментальної ДЗа– похибка виміру висоти аеродинамічної ДЗУ–похибка виміру висоти сумарної (ДHін+ДHа) ДЗб– похибка виміру висоти барометричної ДЗt– похибка виміру висоти температурної ДЗр– похибка виміру висоти за рахунок зміни рельєфу ДЗ– перевищення аеродрому (ізобари) ДЗн,з – величина зміни висоти при наборі (зниженні) Р– тиск у мм рт. ст. (гПа) Рст – тиск стандартний Рпр – тиск приведений до рівня моря Рmin – тиск мінімальний за маршрутом Ра – тиск аеродрому на рівні приземлення (стоянки) R– радіус (радіус розвороту ПС) So,л – довжина ортодромії (локсодромії) ДSо,л – подовження ортодромії (локсодромії) Sпр – відстань пройдена Sв,у – відстань пройдена вдень (уночі) Sз,д – відстань зустрічі (догону) Т–абсолютний час (іноді абсолютна температура) ТИ– середньосонячний час Т зл,п – час злету (посадки) Тпр – час прибуття (відправлення) Тм – час місцевий Тп,д,л – час поясний (декретний, літній) Тгр,мск – час на меридіані Гринвіцькому (московський) t, Дt – інтервал часу (іноді температура в градусах Ц) tв,у – час польоту вдень (уночі) tпр,зал – час пройдений (загальний, що залишився) tр – час розрахований (на ділянці, маршруті) tке,р – час на контрольному етапі (розвороту на заданий кут) tрозк – час польоту за розкладом tз,дог – час зустрічі (догону) Т – абсолютна температура загальмованого повітря Т0 – абсолютна температура біля землі (на висоті) Тз.

п – абсолютна температура зовнішнього повітря Тсер – середня температура шару повітря за шкалою абсолютних температур tо,н – температура (у градусах Цельсія) біля землі (на висоті) tз.п – температура зовнішнього повітря, єС tсер.п – температура середня шару повітря tсер – температура середньорічна tmіn – температура мінімальна по маршруту tа – температура на аеродромі tгр – температурний градієнт U – швидкість вітру Uб,п – швидкість вітру бічна (подовжня) Uекв – швидкість еквівалентного вітру Uо, Uкр – швидкість вітру біля Землі ( на висоті кола) Vі – швидкість польоту ПС повітряна Vпр – швидкість польоту ПС приладова Vсер,п – швидкість польоту середня (потрібна) Vзн – швидкість зниження Vу – вертикальна швидкість у наборі висоти і на зниженні W – швидкість польоту ПС щодо Землі (шляхова швидкість польоту) Wсер – шляхова швидкість польоту середня Wзн,н – шляхова швидкість польоту на зниженні (у наборі висоти) Wпф,р – шляхова швидкість потрібна (фактична, розрахована) Б – гострий кут вітру во,л – шляховий кут ортодромії (локсодромії) д –метеорологічний напрямок вітру істинний дн – навігаційний напрямок вітру істинний л – довгота географічна ц – широта географічна

Передмова

В авіаційних системах автоматика впроваджувалась поступово. Автоматизація кабіни екіпажу призводить до того, що польоти літальних апаратів (ЛА) стають безпечнішими і економічними. Наприклад, зменшення витрат палива на 1% для авіакомпанії однієї з країн-членів IATA (International Air Transport Association – Міжнародна Асоціація з Повітряного Транспорту) призводить до економії біля 100 млн. доларів США на рік завдяки виконанню в польоті більш точних маневрів, забезпеченню чіткості відображення інформації і більш оптимальному використанню простору кабіни екіпажу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»