WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Відкритий урок з фізики. Урок-дослідження: Оптика. Світлові хвилі. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію Конфуцій Мета: а) навчальна: повторення, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Відкритий урок з фізики.

Урок-дослідження: "Оптика. Світлові хвилі".

"Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію"

Конфуцій

Мета:

а) навчальна: повторення, закріплення й узагальнення знань з теми: "Геометрична оптика

та хвильові властивості світла"; показати вміння застосовувати одержанні знання на практиці,

а також застосування властивостей світла у різних галузях науки й техніки;

б) розвивальна: формування вміння спостерігати, аналізувати і порівнювати явища природи й давати їм наукове пояснення, формувати аналітичне та логічне мислення, розвивати інтерес до вивчення фізики;

в) виховна: активізація учнів до самостійного, свідомого мислення, до здатності відстоювати свій погляд, прагнення поповнювати багаж знань, цілеспрямованість, творче ставлення до розв’язування проблем, що виникають; виховувати переконаність у пізнаванності світу та безмежності пізнання.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання: комп’ютер та ППЗ з фізики та астрономії ("Бібліотека електронних наочностей" Квазар-мікро; "Відкрита астрономія-2,5", Фізикон "Електронний посібник з фізики" Teach Pro), таблиці, малюнки, джерела світла, плоске дзеркало, оптичний диск, комплект оптики, дисперсійні призми, круг Ньютона, поляризатори (пластини турмаліну), компакт диски, прилад для демонстрації тиску світла, фотоелемент, міліамперметр, дифракційна решітки.

Міжпредметні зв’язки: астрономія, математика, інформатика, хімія, біологія, історія, електротехніка, спецтехнологія.

ХІД УРОКУ І етап. Повідомлення теми, мети, завдань і мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ етап. Відтворення і корекція опорних знань.

2.1. Фронтальне опитування.

1. Що вивчає "Оптика"? (Оптика – розділ фізики в якому вивчають світлові явища).

2. На які підрозділи поділяється «Оптика»? (Геометрична (променева) та фізична (хвильова) оптика).

3. Що вивчає геометрична оптика ? (Вивчаються закони поширення світла в прозорих середовищах на основі уявлень про світловий промінь ).

4. Які закони лежать в основі променевої оптики ? (закон прямолінійного поширення світла, закон незалежності поширення світлових променів, закон відбивання (Евклід ІІІ ст. до н.

е.), закон заломлення. Також в основу променевої оптики може бути покладено принцип, встановлений французьким ученим П. Ферма у ХVІІ ст.: світло поширюється таким шляхом, оптична довжина якого найменша).

5. Чому другий підрозділ "Оптики" називають хвильовою оптикою ? (Світло розглядається як електромагнітна хвиля).

6. Яке значення мають закони та принципи, які лежать в основі «Оптики» ? (Дають змогу вірно пояснити світлові явища та процеси, які відбуваються навколо нас, а також будову та принцип дії оптичних приладів та систем).

7. До оптичних приладів та систем належать … (проекційні прилади, фотоапарат, лупа, окуляри, мікроскоп, зорові труби, бінокль, телескоп, перископ, стереоскоп, спектроскоп, око – яке представляє складну оптичну систему).

8. Що є основними елементами (деталями) оптичних приладів? (Лінзи – збиральна та розсіювальна, дзеркала – плоскі та сферичні, скляні призми )

9. Що ж таке світло, яка його природа ? (Проявляє подвійні властивості: потік дрібних частинок світла - квантів, корпускул та властивості електромагнітних хвиль (хвильову).

2.2. Естафета знань. Закінчити речення:

1. Джерела світла поділяються на... (штучні, природні)

2. До природних джерел світла належать …(Сонце, зорі, світлячки, деякі риби, комахи, блискавка)

3. До штучних джерел світла належать … (лампи розжарення, свічка, екран телевізора, лазер)

4. В однорідному середовищі світло поширюється... (прямолінійно зі сталою швидкістю)

6. Лінія, вздовж якої поширюється світло, називається…(променем)

7. Точка, в якій сходяться паралельні промені, що падають на увігнуте дзеркало, називається…(фокусом)

8. Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи … (не заломлюється)

9. Явище накладання двох або більше когерентних світлових хвиль називають … (інтерференцією світла)

10. Швидкість поширення світла різного кольору в даному середовищі…(неоднакова)

11. Швидкість світла у вакуумі рівна ? (300 000 км/сек, або 3·108 м/с) ІІІ етап. Повторення й аналіз основних фактів, процесів, явищ.

3.1. Пропонується двом учням продемонструвати, навести приклади явищ та процесів, які свідчать про квантову та хвильову природу світла.

1-й учень: квантові властивості (фотоефект-принцип дії фотоелементів, тиск світла, хімічна дія світла, фотосинтез).

2-й учень: хвильові властивості (інтерференція – кільця Ньютона, райдужне забарвлення тонких мильних, масляних плівок, дифракція – дифракційна решітка, компакт диск).

–  –  –

ІV. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системних знань, їхнє застосування для пояснення фактів і для виконання практичних завдань.

4.1. Закон прямолінійного поширення світла та його значення.

а) Демонстрація явищ затемнення Місяця або Сонця (мал.1,2), утворення тіні та напівтіні від предметів за допомогою комп’ютерного моделювання. Учням пропонується дати ґрунтовне пояснення.

В давнину сонячні та місячні затемнення викликали в людей марновірний страх. Вважалося, що затемнення провіщають війни, голод, масові хвороби та інше. Крім того, в процесі сонячного затемнення тіні від предметів стають рухомими (починають пробігати по землі, парканам, будинках). У випадку, коли Місяць перекриває диск Сонця, пересікаючи площину екліптики, спостерігається явище, яке називають сонячним затемненням. Це дуже гарне і рідкісне явище.

Сонячне затемнення 1994 року в Болівії.

мал.1 Місячне затемнення мал.2 Явище затемнення Місяця або Сонця, утворення тіні та напівтіні від предметів можна легко пояснити на основі закону прямолінійного поширення в однорідному середовищі.

Розглянемо малюнок. Нехай в деякій точці простору маємо джерело світла перед яким помістимо екран. Якщо між екраном та джерелом світла помістити, наприклад, м’ячик то на екрані утвориться область тіні. Тобто, область до якої не потрапляє світлова енергія від джерела світла. Аналогічно, якщо Сонце, наша планета Земля та Місяць розташуються по одній прямій з певних точок Землі можна спостерігати явища затемнення Сонця, Місяця.

б) Пропонується обговорити - утворення тіні є бажаним чи не бажаним явищем ?

(негативна сторона – при хірургічних операціях, при паяні електричних мікросхем, та інше;

позитивні – театр світла і тіні, перші сонячні годинники, тіньопис (з історії фізики про застосування законів фізики французьким міністром фінансів Силуетом при написані портретів).

4.2. Закони відбивання світла.

а) Тепер пропоную перейти у сучасну галерею. Демонстрація картин та фотографій. Що ми бачимо на картинах та фотографіях? (відбивання світла поверхнею води, дзеркалами, полірованими поверхнями).

Який фізичний зміст законів відбивання світла ? (Якщо на своєму шляху промінь світла зустрічає перешкоду він змінює напрям свого поширення – відбивається. Ще у ІІІ ст. до н.е.

Евклід встановив закони відбивання: а) промінь падаючий, промінь відбитий та перпендикуляр, поставлений до відбиваючої поверхні у точку падіння лежать в одній площині; кут падіння променя дорівнює куту відбивання. За допомогою оптичного диска чітко видно, що при збільшені кута падіння збільшується кут відбивання і навпаки. Але відбивання світлових променів може бути дзеркальним або дифузним. Дзеркальними поверхнями називають поверхні, нерівності якої менші від довжини хвилі падаючого світла. До них можна віднести:

дзеркала, поверхня води, поліровані поверхні металів та інші.

Розглянемо особливості дзеркального відбивання світла:

а) від плоского дзеркала (перед дзеркалом можна запалити світло, проаналізувати зображення свічки). Зображення в плоскому дзеркалі має такі властивості: уявне (утворене на перетині продовження променів), пряме, рівне за розміром предмета. Єдина незручність полягає в тому,що поняття «праве» і «ліве» у зображення міняються місцями.

б) ввігнутого сферичного дзеркала.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Нехай маємо ввігнуте сферичне дзеркало АРВ радіусом r. (мал.3). Середня точка частини сферичної поверхні називається полюсом дзеркала Р, С – центр дзеркала. Перпендикуляр до дзеркала, що проходить центр дзеркала і через його полюс, називається головною оптичною віссю дзеркала. Спрямуємо на дзеркало світлові промені паралельно головній оптичній осі.

Після відбивання вони проходять через фокус. Якщо, навпаки, у фокус ввігнутого сферичного дзеркала помістити точкове джерело, то з дзеркала виходить паралельний пучок світлових променів, тобто його зображення міститься в нескінченості. Ця умова є основною для створення за допомогою ввігнутих дзеркал паралельних світлових пучків, точніше пучків близьких до паралельних. Це знайшло своє застосування при побудові прожекторів, маяків.

Відбивач прожектора представляє собою ввігнуте дзеркало, у фокусі якого перебуває лампа розжарення (мал.4).

мал.3 мал.4

–  –  –

(Відповідь: 1).

N При потраплянні світла на поверхню, нерівності якої перевищують довжину хвилі падаючого світла (матові поверхні), таке відбивання буде розсіяним, або дифузним. Цей вид відбивання світла має дуже важливе значення в житті людини і тварин, бо дає змогу бачити не лише світні предмети (тіла), а й не світні, що опромінюються джерелами світла.

Чи використовуються закони відбивання світла у вашій професії ?

(Явище повного внутрішнього відбивання застосовується у спеціальному оптичному кабелі (оптоволокно, світловоди).За допомогою оптичного кабеля можливо передавати інформацію, зображення на великі відстані. Розглянемо його будову (на екран комп’ютера виводимо зображення світловода в розрізі: 1.зовнішній кожух, 2.ізолятор, 3.внутрішній кожух,

4.плакирування, 5.серцевина).

4.3. Закон заломлення світла. Домашній експеримент.

Учням пропонувалось вдома уважно розглянути:

а) склянку з водою, в якій знаходиться ложка або звичайний олівець. Сконцентрувати свою увагу на межу поділу двох прозорих середових: повітря-вода;

б) розглянути свою руку під різними кутами зору, опустивши її у ванну з водою;

в) положити на дно чашки монетку таким чином, щоб бачити лише її невелику частинку.

Не змінюючи кута зору, обережно налити воду в чашечку.

Що особливого Ви помітили ?

(На межі поділу повітря-вода олівець здається переламаним і зміщеним, у воді він здається товстішим Це пов’язано з тим, що при переході світла з одного прозорого середовища в інше - світлові промені заломлюються, змінюючи напрям поширення. Тому розглядаючи один і той же предмет, який знаходяться в різних оптично густих прозорих середовищах ми його бачимо по-різному (за формою, розмірами).

Перші спроби знайти закон заломлення були здійсненні відомим ученим астрономом Клавдієм Птоломеєм майже два тисячоліття тому. У правильній формі закон заломлення був встановлений в ХVІІ ст. голландським фізиком В. Снеллієм.

Проаналізуємо малюнки(квазар - мікро: закони заломлення).Спрямуємо вузький пучок світла на межу розподілу двох прозорих середовищ, можна помітити, що частково повертається у перше середовище (відбивається), а частково проникає у друге середовище заломлюється, змінюючи при цьому напрям свого поширення. У випадку коли світло поширюється із менш оптично густого середовище у більш оптично густе - кут падіння більший ніж кут заломлення. І навпаки: з більш оптично густого в менш густе – кут падіння менший ніж кут заломлення.(наприклад з води в повітря).Закон заломлення записується n2 sin так: n2,1 ; де n 2,1 - відносний показник заломлення другого середовища відносно n1 sin першого.

Чи можливий випадок проходження світла через два прозорих середовища різної оптичної густини, при цьому не заломлюючись ? (якщо промінь світла падає перпендикулярно до межі поділу двох середових).

4.4. Дисперсія світла. Подивіться на джерело світла через скляну призму (призма Френеля). Зверніть увагу на малюнок (мал.5). Як називається дане явище?

мал.5 (Дане явище дістало назву – дисперсія світла. Явище дисперсії світла було відкрите видатним англійським ученим Ісааком Ньютоном в 1666 році. Направивши пучок білого світла на тригранну скляну призму, Ньютон побачив, що проходячи через призму воно розкладалося в спектр (різнокольорові смуги від червоного до фіолетового).Зробив висновок…? (скласти алгоритм про розкладання призмою пучка білого світла):

–  –  –

Існує наука швидкого запам’ятовування, яка називається - «Мнемоніка».(наприклад:

каждый охотник желает знать где сидит фазан).

Дослід - синтез білого світла. Маємо коло, розфарбоване в сім кольорів райдуги (круг Ньютона). Будемо швидко крутити коло. Побачимо, що всі сім кольорів злилися в один – білий.

Відбувається змішування всіх спектральних кольорів, тобто синтез білого світла.

4.5. Інтерференція та дифракція світла.

Як було зазначено раніше, крім явища дисперсії, про хвильові властивості світла свідчать явище інтерференції та дифракції світла. Вдома спробуйте самостійно побудувати послідовність відповіді про явище інтерференції та дифракції світла, склавши логічну схему.

4.6. Поляризація світла.

Хвилі бувають двох видів: поперечні та повздовжні. До якого виду хвиль слід віднести світлову хвилю ?

Демонстрація дослідів – проходження світла крізь пластини турмаліну.

У 1809 році французький інженер Е. Малюс провів досліди, у яких світло послідовно пропускав крізь дві однакові пластини турмаліну (прозора кристалічна речовина зеленуватого забарвлення). При повороті другої пластини відносно першої на деякий кут, інтенсивність світла зменшувалась. І якщо кут повороту досягав 90 ° - світло не проходило крізь пластини турмаліну.

Висновок. Світлові хвилі - поперечні. Існують речовини, що здатні поляризувати світло – виділяти промені, в яких електричні коливання здійснюються лише в одній площині. Такі речовини називають поляризаторами, а світло пройшовши через поляризатор буде поляризованим.

Відео фрагмент. Застосування поляризації світла.

1.Автомобілебудування – захист водіїв від засліплюючого світла зустрічних машин за допомогою поляроїд них плівок.

2.Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах за зміною площини поляризації.

V. Контрольно - оцінювальний етап.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«О. С. Істер О. С. Істер ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України КИЇВ «ОСВІТА» ББК 22.151я721 І 89 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України, Протокол № 5/1—19 від 12.04.07, Лист № 1/11—2183 від 28.04.07) Права авторів та видавничі права ДСВ «Освіта» захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (зі змінами від 11.07.2001 р.)....»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізика з астрономією» для студентів І курсу 5.03050401 Економіка підприємства 5.03050901 Бухгалтерський облік 5.03060102 Організація обслуговування на транспорті 5.03060102 Прикладна екологія 5.07010101 Організація регулювання дорожнього руху 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки Ілляшенко Людмила Миколаївна УДК 537.87 ПЛАЗМОННI РЕЗОНАНСИ СКЛАДНИХ НАНОСТРУКТУР 01.04.03 – радіофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник: доктор...»

«Методика навчання астрономії. Астрономічні задачі Класифікація астрономічних задач та їх використання у процесі навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі І.П. Крячко Курс астрономії в українській школі настільки обмежений в часі (17 і 35 годин відповідно), що, здавалось би, не дає змоги застосовувати в процесі навчання астрономічних задач. Окрім цього сучасна вітчизняна методика шкільної астрономії не визначила типів таких задач і не показала за яких умов чи в яких навчальних...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Національний центр «Мала академія наук України» КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України Частина 1 Київ УДК 37 ББК 74.200.5 Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2011 році. — Ч. 1. — К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. — 246 с....»

«330 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 2013 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 6. Безатмосферні тіла в Сонячній системі 6.1. Місяць. 6.2....»

«Н А Рівненський міський виконавчий комітет В Управління освіти Ч „Школа-ліцей” А м.Рівне Л Ь Н О В И Х О В Н И Й К О М П Л Е К С Рівне 2012 Бондарук Л.В., Курилюк Н.В. Тиждень фізики та астрономії в школі. – Рівне, 2012, 60 с. В посібнику вміщено методичні рекомендації щодо організації та проведення предметних тижнів в школі, зокрема тижня фізики та астрономії. Пропонуються розробки різнопланових заходів, які можуть бути використані вчителями як основа для позакласної роботи з предметів....»

«427 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 2013 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 6. Безатмосферні тіла в Сонячній системі 6.4. Малі планети –...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 1. С. 219—229 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 1. P. 219—229 УДК 82.0:113/119 ЧАС / ХУДОЖНІЙ ЧАС: ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНА Нонна КОПИСТЯНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Поняття і терміни мають свою історію виникнення, розвитку категорій, їх функціональності. Тепер вже мають й історію їх вивчення та потребу в закономірному послідовному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.П. Харченко, О.Є. Луппо АЕРОНАВІГАЦІЯ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов заступник директора з наукової роботи (Центральний дослідний інститут навігації і управління); д-р техн. наук К.С.Сундучков – заступник директора з наукової роботи ДП «Укркосмос» Харченко В. П., Луппо О.Є. Х227 Аеронавігація: Навч. посіб. К.: НАУ, 2007 – 374 с....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»