WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 27 |

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Навчальний посібник Під загальною редакцією кандидата воєнних наук, професора Зубка М.І. Київ – 2012 Рецензенти: Примостка Л. О. доктор ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міжнародний фонд соціальної адаптації

ЕКОНОМІЧНА

БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Навчальний посібник

Під загальною редакцією кандидата воєнних наук,

професора Зубка М.І.

Київ – 2012

Рецензенти:

Примостка Л. О. доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський

національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана»,

Крутов В. В. доктор юридичних наук, професор, Український союз

промисловців і підприємців,

Захаров О.І. кандидат економічних наук, професор, Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки Університету економіки і права «КРОК»

Зубок М. І., Рубцов В.С., Яременко С. М., Гусаров В.Г., Чернов ____

Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник. – К.:

_______, 2012 – 226 с.

Посібник підготовлено колективом авторів, які забезпечують проведення занять на курсах перепідготовки бувших військовослужбовців на цивільні спеціальності по програмі «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні» відповідно до проекту «Україна-Норвегія». Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію на підприємствах і в банках, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств і банків по забезпеченню їх економічної безпеки.

Посібник розраховано для слухачів курсів перепідготовки, студентів вузів, які вивчають питання безпеки бізнесу, а також фахівців, що професійно забезпечують безпеку підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Навчальний посібник виданий завдяки фінансової підтримці Міністерства іноземних справ Королівства Норвегія та Міжнародного фонду соціальної адаптації в межах проекту із соціальної адаптації військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей.

ЗМІСТ Вступ............................................................... 5

1. Основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва........ 7

2. Загрози економічній безпеці суб’єктів підприємництва.......16

3. Особливості організації економічної безпеки в діяльності суб’єктів підприємництва......................................63

4. Захист матеріальних ресурсів підприємства, банку............86

5. Фінансова безпека підприємства, банку.......................98

5.1 Забезпечення безпеки комерційної діяльності підприємства, банку.................................... 105

5.2 Забезпечення безпеки діяльності підприємства, банку на фондовому ринку.....

–  –  –

ВСТУП Забезпечення безпеки діяльності суб’єктів підприємництва є для України порівняно новим явищем, але разом з тим з часом воно набуло дуже серйозної актуальності. Становлення та розвиток вітчизняного підприємництва відбувалось під впливом різного роду факторів, здебільшого негативного характеру. Відсутність належного захисту підприємницької діяльності з боку держави, недосконалість правового регулювання взаємовідносин у сфері безпеки бізнесу не утворювало передумов для ефективного його розвитку, що у свою чергу примушувало підприємців шукати шляхи виживання, акцентуючи увагу на власні можливості. Серйозні проблеми для бізнесу формували і особливості вітчизняних ринкових відносин де поширеною була недобросовісна конкуренція, активна економічна концентрація, фіктивне підприємництво, доповнені останнім часом рейдерством та іншими негараздами, що обумовлюються специфікою ведення бізнесу по-українськи. Звичайно, що не оминули підприємницьку діяльність і кримінальні елементи та їх злочинна діяльність в бізнесі. Тобто, діяльність вітчизняного підприємництва за більш ніж 20-літній термін існування незалежної України не тільки набула певного економічного розвитку та досвіду, а і загартувалась у постійній боротьбі з різного роду небезпеками та загрозами. Для такої боротьби вітчизняні підприємці створили потужну систему власної безпеки, яка стала на заваді недобросовісній та кримінальній діяльності у сфері бізнесу, здійснює захист інтересів суб’єктів підприємництва у їх взаємовідносинах з конкурентами, контрагентами, клієнтами, державою.

В той же час, відсутність досконалої правової бази для забезпечення безпеки підприємницької діяльності та неналежна підтримка зусиль підприємців щодо їх захисту з боку держави значним чином позначились на сучасному стані безпеки бізнесу.

Насамперед можна говорити про незбалансованість видів безпеки бізнесу, неадекватну її реакцію на загрози підприємницькій діяльності, здебільшого пасивний характер безпеки. Важливою особливістю забезпечення безпеки вітчизняного підприємництва є те, що безпека не завжди концентрує свої зусилля навколо економічних інтересів суб’єктів господарювання, при організації заходів захисту та протидії загрозам фінансовогосподарській, комерційній та виробничій діяльності не надаються необхідні пріоритети. Серед видів безпеки бізнесу економічна безпе

<

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ка не набула провідного характеру, а її заходи не мають системного та комплексного підходу. Більш того, функції безпеки взагалі і економічної зокрема не поширені на всі підрозділи суб’єктів підприємництва та їх працівників. Такі функції є прерогативою лише спеціальних підрозділів безпеки суб’єктів господарювання. Заходи економічної безпеки не завжди носять упереджений характер. Якраз ці та інші особливості забезпечення економічної безпеки у вітчизняному підприємництві обумовлюють необхідність подальшого розгляду питань економічної безпеки, її суті, основ, організації, формування відповідної системи заходів.

Безумовно, що основу економічної безпеки мають складати заходи, спрямовані на захист матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва на всіх етапах діяльності останніх: формуванні, зберіганні, використанні зазначених ресурсів. Враховуючи, що переважну частину фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва складають обігові кошти, обіг яких здійснюється шляхом виконання різного роду операцій (господарських, фінансових, комерційних та ін.), то очевидно, що економічна безпека значну увагу має приділити саме таким операціям.

Разом з тим, враховуючи особливості сучасних ринкових відносин та небезпечність окремих видів загроз, економічна безпека значну частину своїх заходів має спрямувати на протидію недобросовіснії та злочиннії поведінці осіб як безпосередньо в середовищі суб’єкта підприємництва, так і серед його клієнтів, партнерів, контрагентів, а також втягуванню суб’єкта підприємництва в незаконну фінансову діяльність. Беручи до уваги перспективи розвитку економічної ситуації в країні система економічної безпеки вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності має бути готовою до захисту їх інтересів в умовах формування та дії глобалізаційних викликів.

Побудова досконалої системи економічної безпеки буде неможливою без ефективної її організації. Саме грамотна організація, як один із важливих процесів управління економічною безпекою буде запорукою мінімізації негараздів, які так часто зустрічаються в діяльності молодого вітчизняного підприємництва. Якраз з таких позицій і виходили автори, приступаючи до розробки даного видання і рекомендуючи його слухачам проекту «Україна – Норвегія», фахівцям, що професійно займаються забезпеченням безпеки бізнесу, а також широкому загалу підприємців.

Разділ 1

1. Основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва1 Розглядаючи економічну безпеку як один із видів забезпечення безпеки бізнесу необхідно зазначити, що вона займає провідне місце серед всіх інших видів безпеки. Особлива значимість економічної безпеки обумовлюється рядом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. По-перше, необхідність і важливість економічної безпеки випливає з наявної різноманітності інтересів суб’єктів ринку, їх прагнення до збільшення прибутків, що загострює конкурентну боротьбу, а остання, в свою чергу, завжди знаходилась в площині економічної безпеки.

По-друге, обмеженість фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва та джерел їх формування вимагає від них розробки досить ефективних технологій виробництва, застосування економічних інструментів підтримання на необхідному рівні ліквідності та конкурентноздатності, якісного використання їх ресурсної бази.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По-третє, нестабільна економічна ситуація в державі, досить несподівані і різкі її зміни обумовлюють готовність суб’єктів господарювання в деякі періоди своєї діяльності до роботи в майже кризових умовах, з досить високим ступенем ризику, іноді на межі втрати своєї ліквідності. Все це вимагає від вказаних суб’єктів вироблення адекватної економічної політики, економічної поведінки на ринку, поєднання принципів раціональності і доцільного ризику у своїй діяльності.

По-четверте, зростання економічної злочинності ставить підприємницьку діяльність в ряд досить ризикових і тим самим обумовлює високу взаємовідповідальність суб’єктів підприємництва у взаємовідносинах між собою та своїми клієнтами, партнерами, контрагентами, акціонерами. У зв’язку з цим всі заходи безпеки спрямовуються і концентруються якраз навколо економічної безпеки, що і обумовлює її місце у системі безпеки бізнесу.

В той же час на сьогодні не існує єдиної думки щодо розуміння 1 Тут і далі під суб’єктом підприємництва будуть розумітись підприємства, фірми, банки, інші організації та установи, метою діяльності яких є отримання прибутку.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

поняття «економічна безпека суб’єкта підприємництва». Аналізуючи різні підходи до визначення даного поняття можна дійти висновку, що переважна їх частина представляє два підходи: перший підхід базується на використанні поняття загрози, а другий – на економічних поняттях досягнення прибутку. Існують також і інші визначення, які певним чином поєднують вказані вище підходи.

З погляду авторів другий підхід більш чітко відображає сутність економічної безпеки суб’єктів підприємництва, тому надалі всі питання будуть розглядатись якраз з даної точки зору. Відповідно до такого підходу під економічною безпекою суб’єктів підприємництва будемо розуміти стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності підприємства, банку, гарантований захист їх ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації.

Суть економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. Критерієм економічної безпеки виступає оцінка економічного стану суб’єкта господарювання. Критеріальна оцінка економічної безпеки базується на оцінках: ресурсного потенціалу суб’єкта і можливостей його розвитку; рівня ефективності використання ресурсів; рівня можливостей суб’єкта протистояти загрозам його економічній безпеці та самостійно ліквідовувати їх;

конкурентоспроможності суб’єкта; цілісності та масштабів структури суб’єкта; ефективності кадрової політики суб’єкта.

В системі показників економічної безпеки доцільно виділити:

темпи зростання прибутковості та посилення економічної стабільності в діяльності суб’єкта; рівень матеріального і соціального забезпечення його працівників; розмір боргових зобов’язань суб’єкта; структуру дебіторської заборгованості; обсяги використання тіньового капіталу та ін. Для економічної безпеки важливе значення мають не стільки самі показники, скільки їх порогове значення, тобто допустимі величини, недотримання яких буде перешкоджати нормальному розвитку діяльності суб’єкта підприємництва, призводити до формування негативних тенденцій в його економічній безпеці. Найвищий ступінь економічної безпеки суб’єкта підприємництва досягається при умові, що весь комплекс показників знаходиться в рамках допустимих меж порогових зна

<

Разділ 1

чень, а порогове значення одного показника досягається не за рахунок іншого.

Виходячи із суті економічної безпеки суб’єктів господарювання в основу їх економічної стратегії має бути покладена ідеологія стабільності та розвитку, яка враховує стратегічні перспективи і інтереси суб’єктів на ринку.

Слід зазначити, що розвиток суб’єктів господарювання – один із компонентів і умов забезпечення їх економічної безпеки. Якщо підприємство, банк в економічному плані не досягає розвитку, то у нього скорочуються можливості до виживання, стійкості, адаптації до внутрішніх та зовнішніх умов. Тобто, економічний розвиток суб’єктів підприємництва забезпечує їх стійкість на ринку – одну із складових економічної безпеки.

Тому метою стратегії економічної безпеки суб’єктів підприємництва є забезпечення економічного їх зростання.

В свою чергу забезпечення економічного зростання завжди залежатиме від платоспроможного попиту на продукцію, послуги, роботи, що є результатом діяльності суб’єктів підприємництва. Низький попит призводить до обмеження можливостей діяльності, зменшення ресурсної бази суб’єктів, зниження їх конкурентоспроможності на ринку. Платоспроможний попит формується як об’єктивними причинами, так і суб’єктивними. Причому обидві причини досить збалансовані і порушення такого балансу з будь-якого боку веде до гальмування економічного зростання суб’єктів підприємництва.

За таких умов одним із напрямів забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємництва є розширення асортименту їх товарів, робіт та послуг, удосконалення технологій виробництва, формування привабливих взаємовідносин з клієнтами, забезпечення діяльності з усіма верствами населення, як з багатими, так і малозабезпеченими клієнтами або споживачами. Важливим також є розосередження попиту як у регіональному плані, так і щодо розширення спектру продукції суб’єктів підприємництва, як за якісними характеристиками, так і за вартісними. Тобто, забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємництва має передбачати виробництво такої продукції та формування зі своїми клієнтами та споживачами таких взаємовідносин, які б за будь-яких умов забез

<

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

печували платоспроможний попит на їх товари, послуги, роботи.

А критерієм виконання вищезазначеного завдання буде рівень вміння кожного суб’єкта формувати такий попит.

Під стабільністю діяльності суб’єкта підприємництва можна розуміти його здатність зберігати показники виробництва та реалізації продукції в межах, що забезпечують підтримання на необхідному рівні своєї ліквідності та конкурентоспроможності на ринку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 27 |
 
Похожие работы:

«Вісник Національної академії державного управління 2. Савельзон О. Политика эффективности: новое решение / О. Савельзон // Вопр. филос. – 2011. – № 10. – С. 12-18.3. Globalizazzione: A Reader / P. O’Meara, H. D. Mellinger, M. Krain, D. Marytani (eds). – Bloomingthon; Indianapolis : Indiana Univ. Press-Roma, 2012. – 781 р.4. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек ; пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельникова. – М. : ПрогрессТрадиция, 2011. – 304 с. 5....»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки щодо опрацювання розділу Охорона праці в бакалаврських дипломних роботах студентів-автомобілістів Затверджено на засіданні кафедри БЖД Протокол № від 2014 р. Вінниця ВНТУ 2014 Методичні вказівки щодо опрацювання розділу Охорона праці в бакалаврських дипломних роботах студентів-автомобілістів /Уклад. О.П. Терещенко, О.В. Кобилянський,– В.: ВНТУ, 2014.45 с. У методичних вказівках викладені...»

«Machine type: 10102/4773 [C340] 10103/4751 [C345] 10104/6595 [C440] 10105/6596 [C445] 10110/6267 [C540] 10138/F0A2 [C355] Lenovo 10139/F0A3 [C455] C3/C4/C5 Series Посібник користувача Version 1.0 2013.03 Важлива інформація з техніки безпеки Перед користуванням цим посібником необхідно, щоб ви прочитали та зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки для цього виробу. За останньою інформацією з техніки безпеки зверніться до Посібника з техніки безпеки та гарантії, який ви отримали разом із цим...»

«ThinkServer Безпека, гарантія та підтримка Типи системи: 70B4, 70B5, 70B6 і 70B7 Примітка: Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту уважно прочитайте наведені нижче відомості. • “Safety information (Інформація з техніки безпеки)” на сторінці iii • Глава 3 “Обмежена гарантія Lenovo” на сторінці 13 • Глава 5 “Примітки” на сторінці 27 Перше видання (Лютий 2014) © Copyright Lenovo 2014. ПРИМІТКА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ. Якщо поставка даних чи програмного забезпечення здійснюється...»

«№ 1 (лютий) 2010 р. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОСТУП УКРАЇНИ Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань Щомісячне електронне видання Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України У випуску с. Вступне слово директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Трюхана 4 „Україна – ЄС” Візит Міністра закордонних справ України до Королівства Іспанія 5 Угода про асоціацію Переговорний процес щодо Угоди про асоціацію...»

«Міністерство освіти України Тернопільська академія народного господарства Національна Академія Наук України Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова В.К.Задірака О.С.Олексюк М.О.Недашковський МЕТОДИ ЗАХИСТУ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти України Київ -“Вища школа” УДК 621.391.7 : 336.71 (075.8) ББК 65.050.9(2) я 3-1 Рецензенти: Корнійчук М. Т., д-р техн. наук, голов. наук. співроб. Київського міжнародного університету цивільної авіації; Хлобистов В....»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження В. С. Батиргареєва, доктор юриУДК 343.976 дичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Украни, м. Харків ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ АЛКОГОЛІЗМУ — ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У науковій статті визначаються роль та значення алкоголізму в етіології злочинних проявів. Так само наголошується на...»

«Узгоджено ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ВАТ СБЗ «Залив» АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ ВАТ СБЗ «ЗАЛИВ» ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ БАХА-БОСПОР-ZALIV ЗМІСТ Сторінка І. Програма 2 ІІ. Організація 2 Визначення 2 Організаційний комітет 3 Офіційні особи 3 Спостерігач ФАУ 3 ІІІ. Загальні характеристики 3 Статус змагання 3 Опис 3 Допущені автомобілі 3 Допущені учасники 4 Заявка на участь – внесення в список 4 Заявочні внески 4 Страхування 5 Зміни Регламенту – Доповнення 5 Застосування і тлумачення Регламенту 5...»

«&''';16:/61;A4?: 9;%BC;DE 768/196:;3=:;-:3=29;?@;869;1=3: 9;? +++,-./0/-1,2345+60234 !#$%&''( !#$%&)'( !&#$%&''( !&#$%&)'( **#$%&''( **#$%&)'( Зміст 1 Телепосібник 3 7.1 Що таке Skype? 75 1.1 Smart TV 3 7.2 Запуск Skype 75 1.2 App gallery (Галерея додатків) 3 7.3 Контакти 76 1.3 Відео на прокат 3 7.4 Здійснення дзвінків зі Skype 7 1.4 Мережеве телебачення 3 7.5 Баланс Skype рахунку 7 1.5 Соціальні мережі 4 7.6 Налаштування Skype 79 1.6 Skype 4 7.7 Вихід 79 1.7 Смартфони та планшетні комп'ютери...»

«Національна академія державного управління при Президентові України Управління забезпечення міжнародних зв’язків 16 грудня 2013 року випуск 20(33) Інформаційний вісник napa.international@ukr.net Шановні колеги! У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні науково-практичні конференції, в яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на стипендіальні програми для навчання та стажування магістрантів, аспірантів та науковців у 2014-2015 навчальному році. Бажаємо успіхів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»