WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Посібник користувача Зміст 1 Важливо 2 Безпека 2 Примітка 4 2 Ваш портативний радіоприймач 6 Вступ 6 Комплектація упаковки 6 Огляд головного блока 7 3 Початок роботи 8 ...»

Always there to help you

Register your product and get support at

AE2430

www.philips.com/welcome

Посібник користувача

Зміст

1 Важливо 2

Безпека 2

Примітка 4

2 Ваш портативний радіоприймач 6

Вступ 6

Комплектація упаковки 6

Огляд головного блока 7 3 Початок роботи 8 Встановлення батареї 8 Під’єднання до джерела живлення 9 Встановлення часу 10 Увімкнення 11 4 Прослуховування радіо 11 Вибір діапазону FM/СХ 11 Налаштування радіостанції 11 Автоматичне програмування радіостанцій 12 Програмування радіостанцій вручну 12 Вибір попередньо встановленої радіостанції 13 5 Інформація про виріб 14 6 Усунення несправностей 15 UK 1 1 Важливо Безпека Важливі заходи безпеки Прочитайте ці інструкції.

a Зберігайте ці інструкції.

b Візьміть до уваги всі попередження.

c Дотримуйтесь усіх вказівок.

d Не використовуйте виріб біля води.

e Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.

f Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб g згідно з інструкціями виробника.

Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, h обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.

Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не i перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.

Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.

j Від’єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви k не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.

2 UK Обслуговування виробу має здійснюватися l кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї – Для m запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

• Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.

• Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).

• Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.

Оберігайте виріб від рідин та бризок.

n Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його o пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

Якщо для вимикання пристрою використовується p штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

UK 3 Примітка Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Утилізація Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви

Ради Європи 2002/96/EC:

Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Якщо на виробі є маркування з перекресленим смітником та хімічним позначенням «Pb», це означає, що батареї відповідають вимогам, встановленим директивою щодо свинцю:

4 UK Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей. Належна утилізація батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Символ пристрою класу II Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.

Інформація про довкілля Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

–  –  –

• Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

UK 5 2 Ваш портативний радіоприймач Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.

philips.com/welcome.

Якщо Ви звертатиметеся до Центру обслуговування клієнтів, Вас попросять назвати номер моделі та серійний номер цього пристрою. Номер моделі та серійний номер вказано на задній панелі пристрою. Запишіть тут цифри:

Номер моделі __________________________

Серійний номер ___________________________

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

• дізнаватися час;

• слухати радіостанції FM/СХ.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

• Головний блок • Кабель живлення • Посібник користувача

–  –  –

f Антена a • Покращення прийому радіосигналу.

b • Роз’єм для навушників.

VOLUME

c • Регулювання гучності.

d • Увімкнення/вимкнення радіо.

1 - 10 e • Вибір номера попередньо встановленої радіостанції.

• Вибір попередньо встановленої радіостанції.

Індикаторна панель f • Відображення інформації про час/радіо.

BAND g • Вибір діапазону FM або СХ.

UK 7

TUNING

h • Налаштуйте радіостанцію.

• Налаштування цифр, що позначають годину/хвилину.

PROG/AUTO SCAN

i • Програмування попередньо встановлених радіостанцій.

• Автоматичний пошук і збереження радіостанцій.

• Встановлення часу.

3 Початок роботи Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батареї Увага!

• Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.

• Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батарею слід вийняти.

• Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

1 Відкрийте батарейний відсік.

2 Вставте 4 батареї 1,5 В R14/UM2/C (продаються окремо) відповідно до зазначеної полярності (+/-).

3 Закрийте батарейний відсік.

8 UK Порада

• Коли головний блок живиться від батарей, після виконання будь-якої операції на 5 секунд вмикається підсвітка.

Під’єднання до джерела живлення Увага!

• Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.

• Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

• Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

–  –  –

Встановлення часу 1 Натисніть, щоб вимкнути радіо.

2 Натисніть і утримуйте кнопку PROG/AUTO SCAN.

» Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.

3 Щоб встановити годину, повертайте TUNING.

4 Для підтвердження натисніть PROG/AUTO SCAN.

» Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.

10 UK 5 Щоб встановити хвилину, повертайте TUNING.

6 Для підтвердження натисніть PROG/AUTO SCAN.

Увімкнення Натисніть, щоб увімкнути радіо.

4 Прослуховування радіо Вибір діапазону FM/СХ 1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

2 Натискайте BAND для перемикання між діапазонами FM/ СХ.

Налаштування радіостанції 1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

» Відображається [FM] або [MW].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2 Повертаючи TUNING за або проти годинникової стрілки, налаштуйте радіостанцію.

Щоб автоматично перейти до попередньої/наступної радіостанції з найпотужнішим сигналом:

1 Натисніть кнопку PROG/AUTO SCAN.

» Починає блимати значення радіочастоти.

2 Повертайте TUNING за/проти годинникової стрілки, щоб перейти до наступної/попередньої радіостанції з найпотужнішим сигналом.

–  –  –

• Можна попередньо запрограмувати щонайбільше 10 FMрадіостанцій і 10 радіостанцій на середніх хвилях.

1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

2 Натисніть та утримуйте PROG/AUTO SCAN 2 секунди.

» Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.

Перша запрограмована радіостанція транслюється »

автоматично.

Програмування радіостанцій вручну Примітка

• Можна попередньо запрограмувати щонайбільше 10 FMрадіостанцій і 10 радіостанцій на середніх хвилях.

1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

2 Налаштуйте радіостанцію.

3 Натисніть кнопку PROG/AUTO SCAN.

» Починає блимати значення радіочастоти.

4 Натисніть 1 - 10, щоб вибрати попередньо встановлений номер.

» Почне блимати вибраний номер.

12 UK 5 Для підтвердження натисніть PROG/AUTO SCAN.

6 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 2–5.

Щоб зберегти попередню/наступну радіостанцію з найпотужнішим сигналом 1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

2 Натисніть кнопку PROG/AUTO SCAN.

» Починає блимати значення радіочастоти.

3 Повертайте TUNING за/проти годинникової стрілки, щоб перейти до наступної/попередньої радіостанції з найпотужнішим сигналом.

4 Натисніть 1 - 10, щоб вибрати попередньо встановлений номер.

» Почне блимати вибраний номер.

5 Для підтвердження натисніть PROG/AUTO SCAN.

Порада

• Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї запрограмуйте іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції 1 Натисніть, щоб увімкнути радіо.

2 Натисніть 1 - 10, щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію.

–  –  –

6 Усунення несправностей Попередження

• Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення • Перевірте, чи кабель живлення під’єднано належним чином.

• Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.

• Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.

Немає звуку

• Налаштуйте гучність.

UK 15 Стерто налаштування годинника

• Стався збій в електропостачанні або від’єднано кабель живлення.

• Налаштуйте годинник повторно.

Пристрій не працює

• Вийміть батареї та увімкніть пристрій знову.

• Від’єднайте та під’єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

16 UK

Specifications are subject to change without notice 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AE2430_12_UM_V5.0 
Похожие работы:

«ПРОГРАМА Iої Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ» PROGRAMM І International Scientic and Practical Conference «EGOLOGYCAL SAFETY AND THE BALANCED RESOURCE USING» м. Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012 р. Ivano-Frankivsk, september, 20-22, 201 І-а Міжнародна науково-практична конференція ЗМІСТ/CONTENS Організаційний комітет Конференції Conference Organizing Committee Місце проведення Конференції Conference Venue Графік роботи...»

«ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА BC2000C, MX21, MX21H, MX24, MX24H, MX27, MX27H, MX33, MX33H, BC420H-RS, BC500H-RS Постачальник: ТОВ “Мета-Груп” м. Київ Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63 www.metagroup.com.ua, info@metagroup.com.ua Відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий...»

«Абрамов В.І., доктор філософських наук, професор кафедри національної безпеки НАДУ Афоніна О.Г., кандидат філософських наук, доцент кафедри національної безпеки НАДУ Національна безпека як філософська категорія У статті відтворено процес осягнення філософською думкою поняття національна безпека та розглянуті переважно методологічні підходи до інституціонального аналізу систем безпеки. Вивчення загального у динаміці систем безпеки через процес філософських пошуків розкриває їх різні значення,...»

«Т.М. Іванюк1 УДК 504:379.85 аспірант Д.П. Іванюк к. філос. н. Житомирський національний агроекологічний університет Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ»,д.с.-г.н. А.І. Гузій ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОРЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ РЕГІОНУ На підставі аналізу показані роль і місце заповідного фонду у формуванні стратегії раціонального природокористування Житомирської області. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ролі рекреаційної сфери у розвитку єдиного...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 14, № 3 (2013) С. 659-661 V. 14, № 3 (2013) P. 659-661 УДК 621.315.592. ISSN 1729-4428 Р.О. Дзумедзей, В.В. Борик Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи «Сонячний колектор-термоелектричний генератор» Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Представлено систему...»

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТЕХНІКИ ТА МАТЕРІАЛІВ БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИПУСК 3(9)200 КИЇВ 2005 БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ Випуск 3(9)2005 Шановний читачу! Цей номер нашого журналу присвячений непересічній події для режиму нерозповсюдження ядерної зброї VII оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Творці ДНЯЗ, який є основою режиму нерозповсюдження, передбачили необхідність реагувати на виклики і проблеми, що створюють...»

«Зміст Пояснювальна записка до проекту. Проблемні питання, що вирішуються у ході виконання проекту.. Обґрунтування вибору виробу для проекту. Планування реалізації проекту. Опис виробу і технології його виготовлення. 10 Екологічне обґрунтування виробу. Безпека використання виробу. Економічне обґрунтування виробу. 2 Рекомендації по підготовці експозиції. 2 Критерії оцінювання учнівських робіт. 2 Питання охорони праці та виробничої санітарії. 30 Список використаних матеріалів. Пакет технологічних...»

«Навчальний посібник ЛІТЕРАТУРА 1. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук, А. В. Сивак, О. О. Давидюк // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук. України. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua 2. Соціальна безпека [Електронний ресурс] / Ю. Б. Порохнявий, О. О. Волощук, Л. І. Ільчук // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук....»

«Machine type: 10141/F0A8 [A530] Lenovo IdeaCentre A5 Series Посібник користувача Version 1.0 2013.09 Важлива інформація з техніки безпеки Перед користуванням цим посібником необхідно, щоб ви прочитали та зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки для цього виробу. За останньою інформацією з техніки безпеки зверніться до Посібника з техніки безпеки та гарантії, який ви отримали разом із цим виробом. Усвідомлення інформації з техніки безпеки зменшить ризик травмування або пошкодження виробу....»

«Євроатлантична інтеграція Досвід Польщі і України ^ ^ь •^ Освітній пакет Асоціація керівників шкіл України Громадська Ліга Україна МАТО Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України Освітній пакет Київ 2007р •І Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України Освітній пакет. Київ 2007 240 с. Видання друге, доповнене Наукова редакція: Олег Кокошинський, науковий співробітник Військового інституту КНУ ім. Т.Г. Шевченка, заступник голови Громадської Ліги Україна МАТО, координатор проекту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»