WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У 2013 році основні завдання Харківського національного університету внутрішніх справ з видавничої діяльності були визначені річним видавничим планом, затвердженим ректором університету ...»

ДОВІДКА

Про підсумки видавничої діяльності

Харківського національного університету

внутрішніх справ у 2013 році

У 2013 році основні завдання Харківського національного університету

внутрішніх справ з видавничої діяльності були визначені річним видавничим

планом, затвердженим ректором університету 05.01.2013, до якого були

включені найбільш значущі для належної організації навчального процесу і

наукової діяльності видання. Питання щодо виконання видавничого плану

протягом року ставало предметом розгляду ректорату, Науково-методичної ради та оперативної наради при першому проректорові з навчально-методичної та наукової роботи.

Планом було передбачено видання 32-х найменувань видань, з яких 10 наукових (періодичні друковані наукові фахові видання «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» та «Право і Безпека»), 21 навчальне (6 підручників, 14 навчальних посібників і 1 посібник) та 1 допоміжне навчально-методичне видання (практикум).

Усього станом на кінець року за планом видано:

– наукових видань – 8 (6 за планом 2013 р. та 2 з даними 2012 року); ще 2 виносяться на розгляд Вченої ради);

– навчальних видань – 7, серед яких навчальних посібників – 5 (1 – за планом 2012 року), посібник – 1, практикум – 1. Загальний тираж навчальних видань склав 1635 примірників, з яких близько 1,5 тис. отримала бібліотека.

1. Наукові видання

У звітному році побачили світ:

– 4 номери журналу «Право і Безпека» (3 номери 2013 р. та 1 номер з даними 2012 р.), планується вихід ще 1 номера журналу з даними 2013 р.;

– 4 номери збірника «Вісник ХНУВС» (3 номери 2013 р. та 1 номер у 2-х частинах з даними 2012 р.), планується вихід ще 1 номера збірника з даними 2013 р.

У зв’язку зі зміною і посиленням вимог Міністерства освіти і науки України до фахових видань редколегіями були підготовлені і затверджені нові вимоги до публікацій у виданнях Університету, організовано роботу за новими вимогами.

Виникли додаткові завдання і пов’язані з ними складнощі і щодо технічних питань випуску фахових видань. Так, у І кварталі 2014 р. планується закінчити роботи із повноцінного введення в експлуатацію веб-сторінок видань згідно з розробленою концепцією їх функціонування. Наявність таких вебсторінок стала обов’язковою умовою для визнання видань фаховими, і процедура підтвердження фаховості видань університету запланована на 2015 р. З вересня 2013 р. змінені також вимоги Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України щодо матеріалів, які подаються для розміщення на веб-порталі бібліотеки. Таке розміщення також є обов’язковим для видань, що претендують на статус фахових. Продовжено роботу з оцифровування всіх номерів видань від їх заснування з метою їх подальшої популяризації, збереження наукової спадщини і поширення наукових здобутків. Нарешті, посада відповідального секретаря і літературного редактора журналу «Право і Безпека» з липня залишилась вакантною; особу для виконання цих функцій підібрано, триває його навчання згідно зі специфікою роботи.

Крім видань, передбачених видавничим планом, у році, що минає, за окремими дорученнями були підготовлені до друку в редакційновидавничому відділі і видавництві і потім побачили світ 13 збірників матеріалів науково-практичних конференцій; за іншими заходами видавалися лише програми їх проведення, надавалась консультативна допомога оргкомітетам.

Видавництвом також взято участь у підготовці 3-х номерів збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» та ряду монографічних досліджень.

2. Навчальна література За 2013 р. побачили світ 1 навчальний посібник за планом 2012 року («Спеціальна техніка (Загальна частина)» авторів Світличного В.А., Онищенка Ю.М. та Рвачова О.М.), а також 6 із 21 запланованих до виходу в 2013 р. видань за планом 2013 р., а саме:

1) навчальний посібник «Біржове право» (автори Жорнокуй Ю.М., Карчевський К.А., Пономарчук О.О., Сядристий А.О.);

2) навчальний посібник «Політологія. Ч. 2» (за редакцією Цимбала П.В.);

3) навчальний посібник «Правові засади захисту інформації» (автори Борисова Л.В., Логвиненко М.Ф.);

4) навчальний посібник «Судова медицина» (автор Купріянова Л.С.);

5) посібник «Основи товарознавства та технології виробництва. Т. 2»

(автор Стороженко В.Ф.) – закінчено випуск тритомника;

6) практикум «Економіка підприємства» (укладач Гончарова В.О.).

Повністю підготовлено до друку ще 6 видань:

1) підручник «Адміністративне право України. Особлива частина.

Академічний курс» за заг. ред. Бандурки О.М. – видана незначна кількість примірників за кошти авторів, потреба бібліотеки університету у виданні залишається;

2) підручник «Цивільне право України. Ч. 2» за заг. ред. Кройтора В.А. та Мічуріна Є.О. – така сама ситуація;

3) навчальний посібник «Екологічне право України. Особлива частина»

(автори Шуміло О.М., Зуєв В.А., Бригадир І.В. та ін.) з грифом МОН України;

4) навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці)» за заг. ред. Литвинова О.М.;

5) навчальний посібник «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів» за заг. ред. Жданової І.В.;

6) навчальний посібник «Земельне право України (у схемах)»

Шуміла О.М. з грифом МОНмолодьспорту України, який раніше у поточному році був виданий авторами самостійно, але до бібліотеки університету надійшла лише обмежена кількість, потреба у виданні залишається.

Серед інших 5-ти рукописів, які надійшли у поточному році, ситуація така:

1) підручник «Господарське право України. Ч. 1» – відредагований, внесено правки до електронного варіанта, виконано верстку, очікує на друге читання (редагування);

2) підручник «Господарське право України. Ч. 2» – те саме;

3) підручник «Сімейне право» – знаходиться на редагуванні з листопада;

4) підручник «Суд і правоохоронні органи» – після редагування знаходиться на авторському доопрацюванні; за інформацією від авторів, готується авторами до видання самостійно;

5) навчальний посібник «Право інтелектуальної власності» з грифом МВС України – надійшов у листопаді після авторського доопрацювання.

В роботу взагалі не надходили 5 видань:

1) навчальний посібник «Господарський процес» (автори Кройтор В.А., Бортнік О.Г., Степаненко Т.В.; за заг. ред. Кройтора В.А.). Цей навчальний посібник (автори – Кройтор В.А., Зайцев О.Л., Бортнік О.Г.) включено до проекту плану видання на 2014 р. з терміном надходження у лютому;

2) навчальний посібник «Кримінологія (Загальна частина)» (автори Блага А.Б., Богатирьов І.Г., Давиденко Л.М. та ін.; за заг. ред. Бандурки О.М.).

Згідно з доручення Університету від 21.10.2013 № 138 «Про розробку навчальних посібників» і протоколу засідання ректорату від 01.10.2013 № 8 кафедрою кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства розпочато роботу над іншим навчальним посібником – «Кримінологія (Загальна та Особлива частини)»;

3) навчальний посібник «Судова психіатрія» (Купріянова Л.С., Антонюк А.П.). Підготовку рукопису закінчено Купріяновою Л.С. одноосібно;

навчальний посібник розглянуто Науково-методичною радою та виноситься на розгляд Вченої ради. Рукопис включено до проекту плану видання на 2014 р. з терміном надходження на редакційне опрацювання в січні;

4) навчальний посібник «Трудове право України» (Мельник К.Ю.).

Підготовку рукопису закінчено; навчальний посібник заплановано до розгляду на найближчих засіданнях Науково-методичної та Вченої рад, включено до плану видання на 2014 р. з терміном надходження у січні;

5) навчальний посібник «Економічна теорія» (автори Ткаченко С.О., Прокопенко В.Ю., Павленко Н.В., Ларіна Т.Ф.), подальше видання якого було заплановано на 2014 рік. Цей навчальний посібник включено до плану видання на 2014 р. з термінами надходження у травні.

Окремо слід вказати на недолік щодо відсутності у 2013 р. видань Університету з грифами МОН або МВС України, хоча такі видання перебувають в роботі (з грифом МОН – 2, МВС – 1), що серед іншого було враховано під час підготовки проекту плану на 2014 р.

Крім зазначеної роботи, у видавничих підрозділах опрацьовувались також матеріали газети «Служимо Закону» і матеріали, що розміщувались протягом року на сайтах Університету і в засобах масової інформації.

–  –  – 
Похожие работы:

«Д. В. Зеркалов, О. Ю. Арламов СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” ББК 60 З-57 Зеркалов Д.В., Арламов О. Ю. Соціальні проблеми сталого розвитку Електронний ресурс : Монографія / Д. В. Зеркалов, О.Ю. Арламов – Електрон. дані. – К. : Основа, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-966-699-710-7 ©...»

«Природничі науки Б/Ж51 Желібо,Є.П. Безпека життєдіяльності[текст]: підруч. для студ. : зат. М-вом освіти і науки України/ Є.П.Желібо, В.В.Зацарний.К.: Каравела,2006.-288 с. 1 прим. В/К65 Концепции современного естествознания[текст]: курс лекций/ [под ред.А.С.Борщова].-М.: Экзамен,2005.-192 с. 1 прим. Фізико-математичні науки В1/В 55 Вища математика у прикладах та задачах: в 4-х Ч.[текст]: навчальний посібник: рек. М-вом освіти і науки України.-К.: Кондор,2006. Ч.1: Лінейна алгебра і аналіт....»

«ДСТУ 5058:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Безпека у надзвичайних ситуаціях НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Основні положення ДСТУ 5058:2008 (Остаточна редакція) Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 5058:2008 ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України РОЗРОБНИКИ:...»

«Посібник зі встановлення та технічного обслуговування Для спеціаліста Посібник зі встановлення та технічного обслуговування Буферний накопичувач allSTOR VPS 300/3, VPS 500/3, VPS 800/3, VPS 1000/3, VPS 1500/3, VPS 2000/3 UA Видавець/виробник Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02191180 Telefax 021911828 info@vaillant.de www.vaillant.de Зміст Зміст 12 Система буферного накопичувача ’allSTOR’ 12.1 Опис системи 1 Безпека 12.2 Розрахунок системи 1.1 Пов'язані з діями...»

«ThinkServer RD540 і RD640 Безпека, гарантія та підтримка Типи системи: 70AR, 70AS, 70AT, 70AU, 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 і 70B1 Примітка: Перед використанням цієї інформації та відповідного продукту уважно прочитайте наведені нижче відомості. • “Safety information (Інформація з техніки безпеки)” на сторінці iii • Глава 3 “Обмежена гарантія Lenovo” на сторінці 15 • Глава 5 “Примітки” на сторінці 29 Перше видання (Листопад 2013) © Copyright Lenovo 2013. ПРИМІТКА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ. Якщо...»

«Посібник із встановлення й заміни апаратних засобів ThinkCentre Примітка Перш ніж користуватися цією інформацією та продуктом, якого вона стосується, обов’язково прочитайте й усвідомте інформацію, викладену в посібнику Безпека та гарантії та в “Примітки”, на стор. 33. Друге видання (Серпень 2007р.) © Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Усі права застережено. Зміст Мал................. v Заміна батареї..........»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки щодо опрацювання розділу Охорона праці в бакалаврських дипломних роботах студентів спеціальностей, пов’язаних з відновлювальними технологіями Затверджено на засіданні кафедри БЖД Протокол № від 2014 р. Вінниця ВНТУ 2014 Методичні вказівки щодо опрацювання розділу Охорона праці в бакалаврських дипломних роботах студентів спеціальностей, пов’язаних з відновлювальними технологіями /Уклад. О.П....»

«УДК 911.2 Приходько М. М. Конструктивно-географічні засади планування території агрогеосистем у Карпатському регіоні Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано Франківськ email: prihodkon@ukr.net Анотація. Викладені конструктивно-географічні засади планування структурно-функціональної організації території агрогеосистем на принципах їх регульованої реконструкції та оптимізації, а також формування адаптованих до ландшафтних умов біоінженер них систем. Ключові...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.131 С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент (доцент кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка) КОНЦЕПТ СПРАВЕДЛИВОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Постановка проблеми. Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і...»

«Шановний (а) _ Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі міжнародного ветеринарного конгресу, присвяченого 90-РІЧЧЮ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» Основні напрями роботи: 1. Наукові та практичні аспекти моніторингу, діагностики, прогнозування та профілактики емерджентних (особливо небезпечних) захворювань тварин 2. Актуальні проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині 3. Сучасні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»