WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Партнёр конференции – Feldman Ecopark. Feldman Ecopark был основан в 2011 г. по личной инициативе народного депутата Украины А.Б. Фельдмана. Экопарк открыт для свободного посещения и ...»

-- [ Страница 1 ] --

Партнёр конференции – Feldman Ecopark.

Feldman Ecopark был основан в 2011 г. по личной

инициативе народного депутата Украины А.Б. Фельдмана.

Экопарк открыт для свободного посещения и реализует ряд

образовательных, социальных и природоохранных программ.

Сегодня экопарк – это:

- зоопарк с уникальной коллекцией животных,

- площадка контактного зоопарка,

- анималотерапия для детей с особыми потребностями,

- региональный центр по реабилитации рукокрылых,

- клуб юных натуралистов,

- образовательная экотропа по региональному ландшафтному парку,

- пропаганда активного отдыха и бережного отношения к природе.

Харьковская область, Режим работы:

Дергачёвский район, 10 – 17 (зимой), посёлок Лесное, 10 – 19 (летом), ул. Киевское шоссе, 12, без перерывов и тел. +38 (050) 401 09 12, выходных.

+ 38 (057) 719 99 03 Шановний колего!

Ми щиро раді вітати Вас на міжнародній конференції молодих наук

овців «Біологія: від молекули до біосфери».

Уважаемый коллега!

Мы искренне рады приветствовать Вас на международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы».

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

VІІI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

«БІОЛОГІЯ:

ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

Харків, Україна 3 – 6 грудня 2013 р.

CЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Секція 1. Біохімія, біофізика, біоінформатика, молекулярна та клітинна біологія Секція 2. Біомедицина, фізіологія людини та тварин Секція 3. Генетика та селекція Секція 4. Мікробіологія, вірусологія, імунологія Секція 5. Біотехнологія Секція 6. Фізіологія та біохімія рослин Секція 7. Ботаніка Секція 8. Зоологія Секція 9. Мікологія та фітопатологія Секція 10. Екологія ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова оргкомітету – Катрич В. О., проректор з наукової роботи, докт. фіз-мат. наук, професор Заступник голови – Воробйова Л. І., декан біологічного факультету, к.б.н., завідувач каф. генетики та цитології, професор Шабанов Д. А., заступник декана з наук. роботи, к.б.н., доц.

каф. зоології та екології тварин Бараннік Т. В., к.б.н., доц. каф. біохімії Божков А. І., д.б.н., проф., завідувач каф. молекулярної біології та біотехнології Бондаренко В. А., д.б.н., проф., завідувач каф. фізіології людини і тварин Глущенко В. І., к.б.н., проф., завідувач каф. мікології та фітоімунології Догадіна Т. В., д.б.н., проф., завідувач каф. ботаніки та екології рослин Жмурко В. В., д.б.н., проф., завідувач каф. фізіології і біохімії рослин Некрасова А. В., к.б.н., доц. каф. генетики та цитології Перський Є. Е., д.б.н., проф., завідувач каф. біохімії Мелешко Олена

–  –  –

Члени оргкомітету: Сакун Юлія, Виноградова Христина, Сапожнікова Валерія,Пиріна Ірина, Кіт Марина, Альховська Маргарита, Савченко Антон, Зюбрій Софія, Шулік Вікторія, Патлай Анастасія, Бешевець Євгенія, Баран Юлія, Токар Ілона.

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, російська, англійська.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

–  –  –

900–1300 – секційні засідання в аудиторіях університету з перервами на каву;

– екскурсія до музею історії Харківського національного 1330–1430 університету імені В.Н. Каразіна,

– постерна сесія у фойє університету;

1500–1630

– екскурсія до музею НДІ астрономії Харківського 1600–1800 національного університету імені В.Н. Каразіна,

–  –  –

945–143 – екскурсія в Екопарк 1515–163 – урочисте закриття конференції,вручення дипломів за кращі секційні доповіді (ауд. 3-15, біологічний ф-т)

–  –  –

« БИ О ЛО Г И Я :

ОТ МОЛЕКУЛЫ ДО БИОСФЕРЫ»

Харьков, Украина 3 – 6 декабря 2013 г.

CЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1 Биохимия, биофизика, биоинформатика, молекулярная и клеточная биология Секция 2. Биомедицина, физиология человека и животных Секция 3. Генетика и селекция Секция 4. Микробиология, вирусология, иммунология Секция 5. Биотехнология Секция 6. Физиология и биохимия растений Секция 7. Ботаника Секция 8. Зоология Секция 9. Микология и фитопатология Секция 10. Экология 6

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета – Катрич В. А., проректор по научной роботе, докт. физ-мат. наук, профессор Заместитель председателя – Воробьёва Л. И., декан биологического факультета, к.б.н., заведующий каф. генетики и цитологии, профессор Шабанов Д. А., заместитель декана по научн. работе, к.б.н., доц. каф. зоологии и экологии животных Баранник Т. В., к.б.н., доц. каф. биохимии Божков А. И., д.б.н., проф., заведующий каф. молекулярной биологии и биотехнологии Бондаренко В. А., д.б.н., проф., заведующий каф. физиологии человека и животных Глущенко В. И., к.б.н., проф., заведующий каф. микологии и фитоиммунологии Догадина Т. В., д.б.н., проф., заведующий каф. ботаники и экологии растений Жмурко В. В., д.б.н., проф., заведующий каф. физиологии и биохимии растений Некрасова А. В., к.б.н., доц. каф. генетики и цитологии Перский Е. Э., д.б.н., проф., заведующий каф. биохимии

–  –  –

Члены оргкомитета: Сакун Юлия, Виноградова Кристина, Сапожникова Валерия, Пырина Ирина, Кит Марина, Альховская Маргарита, Савченко Антон, Зюбрий София, Шулик Виктория, Патлай Анастасия, Бешевец Евгения, Баран Юлия, Токарь Илона.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Украинский, русский, английский.

–  –  –

900–1300 – секционные заседания в аудиториях университета с перерывами на кофе;

– экскурсия в Музей истории ХНУ 1330–1430

– постерная сессия в холле университета 1500–1630

– экскурсия в Музей НИИ астрономии ХНУ 1600–1800

–  –  –

945–14 – экскурсия в Экопарк;

1515–16 – торжественное закрытие конференции, награждение дипломами за лучшие устные и стендовые доклады (ауд. 3-15, биологический ф-т);

–  –  –

4 грудня/декабря, середа/среда Секція 1. Біохімія, біоінформатика, біофізика, молекулярна та клітинна біологія/ Биохимия, биоинформатика, биофизика, молекулярная и клеточная біологія

–  –  –

Ревка О. В.

Структурно-функциональное взаимодействие протеина с и церулоплазмина Носачук Н. В.

Вплив метилування фактора елонгації трансляції людини 1A на його взаємодію з іншими білками Андрущенко О. О.

Проапоптичний та цитостатичний вплив iнгібіторів тирозинкіназ на пухлинні клітини Тазеев С.В.

Роль протеинфосфатаз в ОАТ-индуцированном блоке пролиферации гепатоцитов Паньківський С. В.

Характеристика структурних змін адаптерного білка ITSN в процесі еволюції Musmari M.

The study of the biological activity of synthetic inhibitors of JNK kinase Sapozhnikova V. O.

In silico analysis of human SIDT1 sequence reveals potential hemebinding sites Поліщук А. О.

Вплив нестачі аргініну на життєздатність клітин первинної меланоми людини in vitro Станько Г. Б.

Дослідження чутливості клітин метастатичної меланоми людини до дефіциту аргініну як протипухлинної терапії in vitro Орлова М. О.

Зміни білкового спектру сироватки крові при хронічному карагенан-індукованому гастроентероколіті Зуйков С. А.

Определение показателей прооксидантной и антиоксидантной систем в эритроцитах у больных раком кишечника Тихомирова Н. В.

Динамика базального уровня активных форм кислорода в мезенхимных стволовых клетках эндометрия человека Носов Г. А.

Исследование структуры и динамики герминальных гранул в сперматоцитах Drosophila melanogaster Чуйко В. Ю.

Гаплотипи гена цитохрома-b Neogobius melanostomus ПівнічноЗахідного Причорномор’я Искендерова Н. Э.

Цитогенетический контроль митотической активности линии клеток ВНК-21/с Калмикова О. О.

Модифікація методу зафарбування клітинних культур залізним гематоксиліном за Гейденгайном Секція 2. Біомедицина. Фізіологія людини та тварин/ Биомедицина. Физиология человека и животных

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Арчибасова А. В.

Оценка влияния социальной изоляции на временные характеристики поведения самцов белых крыс в тесте Порсолта Березюк М. В.

Особливості цитоархітектоніки ядер мозочка папуги хвилястого (Meleopsittacus undulatus) Ковальцова М. В.

Негативное влияние гипокалорийной диеты матерей на морфофункциональное состояние эндокринной части поджелудочной железы их потомства Lylyk M. P.

Influence of alpha-ketoglutarate on indices of physiological activity of Drosophila melanogaster Плохотниченко О. А.

Оценка риска развития неалкогольной жировой болезни печени у больныx сахарным диабетом 2 типа Рогозина Н. М.

Показатели чувствительности сенсорных систем у агрессивных женщин Яблонська А. О.

Загальна організація пазух твердої оболонки головного мозку основи черепа собаки Дмитрик В. В.

Відтворення експериментальної моделі хімічного опіку стравоходу I-го ступеню у статевонезрілих щурів

–  –  –

Брусянский И. И.

Материалы к фауне Amphipoda (Crustacea) НПП «Гомольшанские леса», Харьковская область, Украина Коскова В. А.

Видовое разнообразие и биомасса брюхоногих моллюсков в различных биотопах р. Северский Донец, Харьковская область, Украина Шейко В. П.

Морфометрический анализ популяции речной чашечки Ancylus fluviatilis (Muller, 1774) (Gastropoda: Planorbidae) реки Северский Донец, Змиевской район, Харьковская область, Украина Дрогваленко Н. А.

Изучение биологии и экологии муравьиного льва обыкновенного (Myrmeleon formicarius L.) в антропогенных условиях на территории биостанции ХНУ им. В.Н. Каразина Ладыгина В. И.

Насекомые-галлообразователи лиственных пород деревьев в окрестностях биостанции ХНУ им. В.Н. Каразина на территории национального природного парка «Гомольшанские леса»

Жебина Т. В.

Материалы к изучению влияния пастбищной нагрузки на структуру фауны жуков-долгоносиков (Coleoptera, Сurculionidae) РЛП «Великобурлукская степь»

Мавроди С. А.

Мицетофильные жесткокрылые (Coleoptera) в ксилотрофных грибах в условиях национального природного парка «Гомольшанские леса»

Ширко Н. С.

Видовий склад павуків (Arachnida, Aranei) паркових зон Києва Shevchenko O. S.

Seasonal changes in species diversity and dominance structure in communities of oribatid mites (Acari, Oribatei) in megapolis green areas Голубчик Ф. В.

Сравнение особенностей формирования элементов хрящевого черепа на ранних этапах развития у Salmo salar и Acipenser guldenstadtii Марущак О. Ю.

Зустрічальність морфологічних аномалій у безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України Баран Ю. М.

Изучение структуры гемиклональной популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Иськова пруда (Змиевской р-н, Харьковская обл.) Михайленко А. О.

Исследование структуры популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) Нижнего Добрицкого пруда Змиевского района Харьковской области Лаптий А. Ю.

Исследование структуры гемиклональной популяционной системы зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) пруда пос. Жовтневое Пырина И. С.

Определение плоидности метаморфов зеленых лягушек из Cеверско-Донецкого центра разнообразия Pelophylax esculentus complex Гаврилюк А. В.

Население птиц г. Тореза и его окрестностей Матвеева Н. В.

Видовое разнообразие птиц в Среднем Прииртышье Франчук М. В.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ Жук Ольга Іванівна УДК 632.112:581.143:633.11:633.15 КІНЕТИКА РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ ПШЕНИЦІ І КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ВОДНОГО ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСІВ 03.00.12 – фізіологія рослин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, м.Київ Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 1. – С. 130–136. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2011. – Vol. 19, N 1. – P. 130–136. УДК 581.526.45(292.485)(477.5) Л. Д. Орлова1 6 Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ФОРМУВАННЯ ЗАПАСІВ ПІДСТИЛКИ НА СУХОДІЛЬНИХ ЛУКАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Досліджено запаси підстилки на суходільних луках Лівобережного Лісостепу України. Накопичення підстилки на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБІОТИКІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, та виконання лабораторних та контрольної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«Перспективу наших досліджень убачаємо в подальшому лінгвістичному опрацюванні українських та німецьких термінів досліджуваної галузі з метою укладання двомовного перекладного термінологічного словника.1. Д’яков А. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. Д’яков, Т. Кияк, З. Куделько. – К. : Вид-во Дім «КМ Academia», 2000. – 218 с. 2. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К. : Наук. думка, 1984....»

«„Світ медицини та біології”, номер 4 2013 рік УДК 616.311.2 – 002.2 Н.В. Гасюк, Г.А. Єрошенко, І.О. Іваницький, С.Б. Герасименко ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава ЦИТОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИЦТВА МАСТОЦТІВ У ЯСНАХ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ В статті приведені дані стосовно характеристики цитофункціонального стану мастоцитів у вогнищі запального процесу в яснах хворих на генералізований пародонтит. Проводячи аналіз попередніх робіт в...»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” УДК 631.52.521.633.11 О.В. Тимошенко, Л.М. Голик, В.М. Стариченко, Є. В. Заїка, О.І. Вітвіцька ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ВИСОТИ РОСЛИН ІЗ ВМІСТОМ ПРОТЕЇНУ ТА ЇХ МІНЛИВІСТЬ У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ Якість пшениці – це складний комплекс показників борошно мельної, технологічної, хлібопекарської, поживної та технічної якості зерна і борошна. Потенціал якості закладається в генотипі...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЗІНЬКОВСЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА УДК 352.38(015):567 ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ У КРОВІ РИБ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ЙОНАМИ МІДІ, ЦИНКУ, МАРГАНЦЮ І СВИНЦЮ 03.00.04 – БІОХІМІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ЧЕРНІВЦІ 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському державному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 131–141 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 131–141 УДК 028–053.9:303.1 СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ Рената АЛЕКСАНДРОВИЧ Вроцлавський університет, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, пл. Університетська, 9/13, м. Вроцлав, 50-137, Польща, тел. (071) 375-27-13, ел. пошта: alerenata@onet.eu...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»