WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО УДК 633.11:632.4 Г.Я. БІЛОВУС, кандидат сільськогосподарських наук Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН РОЛЬ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В ...»

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

УДК 633.11:632.4

Г.Я. БІЛОВУС, кандидат сільськогосподарських наук

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

РОЛЬ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ

В ОБМЕЖЕННІ РОЗВИТКУ СЕПТОРІОЗУ ЛИСТЯ

НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ

Наведено результати досліджень впливу стимуляторів

росту на обмеження розвитку септоріозу листя на пшениці озимій.

Ключові слова: пшениця озима, септоріоз листя, регулятори росту.

Пшениця озима займає в Україні провідне місце серед зернових культур. Широке впровадження інтенсивної технології вирощування цієї культури призводить до виникнення нових фітосанітарних проблем. Втрати валового збору зерна від хвороб щорічно становлять 20–30%, а в епіфітотійні роки – 50 % [1].

Зміна погодних умов, перш за все відсутність опадів у період посівної, змушують аграріїв вдаватися до більш пізніх термінів сівби.

Як правило, такі посіви, а також ті, що висіяні в оптимальні терміни, але з пізніми сходами, восени не встигають розкущитися, формуючи лише по три – чотири листки. І таких посівів буде більшість. Окрім того, вони увійдуть у зиму з недорозвиненою кореневою системою.

Адже якщо в оптимальних умовах осені коренева система проникає на глибину 140–180 см, то посіви, що не розкущилися, освоять горизонт ґрунту не глибше 70 см. Навесні така слаборозвинена коренева систем буде неспроможна використовувати вологу з глибших шарів, внаслідок чого рослини гірше забезпечуються вологою і поживними речовинами, дуже нестійкі до посухи і формують низьку врожайність зерна поганої якості. Уникнути таких наслідків допомагає стимулятор росту Вимпел. Як відомо, будь-яка технологія починається з підготовки посівного матеріалу.

Оскільки в останні роки гостро стоїть питання вологозабезпеченості посівного шару ґрунту на момент сівби, тому потрібно завчасно подбати про захист насіння у період від сівби до проростання [2].

© Біловус Г.Я., 2013 Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55. Ч. І Надземна частина рослини і її корені взаємопов’язані. Будь-яке обмеження одної з цих частин буде впливати на ріст і розвиток всієї рослини. Надземна частина забезпечує кореневу систему енергією, сконцентрованою в цукрах, яка вироблена внаслідок фотосинтезу [3].

Регулятори росту рослин – це збалансований комплекс біологічно активних речовин, які активують в рослинах основні життєві процеси. Відомо, що використання цих біорегуляторів приводить до змін в обміні речовин, які сприяють адаптації рослин до стресових чинників та резистентності до ураження патогенними мікроорганізмами.

Під впливом цих чинників активуються процеси наростання зеленої біомаси та кореневої системи, інтенсивніше використовуються поживні речовини ґрунту, зростають захисні властивості рослин, їх стійкість до захворювань, високих та низьких температур, посухи [4, 5].

Обробка насіння озимих культур стимулятором росту Вимпел-К дозволяє підвищити схожість насіння на 20 % у разі тривалих несприятливих посушливих умов, коли ґрунтової вологи недостатньо для гарантованого отримання сходів. Високомолекулярний компонент препарату утворює навколо насіння надійну оболонку, яка захищає від проникнення непродуктивної вологи, а також від ураження патогенами ґрунту. Лише випадання ефективних опадів сприяє руйнуванню цієї оболонки, після чого насіння починає проростати. Ключовий фактор, що впливає на успішну зимівлю рослин, – глибина залягання вузла кущіння.

Обробка насіння стимулятором росту Вимпел-К дозволяє закласти вузол кущіння на 0,5–0,7 см глибше, тобто майже на глибину залягання насіння. Вирішальний фактор для збереження стійкості рослин у зимовий період – динаміка використання запасних цукрів [2].

Навесні особливо актуальним є захист озимини, ослабленої після зими, від заморозків. Рослини, оброблені Вимпел, краще захищені від впливу низьких температур і можуть витримати короткочасне зниження температури до – 3-5 0С. У цей період дія препарату також проявляється у вигляді стимулювання процесів формування колоса (ІІІ етап органогенезу) [2].

Метою наших досліджень було вивчення впливу регуляторів росту на обмеження розвитку септоріозу листя та підвищення продуктивності пшениці озимої.

Дослідження проводили в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН. Ґрунт дослідних дідянок – сірий лісовий, поверхнево-оглеєний, легкосуглинковий.

Орний шар характеризується такими показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,7 %, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв. на 100 г ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 89,6 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 69,5 і 68,0 мг/кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має дуже низьке забезпечення азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм. Реакція ґрунтового розчину (рНсол. – 5,4) – слабокисла.

Схему досліду наведено в таблицях. Спостереження за розвитком cепторіозу листя здійснювали протягом всієї вегетації озимої пшениці, а обліки хвороби – згідно з методикою [6].

Статистичну обробку експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу [7].

Агротехніка вирощування – загальноприйнята для культури в даній зоні. Попередник – ріпак озимий. Норми висіву насіння – 5,5 млн шт./га.

Згідно з результатами наших досліджень, один з найважливіших періодів у житті рослини – це перші 15–20 діб після сівби. В цей період експресія генів формує рослину і включає механізми адаптації до умов навколишнього середовища. На початкових стадіях розвитку рослин пшениці озимої основними показниками є енергія проростання насіння і схожість.

Слід відзначити, що за роки досліджень найвищу польову схожість спостерігали на 5 вар., яка на 7,5 % перевищувала контроль (без обробки) та на 2,8 % 2 вар.

Сумісна передпосівна обробка насіння стимулятором росту Вимпел + бактеріальними препаратами азотфіксуючої (Діазофіт) та форформобілізуючої дії (Поліміксобактерин) позитивно впливавала на ріст, розвиток і стійкість рослин пшениці озимої до септоріозу листя (табл. 1).

–  –  –

Застосування стимулятора росту Вимпел в фазі весняного кущіння посилює процеси фотосинтезу за рахунок зміни вмісту хлорофілу в клітинах, а також готує рослини до посушливого періоду, роблячи їх більш засухостійкими, регулюючи водний режим тканин.

Таким чином, рослини отримують« допінг», який додає їм сил і енергії для потужного весняного старту, змушує всі клітини працювати на повну силу. Розвиток септоріозу листя на 7 вар. порівняно з 1 вар. у середньому за 2011–2012 рр. був на 5 % меншим.

Із вегетативних обробок рослин стимулятором росту Вимпел найефективніша була на вар. 9, яка сприяла в середньому за роки досліджень меншому на 6,5–7,5 % ураженню рослин даним захворюванням.

Слід відзначити, що обробка насіння стимуляторами росту підвищує продуктивність агроценозу пшениці озимої (табл. 2).

–  –  –

Застосування Вимпелу забезпечує підвищення урожайності зерна в середньому на 0,22–0,23 т/га порівняно з контролем. Найвищу врожайність протягом 2011–2012 рр. отримано 4,45–4,61 т/га на вар. 5.

Приріст врожаю зерна на цьому варіанті був на 0,23 т/га більшим порівняно із застосуванням стимулятора росту Вимпел, а з контролем на 0,45–0,46 т/га.

Висновок. Передпосівна обробка насіння та позакореневе підживлення рослин дозволять підвищити врожайність у цілому на 0,22–0,46 т/га, поліпшити якісні характеристики зерна та обмежити розвиток септоріозу листя на 2,0–9,0 %.

Література

1. Федоренко В. П. Чотири основоположних принципи.

Неухильне їх дотримання за організації захисту зернових колосових культур дасть змогу успішно протистояти збудникам найшкідливіших захворювань / В. П. Федоренко, С. В. Ретьман // Захист рослин. – 2004. – № 1. – С. 3–4.

2. Свіфт Д. Роль стимулятора в технології обробітку озимої пшениці / Д. Свіфт // Зерно. – 2011. – № 10. – С. 22–23.

3. Кук Р. Дж., Фесет Р. Дж. Питание и урожай. Рост и развитие здорового пшеничного растения / Р. Дж. Кук, Р. Дж. Фесет // Зерно. – 2011. – № 10. – С. 25–32.

4. Рекомендації по застосуванню регуляторів росту рослин у сільському виробництві України АТ “Високий врожай”. – К., 2001. – 20 с.

5. Рекомендації з використання стимуляторів росту та мікродобрив в технології вирощування зернових культур. – Луганськ :


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


[Б. в.], 2012. – 27 с.

6. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах – членах СЭВ / Бабаянц Л. Т. [и др.]. – Прага : [б. и.], 1988. – 321 с.

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А.Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. - М. :Агропромиздат, 1985. – 351 с.Похожие работы:

«ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.). УДК: 616.379-008.64-085.322 ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.) ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Г. Я. Клевета, А. М. Котик, М. І. Скибіцька, М. Р. Хохла, Я. П. Чайка, Н. О. Сибірна Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська,1, Львів 79000, Україна У статті наведено результати досліджень впливу екстрактів рослини галеги лікарської на...»

«Experimental articles УДК 606:61, 602 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ МУТАЦІЙ ГЕНА CYP21A2 У ХВОРИХ НА ВРОДЖЕНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ КОРИ НАДНИРКОВИКІВ С. Ю. Чернушин Інститут молекулярної біології і генетики Л. А. Лівшиць НАН України, Київ E-mail: livshits@imbg.org.ua Отримано 09.10.2013 Розроблено методику аналізу мутацій гена CYP21A2, придатну для преі постнатальної ДНКдіагностики різних типів вродженої гіперплазії кори наднирковиків та встановлення гетерозиготного носійства в родинах високого ризику. Здійснено...»

«Випуск 9, січень 2011 Шановні колеги! Вресурсі межах проекту Світового фонду охорони природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися в січні у цих природохоронних...»

«Наукові праці. Педагогіка УДК 372.8: 574.2+502.7 Лебідь С. Г., Дмитрієв Д. О., Осадчук Н. І. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ БІОЛОГІЇ Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки екологів. Розглянуто зміст професійних умінь, які необхідно формувати у студентів у процесі вивчення курсу «Біологія» з циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Ключові слова: професійна підготовка екологів, зміст...»

«РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 591.465.11:639.123 ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯЄЦЬ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (PHASIANUS COLCHICUS) НА ЇХ ІНКУБАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБАРВЛЕННЯ ЯЄЦЬ Корж О.П., к.б.н., доцент, Фролов Д.О., аспірант Запорізький національний університет Встановлено, що достовірних відмінностей між морфометричними параметрами яєць із різним забарвленням не спостерігається як на початок, так і на завершення досліду. Частка яєць із коричневим...»

«Г.Й.ЩЕРБАК Д.Б.ЦАРИЧКОВА Ю.Г.ВЕРВЕС У трьох книгах КНИГА 2 Затверджено Міністерством освіти України Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів КИЇВ «ЛИБІДЬ» ББК 28.691я73 ЗМІСТ Щ6 УДК 592 Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ (Annelida) 5 Рецензенти: д-р біол. наук,, проф. В. П. Шарпіло, Клас Багаїшцехинкові (Polychaeta) 7 д^р біол. наук., проф. В. М. Бровдій Підклас Бродячі (Errantia) 25 Підклас Сидячі (Sedentaria)...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011 УДК 637.127.576.8 Хмель Ю.І., аспірант © Буцяк В.І., д. с.-г. наук, професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького СТВОРЕННЯ ПРОДУЦЕНТА ТІОПЕПТИДНОГО АНТИБІОТИКА – СІОМІЦИНУ В огляді літературивикладено дані літератури, які вказують на значне зростання, в умовах глобалізації, множинної стійкості патогенних збудників до відомих лікарських препаратів. Саме тому...»

«ПТАХІВНИЦТВО УДК 636.5.082.453.083 АСКАНІЙСЬКІ РОЗРОБКИ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ І УПРОВАДЖЕННЯ У ПТАХІВНИЦТВІ В.І. Бесулін, д-р біол. наук Білоцерківський національний аграрний університет Розробка способу отримання від індиків і півнів сперми шляхом їх дворазового на добу статевого збудження дозволяє на 18,7підвищити статеве навантаження на самців та збільшити на 5,7-8,4 % заплідненість і на 3,0-9,1 % вивід молодняку. Спосіб штучного осіменіння самок птиці, за яким сперму вводять у початкову...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка 24–25 травня 2007 року Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Том Тернопіль – 200 ББК А Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції»: Матеріали ІІ Міжнар. наук-практ. конф., Тернопіль, 24-25 травня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – Т. 2 – 264 с. – укр. Випуск підготовлено за...»

«УДК 628.5:006.83:664.1 № 0107U010128 Міністерство освіти та науки України Харківській державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків, вул. Клочківська –333, т. 8(052) 336-89-79; ф. 8(052) 335-85-35 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Михайлов В.М. «» 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 28-08-10Б «Екологічні аспекти контролю якості цукру у харчових виробництвах» (заключний) Керівник теми: к.т.н., доцент Непочатих Т.А. Список виконавців: 1....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»