WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАХИСТ РОСЛИН УДК 633.63.632.937 С.П. ВОРОЖКО, науковий співробітник Верхняцька дослідно–селекційна станція, ІБКіЦБ e-mail vdss ЕНТОМОФАУНА ПОЛІВ ЗЕРНО–БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ У ...»

ЗАХИСТ РОСЛИН

УДК 633.63.632.937

С.П. ВОРОЖКО, науковий співробітник

Верхняцька дослідно–селекційна станція, ІБКіЦБ

e-mail vdss@hr.ck.ua

ЕНТОМОФАУНА ПОЛІВ ЗЕРНО–БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ

У статті встановлено співвідношення комах в зерно - буряковій сівозміні, приводиться їх видовий склад на неорних землях, цукрових буряках, озимій пшениці та горосі.

Ключові слова: цукрові буряки, озима пшениця, горох, неорні землі, фітофаги, ентомофаги.

Вступ. Однією з основних складових, що характеризують ентомофауну, є видова різноманітність угрупувань комах. Детальні дослідження видового різноманіття фауни членистоногих в агробіоценозах Центрального Лісостепу України проведено О.П.Кришталем [1] та В.П.Федоренком [2], які довели значення природних біотопів у формуванні видового різноманіття комах на посівах сільськогосподарських культур. Нині триває активне дослідження впливу різних культурних рослин у сівозмінах на різноманітність видового складу членистоногих, їх сезонну та багаторічну динаміку чисельності [2, 3]. При цьому враховуються наслідки застосування інсектицидів на фауну комах.

Матеріали та методика досліджень. Обліки здійснювали на Верхняцькій дослідноселекційній станції (Черкаська область) Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків протягом 2010-2012 років.

При вивченні динаміки щільності комах, які заселяють поля типової для зони Центрального Лісостепу України зерно-бурякової сівозміни, виявили основні групи комах. Завдання досліджень – вивчити щільність популяції цих комах і їх поширення в агроценозах. Метод обліку – косіння ентомологічним сачком по верхівках рослин (100 помахів по 25 в 4 – х місцях по діагоналі поля) [4] та за допомогою земляних пасток Барбера [5]. Комах, яких відловили, пересипали у окремі мішечки і в лабораторії заморювали дихлоретаном. Надалі визначали їх чисельність та встановлювали видову і родинну належність.

Облік чисельності бурякової крихітки у період, коли вона знаходиться у поверхневому шарі грунту здійснювали за допомогою спеціального чотирикутного щупа – пробовідбірника розміром 10 х 10 х 10 см [6].

Таксономічний аналіз ентомологічного матеріалу здійснювали користуючись визначниками та за підтримки провідного фахівця Інституту зоологіі ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ доктора біологічних наук О.В. Пучкова, що гарантувало точність визначення.

Результати досліджень. Встановлено, що видовий склад комах був відносно багатим в усі роки спостережень. Основними резерваторами комах в умовах зони були неорні землі та поля з цукровими буряками, озимою пшеницею, горохом.

В ентомофауні зерно-бурякової сівозміни домінуюче становище, від загальної кількості комах, належить жукам 63,40%, потім цикадкам – 15,00% та двокрилим 10,40%.

Diptera;

Homoptera;

–  –  –

ЗАХИСТ РОСЛИН

За роки спостережень виявлено: шкідники цукрових буряків зустрічаються на всіх культурах сівозміни. У посівах озимої пшениці частка їх становила 14,0 та 9,3% на горосі. На посівах цукрових буряків шкодили звичайний буряковий довгоносик (Bothynoderes punctiventris Germ), смугаста (Phyllotreta vittula Redt) та гречкова (Chaetocnema concinna Marsh) бурякові блішки, бурякова листкова попелиця (Aphis fabae Scop), клопи: польовий (Lygus pratensis L.) та буряковий (Poeciloscytus cognatus Fieb.), що становили 31,7% від загальної кількості комах.

За роки спостережень виявлено на посівах цукрових буряків і шкідники зернових культур – цикадки, трипси, двокрилі (14,0%); бобових – клубенькові смугасті довгоносики і насіннєїди (9,3%); хрестоцвітих – хрестоцвітий стеблеїд і інші (16,6%); (табл.1).

Таблиця 1.

Структура ентомофауни основних стацій полів зерно - бурякової сівозміни, Верхняцька дослідно-селекційна станція, 2010–2012р.р.

Частка на різних стаціях, % Шкідники цукрові буряки озима пшениця горох неорні землі Цукрових буряків 31,7 14,0 9,3 6,9 Зернових культур 14,0 24,6 5,8 16,5 Бобових культур 9,3 6,7 38,2 13,2 Хрестоцвітих 16,6 8,9 5,4 34,6 Багатоїдні види 17,4 23,7 14,9 11,8 Ентомофаги 6,1 13,4 6,9 4,6 Посіви цукрових буряків, крім личинок коваликів (щільність їх на полі коливалась в межах від 0,3 до 0,6 на 1м2 ), заселяли жуки бурякової крихітки, кількість яких протягом травня поступово наростала і становила 265 особин в шарі грунту 0-10 см. У червні шкідник мігрував в глибокі прошарки для яйцекладки і в кінці місяця в верхньому шарі грунту його не було.

На посівах озимої пшениці масово розвивалися хлібні блішки: смугаста (Phyllotreta

vittula Redt), синя (Phyllotreta atra F.) та гречкова (Chaetocnema concinna Marsh); п’явиці:

синя (Lema lichenis Voet.) і червоногруда (Lema melanopa L.); сліпняки: люцерновий звичайний (Adelphocoris lineolatus Goeze.) та польовий (Lygus pratensis L.). Шкідники цукрових буряків, які живляться на бур’янах в посівах озимої пшениці – бурякові блішки, коренева та шестикрапкова цикадки, лободовий клоп. За нашими спостереженнями на корінцях гречки березкоподібної розвиваються личинки бурякової блішки. Молоді жуки продовжують живитися після збирання пшениці на лободі білій, гірчаку почечуйному, гречці березкоподібній та спориші, де ці бур’яни ростуть до зяблевої оранки, а навесні – пошкоджують сходи цукрових буряків.

Посівам гороху шкодять щорічно клубенькові довгоносики смугастий (Sitona lineatus L.) і щетинистий (Sitona crinitus Hbst.), гороховий зерноїд (Bruchus pisorum L.), горохова попелиця (Acyrthosiphon pisum Harr.) та блішки різних видів. В посівах додатково живляться шкідники цукрових буряків: клопи, цикадки, блішки, які мають тут корм протягом усієї вегетації.

За щільністю комах природного ценозу (неорні землі) вели спостереження з ранньої весни до пізньої осені. Він характерний певною стабільністю співвідношення комах і є резерватором шкідників для різних сільськогосподарських культур. Частка шкідників цукрових буряків тут становила 6,9, зернових – 16,5, бобових – 13,2, хрестоцвітих – 34,6, багатоїдних – 11,8%. На даній ділянці спостерігається накопичення фітофагів, які під час масового розвитку переселяються на посіви культур, завдаючи відчутної шкоди. Це шкідники цукрових буряків – клопи польовий (Lygus pratensis L.), буряковий (Poeciloscytus cognatus Fieb.), цикадка зелена (Cicadella viridis L.), блішка гречкова (Chaetocnema concinna Marsh), ковалик посівний (Agriotes sputator L.); злакових культур – блішка смугаста (Phyllotreta vittula Redt), цикадка шестикрапкова (Macrosteles laevis Rib.), смугаста (Psammotettix striatus L.); бобових культур –

ЗАХИСТ РОСЛИН

довгоносики бульбочкові (Sitona lineatus L., Sitona crinitus Hbst), насіннєїд конюшиновий (Apion apricans Hbst.), клоп люцерновий (Adelphocoris lineolatus Goeze.); хрестоцвітних культур – блоха хрестоцвіта (Phyllotreta undulata Kutsch.); картоплі – колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say).

Всі вони додатково живилися в посівах на заростях бур’янів, проте переселення їх на природний ценоз пов’язане з відсутністю корму на полях сівозміни (збирання культури, обробіток грунту, оранка та інші заходи). За чисельністю фітофаги переважали ентомофагів.

Із корисних комах постійно зустрічалися клопи антокориди Orius niger Wolff., клопи– мисливці Nabis ferus L., сонечка Coccinella septempunctata L., Propylaea guatuordecimpunctata L., стафілініди Tashyporus hypnorum F., золотоочки Сhrysopa alba L., сцеліоніди Trissolcus grandis Thomson., їздці Herpestomus nasutus Wesmael., афідіїди Praon volucre Haliday. та інші, але за кількістю завжди переважали кокцинеліди.

Природний ценоз має велике значення для стабілізації співвідношення комах.

Висновки. Хімічні заходи боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур потрібно проводити з урахуванням наявності ентомофагів за їх масового збереження. Порушення строків хімічних обробок часто призводить до різкого зменшення кількості корисних комах, повторного наростання чисельності шкідників та зниження врожаю. В кожному конкретному випадку належить встановити необхідність обробки і її строки, що має бути не тільки ефективною проти шкідників, а й безпечною для корисної ентомофауни.

Список використаних літературних джерел

1. Кришталь О.П. Комахи – шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України / О.П.Кришталь. – Київ.: вид..К.Д.У, 1959. - 360 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Федоренко В.П. Ентомокомплекс на цукрових буряках / В.П.Федоренко - Київ.: Аграрна наука, 1998.- 463 с.

3. Саблук В.Т. Шкідники та хвороби цукрових буряків / В.Т.Саблук, Р.Я.Шендрик, Н.М.Запольська. – Київ.: Колобіг, 2005.- 447 с.

4. Трибель С.О. Методика випробування і застосування пестицидів / [авт. тексту С.О.

Трибель]:

- К.: Світ, 2001. - 448 с.

5. Омелюта В.П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. За ред.

В.П.Омелюти. – Київ.: Урожай, 1986.-296 с.

6.Бичук Ю.П. Свекловичная крошка / Ю.П.Бичук, П.Ф.Коротич, Е.В.Санин, H.И.Гуцул. М.В.О.: Агропромиздат, 1991.- С. 64.

Аннотация Ворожко С.П.

Энтомофауна полей зерно-свекловичного севооборота В статье установлено соотношение насекомых в зерно – свекловичном севообороте, приводится их видовой состав на необрабатываемых землях, сахарной свекле, озимой пшенице и горохе.

Ключевые слова: сахарная свекла, озимая пшеница, горох, необрабатываемые земли, фитофаги, энтомофаги.

–  –  –Похожие работы:

«Forestry Information Bulletin Інформаційний лісівничий вісник by the website http://sfmu.org.ua за матеріалами сайту http://sfmu.org.ua Issue 4, Aprile 201 4 Номер 4, квітень 201 4 У номері: Держлісагентство України приймає пропозицію співпраці з представниками регіональної програми «ФЛЕГ-2» Установчі збори Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Аудити FSC (травень 201 4) Національний екологічний центр України опублікував довідник «Природно-заповідний фонд Київської області» під вільною...»

«ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 3-тє, перероблене і доповнене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» УДК 930.85(075.8) ББК 63.3я73 †доктор філософських наук.. — Автори: Левчук Л. Т. (керівник), Гриценко В. С., Єфименко В. В., Лосєв І. В., Панченко В. І., Шинкаренко О. В. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу І-90 Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр...»

«Анатолій Давидюк (Вінниця) РЕПРЕСОВАНИЙ ДЖАЗ Здійснюючи тотальний наступ на українську культуру, жорстока і немилосердна система нищила не тільки професійних письменників, поетів, артистів. Поза їх увагою не залишалися і самодіяльні художні колективи, як, наприклад, самобутній оркестр при Вінницькому медінституті. Останній започаткував своє існування незабаром після відкриття вищого навчального закладу у Вінниці. В ті роки наявність оркестру в колективі була непомірною розкішшю. Крім офіційних...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 1. – С. 31–35. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2011. – Vol. 19, N 1. – P. 31–35. УДК 595.122 (477) О. П. Житова, О. М. Ємець5 Житомирський національний агроекологічний університет Сумський національний аграрний університет PROSTHOGONIMUS CUNEATUS (DIGENEA, PROSTHOGONIMIDAE) З МОЛЮСКІВ BITHYNIA TENTACULATA В УКРАЇНІ Партеніти та личинки Prosthogonimus cuneatus Rudolphi, 1809 у прісноводних...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«Міністерство екології та природних ресурсів України Державне агентство водних ресурсів України Громадська рада при Мінприроди України Національний університету водного господарства та природокористування Інституту водних проблем і меліорації Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Житомирський національний агроекологічний університет Полтавська державна аграрна академія Вінницький національний технічний університет Луганський національний аграрний університет Державна...»

«Програма гуртка „Основи біології” Пояснювальна записка Актуальність навчальної програми пов’язана з необхідністю формування майбутньої інтелектуальної еліти в галузях біології, медицини, екології, педагогіки, аграрних наук. Головна мета програми – створення умов для творчої самореалізації обдарованих учнів засобами фундаментальної біологічної освіти. Виходячи з цієї мети, програмою передбачено вирішення наступних завдань: забезпечення поглибленої біологічної освіти; підготовка гуртківців до...»

«ВПЛИВ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ ЗАРОДКІВ В’ЮНА. УДК 597.551.2:591.32:577.352.4:546.33’131.1 ВПЛИВ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ ЗАРОДКІВ В’ЮНА ПРОТЯГОМ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ А. Р. Зинь, Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Д. І. Санагурський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна е-mail: avolina@yandex.ru У статті наведені дані щодо впливу гіпохлориту натрію...»

«Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014. Т. 19, вип. 1 ISSN 2303-9914 ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ УДК 551.313.2 Н. О. Федорончук, канд. геол. наук, доцент І. О. Сучков, канд. геол.-мін. наук, доцент кафедра загальної та морської геології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна ДЕЛЬТА ДУНАЮ: СУЧАСНІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ Розглянуті літодинамічні процеси в Кілійській частині дельти Дунаю за останні сторіччя. Охарактеризовані...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій УДК [597.851:591.157](477.8) В. О. Стах – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка; І. С. Хамар – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку Роботу виконано на кафедрі зоології ЛНУ ім. І. Франка Зелені жаби України представлені трьома...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»