WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №3 (80)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 330.111.6:658.821

ББК 65

Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент

Кафедра організації обліку та звітності

Вінницький національний аграрний університет

ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР

ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні.

Визначено, що Україна має значний потенціал для формування органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Насамперед, це виявляється в сприятливих кліматичних умовах країни, які придатні для вирощування сільськогосподарських культур.

Українські родючі землі дозволяють забезпечити свою конкурентну перевагу щодо сільськогосподарської продукції для експорту. На сучасному етапі, органічне землеробство разом з виробництвом екологічно безпечних продуктів відіграє важливу роль в охороні навколишнього середовища. Таким чином, існує необхідність визначити фактори, які сприяють розвитку вітчизняного органічного ринку.

Аналіз показав основні складові природно-економічного потенціалу виробництва органічної продукції рослинництва в Україні, які включають : якість земельних ресурсів, науково-обгрунтовані сівозміни, органічні добрива, біологізацію землеробства, мінімальний обробіток ґрунту, розвиток ґрунтів, використання сировинних ресурсів, забезпеченість трудовими ресурсами.

Ключові слова: ринок, органічна продукція, пропозиція, природно-економічний потенціал.

Табл.3. Рис.2. Літ.14.

Постановка проблеми. Україна має значний потенціал для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства. Насамперед, це проявляється у сприятливих природно-кліматичних умовах країни, які придатні для вирощування багатьох видів сільськогосподарських культур. Родючі землі України забезпечують на зовнішньому ринку її конкурентну перевагу при виробництві сільськогосподарської продукції. Проте, внаслідок активного застосування в сільському господарстві отрутохімікатів, антибіотиків, стимуляторів росту, гормонів особливої актуальності набуває питання виробництва якісної органічної продукції.

Органічне сільське господарство поряд із виробництвом безпечних продуктів харчування на сучасному етапі виконує ще одну надзвичайно важливу місію – збереження довкілля. Саме тому виникає потреба у визначенні факторів, що сприятимуть розвитку вітчизняного органічного ринку.

~ 69 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями органічного виробництва, формуванням ринку органічної продукції в Україні та в країнах Європейського Союзу займаються відомі вчені, зокрема такі як: В.Камінський, М.Кобець, М.Зубець, Т.Віннічук, М.Косолап, В.Сайко, М. Шикула, Н. Руденко.

Невирішені частини проблеми. Проте, не зважаючи на значну кількість публікацій та розробок з даної теми, не вирішеними постають проблеми подальшого розвитку ринку органічної продукції та вивчення факторів, зокрема природноекономічного характеру, що сприятимуть цьому.

Метою статті є аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні.

Основні результати дослідження. В основі органічного землеробства лежить, фактично, повернення першоджерел ведення сільського господарства, за допомогою якого підвищується природна біологічна активність у ґрунті, відновлюється баланс поживних речовин, зростає кількість гумусу, нормалізується робота живих організмів. За висновками експертів, українська земля здатна забезпечити продуктами харчування 140-145 млн. осіб, а тому підвищення ефективності використання земельних ресурсів сприятиме збільшенню обсягів виробництва високоякісної екологічно-чистої продукції та забезпеченню продовольчої безпеки країни, а також розширенню експорту сільськогосподарської продукції, збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття країни [1].

Україна має близько 26,6 млн. га чорноземних ґрунтів (44% загальної площі України), або 6,7% світових запасів чорноземів, а площа сільськогосподарських угідь з такими ґрунтами становить майже 23,2 млн. га, або 5,9% світових площ чорноземів.

У 30-х роках минулого століття вміст гумусу майже у всіх вітчизняних чорноземах становив 6-8%. До 80-х років вони трансформувалися у малогумусні – 3-5% [2].

Говорячи про потенціал земельних ресурсів України в розрізі органічного виробництва слід зазначити, що станом на 2012 рік загальна територія України склала 60354,9 тис. га, з яких 41557,6 тис. га (68,86%) складають сільськогосподарські угіддя. Частка ріллі займає 78,1% (32,5 млн. га), що значно перевищує аналогічний показник в країнах ЄС. Високий рівень родючості землі робить її придатною для вирощування цінних сільськогосподарських культур. Сільськогосподарське виробництво ведеться на найбільш якісних землях, загальна площа яких складає 14,9 млн. га або 36% площі сільськогосподарських угідь. Проте, розміщення цінних земель по всій території є нерівномірним – від 2,3% в Луганській області до 79,8% у Полтавській області.

За дослідженнями вітчизняних вчених, в Україні залишилось чотири невеликих регіони, де ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і де можливе вирощування екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших світових стандартів:

• Північно-Полтавський – охоплює більшу частину Полтавської області (за винятком регіонів, що прилягають до міст Кременчука та Комсомольська), північнозахідні райони Харківської області, південно-західні райони Сумської області, ~ 70 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 південно-східні райони Чернігівської області та східні райони Київської і Черкаської областей (лівобережна частина).

• Вінницько-Прикарпатський – тягнеться широкою смугою близько 100 км від м. Попельня Житомирської області і простягається до півночі Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей у напрямку до м. Львова.

• Південно-Подільський – включає невелику південно-східну частину Вінницької області, південно-західну частину Кіровоградської області, північ Миколаївщини і північну половину Одеської області.

• Північно-східно-Луганський – охоплює Міловський і Новопсковський райони Луганської області [3].

Період індустріалізації сільського господарства в Україні спричинив значну деградацію сільськогосподарських угідь. Так, за дослідженнями Держземагенства України близько 1,7 млн. га (4,1%) сільськогосподарських угідь піддаються вітровій ерозії (дефляції) і 13,3 млн. га (32%) – водній ерозії, більше 2 млн. га угідь (4,8%) піддаються дії одночасно водної та вітрової ерозії. До складу еродованих земель відносять 4,6 млн. га середньо- та сильно розмитих, в тому числі 68 тис. га тих, які повністю втратили гумусний горизонт. Окрім цього, 10,7 млн. га (25,8% сільськогосподарських угідь) складають кислі ґрунти, 2,3 млн. га (5,4%) – солонцюваті та 1,7 млн. га (4,1%) – засолені, 1,9 млн. га – перезволожені, 1,8 млн. га – заболочені і 0,6 млн. га – кам’янисті. Більше 20% території України забруднені різноманітними токсичними сполуками, в тому числі значна площа забруднена радіоактивними ізотопами. Негативні геологічні явища поширені більш ніж на 50% території України [1]. Це все спонукає до переосмислення філософії господарювання та переходу до органічного землеробства. Адже, органічне виробництво – це процес, що забезпечує вирощування сільськогосподарської продукції, використовуючи при цьому лише біологічні ресурси, не завдаючи шкоди природному середовищу. І особливістю виробництва продукції за органічними та традиційними технологіями полягають у піклуванні про якість продукції і землі у більшій мірі, ніж про її кількість.

Відомо, що ґрунти втрачають нормальну структуру, розпорошуються, легше піддаються дії водної і повітряної ерозії, зменшується гумусний горизонт.

Узагальнення матеріалів сучасної деградації ґрунтів, виконані науковцями наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» свідчать, що найбільш важкими факторами деградації ґрунтів є втрата гумусу, водна та вітрова ерозії (рис.1).

Зіставлення показників гумусованості ґрунтів за часів В.В. Докучаєва (1882) [5] із тими, що відповідають сучасному ґрунтовому стану, свідчить, що відносні втрати гумусу за 120-річний період досягли 22% у лісостеповій зоні, 19,5 – у степовій та близько 19 – у поліській зонах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У Національній доповіді «Про стан родючості ґрунтів України» (2010) відображено, що зменшення середньозваженого показника вмісту гумусу впливає на зміни у перерозподілі площ за його забезпеченістю [6]. Так, за результатами VІІІ туру ~ 71 ~ Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 агрохімічної паспортизації, площа ґрунтів із високим та дуже високим вмістом гумусу становить 22,7% обстеженої і переважно зосереджена в степовій зоні. Площа ґрунтів, які характеризуються середнім і підвищеним вмістом гумусу становить 13,5 млн. га або 60,9% обстеженої. Із них 51,8% зосереджено в Степу, 33,8 – у Лісостепу, 14,4 – на Поліссі. За розрахунками, баланс гумусу в ґрунтах України протягом останніх років був гостродефіцитним і коливався в межах 0,4-0,8 т/га.

У розрізі регіонів найменший дефіцит балансу гумусу відмічено в Закарпатській (-0,01т/га), Дніпропетровській (-0,08т/га), Київській (-0,08т/га) та Тернопільській (-0,08т/га), а найбільший – у Вінницькій (-0,87 т/га), Рівненській (-0,84 т/га) і Запорізькій (-0,81 т/га) областях.

Орієнтовані параметри щорічних втрат гумусу на чорноземах під зерновими культурами суцільного висіву становлять 0,6-0,8 т/га, під просапними – 1,5-2,0 т/га і культурами чорного пару – 2,0-2,05 т/га.

Рис.1. Складові деградації ґрунтів в Україні в 2009 році (відсоток площі сільськогосподарських угідь) Джерело: побудовано автором за даними джерела [4] Ефективним засобом підвищення родючості орних земель, підтримання бездефіцитного балансу гумусу і поживних елементів, додатковим резервом органічних добрив є солома, частина якої в той чи інший спосіб має вертатися як добриво у біологічний кругооборот. Дані таблиці 1 показують ефективність поживнокореневих решток в утворенні гумусу. Безпосереднє внесення соломи в ґрунт значною мірою вирішить проблему утилізації надлишкової соломи т одночасно покращить гумусний покрив ґрунту.

За умови збору зерна на рівні 40 млн. тонн в Україні виробляється 40-45 млн.

тонн соломи, з яких близько 20 млн. тонн можна використати як органічні добрива. За

–  –  –

Не знижуючи значення використання на добриво побічної продукції урожаю сільськогосподарських культур і сидератів, слід відмітити, що за рахунок них можна компенсувати лише третину потреб землеробства у біогенних елементах живлення рослин. Тому, ми вважаємо, що основним резервом у забезпеченні бездефіцитної системи удобрення сільськогосподарських культур є нарощування виробництва, внесення гною і органо-мінеральних компостів.

Взагалі, органічна система удобрення передбачає застосування принципів, правил і методів органічного сільськогосподарського виробництва відповідно до міжнародних правил, які забороняють використання хімічно-синтезованих та генетично-модифікованих речовин. Згідно цих правил дозволяється використання добрив і засобів захисту рослин лише природного походження.

Таким чином, необхідно впроваджувати у виробництво ґрунтово-охоронні сівозміни з оптимальним співвідношенням культур, а також розширювати площі під багаторічними травами, вирощувати проміжні культури і сидерати тощо, що позитивно впливатиме на якість угідь та збільшувати можливості для формування пропозиції органічної сільськогосподарської продукції.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Дніпропетровський національний університет МАНЮК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 581.524/.526 (477.63)+502.72 (477.63) СТРУКТУРА, ТИПОЛОГІЯ, ДИНАМІКА І ВІДНОВЛЕННЯ ДІБРОВ ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 03.00.16 екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти та науки...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М. ДОБРОВА КАРАВАНСЬКА Марина Юріївна УДК 062.2.5.61(091) ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ З’ЇЗДИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 07.00.07 – Історія науки і техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у відділі історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного...»

«УДК :632.112:631.81 ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРІДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Ткаліч Ю. І., Ніценко М. П. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином +діазофіт....»

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУРНИЦЬКА Марта Петрівна УДК 630*27 : 630*425 ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова) 06.03.01 Лісові культури, селекція, насінництво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі екології та ландшафтної архітектури Українського державного лісотехнічного університету Міністерства...»

«„Світ медицини та біології”, номер 4 2009 рік 18. Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения /Г.Я. Мирский.М.: Энергоиздат, 1982.-320с.19. Шамшинова А.М Функциональные методы исследования в офтальмологии /А.М. Шамшинова, В.В. Волков. – М.: Медицина, 1998. – 416с.20. Голубцов К.В. Мелькающий свет в диагностике и лечении патологических процессов зрительной системы человека /К.В. Голубцов, И.Г. Курман, Т.С. Хейло // Информационные процессы.– 2003. №2, том 3, стр....»

«УДК 619:578.832.1:619.5 Б. Т. СТЕГНІЙ, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України К. Ф. МАЙОРОВА1 Д. В. МУЗИКА, кандидат ветеринарних наук1 О. Ф. БЛОЦЬКА,кандидат ветеринарних наук Л. І. АКІМЕНКО, кандидат біологічних наук2 А. П. ГЕРІЛОВИЧ, доктор ветеринарних наук1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної 1 ветеринарної медицини», м. Харків ДНКІБШМ, м. Київ 2 ДЕПОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ Ш ТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ А ПІДТИПІВ Н1-Н14 У статті наведені результати...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ Бугас Роман Валерійович УДК 577.164.11 + 547.789 МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВІТАМІНУ В 1 І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ТІАЗОЛІЄВИХ АНАЛОГІВ В ПРОЦЕСАХ БІОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТУ 02.00.10 – біоорганічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Київ -2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Науковий керівник доктор хімічних наук,...»

«прогнозах стока вод в зоне недостаточного увлажнения / В. Н. Паршин // Метеорология и гидрология. – 1979. – №9. – С. 19-24. 6.Соколова Н. В. О пространственной и временной изменчивости промерзания почвы в бассейне р. Дона / Н. В. Соколова // Труды ГГИ. – 1974. – Вып. 214. – С.32-40. Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання ґрунту в річкових басейнах Манукало В. О., Гальперіна Т. О. У статті розглянуто просторовий розподіл глибини промерзання ґрунту на малих річкових...»

«ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УДК 574. 91 ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ Й. В. Царик Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: zoomus@franko.lviv.ua На основі аналізу літературних джерел і власних даних зроблена спроба звер­ нути увагу дослідників на потребу фундаментального вивчення оселищ як природ­ ної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГРЕЧАНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 615. 322: 582. 998. 2]. 076. 2 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЗУЛЕНВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA L. ФЛОРИ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ 15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фармакогнозії з курсом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»