WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (база 9 класів) Біологія – наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовище їх існування, ...»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою Барського

гуманітарно-педагогічного коледжу

імені Михайла Грушевського

Протокол № 1 від 22 вересня 2014 року

Голова методичної ради

__________ _____П.Н. Савчук

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

(база 9 класів)

Біологія – наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовище їх існування, класифікація. Рослинний світ – складова частина природи

1. Будова та життєдіяльність рослин Основні процеси життєдіяльності рослини. Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення.

2. Розмноження і розвиток рослин Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація в рослин. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття.

Запилення, запліднення. Насінина, плід, їх будова. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища в житті рослин.

3. Водорості Загальна характеристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей. Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.

4. Вищі спорові рослини Загальна характеристика вищих спорових рослин. Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовища існування.

Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.

5. Голонасінні Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування.

Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин. Значення в природі та в житті людини.

6. Покритонасінні Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини.

7. Гриби Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини.

8. Лишайники Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі й у житті людини.

9. Бактерії Загальна характеристика бактерій. Різноманітність. Значення в природі й у житті людини.

10. Організми і середовище існування Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі.

Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах. Охорона природи.

11. Будова і життєдіяльність тварин Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин. Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистем.

12. Найпростіші Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.

13. Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.

14. Черви Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність. Круглі черви.

Загальна характеристика, різноманітність. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини.

15. Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах.

Значення в житті людини. Клас Комахи. Загальна характеристика класу.

Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих.

16. Молюски Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.

17. Хордові тварини. Безчерепні. Риби Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні). Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні). Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища в житті риб.

Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

18. Земноводні Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних.

Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

19. Плазуни Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.

20. Птахи Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів.

Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів. Сезонні явища в житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство.

Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини.

Птахівництво. Охорона птахів.

21.Ссавці Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців.

Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців.

Тваринництво. Охорона ссавців.

22. Організми і середовище існування Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

23. Організм людини як біологічна система Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини.

24. Опора і рух Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини.

Розвиток кісток. Сполучення кісток. Будова скелета людини. Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів. Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів.

25. Кров і лімфа Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові. Захисні функції крові. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Зсідання крові.

26. Кровообіг і лімфообіг Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця. Судинна система.

Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Регуляція кровопостачання органів. Лімфообіг та його значення.

27. Дихання Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат.

Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання.

28. Харчування і травлення Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин. Харчування і здоров’я. Будова і функції органів травлення, травних залоз. Травлення в тонкому кишківнику. Функції товстого кишківнику. Регуляція травлення.

29. Терморегуляція Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


30. Виділення Будова і функції сечовидільної системи. Регуляція кількості води в організмі.

Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

31. Ендокринна регуляція функцій організму людини Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції.

Гормони.

32. Розмноження та розвиток людини Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин.

Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти.

Постембріональний розвиток людини.

33. Нервова регуляція функцій організму людини Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок.

Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. Регуляція роботи внутрішніх органів Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

34. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

35. Формування поведінки і психіки людини Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми.

Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять.

Види пам’яті. Набута поведінка.

36. Мислення і свідомість Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини.

Свідомість.Похожие работы:

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 16 № 3 (60) Частина 4, 2014 УДК 637.523.2 Паска М.З., к.вет.н., доцент, Лескович О.В., аспірант*© Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького м.Львів, Україна СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ В умовах погіршення екологічних умов, які склалися сьогодні в Україні, створення та забезпечення населення якісними продуктами харчування з поліпшеними властивостями та дієтичною або...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО ДРОБЕЦЬКА Ірина Вікторівна УДК 582.232:[581.143+581.19]:581.13 ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITLER 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь...»

«УДК 633.854. 78:631.5 ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА ПРОЯВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ М. Б. Грабовський, кандидат сільськогосподарських наук Білоцерківський державний аграрний університет В статті наведено результати вивчення густоти стояння рослин соняшнику в центральному Лісостепу України. Доведено, що досліджуваний фактор має значний вплив на зміну біометричних показників, структурні елементи продуктивності, урожайність та...»

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«РОЗДІЛ IІ. Біологія. № 11, 2014 річні трави створюють сприятливі умови для життєдіяльності дощових червів, які беруть активну участь і у трансформації детриту, і у фрагментуванні свіжої підстилки. У досліджуваних пробах встановлено збільшення відносної чисельності Lumbricus terrestris, L. rubellus, які належить до угруповання первинних руйнівників рослинних решток. Здатність червів живитися на поверхні відмерлими частинами трав’янистих рослин забезпечується адаптивними ознаками: головна лопать...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО” КУЩ ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА УДК 611.422:612.77]:618.36-008.64-091 ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ, ПРОТЯГОМ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНОСТІ (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Тернопіль 2008 Дисертацією є рукопис....»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік УДК 616.98 – 053.3/.5 – 071(048) К.В. Пікуль, К.Ю. Прилуцький, Н.М. Сосновська, В.А.Полторапавлов, В.І.Ільченко ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава НЕВІДОМИЙ ЛІСТЕРІОЗ ІЗ СТОРІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ ВИВЧЕННЯ Лістеріоз маловідомий в практиці лікаря педіатра, не дивлячись на те, що історія його вивчення налічує більше ста років. Лістеріоз – зоонозна бактерійна інфекція, яка характеризується ураженням системи мононуклеарних...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1’2014[50] Науково-виробничий журнал 2. Brihkhem, Ye.F. (1997), Osnovy finansovoho menedzhmentu, [Fundamentals of financial management], Molod, Kyiv, Ukraine, 1000 p.3. Chumachenko, M.H., Boliukh, M.A., Burchevskyi, V.Z., Horbatok, M.I. etc (2003), Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, 556 p.4. Investments of foreign economic activity in 2010, (2011), Ekspres vypusk Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy, available at:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор А.І. Українець (Підпис) «_» _ 2015 р. ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЕТИКИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»