WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |

«Перспективи входження України у ринки висхідних країн Аналітична доповідь Київ Видавництво «Заповіт» Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин Перспективи входження України у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Український центр економічних та політичних

досліджень імені Олександра Разумкова

Перспективи входження України

у ринки висхідних країн

Аналітична доповідь

Київ

Видавництво «Заповіт»

Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин

Перспективи входження України у ринки висхідних країн. Аналітична

доповідь. – Київ: Заповіт, 2015. – 124с.

ISBN 978-966-7272-88Постійна електронна адреса: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1

© Центр Разумкова,

© Видавництво «Заповіт», 2015 ISBN 978-966-7272-88-3 Бібліотека Центру Разумкова. Серія «Дискусії про економічний розвиток»

Перспективи входження України у ринки висхідних країн Передмова Світова економічна динаміка характеризується неоднозначними проявами, зумовленими необхідністю забезпечення стійкого зростання в умовах суперечливих глобальних тенденцій. Так, окрім «традиційних» завдань зростання і розвитку, сьогодні перед урядами та міжнародними фінансовими інститутами дедалі частіше постають проблеми, зумовлені значними змінами в глобальній економічній структурі, зміною головних акторів формування сучасних світогосподарських зв’язків.

Ще складнішими є завдання для України, яка в умовах зовнішньої агресії має не лише стабілізувати економічне і суспільно-політичне середовище, але й запровадити політику стійкого довгострокового розвитку. Ситуація ускладнюється тим, що упродовж років незалежності Україна «заблукала» у двосторонньому інтеграційному векторі – Росія vs ЄС, а з тим замість потенційних вигод отримувала постійні втрати і збитки. Сьогодні, коли російський вектор не лише вичерпав себе, але й є суттєво обмеженим, перед Україною постають завдання пошуку нових ніш у світовому поділі праці, активного входження в глобальні конкурентні ринки та середовища.

Зрозуміло, що привабливі ринки розвинутих країн є важко досяжними для нереформованої економіки. Водночас, Україна продовжує утримувати певні абсолютні та відносні переваги в розвитку економіки, якості трудових ресурсів, виробництві тощо, насамперед порівняно з великою групою країн, що розвиваються. Тому варто усвідомити, що Україна фактично не має альтернативи, крім стрімкого виходу на нові (відносно молоді) висхідні ринки.

Саме дослідженню нових зовнішньоекономічних та інтеграційних можливостей для України і присвячена ця аналітична доповідь Центру Разумкова.

У першому розділі розглядаються особливості динаміки сучасного глобального економічного середовища та визначається зростання значимості і впливу висхідних країн на розвиток світової економіки. Серед висхідних країн виокремлюються чотири найкрупніші, які на початку 2000-х років утворили економічну групу БРІК і які значною мірою формують загалом економічний потенціал висхідних економік. Тому в другому розділі увага саме зосереджена на висвітленні головних складових, які характеризують економічні стан, зміни та суперечності таких країн. У третьому розділі більш детально розглядаються особливості економічного середовища двох азійських гігантів – Китаю та Індії – оскільки саме ці країни, за визнанням фахівців, зможуть стати новими глобальними лідерами вже найближчими десятиліттями. У висновках до перших трьох розділів узагальнюються головні напрями та перспективи глобального розвитку в середньостроковій перспективі.

Четвертий розділ присвячений аналізу чинників і складових прискорення інтеграційної політики України в частині зміцнення позицій на ринках і в проектах висхідних країн, насамперед ініційованих Китаєм, як найбільш динамічною економікою сучасності. На завершення подаються пропозиції стосовно інституційних, інвестиційних і структурних змін української економіки, які сприятимуть прискоренню економічного відновлення України і входженню в глобальні інтеграційні процеси.

Авторські статті є невід’ємною складовою дослідження і висвітлюють фахове бачення конкурентних можливостей і стратегічних економічних напрямів для України з метою виходу на ринки окремих країн і регіонів світу.

Наприкінці подані результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова українських експертів та підприємців стосовно можливостей виходу України на ринки висхідних країн, а також її залучення до глобальних інтеграційних процесів.

А.Рачок Генеральний директор 15.07.20

–  –  –

1. Тенденції посилення висхідних країн в глобальній економіці Характерною особливістю початку нового тисячоліття стало подальше прискорення глобалізації та міжнародної інтеграції. Втім, останні роки характеризуються суперечливими проявами. З одного боку, світова економіка продовжує знаходитись під тиском кризових чинників і складових, що не дозволяє говорити про відновлення стійкої динаміки економічного зростання та розвитку. З іншого – у пост-кризовий період чітко проявився новітній феномен:

високі показники зростання висхідних країн1, окремі з яких досягли вражаючих результатів і займають дедалі вагоміше місце в глобальній економіці.

Наприкінці 2014р. перспективи довгострокового зростання глобальної економіки помітно покращилися, внаслідок зниження кризових ризиків в євро-зоні, а також стрімкого падіння вартості нафти на світових ринках (зумовленого переважно розширенням пропозиції)2. Ще одним вагомим позитивним чинником для світової економіки має стати прискорення економічного зростання світового лідера – США, підняття процентної ставки (очікується до кінця 2015р.) і зміцнення американського долара відносно інших найвагоміших валют. Це має сприяти стабілізації світових фінансових потоків, зменшенню їх волатильності, а з тим – і глобальних ризиків. Проте вплив валютного і процентного чинників на динаміку країн різнитиметься, насамперед для висхідних країн, а тому трансформаційні глобалізаційні процеси не будуть легкими і однозначно спрямованими.

Водночас, очікувана зміна «драйверів» економічної політики, може ускладнити пошук результативних заходів економічного прискорення у середньостроковій перспективі.

Економічна динаміка висхідних країн. Характерною особливістю двох попередніх десятиліть була саме висока економічна динаміка висхідних країн, основою якої слугувала експортна експансія вказаних країн на високо поглинаючі ринки розвинутих країн. Хоча, як і раніше, висхідні країни демонструватимуть вищі темпи зростання, проте, звернемо увагу, що різниця між темпами економічного зростання висхідних країн і розвинутих у посткризовий період3 помітно зменшилась. Так, якщо напередодні глобальної кризи вказана різниця сягала 5-6 процентних пунктів (п.п.), то останніми роками вже коливається навколо 3 п.п. (діаграма «Різниця в темпах зростання висхідних і розвинутих економік»4).

Ще однією особливістю сучасності є зближення темпів зростання світової економіки та обсягів торгівлі. Якщо в докризовий період темпи нарощування експорту та імпорту суттєво перевищували темпи економічного зростання, то у посткризовий період торговельна динаміка фактично «супроводжує» динаміку 1 Країн, що розвиваються, та країн з трансформаційною економікою.

IMF World Economic Outlook. January 2015. – 2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/index.htm.

У цьому аналітичному огляді «докризовий» контекст визначає стан і тенденції світової 3 економіки до розгортання глобальних кризових виявів у 2008-2009рр. До «пост-кризових»

належать події і процеси, які відбувалися або були характерними в період зниження глобальних ризиків поширення світової депресії з 2010р. до поточного часу.

4 World Economic Outlook Reports (різні випуски). – http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.

–  –  –

формування ВВП (таблиця «Зростання реального глобального ВВП та обсягів світової торгівлі»5).

Вказані зміни у глобальній динаміці, вірогідно, матимуть системні наслідки. Так, з одного боку, слід очікувати позитивних змін у контексті звуження зовнішньоторговельних дисбалансів (високі темпи зростання висхідних країн в докризовий період значною мірою були зумовлені розширенням їх експорту, що призводило до посилення торговельних дефіцитів найбільших розвинутих економік, що, своєю чергою, формувало фінансові дисбаланси).

Різниця в темпах зростання висхідних і розвинутих економік, в.п.

–  –  –

З іншого боку – відбувається формування нової структури макроекономічного і конкурентного середовища, що проявляється через зростання значимості економік висхідних країн, а з тим – посилення впливу висхідних економік на динаміку глобальних економічних процесів. Так, за попереднє десятиріччя номінальний ВВП, створюваний у висхідних економіках, зріс майже втричі і його частка досягла 42% обсягу глобального ВВП (діаграма «Зростання значимості висхідних країн у глобальній економіці»6).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


IMF World Economic Outlook. January 2015. – 5 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/index.htm.

World Economic Outlook Reports (різні випуски). – 6 http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.

–  –  –

Висхідні країни поступово зміцнюють свої позиції у якості локомотива глобального економічного зростання, оскільки в них послідовно формуються ринки з дедалі зростаючим платоспроможним попитом. Водночас, відповідні трансформації передбачають нові можливості для інвестицій, насамперед у великих висхідних країнах. Однак, нова структура вимагає і нової якості глобальних інститутів (правих гри), що провокує нові додаткові ризики.

Проте, вказане економічне зростання поки не підтримане належним інституційним і фінансовим забезпеченням – висхідні країни залишаються значною мірою залежними від технологічних, інноваційних, фінансових ресурсів розвинутих країн.

Зростання значимості висхідних країн у глобальній економіці

–  –  –

По суті, мова йде про необхідність формування нових моделей зростання і розвитку. Зазначимо, важливий чинник глобального зростання – експортна експансія висхідних країн, яка проявлялась у стрімкому зростанні частки експорту у формуванні глобального ВВП – сьогодні вже не має чіткого прояву (як вказувалось, зростання експорту «супроводжує» зростання ВВП), а вказана частка «стабілізувалась» на рівні 31% (діаграма «Обсяг і частка експорту в глобальному ВВП»7).

В частині ж імпорту висхідні країни розширюють поглинання, що значною мірою зумовлено значним покращенням життєвих стандартів в найкрупніших з них.

Частка імпорту висхідних економік суттєво зросла саме в останнє десятиріччя (таблиця «Імпорт окремих країн та регіонів світу»8). Зважаючи на очікувану, досить стійку, макроекономічну динаміку, прискорення попиту у висхідних країнах (насамперед, у Китаї, де рівень споживання занизький), а також акумулювання додаткового попиту на імпорт, пов’язаного з інвестиційними потребами висхідних країн, можна стверджувати, що саме найкрупніші висхідні країни зможуть посприяти розвиткові відносно малих країн, для яких можуть виявитись малодоступними насичені високо конкурентні ринки розвинутих країн.

IMF World Economic Outlook. January 2015. – 7 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/index.htm.

WTO International Trade Statistics 2014. – 8 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf.

–  –  –

Очікувані зміни в структурі світового ВВП. Хоча глобальна економіка дещо знизила темпи зростання, проте номінальні показники демонструють позитивну динаміку. Так, середній показник глобального номінального ВВП та інвестиції в основний капітал у 2011-2013рр. більше, ніж на 40% перевищує відповідний показник трьох докризових років (2005-2007) (таблиця «Окремі показники світової економіки»9).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |
Похожие работы:

«УДК 658.012.8 О.В. МАНОЙЛЕНКО, д-р екон. наук, проф. НТУ «ХПІ», Харків ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В статті визначені теоретико-методологічні аспекти формування систем економічної безпеки корпоративних структур с точки зору забезпечення їх динамічної стійкості в процесі управління їх розвитком. Досліджено основні фактори зовнішнього середовища (інституційного характеру) та закономірності генезису й...»

«Володимир С ИРО ТЮ К т *. •1}^ • А ' •; '• iilt ’ щт ^Ьт ла»''-*. $МШ' 1. ББК 22.3я72 С40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України {Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2009 p., протокол № 56) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено В ід п о в ід а л ь н і за п ід г о т о в к у д о в и д а н н я п ід р у ч н и к а : О. В. Х ом ен к о, гол овн и й сп ец іа л іст М ін іс т е р с т в а о св іт и і н а у к и У к р а їн и ; І. А. Ю р ч ук, м е т о д и ст...»

«С. В. Джолос Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульвар Шевченка 81, Черкаси, 18031, Україна КОНЦЕПЦІЯ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ ЯК ІДЕОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Стаття присвячена пошуку і формуванню основ належної ідеології модерної Української держави. У роботі досліджуються ідеології лібералізму і консерватизму. Також з позицій теорії суспільного договору було проаналізовано природу державності, в результаті чого автор дійшов висновку...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Рябцева Ольга Євгенівна УДК 658.3:005.95:669. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у ДВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки...»

«132 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В.В. Шиманська (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, м. Київ, Україна) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У статті за індексом конкурентоспроможності туризму проаналізовано тенденції розвитку туристичного комплексу України. В результаті аналізу виділено основні чинники формування конкурентоспроможного туристичного комплексу. Ключові слова: туристичний...»

«Міжнародна конференція «Підвищення доходів сільського населення шляхом розвитку малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи. Економічна ефективність сімейних ферм запорука розвитку аграрного сектору України» 19-20 червня 2014 року, Дніпропетровськ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ СІМЕЙНИХ ФЕРМ Корінець Р. Я., президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, голова правління МБФ «Добробут громад» Чому ми говоримо про СФГ ОСГ, яких багато, на відміну...»

«ISSN 2222-5501. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УДК 378:37.01/.09:37.02 А.О. БОРИСОВА, аспірант Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ У статті висвітлено актуальність формування...»

«УДК 342.951 О. Є. Кущ, канд. юрид. наук Полтавський юрид. ін-т Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків У ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У статті розглянуто існуючі варіанти фіксації адміністративної відповідальності у сфері житлово-комунального господарства в різних країнах. Виділено основні моделі такої фіксації. На підставі теоретичних положень і практичного...»

«Розвиток галузей 2. Баб’як Л. В. Інноваційна стратегія поведінки підприємств нафтогазового комплексу [Електронний ресурс] / Баб’як Л. В., Мацяк О. М., Баб’як О. В. // Національний університет «Львівська політехніка» — 2011. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/27.pdf 3. Веремійчук Ю. А. Аналіз стану галузей паливно-енергетичного комплексу в контексті забезпечення енергетичної безпеки України [Текст] / Ю. А. Веремійчук // Екологічний менеджмент у...»

«Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28) УДК 005.311.2:658 JEL M21, L 81 Л. Фролова, д-р екон. наук, проф., О. Кравченко, докторант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ОЦІНКА ЕРГОНІМНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОГО ІНДИКАТОРУ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕРУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У статті визначені рівні сили впливу інформаційного маркеру бізнес-моделі при формуванні лояльності споживача до підприємства; запропонований методичний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»