WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«За редакцією Сергія Касьянова, Голови Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до СОТ Підготовлено експертною групою Українського центру міжнародної інтеграції ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державна допомога виробникам в Україні:

реформування відповідно до норм СОТ та ЄС

За редакцією Сергія Касьянова,

Голови Спільної парламентсько-урядової комісії

з інтеграції України до СОТ

Підготовлено експертною групою

Українського центру міжнародної інтеграції (Київ, Україна)

та

Польського інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі

(Foreign Trade Research Institute — FTRI, Варшава, Польща)

у складі:

Віталія Ваврищука, Еви Калішук, Світлани Таран, Януша Хойни, Наталії Ясько (керівник) Київ Нора-Друк Подяки Український центр міжнародної інтеграції (УЦМІ) висловлює щиру подяку всім, хто сприяв підготовці та публікації цього видання, зокрема Спільній парламентсько-урядовій комісії з інтеграції України до СОТ, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству промислової політики України, Польському інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі (Foreign Trade Research Institute — FTRI), Варшава, Польща, а також науковим інститутам та аналітичним центрам, дослідження яких було використано УЦМІ у ході підготовки аналітичних матеріалів.

Нарешті, наша щира подяка Польсько-Американсько-Українській Ініціативі про Співпрацю, за підтримки якої УЦМІ реалізує проект “Реформування політики державної допомоги в Україні: громадський діалог щодо публічної стратегії”, в рамках якого і здійснено підготовку та тиражування цього видання.

Видання цієї брошури було підготовлено та здійснено за підтримки ПольськоАмерикансько-Української Ініціативи про Співпрацю (ПАУСІ), яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США) відповідно до Договору про співпрацю № 121-A-00-00-00822-00.

Погляди, викладені у цьому виданні авторами, є думками його авторів і не обов’язково співпадають з позиціями АМР США, Freedom House чи ПАУСІ.

ISBN 966-8321-55-3 © УЦМІ, 200 ЗМІСТ Передмова

Розділ 1.Норми та правила СОТ щодо надання державних промислових субсидій.............. 9 1.1. Субсидування виробників: економічне обґрунтування та наслідки

1.2. Державні субсидії в системі міжнародної торгівлі

1.3. Структура та мета Угоди про субсидії та компенсаційні заходи

1.4. Субсидії: поняття адресності, категорії та форми субсидування

1.5. Застосування компенсаційних заходів

1.6. Дозволені субсидії та їх вплив на конкурентоспроможність виробників..............

Розділ 2. Принципи та правові засади надання державної допомоги в Європейському Союзі

2.1. Основи права ЄС щодо державної допомоги

2.2. Допустимі винятки щодо надання допомоги

2.3. Види державної допомоги за критеріями цілей: регіональна, горизонтальна та секторальна підтримка

2.4. Процедури нотифікації програм державної допомоги

2.5 Моніторинг державної допомоги

2.6. Практика державної допомоги в країнах ЄС

Розділ 3. Реформування політики державної допомоги в контексті членства у СОТ та ЄС:

досвід Польщі

3.1. Адаптація політики державної підтримки до вимог СОТ

3.2. Європейський договір як правова база політики державної допомоги в ЄС........

3.3. Становлення правової системи державної допомоги

3.4. Інституційне забезпечення та моніторинг державної допомоги

3.5. Контроль за наданням державної допомоги

3.6. Оцінка результативності та ефективності державної допомоги

3.7. Галузева державна допомога

3.8. Реформування державної підтримки вугільної галузі

3.9. Реформування державної підтримки cталеплавильної промисловості..................4 3.10. Висновки

Розділ 4. Політика державних субсидій України: поточний стан, тенденції, проблеми та шляхи реформування

4.1. Законодавство України про державну допомогу галузям промисловості.............

4.2. Інституційне забезпечення системи державних субсидій в Україні

4.3. Практика надання державних субсидій галузям промисловості в Україні..........

4.3.1. Оцінка обсягів та структури державної допомоги

4.3.2. Регіональна допомога

4.3.3. Галузеві програми державної допомоги

4.3.4. Горизонтальна допомога в Україні

4.4. Висновки та рекомендації

Література

Додаток 1. Характеристика пільгових програм для СЕЗ та ТПР

Додаток 2. Пряме адресне субсидування виробників у 2002—2004 рр.

, млн грн................

Додаток 3. Непрямі галузеві субсидії в Україні

Додаток 4. Показники надання податкових пільг пріоритетним галузям промисловості у 2000—2003 рр.

Додаток 5. Заборгованість підприємств по іноземних кредитах, отриманих під гарантію уряду за станом на 01.

08.2004 р.

4 Передмова Регулювання державної допомоги виробникам — це важливий елемент конкурентної політики будь-якої держави. Зростання уваги до практики державного субсидування на міжнародному рівні підтверджує актуальність цього питання. Усталений та динамічний розвиток економіки можливий лише за умови ефективного використання ресурсів, яке забезпечується в умовах чесної конкуренції. Саме тоді фінансові та трудові ресурси розподіляються на користь найбільш ефективних та перспективних галузей. Будь-яке втручання держави у ці процеси спотворює ринкову конкуренцію, тому в сучасному світі багато уваги приділяється розробленню та впровадженню механізмів, які би дозволили мінімізувати втручання уряду у діяльність виробників.

Посилення інтеграційних процесів на Європейському континенті та у світі в цілому стало поштовхом до реформування системи субсидування. Оскільки зростання міжнародного товарообороту загострювало конкуренцію між національними та закордонними виробниками на вітчизняних ринках усіх країн, багато підприємств чи окремих галузей в умовах глобальної конкуренції втрачали свої позиції. Більшість урядів вдалися до протекціонізму та запровадили системи тарифного і нетарифного захисту своїх виробників, що вело до скорочення обсягів міжнародної торгівлі та нівелювання переваг міжнародного поділу праці.

Починаючи з кінця 40-х років міжнародне співтовариство почало шукати компромісів у правилах міжнародної торгівлі. Постала необхідність розроблення системи правил, яка б дозволяла вести взаємовигідну торгівлю з урахуванням стану економічного розвитку країн-партнерів. Таким чином, було створено Генеральну угоду з тарифів та торгівлі (ГАТТ), в рамках якої здійснено справжній прорив у системі міжнародної торгівлі. Проте ГАТТ суттєво обмежила лише тарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі.

Використовуючи нетарифні засоби захисту вітчизняних виробників, країни — члени ГАТТ стали частіше запроваджувати програми державної підтримки тих виробництв, що не витримували конкуренції на міжнародному ринку. В результаті цього у ряді країн відбулося значне зростання обсягів субсидування національних підприємств. Це створило умови, за яких окремі підприємства та цілі галузі стали конкурувати не за рахунок низької собівартості продукції, зростання її якості чи успішної маркетингової стратегії, а виключно за рахунок щедрих державних дотацій, які значною мірою компенсували виробничі витрати підприємств.

Досвід ведення міжнародної торгівлі свідчив, що ефективне використання ресурсів та подальше нарощування обсягів світового товарообороту можливі лише у разі суттєвого обмеження державного субсидування. Втручання держави та надання субсидій виробникам є доцільними лише для подолання так званих провалів ринку — ситуацій, коли ринкові механізми не забезпечують ефективного використання ресурсів.

Тому у 90-х роках XX ст. в ході Уругвайського раунду переговорів щодо створення Світової організації торгівлі (СОТ) було розроблено окрему Угоду про субсидії та компенсаційні заходи, яка регулювала питання державної підтримки вітчизняного виробника. Угодою заборонялося надавати експортні субсидії виробникам, а також вводилися суттєві обмеження щодо внутрішньої підтримки підприємств. Проте Угодою дозволяється використання національними урядами субсидій на розбудову інфраструктури, впровадження систем охорони довкілля, підтримку депресивних регіонів, тобто неадресних субсидій, що сприяють зростанню конкурентоспроможності економіки в цілому і при цьому не спотворюють конкуренції на внутрішньому та міжнародному рівнях.

У 1951 р. було засновано Європейське співтовариство вугілля та сталі (ЄСВС) — чи не першу міжнародну організацію, в рамках якої держави-члени зобов’язалися скасувати будь-яку підтримку вітчизняного виробника, якщо вона загрожувала чесній та прозорій конкурентній боротьбі між підприємствами.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виходячи з розуміння, що повна відмова від державної допомоги є передчасною, в рамках ЄСВС було розроблено норми, які регулювали субсидування вугільної та сталеплавильної галузей, зважаючи на їх значну роль в економіці країн.

У Договорі про заснування Європейського співтовариства від 1957 р. також зазначалося, що будь-яка державна допомога, яка спотворює конкуренцію та негативно впливає на торгівлю між країнами — членами Співтовариства, є несумісною з існуванням спільного ринку. В подальшому ці принципи стали загальними для всіх країн Європейського Союзу. У той самий час Європейський Союз визначив ряд допустимих напрямів державної підтримки виробників. Серед них — допомога, спрямована на подолання безробіття, професійну підготовку та перепідготовку працівників, запровадження природоохоронних заходів, підтримку наукової та дослідної діяльності.

Норми Європейського Союзу також заохочують підтримку малих та середніх підприємств, що зумовлено тією соціальною роллю, яку відіграють підприємці у суспільстві, створюючи основу середнього класу в Європі.

Крім вищезазначених напрямів державної підтримки з бюджету країн ЄС дотуються також так звані чутливі галузі: суднобудівна, сталеплавильна, вугільна та електроенергетика. Необхідність такої підтримки ЄС пояснює завданнями безпеки спільного ринку та захисту від дій інших країн, які штучно підтримують конкурентоспроможність своєї продукції у цих галузях.

Норми Європейського Союзу у сфері державної допомоги повністю сумісні з вимогами СОТ, членом якої є ЄС. Слід зазначити, що норми СОТ до певної міри формувалися під впливом норм Європейського Союзу, в рамках якого на міждержавному рівні було апробовано механізми скорочення обсягів державної підтримки.

Україна тривалий час щедро фінансувала ряд галузей економіки та окремі підприємства, вирішуючи у такий спосіб, як правило, соціально важливі завдання. Проте від державного субсидування виробництва часто виникав протилежний ефект:

поглиблювалися структурні диспропорції в економіці та відбувалася консервація неефективних виробництв. Аналіз політики державної підтримки викликає багато питань.

Наприклад, чи не вдалося б нам досягти набагато кращих результатів для економіки в цілому, якби державні кошти використовувалися на так звані горизонтальні цілі? Чи не значно краще б допомогли ми усім вітчизняним виробникам швидше підвищити свою конкурентоспроможність, якби кошти спрямовувалися на створення сучасної ринкової та технічної інфраструктури, ефективної системи професійної підготовки працівників, на реальну підтримку малого та середнього бізнесу?

Необхідність реформування системи внутрішньої підтримки вітчизняного виробника в Україні зумовлюється двома важливими факторами. Перш за все, ми повинні сповна скористатися перевагами ринкового устрою економіки і заохотити наших виробників до підвищення міжнародної конкурентоспроможності їх продукції. По-друге, ми повинні виконати зобов’язання, які беремо на себе перед нашими партнерами, у тому числі в рамках переговорного процесу про вступ до СОТ. Перехід на міжнародно визнані правила ведення торгівлі продемонструє відданість України принципам чесної конкуренції, надійність українських виробників як ділових партнерів.

Вступ до СОТ є пріоритетом зовнішньоекономічної стратегії України і сьогодні ми наближаємося до цієї мети. Важливим позитивом підготовки України до членства в СОТ є реформування національної економіки, впровадження ефективних, відпрацьованих та 6 визнаних у світі процедур регулювання та вироблення економічної політики, якими є норми та стандарти СОТ. Удосконалення процесу державного регулювання економіки в результаті підготовки до членства в СОТ означає забезпечення прозорості та передбачуваності державної економічної політики, зменшення корупції та лобіювання окремих інтересів, збільшення довіри до політики уряду, забезпечення дисципліни у механізмах втручання держави в економічну діяльність. А це загалом сприятиме поліпшенню національного регуляторного середовища та інвестиційного клімату, що є важливою умовою забезпечення сталого економічного розвитку та зростання.

Вступ до Світової організації торгівлі має стати реальним свідченням європейського вибору України. Відповідно до статті 5 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, членство України в СОТ є передумовою для лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, створення зони вільної торгівлі з ЄС. Членство в СОТ є важливим і для надання Європейським Союзом Україні статусу країни з ринковою економікою. Отже, членство в СОТ набуває стратегічного значення для економічної співпраці України з ЄС.

Очевидно, що чи не найпершим завданням Кабінету Міністрів та Верховної Ради України залишається гармонізація нашого законодавства з правовими вимогами СОТ, у тому числі у сфері політики державної підтримки промисловості. Зазначу, що у цих вимогах немає нічого особливого, вони є стандартами економічної діяльності в умовах відкритого ринку, і ці стандарти поділяють 148 країн, серед яких і високорозвинута Європа, і країни, що розвиваються.

Дослідники Українського центру міжнародної інтеграції та Польського інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі підготували цю брошуру, яка висвітлює загальні принципи та правові засади СОТ та ЄС щодо державної підтримки національних виробників. У книзі також представлено досвід Польщі щодо реформування політики державного субсидування, який для України є дуже корисним з огляду на масштаб та місце економік двох сусідніх країн у регіоні та світі. На основі огляду політики державних субсидій в Україні аналітики пропонують рекомендації щодо її реформування. На мою думку, ця робота може бути корисною для працівників органів законодавчої та виконавчої влади, науковців та практиків.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
 
Похожие работы:

«УДК 658: 001.895 В.Є. Матвіїшин Національний університет “Львівська політехніка” СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ : ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА © Матвіїшин В.Є., 2011 Досліджено теоретико-методичні засади сталого розвитку підприємств. Виявляться вплив Концепції сталого розвитку на світову економіку через врахування впливу індексу сталого розвитку на індекс глобальної конкурентоспроможності країни. Окреслюються напрями сталого розвитку енергопідприємств України. Наводяться позитивні...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Хом'як Катерина Валеріївна УДК 338 Шляхи інноваційного розвитку підприємства (на прикладі «Шацький національний природний парк») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До друку та у світ дозволяю на підставі Єдиних правил, п. 2.6.14 Начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв 3740 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних (семінарських) занять та організації самостійної роботи з дисципліни Прийняття проектних рішень для студентів спеціальності 7/8.18010013 «Управління проектами» усіх форм навчання Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості...»

«НАПИС про повідомну реєстрацію колективного договору ЗАРЕЄСТРОВАНО в управлінні праці та соціального захисту населення Уманської міської ради КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між трудовим колективом та адміністрацією Уманського національного університету садівництва на 2014 – 2016 роки Реєстровий номер_ від 20 р. Заступник міського голови, начальник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Г.М. Кучер МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР...»

«434 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 4. Шостка А.Н. Эссеистика. — Новоград: Волынская городская типография, 2003. — 124 с.5. Ерогова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка. — М.: Издательство «Международные отношения», 1974.6. Teaching Business English, Oxford University Press 7. Earl W. Stevick Teaching and Learning Languages Cambridge University Press 8. Thomas B.J. Advanced Vocabulary & Idiom Longman 2004 9. Alexander L.G. Right Word Wrong Word Longman 2003...»

«УДК 336.763.2 ІНТЕГРОВАНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОКРЕМА СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І.П. Яновська, аспірант кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національного університету “Одеська юридична академія” У статті розглянуто поняття фондового ринку як економічної категорії, проблеми правового визначення фондового ринку і ринку цінних паперів у законодавстві України, визначено ієрархію понять та категорій “фондовий ринок”, “ринок цінних паперів”, сфер обігу різних фінансових...»

«ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК» 8–9 червня 2012 року Одеса – 2012 ББК 65.01 УДК 330.1 A-38 Актуальні питання економічних наук. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 – 9 червня 2012 р.) – Одеса: – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – с.188. ББК 65.01 УДК 330.1 A-38 Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу. Редакція не завжди поділяє думку та погляди...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЧАСТИНА ІІ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 1-2 листопада 2013 року) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЧАСТЬ ІІ Сборник тезисов научных робот участников Международной...»

«УДК 338.24 Л.М. Черчик, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки; Бегун С.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки Статистичне дослідження рівня забезпечення закладами розміщення туристично-рекреаційної сфери західних регіонів України Роботу виконано на кафедрі менеджменту Східноєвропейського національного університету...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 504.062 М. А. Хвесик, д. е. н., проф.; Н. А. Степанюк ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Проведено оцінку динаміки інвестицій на охорону навколишнього середовища, витрат підприємств на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення та розподіл поточних витрат підприємств на основні природоохоронні заходи....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»