WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Увага! Шановні користувачі статистичної інформації! 27 червня 2014 року вийшов з друку статистичний збірник “Доходи та витрати населення за 2012–2013 роки”. Збірник “Доходи та витрати ...»

Увага!

Шановні користувачі статистичної інформації!

27 червня 2014 року вийшов з друку статистичний збірник “Доходи та

витрати населення за 2012–2013 роки”.

Збірник “Доходи та витрати населення

Кіровоградської області за 2012–2013 роки” містить

остаточні за 2012 рік та попередні за 2013 рік результати

річних розрахунків доходів та витрат населення області.

Розрахунки доходів та витрат населення

за 2002-2011 роки проводились відповідно до міжнародних стандартів Системи національних рахунків 1993 року та Європейської системи національних і регіональних рахунків стосовно визначення доходів та витрат для складання рахунків сектору домашніх господарств, з урахуванням особливостей економіки України та специфіки її первинного обліку та звітності.

Починаючи з 2012 року розрахунки доходів та витрат населення здійснено відповідно до "Методологічних положень оновленої версії Системи національних рахунків 2008 року", затверджених наказом Держстату України від 17.12.2013 №398. Метою розроблення яких є запровадження у практику складання національних рахунків України методологічних змін розрахунку окремих показників і агрегатів системи національних рахунків, передбачених новими версіями міжнародного стандарту СНР-2008 та європейського стандарту ESA-2010.

У збірнику наведено обсяги, динаміку та структуру основних показників доходів та витрат населення, наявний та реальний наявний доходи. Крім того наведено динаміку середньомісячної заробітної плати за окремими видами економічної діяльності та індексу реальної заробітної плати, зміни індексу споживчих цін на товари та послуги. Представлені міжрегіональні порівняння за окремими показниками доходів та витрат населення.

З метою презентації видання пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом статистичного збірника “Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2012–2013 роки” та окремими його розділами.

ЗМІСТ Передмова Умовні позначення Доходи населення Структура доходів населення у 2012 році Структура доходів населення у 2013 році Витрати та заощадження населення Структура витрат та заощаджень населення у 2012 році Структура витрат та заощаджень населення у 2013 році Наявний доход населення Зміна обсягів доходів та витрат населення Частка доходів та витрат населення області в Україні Заробітна плата працівників окремих видів економічної діяльності у 2012 році Заробітна плата працівників окремих видів економічної діяльності у 2013 році Індекс реальної заробітної плати у 2012 році Індекс реальної заробітної плати у 2013 році Індекси споживчих цін у 2012 році Індекси споживчих цін у 2013 році Індекси споживчих цін Динаміка індексів споживчих цін у 2012–2013 роках Наявний доход населення за регіонами України Зміна обсягів доходів та витрат населення за регіонами України Структура доходів та витрат населення за регіонами України Методологічні положення

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

–  –  – 
Похожие работы:

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 169 УДК 621.434 М.О. Гандзюк, доцент, канд. техн. наук Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018 ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТА ЛУЦЬКА ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ У статті розглянуто вплив автотранспорту на загальну екологічну ситуацію в місті Луцьку, можливості її покращення та заходи, які для цього необхідно здійснити. Ключові слова:...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ РАМОЧНОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПО ЗМІНІ КЛІМАТУ. «КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ» Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів...»

«Катроша Л. Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Катроша // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 98-107. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12klvuta.pdf. УДК 341.233.11(477) JEL Classification: H57 Людмила Катроша Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна e-mail: katrosha@bank.gov.ua головний аудитор Департаменту аудиту НБУ, аспірант СИСТЕМА...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»