WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«geoTHERM Система теплових насосів повітря/вода UA Зміст Зміст 1 Вказівки до документації 1.1 Дотримання діючої документації 1.2 Зберігання документації 1.3 Використовувані символи 1.4 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Для користувача

Посібник з експлуатації

geoTHERM

Система теплових насосів повітря/вода

UA

Зміст

Зміст

1 Вказівки до документації

1.1 Дотримання діючої документації

1.2 Зберігання документації

1.3 Використовувані символи

1.4 Дійсність посібника

1.5 Маркування СЕ

шуму зовнішнього модуля

2 Вказівки з техніки безпеки

2.1 Вказівки з техніки безпеки й попереджувальні вказівки.. 4 4.13.1 Активація функції економії

2.1.1 Класифікація попереджувальних вказівок

2.1.2 Структура попереджувальних вказівок

2.2 Використання за призначенням

2.3 Основні вказівки з техніки безпеки

4.15 Відновлення заводських налаштувань

3 Конструкція системи та функції системи

Таблиця 2.1 Значення попереджувальних символів та сигнальних слів 2.

1.2 Структура попереджувальних вказівок Попереджувальні вказівки можна розрізняти за верхньою та нижньою розділовою лінією. Вони побудовані за таким основним принципом:

–  –  –

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 2 Вказівки з техніки безпеки Перед утилізацією теплового насоса необхідно повністю злити холодоагент, що міститься в тепловому насосі, у підходящий контейнер, щоб потім його піддати вторинній переробці й утилізації відповідно до приписань.

Подбайте про те, щоб роботи з технічного обслуговування та інші втручання в контур холодоагенту виконувалися лише офіційно сертифікованими фахівцями з використанням відповідних засобів захисту.

Холодоагент, що міститься в тепловому насосі, повинен повторно використовуватися або утилізуватися фахівцями відповідно до приписів.

–  –  –

3 Конструкція системи та функції системи

3.1 Будова системи теплових насосів Система теплових насосів складається з одного внутрішнього модуля й одного або декількох зовнішніх модулей (залежно від потужності).

За допомогою погодозалежного регулятора енергобалансу системи теплових насосів можна керувати наступними контурами опалювальної установки:

– контуром опалення,

– накопичувачем гарячої води непрямого нагрівання,

– циркуляційним насосом для гарячої води,

– буферним контуром.

Для розширення системи ви можете підключити за допомогою буферного контуру до шести додаткових модулів змішувального контуру VR 60 (обладнання) на кожні два змішувальних контури.

Змішувальні контури налаштовуються наладчиками за допомогою регулятора, що розташований на панелі керування теплового насоса (внутрішній модуль). Для зручного керування ви можете підключити до першого контуру опалення прилад дистанційного керування VR 90.

Тепловий насос має додатковий електричний нагрів, яке може Мал. 3.1 Внутрішній модуль - вид спереду використовуватися:

– Для підтримки режиму нагрівання і гарячої води при недоста- Пояснення до мал. 3.1 1 Наклейка з позначенням типу внутрішнього модуля тьому енергопостачанні від джерела тепла.

2 Панель керування

– Для аварійного режиму при виникнені несправностей через помилки з тривалим вимиканням теплового насоса.

– Для підтримки функції аварійного захисту від замерзання при виникнені цих несправностей.

Додатковий електричний нагрів може використовуватися для режиму опалення і/або для підігріву води. Регулятор може бути налаштований наладчиком так, що він у названих випадках може автоматично підключатися (підтримка) окремо для режиму опалення або підігріву води або вмикатися лише в аварійному режимі й при аварійному захисті від замерзання.

–  –  –

3.3.3 Регулювання за постійним значенням Як й інші погодозалежні регулятори нагріву, регулятор шляхом реєстрації зовнішньої температури та за допомогою опалювальної кривої визначає задану температуру води-теплоносія в пода- Регулятор дозволяє налаштування постійної заданої температури вальному трубопроводі. Розрахунок енергобалансу здійснюється в подавальному трубопроводі. Це налаштування призначене для на основі цієї фактичної і заданої температури в подавальному тимчасового використання і, наприклад, для регульованої вручну трубопроводі, різниця яких в хвилину вимірюється і сумується: функції "Сушіння бетонної стяжки".

Регулятор налаштовує задану температуру в подавальному труПри певному дефіциті тепла тепловий насос вмикається та знову бопроводі в режимі опалення до заданого значення незалежно вимикається тільки в тому випадку, якщо кількість тепла, що підво- від зовнішньої температури. Під час цього регулювання відбудиться співпадає з дефіцитом тепла. вається часта активація компресора, під час якої витрачається Чим більше встановлене наладчиком негативне числове значення велика кількість енергії. Налаштування виконує наладчик.

для активації компресора, тим довші інтервали роботи або простою компресора.

3.4 Види режиму опалення і режиму гарячої води

–  –  –

– Час експлуатації циркуляційного насоса має оптимально відповідати фактичній потребі (¬ розділ 4.10.5, меню 5).

– Звернетеся в спеціалізоване підприємство. Воно настроїть вашуопалювальну установку відповідно до ваших індивідуальних потреб.

– Інші поради щодо економії енергії ви можете знайти в ¬ розділі 4.9 - 4.12. Там описані налаштування регулятора з потенціалом економії енергії.

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 4 Керування 4 Керування 4.1 Знайомство з регулятором та керування

–  –  –

Мал. 4.1 Панель керування регулятора Пояснення до мал. 4.1 1 Позначення меню 2 Курсор, вказує на обране налаштування 3 Номер меню 4 Задатчик "Налаштування" 5 Задатчик "Меню" 6 Інформаційний рядок (у прикладі показана вимога до дії) Регулятор має два задатчика. За допомогою двох задатчиків і ви можете керувати регулятором. Якщо ви повертаєте задатчик або уперед або назад, він фіксується у наступній позиції. Кожен растровий шаг переміщає вас на одне меню, одне налаштування або одну можливість вибору вперед або назад.

Задатчик ліворуч "Меню" Повертання = вибір меню Натискання = активація регульованих функцій Задатчик праворуч "Налаштування" Натискання = виділення налаштування для зміни й прийняття обраного налаштування Повертання = вибір налаштування й зміна заданого значення

–  –  –

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 4 Керування 4.3 Структура меню регулятора керування регулятором розділяється на три рівні:

Рівень користувача призначений саме для вас - кристувача.

В ¬ розділі 4.4 всі меню рівня користувача наочно представлені у вигляді структурної схеми. Докладний опис ви знайдете в ¬ розділі 4.8 - 4.15.

Індикація і вибір налаштовуваних функцій (наприклад, функція "Економія") можливі на рівні користувача. Про те як активувати налаштовувані функції, описано в ¬ розділі 4.13.

Рівень кодів (рівень для наладчиків) призначений для наладчиків і має захист від ненавмисного регулювання шляхом уведення коду.

Як користувач ви можете продивлятися меню "Рівень кодів" і переглядати специфічні характеристики параметрів налаштування, але не можете змінювати значення.

–  –  –

Таблиця 4.1 Зони меню: рівень для наладчиків Третій рівень містить функції для оптимізації опалювальної установки і може настроюватися наладчиком тільки через vrDIALOG 810/2 й vrnetDIALOG 840/2 і 860/2.

–  –  –

Мал. 4.2 Послідовність меню Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 4 Керування 4.5 Огляд можливостей налаштування і перегляду інформації

–  –  –

Налаштувати день Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 4 Керування 4.8 Інформація про режим роботи і попереджувальні повідомлення

–  –  –

4.13 Активація регульованих вручну функцій Регульовані вручну функції призначені для того, щоб надавати пріоритет певним функціям системи теплових насосів у певний проміжок час. Таким чином, наприклад, за допомогою функції "Вечірка" ви можете запобігти найближчого зниження температури вночі.

Вибір регульованих функцій можливий в режимі основної індикації. Для цього натисніть на задатчик.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Після цього функція відразу буде активована. Тільки для функції "Економія" необхідно додатково вводити час, до якого повинна працювати ця функція (регулювання на рівні температури зниження).

Щоб змінити параметр, вам потрібно повертати задатчик.

Активовану функцію не може відразу деактивувати.

Основна індикація з'являється або по закінченню функції (у разі досягнення часу) або під час повторного натискання на задатчик.

4.13.1 Активація функції економії

–  –  –

4.15 Відновлення заводських налаштувань Перш ніж активувати функцію, запишіть всі задані значення для регулятора, як на рівні користувача, так і на рівні кодів (¬ розділ 4.14).

–  –  –

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 4 Керування

4.16 Тимчасове вимикання системи теплових насосів Вимикання системи теплових насосів можливе лише через панель керування, деактивуючи систему опалення й підігрів води у відповідних меню.

Для цього встановіть для параметрів "Нагрів" й "Гаряча вода" режим "ВИМ" (¬ розділ 4.9.1, меню 2 й розділ.

4.10.1, меню 4).

4.17 Вивмикання системи теплових насосів Якщо потрібно вимкнути систему теплових насосів, вам буде потрібно припинити подачу напруги для всієї системи.

Вимкніть запобіжні автомати внутрішнього і зовнішнього модуля/зовнішніх модулів.

При повторному пуску після зникнення напруги або вимикання електроживленя актуальна дата та актуальний час автоматично налаштовуються заново завдяки приймачу DCF, а при відсутності сигналу DCF вам знадобиться повторно налаштувати ці значення самостійно.

–  –  –

Таблиця 5.3 Помилка з тривалим вимиканням Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 5 Усунення несправностей 5.

6 Самостійне усунення несправностей Поряд з несправностями, що мають повідомлення про помилку та відображаються на дисплеї внутрішнього модуля, лише деякі несправності опалювальної установки можуть бути усунені самостійно.

<

–  –  –

Шуми в контурі опалення Повітря в контурі Видалити повітря з відсутнє тепловиділення, опалення контуру опалення зниження тиску в контурі опалення Таблиця 5.4 Несправності, що можуть бути усунені користувачем Якщо ви не знаєте як виконується видалення повітря з контуру опалення опалення підлоги, зв'яжіться з вашим наладчиком.

–  –  –

Небезпека травмування через утворення льоду!

Повітря з випускної сторони зовнішнього модуля холодніше ніж температура навколишнього повітря. У

–  –  –

Регулятор внутрішнього модуля має можливість налаштування для зниження рівня шуму (¬ розділ 4.12, меню 5).

Оберіть таке налаштування, щоб можна було дотримуватися встановлених законом значень щодо емісії шуму поза будинками (¬ мал. 6.1 - 6.5 і таблиця 6.1).

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 6 Догляд і техобслуговування dB(A) 100%

–  –  –

Мал. 6.4 Рівень звукового тиску двох зовнішніх модулів в дБ(А) залежно від віддаленості й числа оборотів вентилятора для VWL 141/3 S при установці у вільному звуковому полі dB(A) 60 50 100%

–  –  –

Мал. 6.5 Рівень звукового тиску двох зовнішніх модулів в дБ(А) залежно від віддаленості й числа оборотів вентилятора для VWL 171/3 S при установці у вільному звуковому полі

–  –  –

Таблиця 6.1 Оцінний рівень місць емісії поза будинками відповідно до шуму за ТІ (приклад) * Технічна інструкція для захисту від шуму (ТІ-шум) - це Загальне законоположення Федеративної Республіки Німеччини, що гарантує захист суспільства й мікрорайонів від шкідливих для навколишнього середовища шумів.

–  –  –

Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 7 Вторинна переробка й утилізація b Обережно!

Небезпека збитку навколишньому середовищу!

Цей тепловий насос містить холодоагент R 407 C.

Холодоагент не повинен потрапляти в атмосферу.

R 407 C - це зареєстрований у Кіотському протоколі фторований газ, який викликає парниковий ефект з GWP 1653 (GWP = потенціал глобального потепління).

Доручайте утилізацію холодоагенту лише кваліфікованим спеціалістам.

44 Посібник з експлуатації geoTHERM 0020106313_00 Обслуговування клієнтів і гарантія 8 8 Обслуговування клієнтів і гарантія з) застосовується неоригінальне приладдя і/або запасні частини.

8.1 Гарантія заводу-виробника для України 9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо виниклі недоліки не викликані причинами, зазначеГарантія надається на наведені в інструкції для кожного конк- ними в пункті 7, і роблять відповідні записи в гарантійному ретного приладу технічні характеристики. талоні.

2. Термін гарантії заводу виробника:

– 12 місяців від дня уведення устаткування в експлуатацію,

8.2 Сервіс але не більш 18 місяців від дня покупки товару;

– за умови підписання сервісного договору між користувачем і сервісом-партнером по закінченню першого року Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні гарантії - 24 місяця від дня уведення устаткування в експлуа- 8 800 50 142 60 тацію, але не більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов‘язковому дотриманні наступних умов:

а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vail lant у країні, де буде здійснюватися його установка;

б) уведення в експлуатацію і обслуговування устаткування здійснюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.);

в) були дотримані всі приписи-, наведені в технічній документації Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов‘язань, передбачених чинним законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.).Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 338.5 Ю. Г. Тормоса, к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ Анотація У статті розглянуто діючу систему державного управління ціноутворенням та її складові, зокрема, організаційно-правові аспекти, порядок формування та встановлення цін, їх види та методи регулювання, декларування цін, державний контроль і спостереження у сфері ціноутворення. Ключові слова: ціна, ціноутворення, система...»

«1. Armstrong. M., Baron A. Managing performance: performance management in action. – London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2004. 2. Knghts W., Organizational behaviour and management.– the UK: Thomson Learning, 2007. 3. Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. B. The Motivation to Work (2nd ed.) – New York: John, 1959. 4. Усатенко О.В., Рябцева О.Є. Виявлення факторів мотивації персоналу та їх вплив на загальні результати діяльності підприємства// Економіка: проблеми теорії...»

«Представництво ООН в Україні Управління освіти Шевченківського району м. Києва Асоціація керівників шкіл м. Києва Київський ліцей бізнесу V регіональна конференція старшокласників „Модель ООН. Київ-2010” „СВІТОВА СПІЛЬНОТА – ГАРАНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА” 2010 Міжнародний рік біорізноманіття 19-21 березня 2010 р. Київ Модель ООН: КиївМодель ООН – це міжнародна освітня гра, в ході якої імітуються засідання різних органів системи ООН. На цих засіданнях-імітаціях...»

«Формування ринкової економіки. 2012. № 27 9. Резолюція Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування // Голос України. — 2005. — 11 травня.10. Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Г.М. Швороб — Херсон: Олді плюс, 2006. — 304 с.11. Регіональна економіка: Тексти лекцій / О.В. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.; За заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с. 12. Соціально-економічні...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет Кафедра фінансів ЗБІРНИК ТЕЗ IV Регіонального наукового семінару на тему «Особливості проведення грошових реформ в країнах світу» 6 грудня 2012 р. Миколаїв-2012 http://finance.mnau.edu.ua УДК: 336.74/338.24.031.8/339.92 ББК: 65.26.26 + 65.5 О-72 Збірник тез IV Регіонального наукового семінару «Особливості...»

«Український середній клас очима його представників ДИСКУСІЇ У ФОКУС-ГРУПАХ Проект виконано Центром Разумкова. Дискусії у фокус-групах здійснені за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD). Для виходу друком цього видання фінансову підтримку також надано Представництвом Фонду Фрідріха Науманна в Україні. Київ – 2014 Керівник проекту – Людмила Шангіна Редактор – Алла Чернова Більд-редактор – Андрій Хопта Дизайн і макет –...»

«УДК 339.138:339.137.2:005.336.6 Івашова Надія Василівна, к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету МІСЦЕ БРЕНДИНГУ В СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ У статті досліджено еволюцію факторів конкурентоспроможності підприємств та відображено зростання ролі брендингу. Узагальнено тенденції розвитку ринків та доповнено основні маркетингові пріоритети підприємств в сучасних умовах. Досліджено сутність нових концепцій маркетингу, які втілюють у собі різні джерела...»

«УДК 332.122:379.84(477.84) Яремчук О. Я ТУРИЗМ ЯК СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА В даній роботі, на основі системного підходу, туризм представлено як відкриту соціо-еколого-економічну систему в якій виявлено: мету, аспекти мети, функції, основні властивості, структуру, основні підсистеми та взаємозв’язок між її елементами в контексті сталого розвитку. Як одну із важливих підсистем туризму – представлено систему туристичного регіону. Ключові слова: системний підхід, система, туризм,...»

«УДК 338.45:6 Гарбаж Йосип Львович, член Львівського крайового товариства “Рідна школа”, генеральний директор науково-впроваджувальної фірми “Нова генерація”; Яворський Михайло Степанович, кандидат технічних наук, директор Львівського державного центру науково-технічної і економічної інформації; Левицька Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТРИВЕКТОРНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ...»

«Закон України Про науково-технічну інформацію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, №33, ст.345) (Вводиться в дію Постановою ВР №3323-XII від 25.06.93, ВВР, 1993, №33, ст.346) (Із змінами, внесеними згідно із Законами №762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, №30, ст.247 №1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, №13, ст.181) Цей Закон визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»