WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК МИСТЕЦТВО ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ Проаналізовано теоретичні аспекти сутності персонального брендингу, розкрито їх специфічні особливості, розглянуто проблеми та ...»

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014

УДК 659

Кострубська А. Ф.

студентка

Забурмеха Є. М.

к. е. н., старший викладач

Хмельницький національний університет

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК МИСТЕЦТВО ДОСЯГНЕННЯ

УСПІХУ

Проаналізовано теоретичні аспекти сутності персонального брендингу,

розкрито їх специфічні особливості, розглянуто проблеми та перспективи

формування і реалізації персональних брендів в умовах нової економіки.

Ключові слова: брендинг, персональний бренд, кар’єра, образ, «додаткова вартість» людини Постановка проблеми. Завдяки зростанню ролі використання брендів у комерційній сфері, відбувається активне розширення сфер їх застосування за межами середовища комерційних організацій. Бренди починають застосовуватися адміністративними установами, територіальними одиницями та регіонами, громадськими рухами, а також публічними особами. Цей факт викликає необхідність теоретичного обґрунтування особливостей формування і використання брендів у специфічних сферах і стимулює появу наукових і практичних досліджень, присвячених формуванню і управлінню персональними брендами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання персонального брендингу останнім часом є дуже актуальними як із практичної, так і з теоретичної точки зору. Найбільш повно ця проблема висвітлена в працях Н.

Івашової, Ф. Котлера, Д. Макнеллі, Є. Ромата, О. Ротова, Л. Свірідової та ін.

Незважаючи на значні теоретичні і практичні напрацювання у сфері Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 персонального брендингу, практично відсутні приклади використання методичних підходів саме персонального брендингу як першооснови досягнення успіху.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є висвітлення особливостей і значення особистого бренду, визначення специфічних відмінностей процесу його формування, розробка шляхів позиціонування особистого бренду в контексті постіндустріального суспільства.

Виклад основного матеріалу. Компанії інвестують величезну кількість грошей і часу на розвиток, просування і затвердження своїх корпоративних марок. Варто згадати лише про Coca-cola, Apple, BMW або McDonalds.

Брендинг – потужний метод формування бачення продукції або послуг споживачами і впливу на їх купівельну поведінку. Тож, якщо брендинг використовують компанії, чому його не може використовувати людина як особистість? В даний час наївно вважати, що люди не можуть бути брендами.

Перегортаючи далеке і близьке минуле або оцінююче оглядаючи сьогодення, ми все більше переконуємося в тому, що всі значущі публічні фігури – бренди в чистому вигляді. Але говорячи про бренд у наш час, ми розуміємо, що він стосується не лише публічних осіб. Кожна молода людина, яка бажає реалізувати себе, досягти певного кар’єрного успіху, має замислитись про створення свого індивідуального образу – персонального бренду. Адже саме це створює «додаткову вартість» людини.

Персональний бренд – це наш образ у свідомості інших людей; це те, як нас бачать і сприймають; це наш образ, який генерує додаткову цінність і створює вигоди для нас [3, с. 23].

Також, персональний брендинг можна висвітлювати як комплекс маркетингових заходів, спрямованих на популяризацію персони в очах цільової аудиторії та інформування останньої про професійні або особисті якості персони.

На основі порівняння брендингу товару (товарної, торговельної марок) – «традиційного» та персонального можна виявити специфічні риси останнього.

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 Порівняльна характеристика традиційного й персонального брендингу наведена у таблиці 1 [1].

–  –  –

Рис. 1. Параметри формування власного персонального бренду Хоча й, виходячи із вищенаведеного, ми усі розуміємо важливість особистого бренду, проте багато людей не задумуються про власний бренд і не Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 докладають зусиль для його побудови. Але якщо Ви не будуєте персональний бренд, то його побудують за вас інші, адже абсолютно все, що Ви робите, характеризує Вас певним чином. Побудова персонального бренду передбачає ряд конкретних завдань. (рис. 2) [2].

Рис. 2. Ключові елементи побудови персонального бренду

Розвинений бренд надає своєму власнику інструменти, що дозволяють:

- значно підвищити фінансовий добробут;

- займатися тільки тією діяльністю, яка приносить задоволення;

- у багато разів збільшити свою вартість на ринку праці;

- домогтися визнання в професійних колах;

- зробити потужний кар'єрний стрибок;

- створити власний успішний бізнес;

- підвищити почуття власної гідності та поваги до себе.

Але існує і інша сторона медалі:

- за брендом слідкують – будь-яка помилка коштує репутації, і про неї обов'язково всі дізнаються;

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014

- жити «як усі» більше не вийде – доведеться бути завжди на крок попереду;

- публічність – невід'ємна частина бренду, так що анонімністю і приватністю даних доведеться жертвувати.

Але це адекватна ціна за зростання власної вартості та цінності.

Варто зауважити, що важливість такого напряму як персональний брендинг, для розвитку особистості як у психологічному, так і в інтелектуальному та, більше того, творчому плані є беззаперечним і можна з упевненістю сказати, що в цього напряму велике майбутнє. Прикладом цього може бути те, припустимо, що розроблення проектів персонального брендингу вже може давати прибуток маркетологам, оскільки воістину творчій людині просто фізично бракує часу займатися брендингом своєї персони.

Висновок. Отже, бренд – це те, як розв’язуються неординарні завдання, бренд – це те як ти виглядаєш, і нарешті, бренд – це те як ти думаєш. Більше того, бренд – це те як ти доносиш іншим людям свою думку, бренд – це те як ти реалізовуєш власні думки. Тому дуже важливо, не втрачаючи часу, будувати бренд під назвою «Я»! Але обов’язковим елементом про який потрібно пам’ятати є те, що побудова персонального бренду – це не одноразовий процес, а постійна робота над покращенням професійних навичок, досягненням нових висот та розбудовою мережі контактів.

Оскільки дана проблема є досить актуальною перспективи подальших розробок можуть полягати у відкритті нових аспектів реалізації персонального бренду.

Список використаної літератури

1. Бурдюгова Е. Персональный брендинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://burdyugova.ru/archives/brending.

2. Консультации и семинары по личному брендингу и персональным коммуникациям. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://personabrand.ru.

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014

3. Котлер Ф. Персональный брендинг. Технология достижения личной популярности / Ф. Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер; [пер. с англ.

Е. Симдяшкиной, Н. Коцюбо]. – М.: Grebennikov, 2008. – 396 с.

4. Персональный брендинг: создайте себе легенду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.ru.

КОСТРУБСЬКАЯ А. Ф., ЗАБУРМЕХА Е. М. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

БРЭНДИНГ КАК ИСКУССТВО ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Проанализированы теоретические аспекты сущности персонального брендинга, раскрыто их специфические особенности, рассмотрены проблемы и перспективы формирования и реализации персональных брендов в условиях новой экономики.

Ключевые слова: брендинг, персональный бренд, карьера, образ, «дополнительная стоимость» человека.

KOSTRUBSKA A. F., ZABURMEHA E. M. PERSONAL BRANDING IN

ART SUCCESS

Theoretical aspects of the nature of personal branding to reveal their specific features, the problems and prospects of the formation and implementation of personal brands in the new economy.

Keywords: branding, personal brand, career, image, «Added value» of manПохожие работы:

«УДК 004.75 В.В. Яцків Тернопільський національний економічний університет, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем МЕТОД МЕРЕЖЕВОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ © Яцків В.В., 2013 Запропоновано та досліджено метод мережевого кодування у системі залишкових класів для використання у безпровідних сенсорних мережах. Розроблений метод кодування забезпечує підвищення загальної пропускної здатності мережі за рахунок вибору взаємно простих модулів різної розрядності та передавання...»

«УДК 658.15 С.В. РОСПОПА, магістр спеціальності «Облік і аудит», Мукачівський державний університет РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЮДЖЕТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна...»

«УДК 629.113: 628.83 В.Ю. Ярослав, О.М. Довбуш Національний університет “Львівська політехніка, кафедра теплогазопостачання і вентиляції ЕНЕРГООЩАДНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ © Ярослав В.Ю., Довбуш О.М., 2013 Наведена енергоощадна система вентиляції для типового житлового будинку. Дано кількісну оцінку споживання теплової енергії для цієї вентиляційної системи. Ключові слова: енергозберігаюча система вентиляції, рекуперативний теплоутилізатор. In this article the energysaving...»

«УДК 657.6 : 368 Кулагіна Ганна Сергіївна доц. Слободяник Ю. Б. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИКІВ На сьогоднішній день страхування є однією з найпотужніших галузей економіки. Воно створює передумови для нейтралізації або пом’якшення наслідків дії небажаних випадків на основі визначення розмірів ризику та передачі його від страхувальника до страховика....»

«РІЧНИЙ ЗВІТ ЗМІСТ 5 років в епіцентрі законодавчих ініціатив регіону. 3 1. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1.1. Розробка базових законопроектів 1.2. Внесення змін до чинних законодавчих актів. 9 1.3. Підготовка пропозицій і поправок до законопроектів. 22 2. НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЦЕНТРУ, ЯКІ НАБУЛИ ЧИННОСТІ 3. ІНША НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ. 26 4. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ. 28 4.1. Виконання Центром функцій експертної групи Експертно-економічної Ради...»

«УДК 659.11:339.3 Крепак Анна Сергіївна, асистент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ АДРЕСНИХ ПРОГРАМ ЗОВНІШНІХ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті запропоновано методичні рекомендації обґрунтування мінімально необхідної кількості рекламних площин в адресній програмі результативної зовнішньої рекламної кампанії підприємства торгівлі. Ключові слова: зовнішня рекламна кампанія, адресна...»

«SWorld – 16-26 December 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 ГЕОГРАФІЯ-ГЕОГРАФІЧНА КАРТОГРАФІЯ УДК 528. 94 Дудун Т. В., Тітова С. В. ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИРІШЕНІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Володимирська 64/13, 01601 Dudun T.V., Titova S.V....»

«Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика» Спеціальність 7.030502 «Економічна кібернетика» Вінниця 2013 Автори: Сусіденко В.Т. – д.е.н., професор...»

«Економічні науки [Електронний ресурс] / Г. Багратян, І. Кравченко // ФінансиУкраїни. – 2009. – №4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fu/2009_4/pdf/BAGRATIAN_KRAVCHENKO.pdf 2. Гальчинський А. Досягнута стабілізація світової економіки не буде тривалою [Електронний ресурс] / А. Гальчинський, Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня. – 2009. – № 34 (762). – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2020/67151/ 3. Дубинський О. Чи є життя без МВФ [Електронний ресурс] / О. Дубинський, Ю....»

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14. Частина 2 203 УДК 658. 310.7 А. Є. Черпак, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПОШИРЕННЯ ПРОГРАМ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ У ПРИБУТКАХ КОРПОРАЦІЙ У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»