WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«футболу 2012. В період з 2000 по 2011 роки за кількістю діючих підприємств готельного господарства Львівщина з дев’ятого місця перемістилась на перше. Найрозкішнішими готелями міста, ...»

футболу 2012. В період з 2000 по 2011 роки за кількістю діючих

підприємств готельного господарства Львівщина з дев’ятого місця

перемістилась на перше. Найрозкішнішими готелями міста, котрі

відповідають європейським стандартам та є конкурентоспроможними,

вважаються готелі «Леополіс», «Нобіліс» та «Citadel Inn».

В Україні кількість готелів порівняно із економічно розвинутими

країнами світу незначна. Наприклад, у Великі Британії функціонує понад

260 тис. готелів. У європейських країнах частка великих готелів становить 15-25% від загальної кількості підприємств готельного господарства, решта 75-85% становлять мотелі та готелі сімейного типу. Аналізуючи структуру готельного господарства України, можна стверджувати, що такі форми готельного господарства як мотелі, молодіжні бази, кемпінги – майже нерозвинуті, в той час як за кордоном вони надзвичайно поширені.

Як показує міжнародна практика, саме ці форми готельного господарства могли б дати істотний поштовх у розвитку готельного бізнесу і створенню нових робочих місць.

Провівши дослідження особливостей та перспектив розвитку вітчизняного готельного господарства можна стверджувати, що готельний бізнес є важливою складовою сфери послуг, його активний розвиток сприятиме загальному соціально – економічному розвитку України.

Сфера готельних послуг також може стати ефективним джерелом бюджетних надходжень та візитною карточкою нашої країни. У розвитку готельного господарства в Україні важливу роль відіграє інвестування.

1. Наконечна Г., Книш М. Проблеми розвитку туризму регіону (на матеріалах Львівської області). ІІ Рекреація і туризм. – Наукові записники. №1,2009.

2. Колеснікова Н.І. Аспекти розвитку туристичної діяльності в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків"

– Донецький інститут туристичного бізнесу – Донецьк, 2005.

Феєр Д.

гр. МЕ-32 Науковий керівник – к.е.н., доц. Новаківський І.І.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІЖНАРОДНИХ

ПІДПРИЄМСТВ Бурхливий розвиток Інтернет-технологій втягнуло в міжнародну павутину мільйони користувачів, що вимагало стандартизувати обмін фінансовою інформацією. За даними дослідження IMC впровадження EDI-систем дозволило знизити витрати, пов'язані з упорядкуванням документів до 7-10% від загальної вартості угоди. Світова практика електронної комерції, заснованої на системах-EDI здійснюється вже понад 30 років і є певним стандарт виконання торгових операцій і представлення структурованих ділових документів. EDI – це передача між Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua інформаційними системами електронним способом структурованих повідомлень в узгодженому стандарті. За допомогою технології EDI дані з корпоративних комп'ютерних систем переводяться на зрозумілий всім стандарт і передається по надійним телекомунікаційним каналам.

Провідною міжнародною організацією, що забезпечує обмін стандартизованими повідомленнями, що об’єднує близько 8000 найбільших кредитних і фінансових організацій з 204 країн світу – є Спільнота Всесвітніх Інтербанківських Фінансових Телекомунікацій SWIFT. Протягом року через мережу SWIFT відправляється 2,5 мільярда повідомлень. Нещодавно був зафіксований новий "піковий" день, коли через SWIFT було передано понад 12 млн. повідомлень. SWIFT – є високонадійної системою, її доступність становить 99,999%.

Перш ніж говорити про стандарти SWIFT, хотілося б сказати декілька слів про те, як вони історично розвивалися. Спочатку повідомлення SWIFT для фондового ринку створювалися на основі стандарту ISO 7775 за досить простою схемою: в кожному рядку могла вказуватися строго певна інформація. З часом,був створений стандарт ISO 15022, який був запроваджений три роки тому. Особливість ISO 15022 – зміна самого принципу формування електронних повідомлень. Замість окремих жорстко структурованих рядків, що виконують певні функції, цей стандарт дозволяє комбінувати різні блоки і елементи даних ("принцип конструктора") для передачі практично будь-якої інформації або інструкції.

Користувачами SWIFT є різні представники фінансової індустрії.

Спочатку SWIFT був заснований банками, в 1973 р. Необхідно відзначити, що SWIFT досі сприймається багатьма, як кооператив банків.

Насправді, членами SWIFT можуть бути не тільки банки, але й інші учасники фінансової індустрії по всьому світу.

Вимоги до електронного обміну зросли, і вже існуючий протокол HTML багато груп користувачів перестав задовольняти. Тому на початку лютого 1998 р. міжнародна організація W3C затвердила специфікацію "Extensible Markup Language (XML) 1.0". Вже сьогодні з'являються нові мови, створені на основі XML. Виникають численні Web-сервера, що використовують технологію XML.

Сучасні додатки вимагають не тільки гнучкий протокол представлення даних, але і механізм, що дозволяє визначити структуру документа. Мова XML призначена для створення нових мов розмітки. З її допомогою можна описати цілий клас об'єктів даних, названих XML – документами, орієнтованими на конкретну предметну область.

Перевага систем EDI у тому, що велика частина даних, що міститься в комерційних документах, генерується існуючими комп'ютерними прикладними програмами. Типова схема оформлення торгових угод припускає наступні дії:

x для здійснення торгових операцій формується паперовий документ;

x даний документ передається по каналах факсимільного зв'язку адресату;

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua x діловий партнер, який отримав електронний документ електронним способом відтворює його на папері і надалі використовує для звіту;

x з прийнятого паперового носія вручну здійснюється введення необхідних даних в інформаційну систему;

x на основі прийнятої інформації генеруються нові паперові документи і передаються в інші відомства.

В основі нового стандарту ISO 20022 (UNIFI) лежить XML. Важливо відзначити, що обидва стандарти – ISO 15022 та ISO 20022 використовують єдиний словник даних. Ринок колективних інвестицій став порівняно новим напрямом для SWIFT, в якому ведеться робота протягом 2-3 років. Повідомлення XML у цій сфері створювалися на основі стандарту ISO 20022.

1. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д., Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч – метод., посібник / за ред., О.Д. Шарапова – К.: КНЕУ, 2002 – 534 с. 2. Рудакова О.С. Банківські електронні послуги – М.: Банки біржі, ЮНИТИ,

1997. 3. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.:

Наука,1988.

–  –  –

ШЛЯХИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ ДЛЯ

ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Сьогодні в Україні одним із актуальних питань залишається працевлаштування випускників вищих навчальних закладів після закінчення навчання на перше робоче місце.

В цій темі з огляду на дану проблематику маю намір висвітлити шляхи започаткування власної справи для студентів, котрі усвідомлюють важливість здобуття освіти і подальшої самоосвіти, оскільки розвиток кар’єри однозначно вимагає від працівника відповідних знань та вмінь як мінімум в одній конкретній галузі; не кажучи вже про започаткування власної справи, де відповідальність за помилки може вимірюватись у значному грошовому еквіваленті.

На започаткування власної справи майбутні підприємці йдуть з огляду на ряд обставин. Наведемо дані соціологічного дослідження “Власна справа у Львові: розрив мiж бажанням i намірами”, яке провела соціологічна група “Рейтинг” 19 – 28 лютого 2011 р.

Найбільше охочих розпочати власну справу серед молодих людей із вищою освітою: серед молоді віком 16 – 25 років понад половину хотіли би займатися підприємництвом, натомість серед категорії 56 років і старших 90% – не хотіли б. Цікавим є ґендерний підхід до бажання провадити власний бізнес: серед чоловіків на третину більше охочих до власної справи, ніж серед жінок. Попри нарікання на низький рівень Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«Посібник з експлуатації Для користувача Посібник з експлуатації calorMATIC 370 Залежний від температури приміщення регулятор UA Зміст Зміст 1 Вказівки до посібника з експлуатації 5.3.3 1 день режим не вдома 1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації. 3 5.3.4 1 день режим вдома 1.2 Зберігання документації 5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція 1.3 Використані символи 1.4 Паспортна табличка 6 Технічне обслуговування і усунення 1.5 Сфера застосування посібника несправностей 1.6 Маркування CE...»

«“ЗАТВЕРДЖУЮ” Заступник Міністра освіти і науки України _ “_” _ 2015 р. СТАТУТ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (нова редакція) Прийнято вченою радою «». 2014 р. Протокол № _ Погоджено конференцією трудового колективу «». 2014 р. Протокол № 1 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1. Даний Статут розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та іншого чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Івано-Франківського національного...»

«Інформатизація та інформаційні технології УДК 336.7:340.5:347.7 ТРУБІН І.О., кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут фінансового права ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ Анотація. У результаті класифікації електронних грошей проаналізовано основні види платіжних систем, у яких електронні гроші використовуються як платіжний засіб. Запропоновано структуру системи електронних платежів та визначення терміна “платіжна система на основі...»

«УДК 339.1-051:697.245](043.5) Комяков О.О. канд. економ. наук, доцент Стадніченко В.В. канд. економ. наук Національний технічний університет України «КПІ» SALES INFORMATION SYSTEM OF BOILER MANUFACTURES ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВИХ КОТЛІВ Стаття фокусує увагу на розробленні інформаційної системи збуту для промислових підприємств, що використовуються дилерські мережі при розподілі виробленої продукції. Автором пропонується приклад формування інформаційної системи...»

«3.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ Укладач: В. А. Верба, канд. екон. наук, доц. 3.3.1. Мета і завдання консультаційного проекту Підготовка магістрів за програмою «Менеджмент проектів і консалтинг» передбачає розробку навчального консультаційного проекту. Розроблення такого проекту є засобом перевірки рівня професійної придатності студентів до практичної роботи у сфері управління діяльністю підприємства та його розвитком. Консультаційний проект — це ретельно...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЬВОВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНДАЦИЯ» ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 липня 2014 року) ЧАСТИНА ІІ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Материалы Международной научно-практической конференции (Львов, 4-5 июля 2014 года) ЧАСТЬ ІІ Львів УДК 339.9 ББК 65.5 З-73...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет Thus, the provision of agricultural enterprises working capital is one of the main factors that directly affect the effectiveness and efficiency of enterprises, their financial stability. Therefore, companies need to conduct a balanced policy towards working capital, to seek alternative sources of recharge, solve problems effectively. Also, for a well-functioning production and sales require a stable structure of working capital, which is...»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 Література 1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.2. Закон України «Про інформацію» вiд 02.10.1992 р. (у редакції закону від 13.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.3. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» вiд 21.12.1993 р. (у редакції закону від 12.01.2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43. 4. Закон України...»

«Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Забезпечення доступу до публічної інформації: завдання публічної влади та складова адміністративної реформи Методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних...»

«ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ B. Журавель, професор НЮА України, завідувач сектору ІВПЗ АПрН України, C. Веліканов, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ІВПЗ АПрН України Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Ситуаційний підхід у криміналістиці вважається одним із головних принципів, на базі якого здійснюються формування як певних теоретичних концепцій, так і розроблення рекомендацій щодо їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»