WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Трудові відносини з мобілізованими працівниками Часткова мобілізація оголошена та проводилася на підставі Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» від: • 17.03.2014 № ...»

-- [ Страница 1 ] --

Трудові відносини

з мобілізованими працівниками

Часткова мобілізація

оголошена та проводилася на підставі Указів Президента

України «Про часткову мобілізацію» від:

• 17.03.2014 № 303/2014 (затверджений Законом України

від 17.03.2014 № 1126-VII, набрав чинності 18.03.2014);

• 06.05.2014 № 454/2014 (затверджений Законом України

від 06.05.2014 № 1240-VII, набрав чинності 07.05.2014);

• 21.07.2014 №607/2014 (затверджений Законом України

від 22.07.2014 № 1595-VII, набрав чинності 24.07.2014);

• 14.01.2015 № 15/2015 (затверджений Законом України від 15.01.2015 № 113-VIII, набрав чинності 20.01.2015) Працівники, мобілізовані до 01.04.2014, підлягали звільненню на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП (у зв’язку із призовом на військову службу) Перша зміна у законодавстві Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» № 1169-VII від 27.03.2014, який набрав чинності 01.04.2014, внесено зміни до:

• Кодексу законів про працю України;

• Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII.

Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку Мобілізація комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України — на організацію і штати воєнного часу стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

від 21.10.1993 № 3543-XII Особливий період період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII Увільнення від роботи (рос. освобождение от работы) має тимчасовий характер і не передбачає припинення (розірвання) трудового договору.

За працівником, увільненим від роботи, зберігається робоче місце (посада), а у визначених законодавством випадках — і середній заробіток Документи, які є підставою для видання наказу про увільнення, визначені у листі Міноборони України «Щодо документа, який підтверджує призов під час мобілізації та проходження військової служби» від 21.08.2014 № 322/2/7142 Підставами для видання наказу про увільнення у зв’язку з призовом за мобілізацією можуть бути:

1) відмітки у військовому квитку;

2) довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

Вказані документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

–  –  –

Керуючись статтею 119 Кодексу законів про працю України, частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII,

НАКАЗУЮ:

1. Увільнити МАРЧЕНКА Віктора Володимировича, організатора зі збуту відділу збуту, від роботи з 2 квітня 2014 року у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку, на строк не більше одного року… Запитання Працівник приніс повістку з військкомату про призов на військову службу у зв’язку з частковою мобілізацією з 21 березня 2014 року. Ми звільнили працівника на підставі його заяви та повістки військкомату за пунктом 3 статті 36 КЗпП. Чи правильно ми вчинили?

Відповідь Так, це відповідало нормам законодавства, що діяло на момент звільнення Позиція щодо необхідності збереження місця роботи за працівниками, мобілізованими до 01.04.2014, викладена у роз’ясненнях:

• Міноборони України «Роз’яснення щодо забезпечення гарантій збереження за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, робочого місця (посади) та середнього заробітку»

від 29.04.2014;

• Державної інспекції України з питань праці «Щодо мобілізації» від 30.04.2014 Друга зміна у законодавстві 08.06.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»

від 20.05.2014 № 1275-VII За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток Працівники, звільнені на підставі пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України, мають бути поновлені на роботі Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації» від 17.06.2014) Відмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю і тягне за собою відповідальність:

• кримінальну (ст. 172 Кримінального кодексу України);

• адміністративну (ч. перша ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

• дисциплінарну (ст. 147 Кодексу законів про працю України) Виплата заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, має здійснюватись у строки, встановлені для виплати заробітної плати на підприємстві, в установі, організації (роз’яснення Державної інспекції України з питань праці «Щодо поновлення на роботі працівників, які були звільнені у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації»

від 17.06.2014) Запитання На період щорічної відпустки основного працівника прийняли нового працівника за строковим трудовим договором, якого призвали на військову службу під час мобілізації. Чи можна звільнити такого працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, чи маємо зберігати за ним посаду і зарплату цілий рік?

Відповідь Так, організація має право звільнити такого працівника в останній день строкового трудового договору Запитання Під час щорічної відпустки працівник отримав повістку про призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи можна відкликати працівника з відпустки?

Відповідь Закон про відпустки не передбачає відкликання працівника зі щорічної відпустки у разі призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

Однак рішення є, якщо працівник, який перебуває у щорічній відпустці, передав в організацію повістку, якою його призивають на військову службу у зв’язку з мобілізацією, роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи і про перенесення невикористаної частини щорічної відпустки працівника на період, який припадає на строк після його демобілізації Запитання Працівник був попереджений про звільнення у зв’язку із скороченням посади. Строк попередження спливав 30.04.2014.

Однак 28.04.

2014 працівник був призваний на військову службу у зв’язку із мобілізацією. Чи можемо ми скоротити працівника під час служби? Якщо ні, то чи потрібно повторно повідомляти працівника про скорочення після демобілізації і знову чекати 2 місяці, чи можна звільнити його на підставі вже врученого повідомлення?

Відповідь

За умов дотримання процедури скорочення, звільнення можливе у перший день роботи після демобілізації або після спливу одного року з дня призову на військову службу під час мобілізації, якщо працівник продовжує проходити військову службу (не був демобілізований) і роботодавець має підтвердження цьому Запитання Чи зараховувати до стажу роботи для відпусток час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відповідь Час, коли працівник проходив військову службу за призовом під час мобілізації, зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну основну відпустку, утім, не зараховується до стажу роботи в організації, що дає право на щорічну додаткову відпустку Час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в АТО в особливий період, зараховують до стажу державної служби у трикратному розмірі (п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283) Запитання Чи зберігається за працівниками, які призвані на військову службу у зв’язку із мобілізацією, пільговий стаж для призначення пенсії за Списком № 2 на час проходження служби?

Відповідь Ні, час проходження військової служби у зв’язку із мобілізацією до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком № 2 не зараховується. Однак в цей час опрацьовується питання щодо внесення змін до Закону № 2011 в частині надання можливості зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, також і військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період Запитання Чи можна на час мобілізації основного працівника прийняти іншого?

Відповідь Так, за строковим трудовим договором.

Формулювання у наказі може бути таким:

ПРИЙНЯТИ … за строковим трудовим договором … на час проходження (прізвище, ім’я, по батькові) військової служби у зв’язку з призовом під час мобілізації до дати демобілізації або дати початку фактичного виконання обов’язків Запитання Як табелювати мобілізованих працівників?

Відповідь Буквеним кодом «ІН» («Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством»), або цифровим — «22»

Запитання Працівник отримав повістку про призов під час мобілізації. Ми увільнили його від роботи. Через 10 днів працівник повернувся і надав довідку, що перебував у лікарні на обстеженні за направленням військкомату. Чи потрібно видавати наказ про те, що працівник став до роботи?

Відповідь Наказ потрібен, утім, не тільки про те, що працівник став до роботи. В наказі неохідно перекваліфікувати підстави увільнення працівника від роботи Запитання Працівник підприємства був мобілізований. З кінця минулого місяця не виходить на зв’язок, що з ним — рідні не знають. Чи продовжувати нараховувати йому середню зарплату, яку отримує мати за дорученням?

Куди звертатися для документального підтвердження правомірності нарахування такому працівнику зарплати?

Відповідь Середній заробіток працівнику потрібно нараховувати і виплачувати. Для підтвердження правомірності нарахування такому працівникові зарплати можна звернутись до територіальних органів Державної інспекції України з питань праці Запитання Працівник нашої організації був мобілізований для проходження військової служби. У наказі військової частини про звільнення з військової служби, який надав працівник, написано «з 12 жовтня 2014 року виключити із списків особового складу частини та всіх видів забезпечення». З якої дати працівник має приступити до роботи?Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Цель работы – совершенствование и определение путей государственного регулирования городского пассажирского транспорта. Объект исследования – анализ пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Финансовое состояние многих предприятий пассажирского транспорта остается неустойчивым. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что главный рычаг, который влияет на финансовое положение производителей продукции транспорта является согласованная инвестиционная политика и государственная...»

«Актуальність дослідження підтверджується його зв’язком із планами науково-дослідних робіт Київського національного торговельноекономічного університету за двома темами, що мають державну реєстрацію, а саме: «Облік і звітність в оподаткуванні» (номер державної реєстрації 0114U000315), де автором розроблено методичні положення щодо накопичення та формування облікової інформації за орендними операціями в системі оподаткування підприємств торгівлі; «Бухгалтерський облік: теорія, методологія,...»

«ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15 УДК 378.147 Кобець В.М. Херсонський державний університет ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У статті аналізуються методи навчання економістів за допомогою практичноорієнтованого інтерактивного навчання: метод карт, кейс-метод, інформаційні технології навчання. Ключові слова: метод карт, кейс-метод, інформаційні технології навчання, електронний щоденник. ВСТУП....»

«Т.М. Онопрієнко. Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові УДК 811.111(07) Т.М. Онопрієнко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) УЗУАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У статті представлена якнайповніша семантична класифікація епітетів у сучасній англійській мові; чітко окреслені відмінності між епітетом, прикметником у морфології та означенням у синтаксисі; ґрунтовно аналізуються узуально-асоціативні епітети, які складають...»

«УДК 004.9 П.І. Жежнич, В.О. Осика Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ © Жежнич П.І., Осика В.О., 2010 Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища. Ключові слова: екологічний моніторинг, національна екологічна стратегія, геоінформаційна...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГАЛУШКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 658.114.3.016.7 УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ВЕЛИКИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник – доктор економічних наук,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Вінніков Володимир Васильович УДК 656.61.003.1(477) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ спеціальність 08.07.04. – Економіка транспорту і зв'язку Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Одеса – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Науковий...»

«УДК 330.101.54.001.76 ІЛЛЯШЕНКО С.М. Сумський державний університет РОЛЬ І ЗАВДАННЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ЕТАПАХ ІННОВАЦІЙНОГО І ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ © Ілляшенко С.М. Виконано системний аналіз маркетингової діяльності з позицій: оцінки достатності потенціалу інноваційного розвитку підприємства; виконання робіт етапів інноваційного циклу; типів підприємств інноваційного бізнесу; управління інноваційною діяльністю в руслі концепції маркетингу інновацій. Уточнено роль і систематизовано задачі...»

«Економічні науки Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати про те що маркетинг житлової політики направлений на аналіз існуючих процесів і явищ як на ринку житла, так і в без ринковому середовищі – від типології поведінки споживачів, що склалася, до моделей житлових організацій населення. Ця область вивчення перетинається з дослідженнями в інших галузях маркетингового знання, наприклад, з маркетингом будівництва і маркетингом нерухомості. Маркетинг житлової політики націлений на формування...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЙСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА УДК 658.3:331.108(477) МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»