WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних ...»

-- [ Страница 1 ] --

системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження

модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на

дослідження інших тематичних груп лексики.

У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та

англійської мов.

1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В.

Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 5). 2. Andersen E. Lexical Universals of Body-Part Terminology / Elaine Andersen // Universals of human languages / Ed. by J.H. Greenberg. – Vol. 3. Word structure.

– Stanford, California: Stanford University Press, 1978. – P. 335-368. 3. Chaffin R. The concept of a semantic relation / Roger Chaffin // Frames, fields and contrast: new essays in semantic and lexical organization. – Hillsdale; New-Jersey; Hove; London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992. – 464 p. 4. Cruse D. A. On the transitivity of the part-whole relation / Alan D. Cruse // Journal of Linguistics. – 1979. – Vol. 15/1. – P. 29-38. 5. Iris M. A. Problems of the part-whole relation / Madelyn Ann Iris, Bonnie E. Litovitz, Martha Evens // Relational model of the lexicon. Representing knowledge in semantic networks (Studies in natural language processing). – Cambridge; NewYork; NewRochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1988. – P. 261Husserl E. Zur Lehre von den Ganzen und Teilen / Edmund Husserl // Logische Untersuchungen. – Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2009. – 813 S. – (Philosophische Bibliothek ; Bd. 601). 7. Winston M. E., Chaffin R., Herrmann D. A taxonomy of part-whole relations / Morton E. Winston, Roger Chaffin, Douglas Herrmann // Cognitive Science: a multidisciplinary journal. – 1987. – Vol. 11. – P. 417–444.

Мегела І.П., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка коМедія В.ШекСпіра «Сон В літнЮ ніЧ» як піЗнання непіЗнаного (спроба герметичного прочитання) У статті зроблено спробу нового прочитання багатошаровості комедії В.Шекспіра “Сон в літню ніч”, виходячи з принципів герметичного вчення Гермеса Трісмегіста. Розкривається взаємозв’язок різних часово-просторових площин, виористання художнього прийому “театр у театрі”, одночасовості різнорідних подій, метаморфози, магіко-астрологічного знання для відтворення химерної любовної пристрасті на тлі підготовки до весілля античного князя Тезея з царицею амазонок Іпполітою.

Ключові слова: герметизм, астральний світ, фантазія, сновидіння, метаморфози, часопростір, любовна пристрасть, контраст, комізм, притягання відштовхування, ритмізація, вібрація, чоловіче і жіноче начало В статье сделана попытка нового прочтения многоуравневости комедии У.Шекспира “Сон в летнюю ночь” на основании принципов герметического учения Гермеса Трисмегиста. Раскрывается взаимосвязь разных временно-пространственных плоскостей, использование художественного приема “театр в театре”, одновременности различных событий, метаморфозы, магико-астрологического знания для отображения причудливой любовной страсти персонажей на фоне подготовки к свадьбе античного князя Тезея с царицей амазонок Ипполитой.

Ключевые слова: герметизм, астральный мир, фантазия, сновидения, метаморфозы, время - пространство, любовная страсть, контраст, комизм, притяжение и отталкивание, ритмизация, вибрация, мужское и женское начало.

The article attempts to provide an alternative interpretation of a multi-layer comedy by W. Shakepeare “A Midsummer Night’s Dream” based on the principles of Hermes Trismegistus doctrine. The article exposes interconnection of various time and space planes, the uses of fiction technique “theatre in theatre”, coincidence of heterogeneous events, metamorphosis, magic and astrological science to reproduce fanciful love passion against arrangements before the wedding between antique prince Theseus and the Amazons’ queen Hyppolita.

Key words: Hermetism, astral world, fantasy, dreams, metamorphoses, time and space, love passion, contrast, the comic element, attraction and repulsion, rhythmization, vibration, masculine and feminine У ряді праць останнього періоду утверджується думка про неможливість адекватного осмислення епохи Відродження без врахування її герметичної, магіко-астрологічної складової. [1] Б.Г. Кузнецов у монографії «Ідеї й образи Відродження»[2] розкриває унікальну єдність ідеї й образу, виділяє особливу роль художньої\ творчості, яка стала початком формування сучасної картини світу, нових уявлень про час і простір.

Єдність ідеї й образу не єдиний специфічний ренесансний синтез. Найбільш дивовижним є сплав наукових уявлень з уявленнями містичними, що засвідчує,зокрема, діяльність Джона Ді, математика, астронома, філософа, придворного астролога королеви Єлизавети,, наставника поетів, прототипа шекспірівського Просперо.

Будучи ренесансним магом, Ді вчиняв цілком послідовно, коли описував математичні закони, коли складав гороскопиь і коли викликав духів.

Магіко-астрологічні знання, відводять нас до збірника герметичних текстів «Cоrpus Hermetikum» Гермеса Трисмегіста, в якому постулюється єдність принципів побудови всього сущого у Всесвіті, одушевленість й ієрархічність універсуму, Найбільш відомі праці, які приписуються Гермесу Трисмегісту - « Смарагдова скрижаль»

та «Божествений Поймандр». У другій книзі «Божественого Поймандра» - «Поймандрес» (Видіння) - описується метод, яким божественна мудрість відкрилася Гермесу. «Видіння» містить виклад космології Гермеса і таємні знання єгиптян про душу, синкретичну доктрину герметизму, в якій переплелися філософський, релігійний й науковий способи осмислення світу..

Представниками герметизму в добу Відродження були Марсіліо Фічіно, Піко делла Мірандола. До прихильників герметизму можна віднести Джордано Бруно, Томазо Кампанелу, Йоганеса Тритеміуса, Корнелія Агріппу, Роберта Флудда, Парацельса. Розглядаючи Ренесанс, як «останню цілісну культурну систему, побудовану на архетипах, на міфі», Л.Баткін зазначає: «складна амальгама міфологічних мотивів, характерних для Ренесансу, не втратила «життєбудівної» інтенсивності й органічності. Люди Відродження сприймали Мадонн і Немовлят, Венер і Гераклів, грацій і німф, сивілл і святих мудреців, гороскопи і каббалістику, виражаючи себе у готовому духовному матеріалі з небувалою екзальтацією і силою» [3] П.Арнольд, автор праці «Езотеризм Шекспіра» [4 ] стверджує, що серцевину творів Шекспіра, Спенсера, поетів єлизаветинської доби складає езотерична філософія, яка поєднує християнський гностицизм, неоплатонічний герметизм і єврейську каббалу. Ці думки отримали подальшу розробку у працях Ф.Йейтс про герметичне іпідгрунтя творів Шекспіра[5]. Чарльз Ніколь[6] вказує на можливі аллюзії «Короля Ліра» та алхімічної літератури.

Зацікавлення гермеззмом у Шекспіра могло бути інспіроване проповіддями геліоцентризму Джордано Бруно, його описом герметичного осягнення божественності Всесвіту, гностичного трансу, в якому перепліталися магія, філософія, поезія, «О. мадонно, хто заради мене піднесеться до небес, Щоб повернути мій загублений розум?) Бруно і Шекспіра поєднує Уява та її втілення - Театр. Ключовими постаттями театрально-оккультної традиції виступають Джуліо Камілло з Венеції, Роберт Флудд, англійский лікар-окультист, автор герметичних творів, та Френсіс Гревіл, наставник Шекспіра, який слухав проповіді Бруно під час його дискуссій з оксфордськими професорами.[7] (с. 392).

Чільне місце у цьому взаємозв»язку займає оккультна пневматологія Парацельса, згідно якої невидимий духовний аналог Природи, населений дивовижними істотами, духами, що створені з транссубстанційної плоті і за своєю структурою і формою нагадують людей.

Духи зустрічаються на великій асамблеї,, славлячи красу й гармонію Природи.

Вони зримі тільки тими, хто налаштований на частоту \їх ефірних коливань.

Комедія «Сон літньої ночі» написана,ймовірно, до весіллля аристократки й покровительки поетів Єлизавети Карей зТомасом Берклі, що відбувалося 19 лютого 1596 року. Наречена була онукою лорда-камергера Гендстона, який міг використати для цієї акції акторів свого театру. Єлизавета вважалася до цього нареченою Вільяма Герберта, спадкоємця графства Пембрук, є докази, що й найбільш ранні сонети Шекспіра були присвячені саме цьому шлюбу.[8] В основі «Сну літньої ночі» - три сюжетні лінії, пов»язані між собою підготовкою весілля античного князя Тезея з царицею амазонок Іпполітою. Двоє юнаків, Лізандр і Деметрій, змагаються за руку чарівної Гермії. Дівчина кохає Лізандра, але батько забороняє їй вийти за нього заміж. Закохані вирішують втекти з Афін й обвінчатися в лісі,. Подруга Гермії, Гелена, яка безтямно закохана в Деметрія, видає плани втікачів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розлючений Деметрій кидається у погоню, Гелена - за ним.

В той же час, цар ельфів Оберон і його дружина, цариця фей, Титанія, які воюють між собою за індійського підлітка, якого кожен з них хотів би мати у своєму почті, прилітають до лісу, щоб побувати на весіллі Тезея й Іпполіти.

Простодушні й грубуваті ремісники воднораз розважають гостей античною любовною трагедією про Пірама і Тісбу, перетворюючи її на фарс. Над цим зачарованим пейзажем владарює місяць, у його срібному царстві все огорнуте таємницею.. Якщо виходити з розуміння міфу як перетворення буття, гри духу в химерних образах на межі жартівливого і веселого, то земне пояснюється введенням людських діянь у сферу божественного. П»єса нагадує містерію, таємниче священодійство, театралізовану виставу, сповнену бурлеску, лірики й фантазії. На думку П.Акройда - це п»єса шаблонів і паралелей, музики й гармонії [9]. Водночас - це й своєрідне посвячення, зашифроване у формі комедії.

Головний стрижень твору- примхи любовної пристрасті.Перше враження виявляється однак неповним. Тут маємо змішання давньокласичних спогадів і сучасних драматургу національних вірувань, звичаїв(астральний план). Афінські ремісники за часів Тезея не розігрували інтермедій на кшталт «Пірама і Тісби», Клинець,Носик, Замірок, Навій, Дудка - типові англійські робітники ХУІ ст. Тезей розмовляє наче англійський лорд, а закохані “афіняни» нагадують молодих джентельменів і пань, яких Шекспір міг бачити у графа Саутгемптона.Різко контрастують антична обстановка з класичним іменем Титанія та германо-романським Обероном і цілком англійським «домашнім» духом, каверзником Паком. Ельфи Оберон і Титанія сваряться, кохають і ревнують, наче люди. Немов у казці, живими істотами виявляються запашний горош ок,павутинка,метелик,гірчичне зернятко.З вини кобольда Пака чарівне зілля спричиняє ряд заплутанних любовних інтриг, обумовлює інші кумедні ситуації. Шекспірівські ельфи – сни і мрії людські; без них героям твору не досягти щасливої гармонії.

Ключем для розкриття глибинного змісту твору служать слова Шекспіра « Усі ми створені з тієї ж субстанції, що й наші сни, і сном огорнуте все наше життя»»..

В добу Відродження сновидіння часто використовувалися як драматичний засіб для зображення взаємозв»язку людини з вищими силами., наповнюючи дію таємничістю та містицизмом.

Сновидіння у Шекспіра постають чимось реальнішим, ніж сама дійсність. У комедії постійно співвідносяться дві площни - світ фізичний, земний, матеріальний - та астральний план -невидимий світ тонких, вищих, ніж фізичний план - енергії й утворень, що огортають людину. Астральний план не підлягає законам трьохвимірності простору і містить інформація як з минулого, так і з майбутнього.

Сон і пильнування, ілюзія і реальність, постійно міняються місцями. Персонажі твору перебувають то тут, то там, виявляючи себе по різному спосіб у різних вимірах.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 22–28 as a Foreign Language. 2010. No 5. P. 22– УДК 811.161.2’243’38’42(079.1) НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ Тетяна ЛАГУТА Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра української та російської мов як іноземних, Майдан Свободи, 4, 6177 Харків, Україна тел.:(057)707 51 03 Розглянуто види тестових завдань для іноземців,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки УДК 82.09 С. Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У СТРУКТУРІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ Стаття присвячена вивченню художньої деталі як компонента образної системи у драмі Б. Брехта Добра людина із Сичуані. Проаналізовано способи вербальної організації художнього простору у драматичному творі, розглянуто аспекти, важливі для розуміння...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«С.Ф. Соколовська. Полісемія в тексті: типи реалізації та функції УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ПОЛІСЕМІЯ В ТЕКСТІ: ТИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ У статті аналізуються основні типи реалізації полісемії у художньому тексті і пропонується їх класифікація. Явище мовленнєвої полісемії пов’язане з основними проблемами лексичної семантики, контекстології, лінгвістики тексту. У вітчизняній лінгвістиці склалися...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА РЯБИХ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА УДК 811.111’42 ЛЕКЦІЯ ЯК ЖАНР АМЕРИКАНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і...»

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«акустические данные русской поэзии по векам свидетельствуют о высоком уровне гармонически-обертонных колебаний, что усиливает вокаличность звучания поэтической речи. по объективным показателям исследования речевых континуумов констатировано стремление к золотому сечению в звучании как словарного состава русского языка, так и поэзии ХVІІІ – ХХ вв.1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопросы языкознания. – М., 1963. – № 3. – С. 15-21. 2....»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 Збірник наукових праць Київ – 2014 УДК 800 ББК 81я43 П78 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – кандидат...»

«С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; М.А. Фахурдінова, викладач (Житомирський педуніверситет) НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»