WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ю.А. Зацний. VІР-неологізми англійської мови ХХІ століття УДК 81'373.43 Ю.А. Зацний, доктор філологічних наук, професор (Запорізький національний університет) VІР-НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ю.А. Зацний. "VІР-неологізми" англійської мови ХХІ століття

УДК 81'373.43

Ю.А. Зацний,

доктор філологічних наук, професор

(Запорізький національний університет)

"VІР-НЕОЛОГІЗМИ" АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано інновації англійської мови останніх років, авторами яких вважаються

американські державні і політичні діячі. Результати вербокреативної діяльності "VIР- персон" пов’язані з

"антитерористичними" війнами ХХІ століття.

Трагічні події 11 вересня 2001 року та їх наслідки, особливо оголошена Америкою "війна з тероризмом", знайшли глибокий відбиток у словниковому складі англійської мови. Крім того, ці події і пов'язані з ними явища громадського життя Америки й інших країн перетворилися на один із тих макросоціальних чинників, що справляють сьогодні значний вплив на процес поповнення словникового складу англійської мови, особливо його американського варіанта.

Дуже помітною під час боротьби з тероризмом стає "вербокреативна", словотворча діяльність державних і політичних діячів (або їх "спіч-райтерів"). Виділяються, насамперед, нові слова і фрази в промовах і виступах президента США Джорджа Буша молодшого, які одержали назву "бушизмів" – bushisms [1: 334].

Так, зворот axis of evil було введено Д. Бушем в одній із своїх промов ( так званої axis of evil speech) на початку 2002 року для позначення певних країн, що, на думку американського президента, є центрами міжнародного тероризму. Цей "бушизм" перетворився на один із найпопулярніших виразів англійської мови і був калькований у багато інших мов.

Спочатку до країн "вісі зла" (axis of evil country) американці відносили Ірак, Іран і Північну Корею, однак уже через тиждень після президентської промови офіційні особи Білого Дому "приєднали" до них Лівію, Сирію і Кубу [2: 28 ]. Ці три країни були приєднані на "правах" членів вісі зла більш низького розряду, і було створено фразу junior varsity axis of evil: But today an administration official said that, along with Libya and Cuba, Syria was regarded as a member of the "junior varsity axis of evil"(The New York Times, Apr.15, 2003). Зазначимо, що відомі державні і політичні діячі в самій Америці виступили з різкою критикою терміна axis of evil. Д. Картер, екс-президент США, наприклад, вважає його примітивним і "контрпродуктивным", відзначаючи, що цей термін включає, до того ж, зовсім різні категорії країн [3: 232].

Розглядаючи зворот axis of evil, можна згадати і вираз evil empire, оскільки його часто асоціюють із відзначеним "бушизмом": Before there was any "axis of evil", there was the "evil empire". (Time, Sept.29, 2003).

Словосполучення evil empire вживалося для характеристики Радянського Союзу у 80-і роки ХХ сторіччя.

Його автором вважають тодішнього президента США Р. Рейгана. Останнім часом спостерігається своєрідне "відродження" цього історизму, його вживають деякі американські політичні діячі стосовно мусульманських країн, воно може виступати і як синонім звороту axis of evil: North Korea is a charter member of George W. Bush’s evil empire (Business Week, Dec. 1, 2003).

Словосполучення axis of evil послужило зразком для створення неологізмів (в основному напівжартівливих або іронічно-саркастичних), що позначають об'єднання і союзи. Так, Франція й інші "європейські зрадники" були об’єднані Америкою у "вісь ласок" (axis of Weasels): This week the website, whose raison d’tre is to punish countries labeled part of the "Axis of Weasels", will launch a campaign urging Americans to dump their French wines and champagnes (Time, March 10, 2003). Відзначимо, що гнів Америки проти "головного зрадника" в особі Франції вилився не тільки у вимогах консервативних сил розірвати певні "оборонні" контракти з Францією, але й повністю замінити французькі вина американськими, перейменувати деякі речі, зокрема, назви страв, що асоціювалися з цією країною та її кулінарією. Так, "картопля-фрі" (в англійській мові – french fries) у меню деяких ресторанів, у тому числі і в кафетеріях будинку Конгресу, була перейменована у "смажену картоплю свободи" (freedom fries), а "французький соус" для салату (french salad dressing) також перетворився на "соус свободи" (liberty dressing). Були навіть пропозиції щодо надання нової назви виразу french kiss.

Досить поширеним став вираз axis of absurdity: Two years after the Bush-Cheney-Ashcroft axis of absurdity spent untold billions of our tax money to lock down America, do you feel safer? (The Austin Chronicle, Sept.11, 2003). Тому лінгвісти вважають, що в англійській мові почала функціонувати словотворча модель axis of у значенні "об'єднання, союз" [1: 333].

З "антитероризмом" пов'язані і такі "президентські" інновації, як вираз women of cover, який Джордж Буш почав уживати стосовно жінок-мусульманок (в одязі, що покриває їх від голови до ніг), стійке словосполучення terrorist underwold, що вводить поняття підпільного світу терористичних організацій: A terrorist underwold…operates in remot jungles and deserts,and hides in the centers of large cities... (Current History, June 2003).

Серед інших "бушизмів" відзначимо слово misunderestimate "недооцінювати (загрозу, ворога)". Надалі дієслово misunderestimate розширило дещо своє значення: Mr Bush is still battling against what he calls being "misunderestimated" (Financial Times, June 6, 2003). Воно служить також прикладом "мовних неточностей", що нерідко допускаються президентом США: префікс mis- тут є елементом тавтологічним, зайвим. Подібне явище можна спостерігати й у "бушизмі" embetterment (замість betterment). Мовною інновацією Ю.А. Зацний. "VІР-неологізми" англійської мови ХХІ століття американського президента вважається і слово friend-raiser, створене ним для позначення особливого заходу, проведеного з метою збору коштів (порівн. fund-raiser): The barbecue was what Mr.Bush calls "a friend-raiser", meaning no contribution was required for entry (The Christian Science Monitor, Oct. 21, 2003).

Джордж Буш як техасець не міг не виступити популяризатором у літературній англійській мові слів і словосполучень, що співвідносяться з "місцевим колоритом". Найбільш відомим із "техасизмів" є вираз ride herd. Президент говорив, що вживає цей вираз у значенні "рухати процес, тримати його під контролем". У британській газеті Financial Times пояснюється, що стале словосполучення ride herd відбиває деякі ковбойські реалії рідного президенту Техаса. Воно базується на тому, що ковбої, випасаючи або переганяючи череду, тримають її під контролем за допомогою гучного голосу, батога і ласо, а такі дії саме і позначаються за допомогою вираження ride herd: "It’s to keep the things moving, to keeр the process moving. I used the expression "ride herd". The reference was to Mr Bush native Texas, where the cowboys who keep the cattle in line – cracking the whip, whistling, hollering and lassoing the odd stray – are the ones who "ride herd" (Financial Times, June 5, 2003).

Природньо, що "президентські інновації" підхоплюються багатьма іншими людьми, причому нерідко використовуються для створення іронічного і саркастичного ефекту і тим самим поширюються в періодичній пресі: Bush said the Aqaba meeting had yielded the"first signs of peace and he promised to ride herd on both parties (Austin American-Statesman, June 30, 2003). Особливо популярним, за нашими спостереженнями, є дієслово misunderestimate разом із своїм похідним – іменником misunderestimation: He has benefited greatly from not being taken seriously at first, from being misunderestimated as it were. (Business Week, Oct. 27, 2003). Myths, motivations and "misunderestimations": the Bush administration and Iraq (International Affairs, March 2003).

Роблять свій внесок в англійську мову й інші керівники Америки. Зокрема, міністр оборони США Д.

Рамсфельд вважається автором досить популярного виразу unknown unknowns "невідомі невідомості", "можливі несподіванки" (у початковому контексті – "непередбачені атаки терористів"): Presidential campaigns cannot prepare for what Donald Rumsfeld calls "unknown unknowns" – another terrorist attack, a domestic event that becomes a mega-story. (Time, May5, 2003). Vague concerns about jumping genes, unknown unknowns and the ethics of "playing God"- traditional arguments against genetic meddling – won’t matter. (The Economist, June 7, 2003). Згодом Д. Рамсфельд на базі виразу unknown unknowns створив ще один неологізмсловосполучення known unknowns "те, про що ми знаємо, що ми цього не знаємо": And by its nature, intelligence is best on finding out what Donald Rumsfeld calls the "known unknowns"- the things we know we do not know. (Financial Times, Jan. 10/Jan. 11, 2004). Як видно з наведених прикладів, його неологізми також стають відомими за межами США.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Крім того, міністр оборони США Д. Рамсфельд виступив популяризатором у літературній мові слова dead-ender, яке раніше вживалося лише в спортивному жаргоні із значенням "спортсмен або команда, які програли". Вважається, що Д. Рамсфельд першим почав уживати це слово у своїх промовах і виступах для позначення фанатика, що б’ється до кінця, не бажає визнати свою поразку. Можна навести приклад такого вживання: "Where pockets of dead-enders are trying to reconstitute, the army was rooting them out" (Houston Chronicle, Aug. 10, 2003). Згодом у мові військових слово dead-ender починає функціонувати як частковий синонім лексичної одиниці die-hard, однак, на відміну від останньої, яка нерідко може мати позитивну оцінку в денотації, неологізм dead ender вносить пейоративний відтінок "твердолобого небажання" визнати свою поразку. Цей неологізм особливо часто вживається в контекстах "іракської війни" США та їх союзників у 2003 році: US intelligence officials wondered if some of Saddam’s dead-enders had formed an an unholy alliance with Islamic extremists. (Newsweek, Sept. 1, 2003). It has become increasingly clear that the resistance in Iraq is not the work of a small band of dead-enders (Newsweek, Nov. 24, 2003).

Колишній Державний Секретар США Колін Пауелл "запустив" у мовний обіг фразу slide-rule general, яка стала вводити поняття "військовий лідер із сучасним, інтелектуальним підходом до проблеми війни;

полководець, що використовує сучасні методи і засоби ведення війни": But it's not all rosy between Franks and the Defense Secretary. Franks is said to view Rumsfeld as a "slide-rule general", a phrase coined by US Secretary of State Colin Powell to describe Paul Wolfowitz, the Bush administration's hawkish Deputy Secretary of Defense.

(Sunday Business Post, March 23, 2003).

Можна згадати також офіційного представника Білого Дому Арі Флейшера, який запропонував вживати терміни homicide bomber, homicide bombing (замість словосполучень suicide bomber, suicide bombing), оскільки вони, на його думку, точніше передають поняття "терорист-камікадзе", "терористичний акт, здійснений терористом-камікадзе". Словосполучення homicide bomber, homicide bombing підкреслюють намір убити інших людей, а не тільки себе: The president... convened a meeting of the National Security Council, at which point, in the middle of the meeting, the president was informed about this morning's homicide bombing in Jerusalem... The Saudi telethon, as they have told it to us, is to provide assistance to the Palestinian people, and that isn't — no money is going to go to provide the homicide bombers with any assistance from the Saudi government (Federal News Service, Apr. 12, 2002).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»

«1. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман; [репр. V-го изд. 1899 г]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 1370 с. 2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с. фр. / Ж.-П. Вернан / Общ. ред. Ф. Х. Кессиди, А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. Х. Кесиди. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с. 3. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. / И.Х. Дворецкий; под. ред. С.И. Соболевского. – М.: Гос. изд. иностр. и нац. слов., 1958. – 1904 с. 4. Зелинский Ф.Ф....»

«Астаф’єв О.Г., д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка киЇВСький текСт В «ANNALES» яна длУгоШа У статті вперше в українському літературознавстві досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту – Літопису руського за Іпатіївським списком – у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику міжтекстових референцій, цитат і алюзій у текстах-реципієнтах. Ключові слова: Київський текст, текст-реципієнт, рецепція,...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА РЯБИХ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА УДК 811.111’42 ЛЕКЦІЯ ЯК ЖАНР АМЕРИКАНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і...»

«УДК 82.0 Л.К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, почесний академік АН ВШ України (Волинський державний університет, Луцьк) ВІДНОСНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ Предметом статті є критичне осмислення постановки проблеми відносності й точності термінології в сучасному слов’янському літературознавстві; дослідження діалектики відносин цих взаємовиключних якостей, притаманних терміну текст. Відносність і точність розглядаються як нерівноправні складові...»

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса, – 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4....»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«С.Ф. Соколовська. Полісемія в тексті: типи реалізації та функції УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ПОЛІСЕМІЯ В ТЕКСТІ: ТИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ У статті аналізуються основні типи реалізації полісемії у художньому тексті і пропонується їх класифікація. Явище мовленнєвої полісемії пов’язане з основними проблемами лексичної семантики, контекстології, лінгвістики тексту. У вітчизняній лінгвістиці склалися...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»