WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 27 |

«УДК 373:002(075) ББК 32.81я7 B68 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Рецензенти: Крутенюк Олександр Борисович, учитель вищої категорії, вчительметодист, учитель фізики та ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 373:002(075)

ББК 32.81я7

B68

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Рецензенти:

Крутенюк Олександр Борисович, учитель вищої категорії, вчительметодист, учитель фізики та інформатики Вінницької фізико-математичної гімназії № 17

Гінзбург Михайло Давидович, д-р техн. наук, професор кафедри

інформатики, акад. УНГА, завідувач Нормативно-термінологічного центру філії НДПІАСУтрасгаз ДП «Науканафтогаз» HAK

«Нафтогаз України»

І л ю с т р а т и в н и й матеріал надано авторами Володіна I. JL, Володін В. B., Дорошенко Ю. О. та ін.

B68 Основи і н ф о р м а т и к и. 7 клас: Е к с п е р и м е н т а л ь н и й навчальн и й п о с і б н и к / В о л о д і н а I. JI., В о л о д і н В. B., Д о р о ш е н - к о Ю. 0., С т о л я р о в Ю. О. — Х а р к і в : Гімназія, 2 0 0 7. — 3 8 4 c.

ISBN 9 7 8 - 9 6 6 - 8 3 1 9 - 8 4 - 6.

Експериментальний навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Інформатика» в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Він може бути використаний для самостійної роботи учнів при першому знайомстві з основами інформатики.

Посібник складається з двох частин: комп'ютерні технології та основи алгоритмізації, які представлені в ньому як єдине ціле.

УДК 373:002(075) ББК 32.81я7 © I. JX. Володіна, В. В. Володін, Ю. O. Дорошенко, Ю. О. Столяров, © TOB TO «Гімназія», оригіналISBN 9 7 8 - 9 6 6 - 8 3 1 9 - 8 4 - 6 макет, 2007 Зміст Глава I. ОСНОВИ РОБОТИ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ § 1. Інформатика. Історія розвитку обчислювальної техніки •1.1. Інформатика.Інформація.Властивостіінформації •1.2. Історіяобчислювальноїтехніки 14 § 2. Архітектура та покоління комп'ютерів • 2.1. Структура комп'ютера за фон Нейманом 2 • 2.2. Архітектура комп'ютерів. Подавання інформації.

Покоління комп'ютерів : 23 § 3. Почнімо працювати за комп'ютером 32 •3.1. Апаратнетапрограмнезабезпечення.Операційнісистеми 32 •3.2. Базові поняття операційної системи Windows 35 • 3.3. Запуск програМ на виконання. Пошук файлів та папок 4 § 4. Працюймоз файламитапапками •4.1. Створюймопапкит

–  –  –

Ти тримаєш у руках посібник з інформатики для учнів 7 класів. Працюючи з цією книгою, ти разом з новими друзями — семикласниками Петриком, Стасиком, Тарасиком і таксою Дуською — зможеш вирушити у подорож країною Інформатики. Твої нові знайомі мешкають у Києві, хоча могли б жити та товаришувати у Львові чи Харкові, Одесі чи Чернігові. Навчаються хлопці в ліцеї, хоча це могла бути гімназія або величезна чи маленька школа. Головне, де б ми не жили чи навчалися, бути готовими постійно та наполегливо працювати і не зупинятися перед труднощами, які можуть трапитися на шляху до нових знань.

Ми пропонуємо тобі 27 цікавих історій, які відбулися з друзями протягом одного навчального року. Кожна з історій оформлена окремим параграфом у посібнику. Але не намагайся весь навчальний матеріал параграфа прочитати та опрацювати за один раз. Роботу з ним доцільно розподілити иа весь навчальний тиждень. А до виконання завдань, що запропонують тобі друзі в кінці параграфа, можна повертатися багаторазово, оскільки вони мають різний рівень складності.

Отже, працюючи з книгою, виконуй ті завдання, рівень яких є прийнятним для тебе на даний момент.

Але хочемо тобі нагадати: за комп'ютером ти можеш працювати не більше 20 хвилин, після чого обов'язково потрібно зробити перерву, виконати кілька фізичних вправ чи просто перепочити.

Успіхів тобі, цікавих подорожей та бажання зустрітися із нами в майбутньому!

Вельмишановні батьки!

С п о д і в а є м о с я, щ о цей посібник буде т і є ю к н и г о ю, з я к о ю буде цікаво працювати і вам разом із сином чи дочкою. А д ж е навчання — це справа родинна. Ми віримо в те, щ о ви допоможете своїй дитині організувати систему роботи з цією книгою, за якої вона принесе їй максимум користі та допоможе підготуватися до уроків інформатики.

Крім того, навіть я к щ о ваша дитина ще не вивчає у ш к о л і цей предмет, за д о п о м о г о ю Петрика, Стасика, Тарасика та Дусі вона зможе розпочати самостійне знайомство із такою цікавою та дуже корисною наукою як інформатика.

Бажаємо вам розуміння та багато-багато терпіння у процесі спільноїроботи з дитиною!

Вельмишановні колеги!

Сподіваємося, що наш посібник допоможе вам у дуже складній справі — викладанні такого незвичного та цікавого предмету, як інформатика. Матеріал, представлений у посібнику, носить пропедевтичний характер і призначений для початку знайомства з сучасними комп'ютерними технологіями та основами алгоритмізації.

У посібник ми включили логічні задачі, практичні роботи та задачі з тестами, щоб їх перевірити, творчі завдання, питання для самоперевірки та інші види різнорівневих завдань, без яких неможливо уявити вивчення інформатики. Більшість завдань ви зможете використати, готуючись до уроків інформатики та організовуючи різні форми позакласної роботи.

Успіхів вам, віри в себе і своїх учнів та відмінних результатів!

Умовні позначення, використані у посібнику:

–  –  –

Завдання Завдання, що відповідає високому рівню з позначкою ** навчальних досягнень Символом позначений матеріал, що відповідає обов'язковому навчальному мінімуму (за програмою 35 годин).

Якщо в тексті параграфа міститься навчальний матеріал, який є необов'язковим, він позначений зеленою смугою.

Жирним курсивом у тексті параграфа виділені основні означення та правила, на які потрібно звернути особливу увагу, вивчаючи теоретичний матеріал.

Курсивом виділено назви основних елементів інтерфейсу програмних продуктів, розглянутих у підручнику.

Підкреслено службові слова НавчальноїАлгоритмічної Мови.

Синім кольором виділено номери завдань, запропонованих для домашньої та самостійної роботи учнів.

Усі навчальні матеріали для організації роботи учнів з посібником розташовано на сайті http://www.svitinfo.com/book Версії програмних продуктів, роботу з якими розглянуто в посібнику:

• Microsoft Windows XP з українською локалізацією;

• Microsoft Office 2003 з українською локалізацією;

• Архіватор WinRAJR 3.60 з українською локалізацією;

• Середовище програмування АЛГО.

–  –  –

ОСНОВИ РОБОТИ

ЗА КОМП'ЮТЕРОМ

• Інформатика. Історія розвитку обчислювальної техніки

• Архітектура та покоління комп'ютерів

• Почнімо працювати за комп'ютером

• Працюймозфайламитапапками

• Комп'ютерні віруси та антивірусні програми.

Обслуговування дисків

–  –  –

1.1 І Н Ф О Р М А Т И К А. ІНФОРМАЦІЯ.

ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Після вдалого літнього відпочинку друзі зустрілися в рідній школі на святі Першого дзвоника. Проходячи шкільним коридором повз юрбу старшокласників, Петрик, Стасик та Тарасик почули, як учні старших класів ділилися враженнями про відвідання нового Музею обчислювальної техніки.

— Якщо там дійсно так цікаво, відвідаймо теж цей музей! — запропонував друзям Тарасик.

— Д о б р е, — п о г о д и л и с я х л о п ч и к и і п о б і г л и до старшокласників дізнаватися, як дістатися до музею.

— А де тут каса? — поцікавився на вході до музею Стасик. — Щось я не бачу, де треба придбати вхідні квитки.

Може, нам допоможе цей розумний робот, що стоїть на вході?

Дядечку Роботе, чи не пропустите Ви нас до музею?

Робот замерехтів усіма різнобарвними лампочками, подивився на хлопців і таксу Дуську, які нерішучо зупинилися перед ним, та відповів:

— Наш музей відкрито постійно, але вхідних квитків ми не продаємо. Вхід безоплатний, і лише для тих, хто знає, що таке інформатика і цікавиться цією наукою.

— А ми не знаємо, але цікавимося! — зашуміли хлопці.

— Допоможіть нам, будь ласка, — звернувся до Робота Стасик, а такса Дуська аж гавкнула від цікавості.

— Добре. Слухайте уважно.

Інформатика — це сукупність наук, пов'язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.

— Нічого собі! — вигукнула Дуська, яка навчилася розмовляти, переступивши поріг цього незвичайного музею. — I що, це все можна вивчити маленьким хлопчикам та розумненькій гарній собачці?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


§ 1. Інформатика. Історія розвитку обчислювальної техніки — Дійсно, це серйозна та найсучасніша наука, — вів далі Робот, — з якою ви зможете почати знайомство в нашому музеї. Отож, якщо ви не передумали, готові до наполегливої, але цікавої праці, проходьте до музею.

Вхід до першої зали музею виявився зачиненим. Але біля дверей засвітився екран, на якому з'явилося зображення Головного Комп'ютера.

— На вході до музею ви отримали дуже важливу інформацію, тому, щоб увійти до першої зали, ви повинні передати її мені на зберігання.

— Добре, передамо, — пробурчав Тарасик. — Але насамперед скажіть нам, що таке інформація і що з нею взагалі тут роблять.

Інформація — це відомості про навколишній світ та процеси, що в ньому відбуваються.

Інформація передбачає існування матеріального носія інформації, джерела, передавача, приймача та каналу зв'язку між передавачем та приймачем інформації (рис. 1.1).

Інформацію передають за допомогою повідомлень. Форма повідомлень може бути різною (наприклад, усна або письмова), оскільки одну й ту саму інформацію можна передати за допомогою різних повідомлень.

— Зрозуміло, що отримана нами інформація — це означення інформатики, але про все інше нам узагалі не казали, — відповів Стасик Головному Комп'ютерові.

— А спробуйте це з ' я с у вати самі, — запропонував Головний К о м п ' ю т е р.

— Добре, — погодилися ДРУЗІ.

— Ну що ж, почнімо з джерела інформації, — сказав ІІетрик. — Ним є наш новий з н а й о м и й — Р о б о т, адже саме він повідомив нас, що розуміють під терміном Рис. 1.1. Умови існування «інформатика». інформації

Глава I. Основи роботи за комп'ютером

— Точно, — зраділа Дуська. — Але він так само є і передавачем інформації, оскільки він передавав нам усне повідомлення.

— Тоді приймачі інформації — це ми? — здивувався Тарасик.

— А ти як думав! — обурився Петрик. — Це ж зрозуміло.

А що таке матеріальний носій та канал зв'язку між передавачем і приймачем інформації? Якщо матеріальний, то його можна відчути. Наприклад, помацати чи побачити.

А — Або навіть укусити, — підтвердила Дуська.

— Необов'язково, — вів далі Стасик. — Пригадуєте, на уроці фізики нам розповідали про те, що матерія існує в різних формах, і не всі види матерії можна відчути за допомогою наших органів чуття. Я думаю, що матеріальний носій інформації та канал зв'язку між Роботом та нами — це повітря, через яке і передавали повідомлення за допомогою мовлення.

— To виходить, — зацікавився Тарасик, — що на уроці фізики нам теж розповідали про те, як треба отримувати, аналізувати та обробляти інформацію?

— Так, а ще як її зберігати. Наприклад, конспектувати та вчити на наступний урок, — знов пробуркотів Тарасик.

— Дуже добре, — перервав бесіду хлопчиків Головний Комп'ютер. — Отже, ви вже точно знаєте, що таке інформація і що з нею можна робити. To, може, ви мені ще й скажете, які властивості вона повинна мати?

— Інформація повинна бути повною, — почав Стасик. — Наприклад, якщо ти скажеш, що пропустиш нас до першої зали музею, але не повідомиш, коли це буде, то ми отримаємо з твого повідомлення неповну інформацію.

— А ще інформація повинна бути достовірною (об'єктивною), тобто вона повинна відображати дійсну ситуацію, — продовжив Петрик. — Якщо ти пообіцяв пропустити нас до зали, то ти повинен виконати свою обіцянку. Лише тоді та інформація, яку ми отримали з твого повідомлення, буде достовірною.

— Щеоднавластивістьінформації —цеїікорисність, — включився в розмову буркун Тарасик. — Наприклад, якщо § 1. Інформатика. Історія розвитку обчислювальної техніки ти скажеш нам, що завтра в нас буде контрольна з математики, то це буде корисна для нас інформація. А якщо ти повідомиш нас про те, що контрольна буде не в нас, а в іншому класі, то це нас порадує, але ніякої цінності це повідомлення для нас не має.

— Це дійсно так, — підтримав хлопців Робот. — Зверніть увагу, що якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум. Але шум може перетворюватися на інформацію, а інформація, навпаки, може перетворитися на шум.

— А це як розуміти? — розгубився Стасик.

— Якщо я повідомлю, що завтра в вашому класі буде контрольна робота з математики, то в цьому повідомленні буде міститися корисна для вас інформація, — продовжив пояснення Робот. — Але якщо я повідомлю вас про це ще раз, то нічого корисного в цьому повідомленні вже не буде.

Отже інформація перетворилася на шум.

— А ще інформація має бути своєчасною, — продовжив Петрик. — Наприклад, якщо про ту саму контрольну ти нам скажеш уже після її проведення, то отримана з твого повідомлення інформація буде для нас уже несвоєчасною.

— Так, — підтримала Дуська. — Ложка потрібна до обіду.

— А ще цю інформацію про контрольну роботу могла б підслухати і Дуська, але за межами цього музею вона не може розмовляти зрозумілою для нас мовою, — вів далі Стасик. — Отже, вона не змогла б пояснити, про що так голосно гавкає, і передати нам потрібну інформацію. Тому будь-яка інформація має ще одну властивість — зрозумілість. Її має бути подано у формі, зрозумілій для того, кому це повідомлення призначене.

— Дуже повна і вичерпна відповідь, — похвалив хлопців та Дуську Головний Комп'ютер. — Ви правильно визначили властивості інформації (рис. 1.2). Заходьте, будь ласка, до першої зали. Ви заробили це право.

— Нарешті ми побачимо дійсно великі й потужні сучасні комп'ютери, — зраділа Дуська, яка не вміла читати, а отже, не зрозуміла напис перед першою залою «Історія обчислювальної техніки».

–  –  –

1 ''тяшшштшшшшшвш ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Щотакеінформатика?

2. Щ о таке інформація? Які умови існування інформації?

3. За допомогою яких органій чуття ми отримуємо повідомлення?

4. Які дії можна виконувати з інформацією?

5. Наведітьприкладиситуацій,у я к и х в и є п е р е д а в а ч е м а б о п р и ймачемповідомлень.Якуроль —передавачачиприймача —на цьому уроці вам доводилося найчастіше виконувати?

Що було матеріальним носієм інформації в наведеному прикладі?

6. Набедіть різні приклади обробляння та подавання інформації.

7. Які властивості має інформація?

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 27 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ФАКУЛЬТЕТ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОНЬКО С.П. КОСЕНКО Ю.Ю. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ, СІЛЬСЬКОМУ ТА ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Основи геоінформатики» для студентів напрямів підготовки: 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 6.090103 –...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (26), 2014 УДК-611.9:796.012.1 Роман Олійник Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Постановка наукової проблеми та її значення. Прогноз спортивної обдарованості людини – важлива наукова й практична проблема теорії спорту. Правильний прогноз визначає ефективність усієї...»

«Лабораторна робота № 1 Тема: Робочий стіл та головне меню ОС Microsoft Windows’ХР. Мета: Набути уміння роботи з пристроєм миша, вікнами Windows’ХР; запуску програм та додатків, настройки середовища Windows за допомогою панелі керування та використання команд головного меню. Обладнання: ОС Windows’ХР; встановлені у групі програм Стандартные додатки: текстовий і графічний редактори WordPad і Paint, диск із новими шрифтами.Література: 1. Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл....»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень (вересень–жовтень 2012 р.) Випуск 24 Черкаси – 2012 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень (вересень–жовтень 2012 р.). Вип. 24 – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. с.Укладачі: Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол...»

«Комп’ютерний читальний зал – інновації та досвід в організації користування комп’ютерними ресурсами. Бачек І.Л. бібліотекар I категорії наукової бібліотеки ЧНТУ Стрімке вторгнення цифрових технологій привело до радикальних змін усіх напрямів діяльності бібліотеки: від традиційного інструментарію до методів обслуговування, доступу до ресурсів, форм надання інформації. Відтепер роль і значення бібліотеки визначаються не тільки кількістю і різноманітністю її фонду, але й комфортністю послуг, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ European Credit Transfer System ECTS Інформаційний пакет 2009/2010 ОКР – бакалавр Напрям підготовки 040301 – Прикладна математика ОКР – спеціаліст, ОКР магістр Напрям підготовки 0802 – Прикладна математика Спеціальність 080202 Прикладна математика Спеціалізація Інформаційні системи та комп'ютерне моделювання Спеціальність 080204 – Соціальна інформатика Спеціалізація...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ВОЗНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 37.013.42+316.61 СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 13.00.05 – соціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка,...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 2), 2014 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УДК 004:378.147-057.875 Олена Король, Олександр Алексєєв ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті показана етапність формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей (на базі вивчення інформатичних дисциплін) у складі інформатичної підготовки, що відбувається в загальному потоці навчання. В зв’язку з цим розглянуті основні...»

«І. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (бюджетна програма 6581030) У 2011 р. наукова діяльність Національної академії правових наук України здійснювалася відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011 – 2015 рр., визначених постановою Президії Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. №14-10 та Зведеного плану науково-дослідних робіт установ Академії на 2011 р., затвердженого постановою Президії Академії № 72/4 від 24.09.2010 р. Науково-дослідницька...»

«Харківський національний університет радіоелектроніки Передрій Олена Олегівна УДК 004.932:007.52 НОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦІЇ ВПЛИВУ ПЕРСПЕКТИВИ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»