WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«CУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА ПСИХІАТРІЯ Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури КИЇВ УДК 340.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії ...»

-- [ Страница 5 ] --

4. Організація і структура судово-медичної служби в Україні.

5. Об’єкти дослідження судово-медичної експертизи.

6. Документація судово-медичної експертизи в Україні.

7. Поняття судово-медичної танатології в Україні.

8. Пріоритети судово-медичної експертизи в Україні: світові тенденції та їх вплив на законодавство України.

9. Ранні трупні зміни і їх судово-експертне значення. Трактування діагностики ранніх трупних змін для потреб правоохоронної діяльності в Україні.

10. Сфера застосування і правового визначення поняття протиприродної смерті.

11. Механізм правового регулювання при визначенні давності смерті за пізніми ознаками.

12. Правові відносини судово-медичних експертів з правоохоронними органами при визначенні питань встановлення причин смерті.

13. Визначення кримінальної відповідальності при ушкодженні особи тупими твердими предметами.

14. Визначення кримінальної відповідальності при ушкодженні особи гострими предметами.

15. Визначення кримінальної відповідальності при ушкодженні особи вогнепальною зброєю.

16. Учасники правовідносин в питаннях визначення тяжкості тілесних ушкоджень, травматизму, інвалідності.

17. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність за ушкодження, нанесені різними видами зброї в Україні.

18. Судово-медичне обґрунтування травматичної смерті новонароджених. Активний і пасивний засоби дітовбивства і вбивства новонароджених. Правова оцінка зазначених кримінальних дій.

19. Розкрийте поняття «смерть від нестачі повітря». Надайте правову оцінку поняття «странгуляційна борозна».

20. Наведіть основні судово-медичні обґрунтування ушкоджень тіла від дії межових температур (низької чи високої температури).

21. Судово-медична діагностика отруєнь (судово-медична токсикологія), доведення використання отруйних речовин для скоєння кримінального злочину.

22. Правові підстави для організації і проведення судово-медичної експертизи живих осіб.

23. Судово-медична експертиза стану здоров’я, штучних хвороб, статевих станів, статевих злочинів.

24. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження. Особливості вилучення, пакування і надсилання їх у лабораторії судових експертиз.

25. Судово-медична експертиза матеріалів кримінальних і цивільних справ. Правові підстави і система дослідження документації.

26. Розкрийте поняття судової психіатрії і судово-психіатричної експертизи.

27. Визначте місце судово-психіатричної експертизи у сучасному правознавстві.

28. Поняття, правова природа і структура судово-психіатричної експертизи в Україні.

29. Види судово-психіатричної експертизи в Україні.

30. Коло питань, які досліджуються судово-психіатричною експертизою.

31. Підстави для призначення судово-психіатричної експертизи.

32. Поняття про психічні захворювання щодо визначення їх судовопсихіатричною експертизою.

33. Особливості виникнення і перебігу психічних хвороб.

34. Принципи організації і правові основи надання психіатричної допомоги в Україні.

35. Уроджені психічні захворювання (олігофренія, її різновиди).

36. Правове визначення симуляції психічних захворювань для потреб правоохоронної діяльності в Україні.

37. Розлади особистості, потягів і особливості злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

38. Закон України «Про психіатричну допомогу», правові підстави його використання для діяльності правоохоронних органів.

39. Стресові ситуації, психічні розлади і особливості злочинної діяльності у цих станах.

40. Закон України «Про судову експертизу»: характеристика основних положень та практична сторона впливу правових норм на проведення судовопсихіатричних досліджень.

41. Експертне встановлення дієздатності, недієздатності при психічних розладах і хворобах для потреб правоохоронної діяльності.

42. Можливі шляхи вирішення проблем надання психіатричної допомоги психічно хворим злочинцям в Україні.

43. Напрями удосконалення законодавства щодо надання психіатричної допомоги в Україні.

44. Значення міжнародно-правових стандартів для покращення правової бази психічно хворим в Україні.

45. Шизофренія і особливості скоєння злочинів при цій хворобі.

46. Епілепсія і особливості скоєння злочинів при цій хворобі.

47. Маніакально-депресивний психоз, афективні розлади і судовопсихіатрична діагностика зазначених станів.

48. Психічні розлади і види злочинів при травмах, судинних захворюваннях головного мозку.

49. Психічні розлади в осіб різного віку і особливості їх злочинної діяльності (діти, неповнолітні, особи похилого віку, жінки).

50. Злочинна діяльність і судово-психіатрична оцінка осіб, хворих на алкоголізм, наркоманію, токсикоманію.

–  –  –

Віддруковано у Видавничому центрі Національної академії прокуратури України.

Вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050.

Папір офсетний, стандартний, 70 г/м2. Формат А 5.

Підписано до друку 18.02.2014.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
Похожие работы:

«Чичук В. М. аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ) У статті здійснено ретроспективний аналіз інформатизації освіти зарубіжних країн, проаналізовано загальні тенденції розвитку інформаційних технологій. Досліджено проблему використання інформаційних технологій в освіті у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Розглянуто етапи інформатизації...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра вищої математики, інформатики та ММЕ ІНФОРМАТИКА (Vіsual Basіc) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму підготовки 6.030 Вінниця 2010 НАУКОВО МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ Інформатика (Vіsual Basіc). Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму підготовки 6.030 / Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Вінниця: ВНАУ, 2010.83с. Паламарчук Євген Анатолійович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск № 2 Київ – 2008 ББК Ц4(4Укр)39 З – 415 Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – Випуск № 2. – Київ: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2008. – 133 c. У збірнику опубліковано статті вчених,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.357-362. УДК 811. 161. 2: [398 + 34] ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНІ ОБРАЗИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ БАЛАД) Лавриненко С.Т. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл, Україна У статті розглянуто зафіксовані баладним масивом лінгвоконцептуальні образи народних уявлень про нанесення жертві тяжких тілесних ушкоджень...»

«ТОВАРИСТВО УЧАСНИКІВ РУХУ ЗВІТ Громадської організації «ТОВАРИСТВО УЧАСНИКІВ РУХУ» за 2012 рік Тема : БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – СПРАВА ВСЬОГО СУСПІЛЬСТВА ТОВАРИСТВО УЧАСНИКІВ РУХУ Розділ 1. Громадська організація «Товариство учасників руху» (ГО ТУР). Назва англійською мовою – “Association of Traffic Members” (PO “ATM”). Діяльність ГО ТУР поширюється на територію України. Заснована у 2007 році. Мета діяльності – забезпечення учасникам дорожнього руху (водіям, велосипедистам, пішоходам та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»