WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Львів, 30-31 травня 2011 Підготувала Анета Свєрч Проект співфінансовано в рамках програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних справ РП в 2011р ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗВІТ № 1

Навчальний семінар „Енергоефективність: технології енергетичного використання

біомаси та відходів, роль МСП у розвитку нових технологій"

Львів, 30-31 травня 2011

Підготувала Анета Свєрч

Проект співфінансовано в рамках програми польської співпраці для розвитку

Міністерства закордонних справ РП в 2011р

www.polskapomoc.gov.pl

„Програма підтримки Малих та Середніх Підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та впровадження

інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів”

1. Вступ 30-31 травня 2011 року у Львові відбувся семінар «Енергоефективність: технології енергетичного використання біомаси та відходів, роль МСП у розвитку нових технологій», організований в рамках проекту «Програма підтримки Малих і Середніх підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та запровадження інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів», що співфінансується в рамках програми польської співпраці з метою розвитку Міністерства закордонних справ РП у 2011 р.

Координатором проекту є Інститут Енергетики (Варшава), а головним українським партнером – Львівський центр науки, інновацій та інформатизації (ЛЦНІІ). Підрозділом, що виконує проект з боку Інституту Енергетики, є Центр інтеграції енергетичних досліджень CENERG під керівництвом д-ра інж.

Анджея Славінського.

Завданням проекту є підтримка малих і середніх підприємств (МСП) України у покращенні енергоефективності, передачі польських знань та досвіду у сфері використовуваних технологій та обладання, норм, принципів і вдалих практичних рішень, а також відповідні рекомендації щодо правового регулювання; обмін досвідом і налагодження тривалої співпраці польських та українських установ у сфері енергоефективності та енергетичного використання біомаси та відходів. Проект реалізовується протягом травня – грудня 2011 року через ряд заходів (1-6), які включають тренінги, навчальні візити та популяризацію інформації, що стосується енергоефективності на інтернет-сторінці проекту, а також підтримку налагодження співпраці між польськими та українськими фірмами, які працюють у сфері енергозбереження.

Семінар «Енергоефективність: технології енергетичного використання біомаси та відходів, роль МСП у розвитку нових технологій» був проведений в рамках проектного заходу 1А. Протягом семінару викладачі з Інституту Енергетики, д-р інж. Томаш Голєц, керівник Інституту теплових процесів у Варшаві, та д-р Маріуш Павляк, директор Відділу теплотехніки у Лодзі ознайомили учасників семінару – представників МСП, організацій, що об’єднують МСП, наукової галузі, споживчих організацій, а також експертів, виробників та інших зацікавлених, у тематику енергоефективності (енергетика і забруднення навколишнього середовища, пріоритети та заходи Європейського Союзу, біомаса й відходи) та презентували технології, обладнання та системи, що слугують покращенню енергоефективності (відновлювальні джерела енергії, техніки енергетичного контролю, вимірювання, управління та менеджменту), енергетичного використання біомаси, біогазу і відходів. В рамках зустрічі також було обговорено приклади польських та європейських МСП, які розвивають технології енергетичного використання біомаси, та приклади польських заходів і проектів у сфері енергетичного використання біомаси та відходів. Також у семінарі брав участь д-р інж. Анджей Славінський, керівник Центру інтеграції енергетичних досліджень CENERG, координатор проекту.

–  –  –

„Програма підтримки Малих та Середніх Підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та впровадження інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів” завдання мають бути реалізовані, та перспектив у часі. Потім були обговорені основні питання.

У даній доповіді буде коротко представлено основний зміст лекцій, виголошених під час тренінгу.

–  –  –

3. Енергетика і екологія Використання викопних палив, особливо високоемісійних, пов’язане з їхнім негативним впливом на навколишнє середовище, у тому числі – на здоров’я людей. Коли у 1952 році в Лондоні під час великого лондонського смогу від отруєння померло близько чотирьох тисяч осіб, а протягом наступних тижнів від гострої респіраторної недостатності померло ще 8000 осіб, це спричинило більшу увагу до негативних наслідків технічного прогресу. У Великобританії великий смог довів до ухвалення акту про чисте повітря 1956 року. Окрім цього, з того часу паралельно з технологічним розвитком, особливо автомобілізацією, проводяться численні дослідження, які визначають вплив технологічного прогресу на здоров’я людини та стан навколишнього середовища, в тому числі стан рослин і тварин, ґрунтів, води, атмосфери. Однак, виробництво енергії надалі залишається основним джерелом парникових газів.

У результаті проведених досліджень та підвищення свідомості щодо обмеженої доступності традиційних джерел енергії, розпочалася популяризація більш сприятливих для навколишнього середовища рішень. Оскільки ці рішення є дорогими та вимагають розробки нових технологій, то було прийнято ряд правових норм, які з одного боку змушують до сплати додаткових зборів та підвищення вартості використання традиційних джерел енергії, а з другого боку – за допомогою різноманітних пільг, сертифікатів, доплат, податкових

–  –  –

4. Біоенергія Згідно з визначенням Європейського Союзу, біомаса – це частина продуктів, відходів або решток біологічного походження, яка підлягає біологічному розкладу, з сільського та лісового господарства і пов’язаних галузей промисловості, у тому числі риболовства і водного господарства, а також частина промислових і міських відходів, яка підлягає біологічному розкладу.

Використання біомаси значною мірою зменшує викиди парникових газів, оскільки емісія двоокису вуглецю, яка відбувається при спалюванні біомаси, частково компенсується кількістю двоокису вуглецю, який поглинається рослинами у процесі фотосинтезу. До технік перетворення енергії належить просте спалювання, швидкий піроліз, газифікація і ферментація. Країни-члени популяризують технології перетворення енергії, які забезпечують ефективність такого перетворення на рівні як мінімум 85 % при житловому та комерційному використанні та як мінімум 70 % при промисловому використанні.

На жаль, переробка біомаси є складним процесом, з огляду на, поміж іншим, великий діапазон значення коефіцієнта вологості біомаси, що створює проблеми для стабілізації процесу спалювання, вміст і хімічний склад попелу, який змушує до використання спеціальних пристроїв для усунення попелу з котельного обладнання, малу щільність біомаси, що ускладнює її перевезення і складування, високий вміст летких часток, що в результаті призводить до швидкого, складного для контролю, згоряння. Більшості цих проблем можна уникнути за допомогою відповідної попередньої обробки біомаси та спільного спалювання з вугіллям. Також необхідним є конструювання і пристосування енергетичних котлів для спалювання конкретного типу біомаси. Це пов’язано з тривалим повним аналізом спалювання у котлі.

Кінцеве використання біомаси охоплює біо- тепло, електроенергію та пальне для транспорту. Біомаса є єдиним відновлювальним джерелом енергії, при перетворенні якого „Програма підтримки Малих та Середніх Підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та впровадження інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів” можна отримати електроенергію, теплову енергію та пальне. У 2005 році біомаса займала третє місце серед відновлювальних джерел, які використовуються для виробництва електроенергії, і перше місце – для виробництва тепла, у ЄС-27.

На універсальності можливостей використання біомаси наголошує Європейська Комісія у Директиві 2009/28/ЄС, заохочуючи до оптимального поєднання технологій зі сфери енергоефективності і енергії з відновлювальних джерел. З огляду на запровадження спеціальних енергетичних плантацій, які є джерелом пального другого покоління, Єврокомісія вимагає проведення моніторингу впливу вирощування біомаси на навколишнє середовище, викликаного, наприклад, зміною використання ґрунтів, у тому числі перенесенням культур і введенням сторонніх інвазійних сортів та впливу інших чинників на біорозмаїття, а також чинників, які впливають на виробництво продовольства та рівень добробуту на даній території.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До використання відновлювальних джерел енергії, в тому числі, до виробництва біопального, закликають також положення документу «Енергетична політика Польщі до 2030 року», прийнятого Радою Міністрів РП 10 листопада 2009 року.

Відновлювальні джерела енергії мають посідати щораз більшу частку у кінцевому споживанні енергії. У 2020 році їхня частка у виробництві первинної енергії в Польщі має становити як мінімум 15%, а протягом наступних років цей показник має зростати.

Додатково, разом із збільшенням частки використання ВДЕ у виробництві енергії планується:

- досягнення у 2020 році 10% частки біопального на ринку транспортного пального та збільшення використання біопалив ІІ покоління,

- захист лісів від надмірної експлуатації, з метою отримання біомаси, та рівномірне використання сільськогосподарських угідь для завдань ВДЕ, в тому числі, біопального, щоб не допустити конкуренції між відновлювальною енергетикою та сільським господарством і зберегти біорозмаїття,

- використання для виробництва електроенергії вже існуючого накопичувального обладнання, яке перебуває у державній власності,

- збільшення рівня диверсифікації джерел постачання та створення оптимальних умов для розвитку розпорошеної енергетики, що ґрунтується на локально доступній сировині.

З метою реалізації цих завдань проведено ряд заходів, спрямованих на:

- досягнення 15% частки ВДЕ у збалансованому споживанні кінцевої енергії, при поділі на окремі типи енергії: електричну енергію, тепло і холод та відновлювальну енергію на транспорті,

- збереження механізмів підтримки для виробників електроенергії з відновлювальних джерел, наприклад, за допомогою системи сертифікатів про походження,

- збереження зобов’язання поступового збільшення частки біокомпонентів у транспортному пальному, для досягнення поставлених завдань, (З січня 2011 р. на німецьких заправних станціях пропонується пальне Е10, тобто бензин з 10% домішкою біоетанолу),

- запровадження додаткових інструментів підтримки, які б заохочували до ширшого виробництва тепла і холоду з відновлювальних джерел енергії,

- запровадження напрямків будівництва аграрних заводів біогазу, за принципом появи до 2020 року в середньому по одному заводу біогазу в кожній гміні,

- створення умов, які б спрощували прийняття інвестиційних рішень, що стосуються будівництва вітрових генераторів в морі,

- збереження принципу звільнення енергії, що походить з ВДЕ, від акцизних зборів, „Програма підтримки Малих та Середніх Підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та впровадження інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів”

- безпосередню підтримку будівництва нових одиниць ВДЕ та електроенергетичних мереж, які б уможливлювали їх підключення, з використанням європейських фондів та коштів фондів охорони навколишнього середовища, у тому числі коштів, які походять з замісного збору та зі штрафів,

- стимулювання розвитку потенціалу польської промисловості, яка виготовляє обладнання для відновлювальної енергетики, у тому числі з використанням європейських фондів,

- підтримку розвитку технологій та будівництва систем для отримання відновлювальної енергії з відходів, що містять матеріали, які піддаються біологічному розкладу (напр.

побутових відходів, які містять фракції, що розкладаються біологічно),

- оцінка можливості енергетичного використання вже існуючого накопичувального обладнання, яке перебуває у державній власності, через його інвентаризацію, загальне визначення впливу на навколишнє середовище та розробку принципів доступу до них.

У березні 2011 року Єврокомісія взяла курс на зниження викидів CO2 у Євросоюзі на 80% у 2050 році. Підтверджено завдання зниження викидів на 20% до 2020 року. У липні 2011 року прагнення виконати ці завдання задекларував уряд Польщі.

5. Енергоефективність Європейська Комісія та Європейський Парламент щораз більше звертають увагу на енергоефективність, яку розуміють як зниження споживання первинної енергії, що відбувається на етапі зміни напруги, передачі, розподілу чи кінцевого споживання енергії, викликане технологічними змінами, зміною поведінки та / або економічними змінами, при забезпеченні такого ж або вищого рівня комфорту чи послуг.

Рішення, що збільшують ефективність кінцевого споживання енергії, викликають зниження споживання як енергії, яку отримують кінцеві споживачі, так і первинної енергії (проф. Тадеуш Скочковський, Голова національного агентства енергозбереження). Європейська Комісія та Європейський Парламент наголосили на ролі енергоефективності у комюніке COM(2011)109 від 8 березня 2011 року та багатьох директивах, а саме: Директива 2006/32/ЄС від 5 квітня 2006 р. щодо раціонального використання енергії кінцевими споживачами та надання енергетичних послуг, Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. стосовно сприяння використанню енергії відновлюваних джерел, Директива 2010/31/ЄС стосовно енергетичної характеристики будівель, Директива 2005/32/ЄС від 6 липня 2005 р., яка встановлює основні принципи визначення вимог, що стосуються екопроекту для продуктів, що використовують енергію, Директива 2004/8/ЄС щодо сприяння високоефективної когенерації, Директива 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 щодо підтримки використання на транспорті біопалив чи іншого відновлювального пального. Водночас, з огляду на підхід до енергоефективності, як до одного з найбільш ефективних шляхів забезпечення енергетичної безпеки та зниження викидів парникових газів та іншого забруднення, Комісія запровадила ряд заохочувальних заходів, спрямованих на її збільшення. Заходи, що підвищують енергоефективність, у Польщі можуть дофінансовуватися з Фонду Співдружності, Програми «Інтелігентна енергія для Європи», кредитів з Міжнародних фінансових установ та банків, 7 Рамкової програми досліджень і технологічного розвитку, а у випадку ведення господарської діяльності можливим є отримання податкових пільг, дофінансування заходів зі сфери енергоефективності, дофінансування енергетичних аудитів, дофінансування запровадження системи управління енергією.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Геологічний факультет МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕМИ Склад обчислювальної системи навчального курсу «Інформатика» для студентів першого та другого курсів спеціальностей 0702, 0703, 0704 геологічного факультету Склав професор геологічного факультету М. Жуков Київ 2005 Тема_2_Склад обч_системи_готова.doc 2 Зміст 1. Вступ 2. Апаратне забезпечення 3. Програмне забезпечення 4. Класифікація прикладних програмних засобів. 5. Службові програмні...»

«ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності» Інформують Вас, що з 29-30 квітня 2014 р. проводиться І Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра вищої математики та інформатики С.В. Кунцев В.В. Яценко ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни У 2-х частинах Частина Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 004:330.47](075.4) К91 Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»

«ВСТУП Всезростаючий інтерес широкого кола громадськості до екологічних проблем і необхідність забезпечення владою прав громадськості, передбачених Орхуською конвенцією «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», зумовлює потребу видання різноманітної екологічної літератури. Основою таких видань є висока інформативність, доступність викладу та формувань, науковість. Колектив Державного управління охорони...»

«Національний лісотехнічний університет України Артеменко О.И. Математическое моделирование рекреационной привлекательности территории с использованием иерархической системы нечеткой логики Предложена модель расчета сезонного потенциала рекреационной привлекательности территории. Основой модели является иерархическая система нечеткой логики. При определении потенциала рекреационной привлекательности учтено влияние существующей туристической и транспортной инфраструктуры. Апробация модели...»

««ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ» Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Кафедра теорії і методики середньої освіти ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції 13 квітня 2011 р. Кіровоград ББК 74.262 І 74 Інформаційно-комунікаційні технології...»

«Програма XIII Міжнародна конференція «Геоінформатика: Теоретичні та прикладні аспекти» 12-15 травня 2014р. Київ, Україна   GENARAL INFORMATIONS ГОЛОВНА ІНФОРМАЦІЯ ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Venue   Місце проведення Место проведения Faculty of Geology  Геологічний факультет  Геологический факультет   Taras Shevchenko  National University  Київського національного універси Киевского национального университе of Kyiv  тету імені Тараса Шевченка  та имени Тараса Шевченко       ...»

«СЕМІНАР АКАДЕМІЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Проект «Відповідальна інвестиція – інвестиція в кадри. Підвищення кваліфікації керівного складу в сфері комунального господарства органів місцевого самоврядування в Україні» реалізується Фондом Розвитку Місцевої Демократії Центр «Мазовше» (www.frdl.mazowsze.pl) та Львівським центром науки, інновацій та інформатизації (www.cstei.lviv.ua) ПРОЕКТ СПІВФІНАНСУЄТЬСЯ У РАМКАХ ПРОГРАМИ «ДОПОМОГА ПОЛЬЩІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 2013» МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РП...»

«ВСТУП Завдання до фахового вступного випробування абітурієнтів, які вступають на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, містять питання з наступних фундаментальних та професійноорієнтованих дисциплін першого року навчання бакалаврату напрямку підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:математика;технологічні основи автоматизації; інформатика; комп’ютерні...»

«Національний Технічний Університет України “Київський Політехнічний Інститут ” 04/11/2013 Випуск №196 Інформаційна система До уваги деканів факультетів, директорів інститутів та керівників підрозділів університету! Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 196 випуску інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” В ЦЬОМУ НОМЕРІ: 1. Конкурс спільних науково-дослідних українсько-корейських проектів на 2014-2017рр..2 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»