WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Лабораторна робота № 14 Методика викладання теми «Бази даних. Системи управління базами даних» Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: модель даних, бази даних, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Лабораторна робота № 14

Методика викладання теми «Бази даних. Системи управління базами даних»

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: модель даних,

бази даних, системи управління базами даних, таблиця, форма, звіт, запит, макрос.

Завдання до лабораторної роботи:

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального

посібника.

2. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт №37 «Розробка моделі «сутність - зв'язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД», №38 «Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних», № 39 «Створення запитів і звітів» за схемою наведеною у лаб. роб. №6.

3. Розробити розширений план - конспект уроку з теми «Поняття моделі. Типи моделей».

4. Здійснити логіко-дидактичний аналіз вивчення даної теми.

5. Розробити систему перевірки знань та вмінь учнів з даної теми, що охоплює всі основні поняття та означення та повинна включати:

- Систему контрольних питань для вільного вибору відповіді;

- Систему контрольних питань для диктанту з інформатики;

- Систему тестів множинного вибору.

Відповіді на завдання до лабораторної роботи:

1. Зарецька І. Т. Інформатика: Підручник для 10 - 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. У 2 част., К. : Форум, 2004. - 392 с. :

іл. - с. 74 - 143.

2. Інструкція до практичної роботи Тема: Створення запитів і звітів

Мета:

Навчальна: Набуття учнями практичних навиків створення запитів та звітів у базі даних за допомогою СУБД Microsoft Access; навчитися використовувати засоби СУБД Microsoft Access для виведення інформації про дані в базі даних на основі створення запитів та звітів та організацію їх зручного та наочного введення.

Розвиваюча: Розвивати та удосконалювати уміння працювати з програмою СУБД та БД. Логічне мислення, різні види пам’яті.

Виховна: виховати бережливе ставлення до обладнання, спостережливість, логічне мислення, доброту, щирість та правдивість.

Обладнання та програмне забезпечення: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті, Microsoft Access.

Короткі теоретичні відомості:

Запит в базах даних Основними діями з обробки інформації в БД є вибір, створення, редагування і видалення тих або інших даних. Для цього в СУБД є засоби побудови запитів на виконання певних дій. Для цього використовується спеціальна мова SQL (Structured Query Language). З його допомогою можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати ті значення полів, по яких вибираються записи для обробки, тобто задати фільтр відбору інформації.

Звіт в базі даних СУБД надає можливість створення і друку підсумкових документів - звітів - за наявною в БД інформацією. Для цього використовується так званий генератор звітів, який дозволяє сформувати зовнішній вигляд остаточного документа. Тут можна також задати впорядковування і угрупування даних по тих або інших значеннях і сформувати підсумкові значення для конкретних полів.

Слід зазначити, що дані для форм і звітів беруться як з конкретних таблиць, так і із запитів.

Завдання до лабораторної роботи та план роботи

1. Включіть комп’ютер, завантажте систему управління базами даних Microsoft Access. Відкрийте базу даних, створену на попередньому уроці.

2. У режимі Майстра запитів створіть запит на вибірку даних про всіх учнів, їх прізвища та імена.

(Створити Простий запит Учні Прізвище_Ім’я Готово Запит 1)

3. Створіть запит по двох таблицях даних, в який помістіть прізвища, рік народження та оцінку з інформатики.

(Створити Конструктор Учні, оцінки Добавити ______)

4. У створеному запиті в режимі Конструктора відсортуйте дані в алфавітному порядку.

5. Створіть запит для визначення кількості повторень оцінок з математики.

(Створити Записи, що повторюються Оцінки __ Математика __)

6. Створіть запит, що міститиме шифр учня, прізвище учня та оцінку з інформатики. Зніміть відображення поля Шифр учня.

(У режимі Конструктора у колонці Шифр учня зняти прапорець)

7. Відкрийте запит, створений у пункті 8 в режимі Конструктора та задайте умову виводу – оцінка з інформатики › 9.

8. Створіть запит на вибірку з параметром із таблиці «Учні» за введеним прізвищем. Запишіть формулу умови запиту.

9. На основі запиту п. 5 цієї роботи утворіть новий запит, у якому відобразіть усі дані про учнів, які народилися із «дата 1» по «дата 2».

10. Створіть на базі таблиці з оцінками таблицю РЕЙТИНГ, яка має обчислювальне поле СУМА (= математика + інформатика + фізика). Запишіть остаточну формулу обчислювального поля.

11. Створіть звіт про дані бази даних, у якому вкажіть прізвище, ім’я та дату народження учня.

(Звіт Створити Майстер звіту Учні Прізвище › Ім’я › Дата народження › _________________)

12. Створіть звіт за допомогою Майстра звітів, що містить відомості про успішність учнів, згруповані по оцінках з інформатики.

(У другому діалоговому вікні задайте заголовок групи - Інформатика)

13. Додайте до утвореної у п. 8 форми заголовок та малюнок. Проведіть оформлення елементів форми.

14. Побудуйте діаграму (гістограму) рейтингу навчальних досягнень учнів з інформатики.

15. Відкрийте один із утворених звітів та змініть його оформлення.

Форма представлення результатів: Проведення операцій по створенню різних типів запитів та звітів у режимі СУБД Microsoft Access.

Контрольні питання

1.Що являють собою критерії вибору?

2.Якi існують параметри запиту?

3.Чим вiдрiзняються команди фiльтрації та запити-вибiрки?

4.Запити: способи створення, типи запитiв (запит на вибiрку, запит на створення таблиць, запит на добавлення даних,сзапит на обновлення таблиць, запит на знищення даних).

5.Запити з параметром.

6.Пояснити призначення звiтiв.

7.Якi рiзновидностi звiтiв iснують в системi Access?

8.Опишiть можливостi конструктора звiтiв.

9.Описати всi способи побудови звiтiв.

3. План – конспект уроку Тема: Поняття моделі. Типи моделей

Мета:

Навчальна: Ознайомити учнів з видами та типами БД, способами організації даних в БД, основними елементами та об’єктами БД. Познайомити учнів з програмою СУБД, правилами пошуку інформації в БД. Навчити завантажувати БД з диска.

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з СУБД. Розвивати зацікавленість до вивчення нової теми, предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. виховати бережливе ставлення до обладнання, спостережливість, логічне мислення, доброту, щирість та правдивість.

Обладнання та програмне забезпечення: дошка, комп’ютер, проектор, MS ACCESS Тип уроку: засвоєння нових знань Структура уроку I. Організація класу II. Відтворення і корекція III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку IV. Мотивація навчальної діяльності учнів V. Сприймання нового матеріалу та його усвідомлення VI. Узагальнення та систематизація набутих знань VII. Підсумки уроку VIII. Домашнє завдання Хід уроку I. Організація класу

а) перевірка наявності учнів;

б) перевірка готовності учнів до уроку.

. Відтворення і корекція Бесіда з елементами опитування за темою: «Поняття моделі. Типи моделей»

(Основи алгоритмізації та програмування)

1. Для чого призначене моделювання?

2. Що таке модель?

3.Чому не можна досліджувати сам оригінал, навіщо створюють моделі?

4.За якими ознаками класифікують моделі? Дайте характеристику кожної з них.

. Повідомлення теми, мети і завдань уроку Учитель повідомляє тему, мету та завдання уроку.

V. Мотивація навчальної діяльності учнів Кожен із вас у своєму житті неодноразово стикнувся і стикнеться із таким завданням, як купівля квитка в залізничній касі. Купуючи квиток, ми звертаємось до касира: «Дайте будь-ласка квиток на потяг №82 «Ужгород - Київ» в плацкартному вагоні до Києва на 25 січня». касир за цими даними звертається до комп’ютера, до відповідних таблиць, де знаходить:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


за номером потяга - плацкартні вагони від 9 до 16, серед яких вибирає, наприклад, №9;

у вагоні №9 на 25 січня вільні місця від 26 до 54, серед яких вибирає 27;

за номером потяга - відстань до станції Київ - 799 км;

за відстанню 799 км і плацкартним типом - вартість проїзду, наприклад 85 грн.

Після виконання такої процедури вам друкується квиток, а у відповідні таблиці вносяться зміни, що 25 січня на потяг №82 у вагоні №9 місце 27 зайняте.

Звичайно всю цю роботу краще доручити комп’ютеру, який повинен мати потрібну інформацію у вигляді взаємопов’язаних таблиць (базу даних) (зв’язок відбувається за допомогою однакових полів, наприклад, номер потяга, номер вагона та ін.) і засоби її обробки (систему управління базою даних). А касир і пасажир стають користувачами цієї бази даних.

V. Сприймання нового матеріалу та його усвідомлення Дані, які зберігаються в БД мають визначену логічну структуру, тобто описуються деякою моделлю представлення даних (моделлю даних), яка підтримується СУБД. До числа класичних відносяться наступні моделі даних:

Ієрархічна, Сітьова Реляційна.

Крім того, в останні роки з’явились та стали більш активно впроваджуватись на практиці наступні моделі даних:

Постреляційна, Багатовимірна Об’єктно-орієнтована Ієрархічна модель В ієрархічній моделі зв’язки між даними можна описати за допомогою дерева.

Для опису структури ієрархічної БД в деяких мовах програмування використовується тип даних "дерево”, схожий з типом даних “структура” мови С. Тип “дерево” є складеним. Він включає в себе піддерева, кожне з яких має тип “дерево”, яке складається з кореневого типу та впорядкованого набору, (можливо порожнього) підлеглих типів. Кожний з елементарних типів, включених в тип “дерево” є простим або складеним типу “запис”. Простий запис складається з одного типу, наприклад числового, а складений “запис” об’єднує деяку сукупність типів, наприклад, ціле, строку символів та показчик (посилання).

Кореневим називається тип, який має підлеглі типи, та сам не є підтипом.

Підлеглий тип (підтип) є нащадком по відношенню до типу, який виступає для нього в ролі попередника (батька). Нащадки одного й того ж дерева є близнюками по відношенню один до одного.

В цілому тип “дерево” являє собою упорядковану сукупність екземплярів даних типу дерево, які містять екземпляри типу “запис”. Часто відношення споріднення між типами переносять на відношення між самими записами. Поля записів зберігають власне числові та символьні значення, які складають основний зміст БД. Обхід всіх елементів ієрархічної БД звичайно проводиться зверху вниз та зліва направо.

До основних операцій маніпулювання ієрархічно організованими даними відносяться наступні:

- Пошук вказаного екземпляра БД (наприклад дерева із значенням 10 в полі Відділ_номер);

- Перехід від одного дерева до іншого;

- Перехід від одного запису всередині дерева до іншої (наприклад, до наступного запису типу Співробітники;

- Вставка нового запису у вказану позицію;

- Видалення поточного запису;

Основне правило контролю цілісності даних формулюється наступним чином:

нащадок не може існувати без батька, а в деяких батьків може не бути нащадків.

До переваг ієрархічної моделі даних відносяться ефективне використання пам’яті ЕОМ та непогані показники часу виконання основних операцій над даними. Ієрархічна модель даних зручна для роботи з ієрархічно упорядкованою інформацією.

Недоліки - громіздкість обробки інформації із складними логічними зв’язками, а також складність для розуміння звичайними користувачами (IMS, PC/Focus, Ока, ИНЭС, МИРИС).

Сітьова модель.

Сітьова БД складається з набору записів та набору відповідних зв’язків. Якщо в ієрархічних структурах запис-нащадок міг мати тільки один запис-попередник, то в сітьовій моделі даних він може мати довільне число записів-попередників.

Найважливішими операціями маніпулювання даними баз сітьового типу є такі:

- Пошук запису в БД;

- Перехід від попередника до першого нащадка;

- Перехід від нащадка до попередника;

- Створення нового запису;

- Видалення поточного запису;

- Модифікація поточного запису;

- Включення запису в зв’язок;

- Виключення запису із зв’язку;

- Зміна зв’язків.

Перевагами сітьової моделі є можливість ефективної реалізації по показниках затрат пам’яті та оперативності. Порівняно з ієрархічною моделлю, сітьова модель надає великі можливості в припустимості утворення довільних зв’язків.

Недоліками сітьової моделі є велика складність схеми БД, а також складність обробки інформації для звичайного користувача.(IDMS, СЕТЬ, КОМПАС).

Реляційна модель Реляційна модель даних запропонована співробітником фірми IBM Коддои та базується на понятті відношення (relation) Відношення являють собою множину елементів, які називаються кортежами.

Наглядною формою представлення відношення є звичайна таблиця, яка має рядки (записи) та стовпчики (колонки). Кожний рядок має однакову структуру та складається з полів. Рядкам таблиці відповідають кортежі, а стовпчикам – атрибути відношень. Наприклад, таблиця може містити відомості про групу студентів, про кожного з яких відомі наступні характеристики: ПІБ, стать, вік, домашня адреса. Для опису складних логічних структур застосовують зв’язування таблиць.

Перевагою реляційної моделі є простота, наочність та зручність реалізації на ЕОМ. Це є основною причиною їх широкого використання.

Недоліки - складність опису ієрархічних та сітьових зв’язків. Приклади реляційних СУБД (dBase IV, FoxBase, Paradox, Visual Foxpro, Access, Oracle).

Типи даних Числові 0.43, 328,2Е+5 Символьні “запис”, “програміст” Дати, що задаються за допомогою спеціального типу “Дата” 23/08/03, 01.07.01 Часові та дата-часові (9:10:03, 6.03.2002 12:00) Двоїчні, призначені для збереження графічних об’єктів, аудіо та відео інформації;

- Гиперссилки (hyperlinks), призначення для збереження посилань на різні ресурси (файли, документи), що знаходяться за межами БД, наприклад в мережі Інтернет.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи програмної інженерії” для студентів напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” (всіх форм навчання) Частина І Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи програмної інженерії” для студентів напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” (всіх форм навчання). Частина І / А. О. Олійник, Є. М. Федорченко, О....»

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ Калінінського району м. Горлівки Службова підготовка Спеціальна підготовка «Затверджую» _ _ _ _ «_»_2011р. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення інформативної лекції № 23 «Виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі та перспективи створення служби пробації в Україні. Підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та...»

«Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ„КПІ” № 2 – 2013 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE Military Institute of Telecommunications and Informatization National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск № COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS ISSUE № У збірнику викладені статті наукових та науковоThe...»

«УДК 373:002(075) ББК 32.81я7 B68 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Рецензенти: Крутенюк Олександр Борисович, учитель вищої категорії, вчительметодист, учитель фізики та інформатики Вінницької фізико-математичної гімназії № 17 Гінзбург Михайло Давидович, д-р техн. наук, професор кафедри інформатики, акад. УНГА, завідувач Нормативно-термінологічного центру філії НДПІАСУтрасгаз ДП «Науканафтогаз» HAK «Нафтогаз України» І л ю с т р а т и в н и й матеріал надано авторами Володіна I....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Електронна комерція” для студентів спеціальності 8. 03050201, 7.03050201 – економічна кібернетика Дніпропетровськ НМетАУ 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни Електронна комерція для студентів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «СПЕЦІАЛІСТ» ПАТ «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Корпоративна культура організацій XXI століття Збірник наукових праць XI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (26 листопада 2014 р., м. Краматорськ) Краматорськ ДДМА УДК 331.104.2+658. ББК 65.290-212.1 К 68 Рекомендовано вченою радою...»

«Програма XIII Міжнародна конференція «Геоінформатика: Теоретичні та прикладні аспекти» 12-15 травня 2014р. Київ, Україна   GENARAL INFORMATIONS ГОЛОВНА ІНФОРМАЦІЯ ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Venue   Місце проведення Место проведения Faculty of Geology  Геологічний факультет  Геологический факультет   Taras Shevchenko  National University  Київського національного універси Киевского национального университе of Kyiv  тету імені Тараса Шевченка  та имени Тараса Шевченко       ...»

«Технічні науки УДК 745.52 Г.С. ОЛІЙНИК Хмельницький національний університет ДЕКОРАТИВНО-МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ: ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ Проведено аналіз декоративно-меблевих тканин з метою створення необхідної бази даних для інформаційного забезпечення та управління ринком на основі науково обґрунтованих класифікацій. Analysis of decorative-furniture materials with the aim of creation of necessary data for information providing and management of the market was made. Ключові слова: декоративно-меблеві...»

«Чичук В. М. аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ) У статті здійснено ретроспективний аналіз інформатизації освіти зарубіжних країн, проаналізовано загальні тенденції розвитку інформаційних технологій. Досліджено проблему використання інформаційних технологій в освіті у працях вітчизняних та зарубіжних учених. Розглянуто етапи інформатизації...»

«Міністерство транспорту та зв’язку України Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Навчальний посібник За редакцією доктора економічних наук, професора О.С. Редькіна ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ Рекомендовано Міністерством освіти і науки Затверджено до видання Вченою радою ОНАЗ ім. О.С. Попова Протокол №2 від 26.10.0 Одеса 200 УДК 338.4 Б 74...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»