WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |

«На правах рукопису РЕВ’ЯЦЬКИЙ ІВАН ЮРІЙОВИЧ УДК 614.272:002.6:681.40:616-053.6 КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 15.00.01 – ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони здоров’я України

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

На правах рукопису

РЕВ’ЯЦЬКИЙ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

УДК 614.272:002.6:681.40:616-053.6

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи

та судова фармація

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Науковий керівник:

Парновський Борис Людомирович доктор фармацевтичних наук, професор Львів – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Аналіз факторів, що формують інформатизацію фармацевтичної допомоги

1.1. Вивчення напрямів комп’ютеризації інформаційного забезпечення у практичній фармації України

1.2. Інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги аптеками................. 18

1.3. Особливості комп’ютерного опрацювання сукупності медикаментозних паспортів як характеристика споживання лікарських засобів

Висновки

РОЗДІЛ 2 Обґрунтування методів та об’єктів дослідження

РОЗДІЛ 3 Опрацювання інформаційного забезпечення та комп’ютеризація призначень інфузійної терапії у дітей з вродженими вадами серця

3.1. Концепція інтеграції та інформатизації медичної і фармацевтичної допомоги для дітей

3.2. Розробка бази даних та комп’ютерної програми (функціональної моделі).... 44

3.3. Апробація та практичне використання бази даних і комп’ютерної програми 49 Висновки

РОЗДІЛ 4 Опрацювання бази даних як джерела інформаційного забезпечення екстемпорального виробництва ліків в умовах комплексу аптека-поліклініка.... 55

4.1. Аналіз сукупності актуальних найбільш поширених рецептів на екстемпоральні ліки за різними джерелами інформації

4.2. Опрацювання інформації екстемпоральних прописів та їх технологій для занесення до бази даних

4.3. Опрацювання проблематики створення інформаційного забезпечення переходу до системи виписування електронних рецептів в Україні

Висновки

РОЗДІЛ 5 Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на ювенільній ревматоїдний артрит та артеріальну гіпертензію

5.1. Моделювання інформаційного забезпечення при динаміці фармакотерапії на прикладі ювенільного ревматоїдного артриту

5.2. Маркетинговий аналіз препаратів при артеріальній гіпертензії для дітей як джерело одержання базової фармакоекономічної інформації

5.3. Проблемні аспекти процесу стандартизації електронного формату номенклатури лікарських засобів, в тому числі екстемпорального виготовлення, в Україні

Висновки

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АТХ – Анатомо-терапевтично-хімічна (класифікація) БД – База даних БНФ – Британський національний формуляр ВВС – Вроджені вади серця ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я ГЛЗ – Готовий лікарський засіб ДРЛЗ – Державний реєстр лікарських засобів ДФУ – Державна фармакопея України ЕЛЗ – Екстемпоральний лікарський засіб ЕОМ – Електронно обчислювальна машина ІПС – Інформаційно-пошукова система ЛДХ – Лікувальне дитяче харчування ЛЗ – Лікарський засіб ЛПЗ – Лікувально-профілактичний заклад МНН – Міжнародна непатентована назва МОЗ – Міністерство охорони здоров’я НАП – Належна аптечна практика ПТЕП – Прототипна типова електронна програма ТН – Торгова назва ФД – Фармацевтична допомога ЮРА – Ювенільний ревматоїдний артрит ВСТУП Актуальність теми. "Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки" ставить завдання побудови єдиного інформаційного поля у сфері обігу ліків та фармацевтичної допомоги на основі впровадження комп’ютерних технологій.

Класичні дослідження з комп’ютеризації обробки фармацевтичної інформації включали опрацювання інформаційно-пошукових мов та систем. Відповідно, увага приділялася пошуку, обробці та розповсюдженню інформації про лікарські засоби, в т.ч. про їх властивості та показники споживання з метою визначення потреби у препаратах різних фармакотерапевтичних груп. [1, 2]. Аналізу інформації про споживання лікарських засобів при лікуванні розповсюджених та соціальнонебезпечних захворювань присвячені численні сучасні дослідження [3, 4].

З появою нових комп’ютерних технологій для обробки фармацевтичної інформації почали використовуватися бази даних, теорію та практику створення яких узагальнено А.І. Бойком [5]. Дослідження з інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги, яку надають провізори аптечних закладів, стосувалися вивчення та оцінки актуальності практичного арсеналу лікарських засобів, його відповідності вимогам ВООЗ, міжнародним критеріям та стандартам [6, 7].

Комп’ютерні технології за оригінальною методикою застосовувалися О.В. Парамош для автоматизації контролю відпуску антипсихотичних препаратів [8]. Однак, відсутні опрацювання комп’ютерної інтеграції надання медичної та фармацевтичної допомоги аптечними закладами у комплексі з лікарнями та поліклініками.

Дослідження Я.О. Гриньків у даному напрямку стосуються лише лікарського забезпечення хворих на епілепсію [3, 9].

Інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги для дітей повинно базуватися на даних доказової медицини та доказової фармації з увагою на фактор, що при окремих важких захворюваннях терапевтичні дози для дітей наближаються до токсичних [6, 10, 11]. Тому заслуговують на увагу дослідження з комп’ютеризації фармацевтичної діагностики призначень інфузійної терапії для дітей з вродженими вадами серця. Особливої уваги заслуговує виготовлення аптеками індивідуальних лікарських засобів для дітей, раціональність якого можна забезпечити використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Для оптимізації інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги провізорами необхідні спеціалізовані бази даних аптек, які дозволяють одержувати оперативну та системну інформацію про нові лікарські засоби, в т.ч.

при розвитку методів фармакотерапії, а також маркетингові та фінансові дані про застосування ліків.

Вказані спеціалізовані бази даних повинні включати типові блоки, які призначені для інформаційного забезпечення співпраці у комплексах "Аптека-лікарня" та "Аптека-поліклініка", а також бути направленими на фармацевтичну допомогу індивідуальному пацієнту аптеки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом Проблемної комісії "Фармація" МОЗ та НАМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Шляхи реалізації концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я" (державна реєстрація № 0111U010625, шифр теми ІН.10.01.0001.11), термін виконання: 2011 – 2015 рр.

Мета і задачі дослідження. Опрацювати, функціонально промоделювати та впровадити типові інформаційні блоки бази даних, комп’ютерну програму для забезпечення медичної і фармацевтичної допомоги у комплексі з лікарнями, поліклініками та для індивідуальних хворих.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

• систематизувати напрями та результати досліджень з проблеми оптимізації інформаційного забезпечення у фармацевтичній практиці;

• обґрунтувати напрями фармацевтичної допомоги, в т.ч. у комплексі з медичною допомогою, оптимізація яких вимагає застосування сучасних комп’ютерних баз даних;

• опрацювати комплекс комп’ютерних баз даних "Фармацевтична допомога".

Підготувати та функціонально промоделювати комп’ютерні програми структурних баз даних: "Автоматизація та контроль призначень інфузійної терапії для дітей з вродженими вадами серця", "Прийом та аналіз електронних рецептів" та "Інформаційне забезпечення операцій технологічного процесу виготовлення екстемпоральних лікарських засобів";

• обґрунтувати інтегровані аналітичні таблиці для бази даних з використанням діючих нормативів, на основі яких у комплексі з результатами клінічних обстежень для дітей з вродженими вадами серця автоматично визначається потреба у білках, жирах, вуглеводах та калоріях, а також біогенних елементах Ca, K, Mg, Na, Cl;

• обґрунтувати сукупність екстемпоральних рецептурних прописів на порошки, розчини, мікстури, краплі, мазі, пасти, в т.ч. і зі складним технологічним процесом, з включенням класичних, нових та рекомендованих у навчальному процесі при підготовці студентів для застосування у педіатричній практиці;

• опрацювати базу даних та комп’ютерну програму "Інформаційне забезпечення операцій технологічного процесу виготовлення екстемпоральних лікарських засобів" для забезпечення провізорів і фармацевтів конкретними нормативними матеріалами та рекомендаціями щодо здійснення технологічних операцій при виготовленні конкретного екстемпорального лікарського засобу за рецептом.

Передбачити у програмі формування електронних медикаментозних паспортів з метою можливості здійснення аптекою автоматизованих розрахунків про споживання та потребу в кожному інгредієнті екстемпоральних рецептів. Провести експеримент з використання в Україні електронних рецептів на екстемпоральні лікарські засоби;

• проаналізувати актуальність впровадження в Україні єдиної системи стандартизації номенклатури та кодування лікарських засобів для усіх медичних закладів на основі електронної системи медичного страхування;

• підготувати напрямки інформаційного забезпечення аптечних працівників та населення про застосування нових імунобіологічних лікарських засобів для лікування ювенільного ревматоїдного артриту;

• провести маркетинговий аналіз лікарських засобів, рекомендованих Українською асоціацією кардіологів (2008 р.) та внесених до Державного формуляра лікарських засобів (2014 р.), для лікування артеріальної гіпертензії з включенням факторів національних та іноземних виробників за міжнародними непатентованими та торговими назвами з порівнянням показників вартості однієї таблетки / капсули;

• на основі проведених досліджень підготувати та впровадити інформаційні листи, методичні рекомендації з опрацьованих комп’ютерних баз даних "Фармацевтична допомога": "Автоматизація та контроль призначень інфузійної терапії для дітей з вродженими вадами серця", "Прийом та аналіз електронних рецептів" та "Інформаційне забезпечення операцій технологічного процесу виготовлення екстемпоральних лікарських засобів".

Об’єкт дослідження. Арсенал лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії, ювенільного ревматоїдного артриту; рецепти на екстемпоральні лікарські засоби; нормативні вимоги до виготовлення екстемпоральних лікарських засобів (встановлені наказом МОЗ України № 391 від 03.08.2005 р.

"Про затвердження документів з питань виготовлення лікарських засобів в умовах аптек"); інформаційні зв’язки комплексів "Аптека-лікарня" та "Аптекаполіклініка"; процес призначення та контролю інфузійної терапії для дітей з вродженими вадами серця.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри прикладної математики та програмування М. П. Дяченком Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та програмування (протокол № 10 від 19.06. 08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Дяченко М. П. Методичні рекомендації...»

«ІНФОРМАТИВНІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Петрачков О.В. Національна академія оборони України Анотація. В статті розглядаються актуальні питання, які відображають інформаційні взаємозв’язки показників фізичної та професійної підготовки у військовослужбовців строкової служби та за контрактом. На основі кореляційного аналізу у обстеженого контингенту встановлена специфіка взаємозв’язку та інформаційної значущості між компонентами структури. У...»

«Для розширення інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки для проведення онлайнта офлайн-лекцій, семінарських, практичних занять та консультацій у формі вебінарів для студентів як денної, так і дистанційних форм навчання запущено сервер OpenMeeting та інтеграція його у ВНС ЛП.1. Robert M. Bernard, Philip C. Abrami, Eugene Borokhovski, C. Anne Wade, Rana M. Tamim, Michael A. Surkes A Meta-Analysis of Three Types of Interaction Treatments in Distance...»

«Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики”, 2013 УДК 550.83–1029.12 О.І. Меньшов1, А.В. Сухорада1, Р.В. Хоменко1, О.В. Круглов2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ Національний науковий центр Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, м. Харків АРХІТЕКТУРА ПЕДОМАГНІТНОЇ БАЗИ ДАНИХ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ Розглянуто передумови побудови магнітної бази даних для ґрунтового покриву України, проаналізовано стан досліджень щодо...»

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.109-112 2010. Is. 61. P.109-112 УДК 538.911: 004.932.2 НЕЛІНІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ Б. Павлишенко, Р. Шувар. Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Драгоманова, 50, 79005 Львів, Україна. Запропоновано алгоритми нелінійної медіанної фільтрації та кластеризації типових растрових зображень електронної мікроскопії. Ключові слова: кластер, електронна...»

«СУТНІСТЬ і ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТ. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=108 Електронне наукове фахове видання Державне управління: удосконалення та розвиток включено до переліку наукових фахових видань України з питань державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 № 1279) № 3, 2010 Назад Головна УДК 351.82 В. І. Гурковський, кандидат наук з державного управління, науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. Шупика ШІНКАРУК-ДИКОВИЦЬКА Марія Михайлівна УДК 616.314-055.1(477) ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗУБІВ ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ФЕНОТИПІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОМАТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ ІЗ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному медичному...»

«УДК 537.8: 620.1: 621.643.2 Роман Джала Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділ електрофізичних методів неруйнівного контролю (№ 6), вул. Наукова, 5, м.Львів, 79060, Україна ДІАГНОСТИКА ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ У КОНЦЕПЦІЇ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ © Джала Р.М., 2015 Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану підземних трубопроводів з позицій будови і функціонування сучасних кібер-фізичних систем. Метод і апаратура безконтактних вимірювань...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «» 2014 р. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць технології цукру і відповідає...»

«ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. Мечникова На правах рукопису КАЛІНЮК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА УДК 802.0–73 КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВА ФОРМА “ОПИС” В НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів XX століття) Спеціальність: 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Одесса 1999 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ В даний час помітно посилилася увага лінгвістів усього світу до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»