WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Disertan prce Oxana Gazdoov Masarykova univerzita Filozofick fakulta stav slavistiky Mgr. Oxana Gazdoov Компаративне дослідження юридичної термінології української та чеської мов ...»

-- [ Страница 1 ] --

Masarykova univerzita

Filozofick fakulta

stav slavistiky

Disertan prce

Oxana Gazdoov

Masarykova univerzita

Filozofick fakulta

stav slavistiky

Mgr. Oxana Gazdoov

Компаративне дослідження юридичної термінології

української та чеської мов

(розвиток і сучасний стан терміносистем і термінознавства,

проблеми перекладу)

Srovnvac vzkum ukrajinsk a esk prvnick

terminologie

(vvoj a souasn stav terminologie, problmy pedkladu)

Disertan prce

kolitel: doc. Halyna Myronova, CSc.

Brno estn prohlauji, e jsem disertan prci vypracovala samostatn a e jsem vechny pouit prameny uvedla v seznamu literatury.

V Brn dne 6. 9.

2014 Oxana Gazdoov Srden dkuji sv kolitelce doc. Halyn Myronov, CSc., za cenn rady, pipomnky a pomoc pi psan tto prce. Dle chci podkovat svmu pteli za trplivost a podporu.

Зміст

1. Вступ

2. Розвиток і сучасний стан термінознавства

2.1. Українське термінознавство

2.1.1. Визначні термінологічні дослідження в Україні (80-і роки XX ст. – початок XXI ст.)

2.1.2. Українські термінологічні центри

2.1.3. Курси термінології, фахова українська мова у ВНЗ

2.2. Чеське термінознавство. Визначні термінологи та дослідження в зазначеній галузі

2.2.1. Розвиток чеської термінології від найдавніших часів до кінця ХІХ ст............... 19 2.2.2. Розвиток чеської термінології та термінознавства в період від ХХ ст. до початку ХХІ ст.

2.2.3. Конференції, курси термінології в чеських ВНЗ

2.3. Порівняння розвитку та сучасного стану української та чеської термінологій....

3. Юридична термінологія

3.1. З історії української юридичної термінології

3.1.1. Найдавніші етапи – ХVIII ст.

3.1.2. Розвиток української юридичної термінології в ХІХ ст.

3.1.3. Розвиток української юридичної термінології у ХХ ст.

3.1.3.1. Період 1923–1933 рр.

3.1.3.2. Період 30–50-их років ХХ ст.

3.1.3.3. Період 50–80-их років ХХ ст.

3.1.3.4. Розвиток української юридичної термінології в 90-их роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

3.2. З історії чеської юридичної термінології

3.2.1. Найдавніші етапи – ХVIIІ ст.

3.2.2. Розвиток чеської юридичної термінології в ХІХ ст.

3.2.3. Розвиток чеської юридичної термінології у ХХ ст.

4. Терміни-словосполучення в українській і чеській юридичній термінології................

5. Іншомовні слова в юридичній термінології

6. Субстантивовані прикметники в юридичній термінології

7. Парадигматичні відношення у юридичній термінології

7.1. Явище синонімії в юридичній термінології

7.1.1. Абсолютні синоніми

7.1.2. Стилістичні синоніми

7.1.3. Різнокореневі й однокореневі синоніми

7.1.4. Контекстуальні синоніми

7.1.5. Словотвірні синоніми

7.1.6. Правописні синоніми

7.1.7. Вибір адекватного відповідника з синонімічного ряду

7.2. Гіперо-гіпонімічні відношення в юридичній термінології

7.3. Антонімічні відношення в юридичній термінології

7.3.1. Лексичні антоніми

7.3.2. Словотвірні антоніми

7.4. Паронімічні відношення в юридичній термінології

7.5. Омонімічні відношення в юридичній термінології

7.6. Полісемічні відношення в юридичній термінології

8. Переклад проблематичних термінів і термінологічних словосполучень

9. Висновки

10. Resum

11. Resume

12. Скорочення

13. Використані джерела

1. Вступ Представлена на захист дисертаційна робота присвячена різноаспектному системному дослідженню української та чеської юридичної термінології та є логічним продовженням дипломної роботи автора з назвою До проблеми створення Чеськоукраїнського юридичного словника та перекладу юридичної термінології (2005).

Слід зазначити, що підготовча робота до створення зазначеного словника, котрий завоював третє місце на Міжнародному конкурсі словників у 2010 р. і був позитивно оцінений науковою громадськістю як у ЧР, так і в Україні, співавтором якого є дисертантка, тривала п’ять років.1 Стан наукової розробки проблеми Варто звернути увагу на те, що комплексне лінгвістичне дослідження української та чеської юридичної термінології ще не було предметом спеціального наукового аналізу. Необхідно підкреслити, що нечисленні публікації надто загального чи вузького характеру не розкривають усіх можливих аспектів вивчення зазначеного об’єкта.

Як в Україні, так і в Чеській Республіці, звичайно, існують окремі наукові розробки в руслі окресленої проблематики. Так, зокрема, в Україні на початку XXI століття спостерігається збільшення інтересу науковців до вивчення юридичної термінології, який був зумовлений, в першу чергу, прямими українсько-чеськими міждержавними відносинами та, відповідно потребами міждержавного спілкування новоутворених суб’єктів на різносторонній основі, що реалізувалось у написанні декількох дисертаційних робіт, серед яких, напр.: Людмила Чулінда (Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів, 2003), Мая Богуміла Вербенєц (Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування, 2004), Світлана Толста (Правнича термінологія в законодавчих актах України, 2006), Надія Трач (Українська правнича термінологія у ХХ ст., 2009), Олена Катачина (Чеська термінологія позначення правопорушень, 2013).

У Чеській Республіці в цю добу відбулися захисти дисертаційних робіт, котрі певною мірою торкаються зазначеної області. Це, зокрема, дослідження Вероніки Шейрихової (Veronika Scheirichov: Styl nejstarch eskch listin se zvltnm zetelem k vvoji formule, 2005) та Лукаша Глоуха (Luk Hlouch: Teorie a realita prvn interpretace, 2007/8). Слід також зауважити, що вже з початку цього століття на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно (спеціалізація «українська мова та література») систематично реалізується семінар Ekonomick, politick a prvnick terminologie ukrajintiny, який передбачає практичне навчання студентів протягом чотирьох семестрів. Результатом роботи зазначеного семінару є випуск значної кількості кваліфікованих перекладачів, котрі активно працюють не лише в галузі перекладу художньої літератури, але, перш за все, як фахівці перекладу юридичних текстів, а також і автори дипломних робіт (серед яких, напр.: Маріє Главсова (Marie Hlavsov: Термінологія як компонент правової мови та проблема її перекладу (на матеріалі чеської, української та російської мов), 2001), Їтка Міхалікова (Jitka Michlikov: До питання про формування юридичної термінології України (на матеріалі Кримінального кодексу України), 2005), Яна Плоцкова (Jana Plockov:

K otzce pekladu odbornho nzvoslov prvn terminologie (obanskho prva) z ukrajintiny do etiny, 2005), Мартіна Черкасова (Martina erkasova: До питання формування української юридичної термінології та проблеми її перекладу, 2005), 1

MYRONOVA, Halyna a Oхana GAZDOOV. esko-ukrajinsk prvnick slovnk. Vyd. 1. Brno:

Masarykova univerzita, 2009, 374 s.

Оксана Ґаздошова (Oxana Gazdoov: До проблеми створення Чесько-українського юридичного словника та перекладу юридичної термінології, 2005), Клара Білкова (Klra Blkov: Аналіз агентивів юридичних текстів (на матеріалі Цивільного, Сімейного та

Адміністративного кодексу України), 2008), Ева Фалтусова (Eva Faltusov:

бакалаврська робота Nzvy instituc Evropsk unie v ukrajinskm a eskm jazyce, 2010), Адріана Саркозіова (Adrina Srkziov: бакалаврська робота Analza slovenskch a ukrajinskch matrinch dokumentov a problmy pri ich preklade, 2014)).

Крім наведених робіт, написано ще кілька бакалаврських і магістерських досліджень студентами інших спеціалізацій, наприклад, Віт Крчал (Vt Krl: Jazykov otzky prva, 2005), Вєра Гартманнова (Vra Hartmannov: Prvn jazyk z pohledu

vybranch kapitol z eskho jazyka pro prvnky, 2005), Тетяна Ткачук (Teana Tkachuk:

Jazyk a styl prvn etiny, 2006), Кірілл Петров (Kirill Petrov: Peklad prvnickho textu se zamenm na trestn prvo, 2011), Леош Навратіл (Leo Navrtil: Prvn jazyk a peklad prvnch norem, 2012), Гана Чіжова (Hana ov: Prvn jazyk, 2013).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Слід звернути увагу і на те, що багаторічний досвід перекладацької діяльності, створення цілісного лекційно-практичного комплексу підготовки майбутніх судових перекладачів відділенням україністики Інституту славістики Філософсього факультету Університету імені Масарика (Галина Миронова, Їтка Міхалікова, Оксана Ґаздошова) сприяли організації та проведенню спільно з Палатою перекладачів ЧР кількох загальнодержавних семінарів перекладачів-україністів (двічі в Брно та тричі в Празі), котрі були спрямовані на конкретну практичну допомогу перекладачам-україністам2, які з’явилися в Чеській Республіці лише в останні роки ХХ – на початку ХХІ сторіччя в результаті кількох випусків студентів-україністів відділення української мови та літератури Інституту славістики Філософського факультету Університету імені Масарика3.

Мета роботи – теоретичне та практичне опрацювання матеріалу, зібраного в процесі укладання Чесько-українського юридичного словника (2009), комплексний системно-структурний аналіз українських та чеських юридичних термінів в компаративному аспекті.

Зазначена мета спричинила виконання наступних завдань:

прослідкувати процес розвитку термінознавства в Україні та в Чеській 1) Республіці;

проаналізувати стан формування української та чеської юридичної 2) термінології;

визначити структурно-словотвірну специфіку юридичних термінівсловосполучень із урахуванням дериваційної потенції;

дослідити субстантивовані іменники-терміни юридичної термінології;

4) подати генетичну характеристику української та чеської юридичної 5) термінології;

з’ясувати парадигматичні відношення (явища синонімії, паронімії, 6) полісемії, антонімії та гіперо-гіпонімії) в аналізованій терміносистемі;

2 Тематика семінарів і доповідей на них свідчить про глибоке розуміння організаторами найважливіших і проблематичних питань перекладацької діяльності в період недостаньо сформованої чи неусталеної юридичної термінології. Це були, зокрема, роль перекладача на окремих стадіях розслідування злочину, проблеми перепису імен і прізвищ, складні проблематичні місця, пов’язані з перекладом метричних документів та ін.

3 До того часу в ЧР переклади з української та на українську мову здійснювали перекладачі російської мови.

встановити проблеми перекладу юридичної термінології в аналізованих 7) мовах і накреслити можливі шляхи їхнього вирішення.

Об’єктом дослідження є українська та чеська юридична термінологія, її структура, функціонування та розвиток у компаративному аспекті.

Методи дослідження. Вибір методів зумовлений специфікою об’єкта та завданнями дослідження. У представленій на захист дисертації використано методи, котрі є найдоцільнішими для опису й аналізу юридичної термінології, а саме:

описовий, компонентний і зіставний методи.

Матеріалом дисертаційної роботи є чеські та українські юридичні терміни, представлені у Чесько-українському юридичному словнику (приблизно 15 000 реєстрових слів), а крім того враховані спеціальні лексикографічні матеріали‚ опубліковані в ЧР та в Україні; чеські та українські кодекси (цивільний‚ цивільний процесуальний, кримінальний‚ кримінальний процесуальний‚ кримінальновиконавчий‚ адміністративний‚ митний‚ сімейний та ін.). Крім того була здійснена вибірка юридичної лексики із текстів Конституцій обох країн‚ сучасних фахових монографій, підручників і спеціальної інформативної літератури (включаючи Інтернет).

Важливим джерелом матеріалу стали також оригінальні першоджерела‚ документи‚ (перш за все‚ правоохоронних‚ судових органів і комерційних структур)‚ з котрими найчастіше доводилося стикатись автору як перекладачеві, й значна частина термінології котрих досі ще не була лексикографічно опрацьована.

Теоретичне значення. Представлене на захист дисертаційне дослідження сприяє поглибленню знань про особливості та закономірності формування, функціонування й розвитку української та чеської юридичної термінології, а також представляє розгорнуту характеристику парадигматичних відношень термінів у системах юридичної термінології відповідних мов.

Практичне значення полягає в тому, що результати та пропозиції, що знаходяться в дисертаційній роботі, можуть бути використані в спецкурсах із термінознавства та перекладознавства, а також при практичному перекладі перекладачами української та чеської мов.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі Вступу (с. 6–10), восьми розділів (с. 11–138), Висновків (с. 139–142), Резюме чеською й англійською мовами та Списку використаних джерел (347 позицій). Загальний обсяг дослідження – 168 с.

Апробація результатів дослідження.

Основні наукові результати дисертаційного дослідження було представлено на наступних конференціях:

Fifth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics.

Познань (Польща) 2010: Первый чешско-украинский юридический словарь.

V Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи. Оломоуц (Чехія) 2010: Граматичні помилки, стилістичні та термінологічні огріхи при перекладі правових текстів.

UKRAINICA BRUNENSIA II, Ukrajinistika: minulost, ptomnost, budoucnost II. Брно (Чехія) 2009: Представлення нового Чесько-українського юридичного словника та щодо перекладу чеських термінологічних словосполучень з компонентом koda.

Slavica Iuvenum ХIII. Острава (Чехія) 2007: K problematice sestavovan eskoukrajinskho prvnickho slovnku.

Konference mladch slavist. Прага (Чехія) 2007: Vliv jazykov politiky na vvoj ukrajinsk terminologie.

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. Київ (Україна) 2006:

Щодо укладання Чесько-українського юридичного словника.

3. medzinrodnej konferencie tudentov a doktorandov. Трнава (Словаччина) 2006:

Problematika synonymie pi pekladu prvn terminologie z etiny do ukrajintiny.

Виступи на термінологічних семінарах, організованих Палатою перекладачів ЧР V українсько-чеський термінологічний семінар. Прага 2013: Роль перекладача на окремих стадіях розслідування злочину (разом з Галиною Мироновою).

IV українсько-чеський термінологічний семінар. Прага 2011: Представлення брненської україністики.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«ТЕЗИ ВИСТУПІВ  НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО­ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ    МИТЕЦЬ — ВЛАДА — ПУБЛІКА  До 125­річчя від дня народження Леся Курбаса    Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України  Київ, 23 лютого 2012 року        Олександр КЛЕКОВКІН,  засл. діяч мистецтв України, др мист., проф. (ІПСМ)    ЛЕСЬ КУРБАС: ВИБІРКОВІСТЬ ПАМ’ЯТІ    1. Найкращий спосіб нейтралізувати винаходи і відкриття реформатора — відда ти його постать агіографії і постановникам календарних свят. Можливо, ця особливість ...»

«ІНСТИТУТ У К РА Ї Н О З Н А В С Т В А ім. ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА Н А Н У К РА Ї Н И VI НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА ІСТОРІЯ І К УЛ Ь Т У Р А РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ Леонтій ВОЙТОВИЧ Микола ЛИТВИН Іван ПАТЕР Олександр СИТНИК Даріуш ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр МАЙОРОВ Марта ФОНТ Л ЬВІВ 2012 ББК 63Ю3 (4 Укр) Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут...»

«УДК 727.9 Ю.Л. Богданова, І.М. Копиляк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ В АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ © Богданова Ю.Л., Копиляк І.М., 2013 Розглянуто основні умови розвитку імперської архітектури Львова в ХІХ ст. та пошуки національних стилів на початку ХХ ст., зумовлені політичною ситуацією, становленням та розвитком місцевої архітектурної...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 27-36 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 27-36 УДК 821.161.218/19.02 М.Костомаров: 39(477) МИКОЛА КОСТОМАРОВ – РЕПРЕЗЕНТАНТ МІФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Лілія ПІДГОРНА Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, Львів, Україна, e-mail: folklore@franko.lviv.ua У статті розглянуто основні аспекти розвитку міфологічної школи в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LVIІ ) Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LVІI. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – 268 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) –...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATIO N. MO DERN STATE AND WAYS O F DEVELO PMENT ‘2013 Доклад/Искусствоведение, архитектура и строительство – Теория и история культуры УДК 792.03:792.9 Москвічова Ю.О. ВІННИЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,...»

«Олександра БРАГІНСЬКА ІНДІЙСЬКА СКУЛЬПТУРА XIX–XX ст. З КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО МУЗЕЮ ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО МИСТЕЦТВА 1 Індуїзм — найстаріша та третя по числу послідовників релігія у світі після християнства та ісламу. Образи та сюжети цієї релігії надихали митців на створення численних пам’яток образотворчого мистецтва, покликаних бути джерелом духовного просвітництва й художньо-естетичного виховання. Всюди, де поширювався індуїзм, розвивалося мистецтво. Мистецтво індузму призначене для того, щоб...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.492-500 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.492-500 УДК 657.3 СХЕМИ БАЛАНСОВИХ КОНСТРУКЦІЙ: БАЛАНСОВІ ТЕОРІЇ І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА З. Плиса, В. Плиса Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 E-mail: V_plysa@ukr.net Розглянуто класичні балансові теорії, які трактують форму й зміст бухгалтерських балансів як складових частин бухгалтерської звітності. З’ясовано мету та концепції...»

«168 Право: історія, теорія, практика піднаглядні органи та особи. У свою чергу, предмет ототожнюють з об'єктом, діяльністю піднаглядних органів та осіб, виконанням, дотриманням і відповідністю законам або обмежують зміст цього поняття актами і діями органів та осіб, які входять у предмет нагляду [1, с. 17, 20; 3, с. 12-13]. Цілями прокурорського нагляду слід вважати результат, на досягнення якого спрямована вся діяльність прокуратури в цілому і, зокрема, її найважливіша функція – прокурорський...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 677–698. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 677–698. SILVA RERUM АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ З-ПІД ПЕРА ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ДЕМОГРАФІЇ (З приводу книги: Budzyski Zdzisaw. Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku. Rzeszw; Przemyl, 2008. T. III: Studia z dziejw spoecznych. 592 s.) Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»