WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 74 |

«Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 19 Київ – 2009 Збірник засновано 2004 року Фахове видання з історичних, філософських та політичних ...»

-- [ Страница 5 ] --

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

4. Іваненко В.В., Іщенко І.В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону. – Дніпропетровськ: Вид–во Дніпропетровського університету, 2006. – 280 с.

5. Бигуаа В., Берто Д., Долгих Е., Журавлев В., Литвиненко О. Судьбы людей:

Россия ХХ век: Биографии семей как объект социологического исследования / РАН; Институт социологии. – М., 1996. – 426 с.

6. Реєнт О.П. Українська революція і робітництво: Соціально–політичні та економічні зміни 1917–1920 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 1996.

7. Гориневская В. Физическая культура работницы. – М., 1925.

Кривуля О.А. Революционизирование мировоззрения женщин Советской Украины в вихре большевистских утопических моделей конструирования жизни людей в 20–е годы ХХ в.: теоретическое осмысление проблемы Анализируется феномен политика большевиков, которые навязывали женщинам определенные модели поведения в процессе искусственного формирования новых конструкций их субкультуры. Раскрываются причины создания обезображенного женского сознания вследствие насаждения в обществе пролетарской культуры, которая влияла на изменение духовного мира женщин.

Ключевые слова: мировоззрение, большевизм, женщины, женская субкультура, пролетарская культура.

Kryvulya, O.O. Revolutionary tendencies in the world outlook of women of the Soviet Ukraine in the whirl of the Bolsheviks’ utopian models for structuring people’s life in the 20s of the 20th century: theoretical comprehension of the problem Analysed is the policy of Bolsheviks who imposed certain behavioural models upon women in the process of artificial formation of new sub-culture structures. Revealed are the causes for creation distortions in the female consciousness as consequences of imposing a proletarian culture upon the public, which influenced the changing female inner life.

Key words: world outlook, Bolshevism, women, female subculture, proletarian culture.

–  –  –

Діяльність запорізької міської управи в області освіти й охорони здоров’я в період німецької окупації (1941–1943 рр.) Висвітлюється соціальна політика німецької окупаційної адміністрації на окупованій території, а саме, функціонування шкільної і дошкільної мережі, а також системи медичних закладів. Особливий інтерес викликає робота медичних страхових кас.

Ключові слова: освіта, охорона здоров’я, німецька окупація, медичні страхови каси.

Соціальна сфера життя людей на тимчасово окупованій території в радянські часи знаходилася поза сферою уваги дослідників, тому що в ній не було нічого героїчного, або були проблеми, які для пануючої тоді ідеології були дуже небажані. Не дуже популярна ця тема і сьогодні. Однак звертання до цієї теми дає можливість переосмислити багато уявлень про події тих трагічних часів.

Насамперед, необхідно мати уявлення, що окупаційний режим слід розглядати як складову частину політичної системи нацистської Німеччини. При деяких схожостях політичних режимів у Німеччині і Радянському Союзі, політичні системи мали принципові розбіжності саме у соціальній сфері життя суспільства, вона була тією областю, де найбільш чітко і яскраво можна простежити ці розбіжності.

Після захоплення величезних територій Радянського Союзу для їхнього утримання гітлерівська Німеччина застосувала деякі методи керування, які були вже апробовані нею в країнах Західної і Східної Європи.

Під гаслами боротьби з більшовизмом, німецька адміністрація широко використовувала вихідців з місцевого населення в роботі органів влади на місцях – міських, районних і сільських управах. При цьому роботу цих органів варто розглядати тільки як складову частину німецького окупаційного режиму, але ні в якому разі не як самостійні органи місцевого самоврядування. На наш погляд, у цьому і полягає головна відмінність колабораціоністських органів керування на радянській території від подібних органів у деяких країнах Західної Європи, які мали навіть деякі елементи автономії у питаннях внутрішнього життя свого населення.

Однією з причин швидкого формування місцевих органів керування на окупованій німцями території було, на наш погляд, запозичення цілих системних блоків колишньої радянської системи керування.

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Проблематика соціальної сфери є досить різноплановою. Заявлену, проблему автор розглядає на прикладі роботи Запорізької міської управи, причому лише по деяких напрямках у цій сфері.

Безприбутковість соціальної сфери загальновідома, тому, насамперед, необхідно мати уявлення про можливості, у першу чергу, фінансові, які мала міська управа. Відповідно до офіційних документів німецького командування, 70% усіх податків, які збиралися на окупованій території, передавалися місцевим органам керування – управам [1,арк.31]. У цих же документах указувалося про те, що базовими параметрами для податкового обкладання населення є радянські нормативні документи від 1 червня 1941 року[1,арк.45]. Для міста Запоріжжя вони були представлені земельною рентою, податками з будинків, ринковим збором, орендними виплатами за користування городами і садами. Серед незвичайних податкових нововведень можна назвати податки на велосипеди і собак (природу цих нововведень автор до кінця пояснити не може).

Таким чином, ми можемо припускати, що управи могли розпоряджатися як фінансовими ресурсами, які вони збирали самі, так і тими, які їм передавала німецька окупаційна адміністрація. Через міську управу фінансувалися практично всі інституції соціальної сфери життя міста.

Цікавим залишається такий факт, що буквально через кілька днів після початку окупації міська управа вже функціонувала як повноцінна в організаційно–управлінському, а головне у фінансовому плані, структура.

Власне кажучи, структурно, кількісно і функціонально Запорізька міська управа повторювала структуру міськради радянського зразка.

Одна з перших структур, яку стала фінансувати управа, і яка почала функціонувати вже повною мірою через місяць, була система шкільних закладів. У кількісному плані, крім двох у старій частині міста, усі школи зберегли свої приміщення. Однак у якісному відношенні школи змінилися.

Як десятирічка залишилася функціонувати тільки одна школа – німецька. 3 35 шкіл 23 були семирічними, 11 чотирирічними і 1 десятирічка [2, арк.11]. Крім німецької школи, усі школи вже з квітня 1942 року позбавилися старших класів. Кількість вчителів і технічного персоналу дозволяло школам працювати, а штатний розклад управа утримувала практично без змін, незважаючи на коливання в кількості класів. Функціонування шкільних установ можна відзначити як стабільне. Уже з весни 1942 року можна відзначити тенденцію до збільшення кількості учнів. Якщо на січень 1942 року у школах числилося разом зі старшими класами 12 634 учня [3,арк.3–4], то на червень 1943 року – 13 041 учня і це тільки по молодшим та середнім класам [4,арк.1]. До цього періоду відзначається скорочення кількості шкіл, припиняє, наприклад, функціонувати німецька школа. Приріст учнів відбувався за рахунок збільшення учнів у молодших класах і переважно в новій частині міста. У цілому можна говорити про достатньо високе охоплення школами дітей молодшого і середнього шкільного віку. Навчання в школах було безкоштовним і фінансувалося за рахунок міської управи централізовано. У той же час фінансування оплати комунальних послуг, ремонт і придбання інвентарю відбувалося децентралізовано, кожна школа робила це самостійно через авансову звітність своїх господарських витрат [5,арк.192]. Серед різноманітної звітної документації, яку відправляла управа в німецькі інституції, нами були виявлені дані про успіхи учнів. Так, серед встигаючих учнів числилося 87%, а з них вчилось на «4» і «5» більше половини [6,арк.1].

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Практично одночасно почали функціонувати і дошкільні установи.

По нашим даним можна говорити про постійну роботу, на різних тимчасових відрізках, від 5 до 8 дитячих садків, двох ясел і дитячого будинку для безпритульних. Штат дитячих садків був укомплектований усіма необхідними працівниками. Так, штат дитячого садка № 3 складався з завідуючого, завгоспа, трьох вихователів, куховарки, помічника куховарки, трьох прибиральниць, пралі, медичної сестри, опалювача і сторожа [7,арк.244].

Цілком за рахунок управи фінансувалося утримання дітей у садках, яслах, дитячому будинку та в інтернаті німецької школи.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оплата за перебування дітей у дитячих садках здійснювалася батьками, але тільки за конкретні дні відвідування [1,арк.120]. Централізовано управа оплачувала сніданки, обіди і полуденки в дитячих садках та яслах [8,арк.35], а також триразове харчування в дитячому будинку, німецькому інтернаті та школі домогосподарок [9,арк.87]. Ціна годування не була постійною й однаковою у всіх установах, тому що кожна установа самостійно закуповувало більшість продуктів на ринках міста [5,арк.210]. Незважаючи на це, управа вимагала утримувати ціну в розумних межах. Так, у грудні 1942 року середня вартість годування дитини в дитячому садку № 3 складала 6 руб. 39 коп. [10,арк.149], що можна вважати цілком прийнятним для того періоду. Щоденні звіти про раціон харчування, а також авансові звіти про закуповування продуктів харчування дозволяють стверджувати про прагнення співробітників дитячих установ не тільки забезпечити трьох разове харчування, але і якнайкраще урізноманітнити їжу для дітей [7,арк.74]. По звіту одного з дитячих садків у фінвідділ міської управи можна простежити деякі тенденції. Так, по цьому дитячому садку з квітня 1942 року по червень 1943 року кількість дітей збільшилося з 55 до 116;

оплата батьків за перебування однієї дитини зменшилася з 3 руб. до 1,8 руб., у той же час витрати на одну дитину збільшилися з 7,5 до 24,2 руб., де бюджетні дотації складали 4,3 і 26,6 руб. відповідно [11,арк.4].

Чисельність дітей у дитячих садках не була постійною, їх кількість коливалася практично щодня, тому будь–яке число буде середнім по кількості відвідувань за місяць. Так, на вересень 1942 року чисельність дітей по 7 дитячих садках і 1 дитячому будинку складала 522 дитини при 80 працівниках обслуговуючого персоналу [8,арк.35,64,123,164]. Середній вік дітей складав три з половиною років [9,279]. Загальна динаміка відвідуваності дитячих садків, яку ми можемо відстежити по щоденним звітам, показує стійку тенденцію до збільшення наповнюваності дітей у всіх дитячих садках міста до початку літа 1943 року. З лютого 1943 року в місті був відкритий восьмий дитячий садок [12,арк.2].

Була збережена в місті і мережа спеціальних навчальних закладів.

До тих, які фінансувалися міською управою, можна віднести школу для глухонімих (вкрай уривчасті дані не дозволяють автору стверджувати, що вона функціонувала більш менш тривалий термін), технічну школу (3 річну), ремісничу (кустарну) (3 річну), медичну (фармакологія та фельдшерсько–акушерський напрямки – 3 річну), комерційну та музичну школи, школу мистецтв (музика, вокал, танок, живопис – 3 річну), а також школу для домогосподарок (2 річну). Іноді в деяких документах ці заклади проходили як училища, що більше відповідає їх структурі та і формі навчання. До навчальних установ подібного типу можна віднести декілька постійно діючих курсів – курси німецької й української мов, кур

<

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

си викрійки та шиття і бухгалтерські курси [13,арк.2–10]. Функціонуючий вчительський інститут, на нашу думку, не знаходився на балансі міської управи, а тому керувався і фінансувався іншими структурами.

По нашим підрахункам, усього в цих школах і училищах (крім курсів) на весну 1942 року знаходилося приблизно 1 500 учнів при викладацькому штаті в 120 осіб [14,арк.2;2,арк.12]. За винятком школи для глухонімих і домогосподарок, навчання було платним. У той же час необхідно відзначити, що оплата не покривала усіх витрат цих установ і компенсувалася дотаціями з міської управи, які наближалися до половини всієї їх дохідної частини [15,арк.25]. Серед нечисленних документів про роботу цих установ була виявлена довідка інспектора міського відділу освіти з аналізом роботи ремісничої школи, де відзначався дуже низький рівень професійної підготовки учнів. Серед причин таких показників відзначалися халатне відношення до своїх обов’язків майстрів і численні прогули учнів [16,арк.28]. Прикро, що не завжди закриття тих чи інших установ освіти було пов’язане тільки з окупаційною адміністрацією. Так, серед причин закриття музичної школи, на нашу думку, була присутня потворна організаторська діяльність директора і банальне казнокрадство.

З 1 грудня 1941 року почала функціонувати міська система медичних закладів під егідою відділу охорони здоров’я міської управи. Для того, щоб так казати, як про систему, на нашу думку, є усі на те підстави. Практично із самого початку почали працювати чотири поліклініки, венерична поліклініка, сім амбулаторій у селищах і селах у міських межах, три лікарні, у тому числі хірургічна, міська інфекційна лікарня, аптекоуправління з двома аптеками, міська швидка допомога, дезинфікаційна станція, санітарна станція, малярійна станція, санбаклабораторія, міський прививний пункт.

Крім бюджетних установ, усі великі заводи, залізниця і водяний транспорт мали свої медичні підрозділи. З’явилася в місті і приватна лікарська практика. Зберігся і штат медичних працівників. Так, на 1 грудня 1941 року у міськлікарні № 3 числилося 124 працівника, у тому числі 9 лікарів і 22 середніх медичних працівників [17,арк.264], у міськлікарні № 4 було 47 працівника, з яких 3 лікаря і 27 інших медпрацівників [17,арк.283].

Кількість медпрацівників в інших медичних установах автору установить не вдалося, а їхня кількість була досить велика: це і медичні установи промислових підприємств, медпункти для переселенців і біженців, дитячі садки, німецький госпіталь. Загальна кількість медпрацівників установ міськуправи до весни 1942 року мала тенденцію до збільшення. До роботи в лікарнях залучалися медичні працівники – військовополонені з табору за містом. У цілому, кількість медпрацівників, які працюють у системі медустанов міськуправи на 1 грудня 1942 року складала 392 особи, у тому числі 40 лікарів і 100 середніх медичних працівників. На 1 листопада 1942 року числилося вже 449 працівника, з яких 43 лікаря і 117 середніх медичних працівника [18,арк.10]. Із січня 1943 року в результаті реорганізації міськуправи відбулося скорочення штатів і медпрацівників.

Справедливості заради, треба відзначити, що управа постійно утримувала кількість лікарів і середніх медичних працівників більше, ніж покладалося їй по штату.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 74 |
 
Похожие работы:

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Наталя Марченко Володимир руткіВський: тексти долі Біографічний нарис ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 82-312/ ББК 84М 2 Науковий редактор: кандидат історичних наук, Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. І. Попик. Рецензенти: доктор історичних наук, Директор Науково-дослідного інституту козацтва Т. В. Чухліб; доктор філологічних наук, ст. н. с. Інституту філології КНУ імені...»

«Видання здійснено в рамках проекту „Інформування та залучення громадськості до процесу європейської інтеграції через управління та участь у європейських проектах” за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду „Відродження” та Ресурсного центру для країн Східної Європи та Кавказу SALTO EECA Видання друге, доопрацьоване і доповнене, повністю профінансоване Ресурсним Центром SALTO для країн Східної Європи і Кавказу.Упорядники: Андрій Донець Ярина Боренько Валентина Дьомкіна...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о. Голови правлiння Дем'яненко I.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя Надра...»

«Вступ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ЮРІЙ ПОЛІЩУК Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ століття) Київ – Юрій Поліщук. Національні меншини Правобережжя України. УДК 94(477. 4)«17/19»: 327(470+571) ББК Т3(2)5-56(4Ук) П Рекомендовано до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, протокол № 4...»

«Віктор Мартинюк Принцип абсурдного в дискурсі абсурду У пропонованому досліджені ми ставимо собі за мету спробувати окреслити значення терміна принцип абсурдного. Досі в літературознавстві це словосполучення не мало чіткого термінологічного статусу, проте очевидним є його зв’язок із такими термінами, які формують парадигму абсурду: література абсурду, театр абсурду, а також абсурд, котрий стоїть на межі естетики й філософії. Утім, навіть ці загальновживані терміни на сьогодні не є однозначними...»

«План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2013 році (рекомендовано науково-технічною радою університету від 25 січня 2013 р., протокол № 1/1 та затверджено Ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 04.02.2013 р.) Прізвища Квартал та ініціали авторів, Обсяг, Назва видання, коротка анотація, Тираж подання (к-сть відомості про авторів новизна, адресність рукопису у (місце роботи, посада, стор.) вид-во науковий ступінь) ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ...»

«НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (До 165-річчя музейної справи в регіоні, нова редакція) З глибокої давнини людина мала прагнення до колекціонування, оточення себе витворами мистецтва, природними рідкостями тощо. З часів античності відомі світу так звані мусейони, пенакотеки, “гліптотеки”, де накопичувалось все, що мало відношення до розвитку наукових знань, пізнання оточуючого світу, духовного збагачення людини, де збирались вчені, художники, скульптори,...»

«Алєксандр Філюшкін (Санкт-Петербург, РФ) з чого починається «вступ до історії» Гуманітарне знання консервативне. Будь-яке нововведення зазвичай проходить три стадії: 1) «Яка нісенітниця!»; 2) «У цьому щось є.»; 3) «Та хто ж цього не знає?». Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі сучасної корпорації істориків на пострадянському просторі. Здавалося б: уже понад 20 років тому впала «залізна завіса», стали приступними досягнення світової науки і «єдино правильний» історичний матеріалізм...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра психології ЗАТВЕРДЖУЮ Філософський факультет Декан проф.В. П. Мельник “_” _2007р. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Предмет ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ Спеціальність 6. 040 100 – Психологія Напрям підготовки 0401 – Психологія Кваліфікація Бакалавр психології Форма навчання денна Витяг з навчального плану Години № Форма З них семесетру звітності Всього Лекції Практичні/ Самостійна Семінарські робота Іспит Розглянуто на засіданні Рекомендовано кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»