WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Список нової літератури, яка надійшла у I кварталі 2012 року до ЦРБ №141. Природничі науки. Все о России : Общие сведения ; История России ; Наука. Культура. Образование. 26.89(4Р) В84 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Список нової літератури, яка надійшла

у I кварталі 2012 року до ЦРБ №141.

Природничі науки.

Все о России : Общие сведения ; История России ; Наука. Культура. Образование.

26.89(4Р)

В84 Спорт ; Достопримечательности ; Советы путешественнику / Д. В. Табачник [и др.] ;

под общ. ред. Д. В. Табачника ; предисл. С.В. Лаврова. - Харьков : Фолио, 2009. - 556

с.

26.89(4Р-2М) Беседина, М. Б. Москва акунинская / М. Б. Беседина. - Москва : Олимп : Фолио СП, Б53 2008. - 476 с.

Скляренко, В. М. Все об Украине : Общие сведения. История. Наука. Образование.

26.89(4Ук) С43 Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи / В. М. Скляренко, Я. А. Батий, М.

А. Панкова ; предисл. Ю. Макарова. - Х. : Фолио, 2008. - 570 с.

Курбатов, В. Я. Записки русского путешественника : Турция / В. Я. Курбатов. Ту) К93 Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 318 с. - (Амфора Travel) Техніка. Технічні науки.

Наливайко, Н. Я. Інформатика : навчальний посібник для ВНЗ / Н. Я. Наливайко. Н23 Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 576 с. - Включ. бібліогр.

Охорона здоров’я. Медичні науки.

Вишневский, Я. Л. Зачем нужны мужчины? = Czy mezczyzni sq swiatu potrzebni? :

57.0 В55 пер. с пол. / Я. Л. Вишневский. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 287 с.

Суспільні науки в цілому.

Горовий, В. В. Етнічні спільноти столиці у дзеркалі соціології : монографія / В. В.

60.5 Г70 Горовий, В. Є. Пилипенко. - К. : Фоліант, 2007. - 199 с.

Історія. Історичні науки

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 7. Мл-О / редкол. В.А. Смолій та ін. - К. :

63.3(4Ук) Е64 Наукова думка, 2010. - 725 с.

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 8. Па-Прик / редкол. В.А. Смолій та ін. - К.

63.3(4Ук) Е64 : Наукова думка, 2011. - 520 с.

Удовик, С. Л. Восточная Украина : путеводитель / С. Л. Удовик. - Киев : Ваклер, 63.3(4Ук) У31 2007. - 141 с. : ил., карты-схемы.

Удовік, С. Л. Західна Україна : путівник / С. Л. Удовік. - Київ : Ваклер, 2007. - 288 с.

63.3(4Ук) У31 Удовик, С. Л. Южная Украина : путеводитель / С. Л. Удовик. - Киев : Ваклер, 2007. Ук) У31 159 с. : ил., карты-схемы. - (Живописная Украина) 63.3(4Ук-2К)6 Мы никогда не стали взрослыми... : дети, расстрелянные в Бабьем Яре : [альбом] М94 : / авт.-сост. И. Левитас. - Киев : Б. в., 2011. - 67 с.

Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. - Харків : Фоліо, 2011. Ук)46 Ж91 508 с.

<

–  –  –

А76 М. Гончарова, Ю. Ю. Дюлічева. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 456 с.

Мельникова, О. П. Економічна інформатика : навчальний посібник для ВНЗ / О. П.

65в6 М48 Мельникова. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 423 с.

Останкова, Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками :

65.011 О-76 навчальний посібник для ВНЗ / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 252 с.

Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник для ВНЗ / І. А.

65.052 В67 Волкова, О. Ю. Калініна. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 519 с.

Коваленко, Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика : навчальний посібник для ВНЗ / 65.262 К56 Д. І. Коваленко ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет технологій та дизайну. - 3-тє вид., доп., перероб. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 351 с.

Казначейство банку : навчальний посібник для ВНЗ / за ред. О.А. Кириченка, М.П.

65.262.1 К14 Денисенка. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 461 с.

Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підручник для ВНЗ / О. С. Іванілов. - 2-ге 65.29 І-19 вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.

Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А. В. Шегда 65.29 Е45 [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 239 с.

Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / Т. Г. Дудар, 65.290 Д81 В. В. Мельниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 254 с.

Маслак, О. І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник для ВНЗ 65.301 М31 / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 171 с.

Шалева, О. І. Електронна комерція : навчальний посібник для ВНЗ / О. І. Шалева. Ш18 Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 215 с.

Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : навчальний посібник для 65.421 Г85 ВНЗ / Б. В. Гринів. - 2-ге вид., перероб., доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. с.

Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навчальний посібник для ВНЗ / 65.424 З-91 Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 307 с. Ростовський, В. С. Барна справа : навчальний посібник для ВНЗ / В. С. Ростовський, 65.431 Р78 С. М. Шамян. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 395 с.

Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навчальний посібник для 65.44 С22 ВНЗ / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 327 с. - Включ. предм. покажч. - Включ. покажч.

Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник для ВНЗ / 65.9(4Ук)261 Г97 Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 423 с.

Дадашев, Б. А. Кредитні спілки в Україні : навчальний посібник для ВНЗ / Б. А.

65.9(4Ук)262 Д14 Дадашев, О. І. Гриценко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 109 с.

Політика. Політичні науки.

Драч, І. Ф. Від Форуму до Форуму / І. Ф. Драч ; авт. передм. В. Ковтун. - Київ :

66.2(4Ук) Д72 Форум творчої молоді України, 2006. - 266 с.

Крючков, Г. К. Фашизм в Украине: угроза или реальность? / Г. К. Крючков, Д. В.

66.3(4Ук) К85 Табачник. - Харьков : Фолио, 2008. - 414 с.

Лошкарев, М. Д. Украина : взлет и падение : сборник статей / М. Д. Лошкарев. - К. :

66.3(4Ук) Л81 АДЕФ-Украина, 2011. - 408 с.

Заявка на самоубийство : зачем Украине НАТО / Крючков Г.К., Табачник Д.В., 66.4(4Ук) З-40 Симоненко П.Н. та ін. - К. ; Х. : Довіра : Фоліо, 2009. - 445 с. : ил.

Вісник держкомнацрелігій України. № 2, 2008 / ред. О. Н. Саган. - Київ : Світ 66.5(4Ук) В48 Знань, 2008. - 136 с.

Вісник державного комітету України у справах національностей та релігій. № 3, 66.5(4Ук) В48 2008. - Київ : Світ Знань, 2008. - 176 с.

Право. Юридичні науки.

67.9(4Ук)301.1 Жиляєв, І. Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського Ж72 освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. - К. : Нора-Друк, 2011. с.

67.9(4Ук)303 Журик, Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України : навчальний посібник / Ж91 Ю. В. Журик. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 269 с.

Філогочні науки. Художня література.

Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики : навчальний

81.2Англ-4 А64 посібник для ВНЗ : + Practice Disc (Інтерактивна комп'ютерна програма - 1000 питань у 100 вправах з ключами) / Л.І. Євтушенко... та ін. - 2-ге вид. доп. - Київ : Фірма "ІНКОС" : Лінгвіст, 2009. - 389 с. + 1 комп'ютерний диск.

Верховцова, О. М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови

81.2Англ-9 В36 для студентів факультету економіки та менеджменту : навчальний посібник для ВНЗ / О. М. Верховцова. - К. : Б. в., 2000. - 192 с.

Говоримо чеською мовою = Говорим на чешском языке = Mluvime Cesky :

81.2Че Г57 українсько-російсько-чеський розмовник / уклад. Тамара Латишева. - Київ : ЕТНОС, 2004. - 256 с.

Менделизмы и софизмы. Кн. 1 : Еврейский юмор про евреев / авт-сост. И. Левитас. М50 Киев : Золоті ворота, 2010. - 284 с.

Менделизмы и софизмы. Кн. 2 : Еврейский юмор про евреев / авт.-сост. И. Левитас.

82.3(0-...) М50 - Киев : Золоті ворота, 2011. - 315 с.

Літературознавство.

Эко, У. Заметки на полях "Имени розы" = Postille al nome della rosa / У. Эко ; пер. с 83.34Іт Э40 итал. Е. Костюкович. - Санкт-Петербуг : Симпозиум, 2007. - 93 с.

Гроссман, Л. П. Литературные портреты / Л. П. Гроссман ; сост., вступ. ст., примеч.

83.3Р Г88 С.Ф. Дмитренко. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 493 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прилепин, З. Именины сердца : разговоры с русской литературой / З. Прилепин. Р6 П76 Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 413 с.

Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов ; худож.-оформ. Є. В.

83.3Ук1 У95 Вдовиченко. - Харків : Фоліо, 2009. - 123 с. - (Знамениті українці) Славінська, І. 33 герої укрліт : інтерв'ю / І. Славінська ; худ.-оформлювач О. М.

83.3Ук6 С47 Артеменко. - Харків : Фоліо, 2011. - 412 с.

Голобородько, Я. Ю. Елізіум : інкорпорація стратогем / Я. Ю. Голобородько. Ук6 Г61 Харків : Фоліо, 2009. - 187 с. - (Сафарі)

Спогади про Павла Загребельного / упоряд. М.Ф. Слабошпицький. - Харків :

83.3Ук6 С73 Фоліо, 2010. - 249 с.

Художня література(твори).

Твори української літератури.

Жіночий погляд / авт.-упоряд. А.П. Краснящих. - Харків : Фоліо, 2009. - 345 с. Ук Ж72 ISBN 978-966-034-923-0 : 30.00 грн.

Київ : Анатомія міста : ХІХ, ХХ, ХХІ / авт.-упоряд. А.П. Краснящих. - Харків :

84Ук К38 Фоліо, 2009. - 283 с. - 28.00 грн.

Стефаник, В. С. Камінний хрест : для старшого шкільного віку / В. С. Стефаник ;

84Ук1 С79 упоряд. текстів, передмова І.М. Андрусяка. - Київ : Школа, 2007. - 272 с.

Андрухович, Ю. І. Трициліндровий двигун любові : [збірка вибраних творів] / Ю. І.

84Ук6 А66 Андрухович, Л. Дереш, С. Жадан. - Харків : Фоліо, 2007. - 220 с. - (Графіті) Вольвач, П. І. Кляса : роман / П. І. Вольвач. - Харків : Фоліо, 2010. - 442 с. - (Графіті) 84Ук6 В71 Дереш, Л. Культ : роман / Л. Дереш ; худож.-оформ. І. В. Осіпов. - Харків : Фоліо, 84Ук6 Д36 2010. - 219 с. - (Графіті) Дереш, Л. Немного тьмы (на краю света) : роман / Л. Дереш ; пер. с укр. К. Беляева. Ук6 Д36 Харьков : Фолио, 2009. - 313 с. - (Граффити)

Дереш, Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Л. Дереш. - Харків :

84Ук6 Д36 Фоліо, 2007. - 189 с. - (Графіті) Дереш, Л. Трохи пітьми, або На краю світу / Л. Дереш ; дизайнер обкл. А. Цепотан. Ук6 Д36 Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 288 с.

Драч, І. Ф. Наближення : поетичні переклади й статті / І. Ф. Драч ; упоряд., вступ. ст.

84Ук6 Д72 і комент. Володимира Брюггена. - Харків : Фоліо, 2008. - 380 с.

Єшкілєв, В. Л. Побачити Алькор : роман / В. Л. Єшкілєв. - Харків : Фоліо, 2011. - 315 84Ук6 Є96 с. - (Графіті) Жадан, С. В. Ворошиловград : роман / С. В. Жадан ; худож.-оформ. О. М.

84Ук6 Ж15 Артеменко. - Харків : Фоліо, 2011. - 442 с. - (Графіті) Жадан, С. В. Лілі Марлен : книга нових та вибраних віршів / С. В. Жадан ; фото І.М.

84Ук6 Ж15 Нещерета. - Харків : Фоліо, 2011. - 186 с. : фотоіл. - (Сафарі). - ISBN 978-966-035-477Сафарі) Забужко, О. Книга Буття : Глава четверта (насправді все інакше...) : повісті / О.

84Ук6 З-12 Забужко. - Київ : Факт, 2008. - 162 с. - (Поза фокусом) Загребельний, П. А. Зло : роман / П. А. Загребельний ; худож.-оформ. Є. В.

84Ук6 З-14 Вдовиченко. - Харків : Фоліо, 2008. - 379 с. - (Українська література) Ірванець, О. В. Сатирикон-ХХІ : романи, повість оповідання, вірші, поема / О. В.

84Ук6 І-78 Ірванець ; худож.-оформ. О. М. Артеменко. - Х. : Фоліо, 2011. - 763 с.

Карпа, И. И. 50 минут травы (Когда умрет твоя краса) ; Фрейд бы плакал : романы / 84Ук6 К26 И. И. Карпа ; пер. с укр. И. О. Сида. - Харьков : Фолио, 2008. - 378 с. : ил. Граффити)

Кідрук, М. Мексиканські хроніки : історія однієї Мрії : роман / М. Кідрук. - Київ :

84Ук6 К38 Нора-Друк, 2009. - 301 с. : іл. - (Мандри). - Лауреат II премії конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2009" Кокотюха, А. А. Живий звук : детективний роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 84Ук6 К59 2008. - 282 с.

Кокотюха, А. А. Удар скорпиона : роман / А. А. Кокотюха. - Харьков ; Белгород :

84Ук6 К59 Клуб Семейного Досуга, 2009. - 365 с.

Колодійчук, Є. Роса на серці : вірші різних років / Є. Колодійчук. - Київ :

84Ук6 К61 Комп'ютерпрес, 2011. - 243 с. : портр.

Костенко, Л. В. Берестечко : історичний роман / Л. В. Костенко ; іл. С. Якутовича. Ук6 К72 Київ : Либідь, 2010. - 230 с. : іл., портр. + 1 комп'ютерний диск Лис, В. С. Століття Якова : роман / В. С. Лис ; передм. О. Забужко. - Харків : Клуб 84Ук6 Л63 Сімейного Дозвілля, 2010. - 238 с. - Переможець конкурсу "Гранд-Коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова-2010" Малярчук, Т. Божественна комедія / Т. Малярчук. - Харків : Фоліо, 2009. - 825 с.

84Ук6 М21 Матіос, М. Жіночий аркан у саду нетерпіння : поезії / М. Матіос. - Львів : Піраміда, 84Ук6 М34 2007. - 306 с.

Матіос, М. Мама Маріца - дружина Христофора Колумба : повісті / М. Матіос ;

84Ук6 М34 Москалиця / Матіос М. ; худож. С. Іванов. - Львів : Піраміда, 2008. - 49, 63 с.

Метаморфози : 10 українських поетів останніх 10 років / Андрій Бондар [та ін.] ;

84Ук6 М54 уклад. Сергій Жадан. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 270 с.

Роздобудько, І. Гудзик : психологічна драма ; Все, що я хотіла сьогодні... ; Оленіум :

84Ук6

Р64 комедія абсурду / І. Роздобудько ; худож.-оформ. Л. Д. Кіркач-Осіпова. - Харків :

Фоліо, 2008. - 473 с.

Сизоненко, О. О. Валькірії не прилетять (Берлінські хроніки) : роман, новели, етюди, 84Ук6 С34 есе / О. О. Сизоненко. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 370 с. : фотоіл., портр.

Сняданко, Н. В. Гербарій коханців / Н. В. Сняданко. - Харьков ; Белгород : Клуб 84Ук6 С53 Семейного Досуга, 2011. - 269 с.

Чемерис, В. Л. Генерали імперії : історичні романи / В. Л. Чемерис ; худож.-іл. М.А.

84Ук6 Ч-42 Добриніна. - Харків : Фоліо, 2008. - 380 с. : іл. - (Українська література) Чемерис, В. Л. Ордер на любов ; Місто коханців на Кара-Денізі ; Засвіт встали 84Ук6 Ч-42 козаченьки... : роман і повісті / В. Л. Чемерис. - Харків : Фоліо, 2010. - 444 с. - (Історія України в романах) Чемерис, В. Л. Смерть Атея : роман, оповідання / В. Л. Чемерис ; худож.-іл. С.В.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Короткий посібник Методика Роршаха Бурлачук Л. Ф. Методика Роршаха. Короткий посібник. – Київ: О.С. Україна, 2008. – с.9 В даній книзі розглянуті питання теорії та практики застосування найбільш відомої в світі проективної методики Роршаха, призначеної для діагностики особистості. У посібнику представлені дані щодо передісторії методики Роршаха, описанi правила роботи з нею та інтерпретації отриманих даних. Окремо обговорюється проблема валідності та надійності методики. Посібник рекомендується...»

«ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА. – 2011. – Вип.1. – с. УДК 82.0 – 087.5 ББК 74.268.0 L-64 До збірника Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м. Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються актуальні проблеми...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 27 (66). 2014. № 1-2. С. 84–98. УДК 1(091)(477) ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА АЛЬБЕРТО АЛЬФІЄРІ (ДО ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIV-XV СТ.) Шарипін А. Стаття пропонує повернутись до проблеми української ренесансної філософії через творчу спадщину маловідомого вітчизняним дослідникам італійського гуманіста Альберто Альфієрі, котрий створив на початку XV ст. в...»

«Teka Kom. Pol.-Ukr. Zwiz. Kult. – OL PAN, 2009, 161–167 ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАПОВІТІВ У ПРОЗІ ІОАННИКІЯ ҐАЛЯТОВСЬКОГО Наталія Левченко Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. H. Skoworody w Charkowie TENDENCJE PRZENOSZENIA FIGUR I OBRAZW ZE STAREGO DO NOWEGO TESTAMENTU W PROZIE JOANNYKIJA GALIATOWSKIEGO Natalia Lewczenko Streszczenie. Artyku dotyczy przenoszenia figur i obrazw ze Starego do Nowego Testamentu z uwzgldnieniem hermeneutyki biblijnej, zgodnie z ktr mona je...»

«Національно-громадянське виховання Одним із головних завдань громадянського виховання має бути розвиток патріотизму любові до свого народу, до Батьківщини, до її національних героїв та історичного минулого. Виховання патріотизму особистості передбачає прищеплення національної свідомості. Важливим показником громадянської зрілості є збереження української мови, досконале володіння нею. В умовах глобалізації людського суспільства громадянське виховання включає також почуття єдності й унікальності...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2009. Вип. 47. С. 156-164 Ser. Philol. 2009. Is. 47. P. 156-164 УДК 930.25:784.4:398(477) МУЗИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ АРХІВ ПРОБЛЕМНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МУЗИЧНОЇ ЕТНОЛОГІЇ1 ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ Ліна ДОБРЯНСЬКА Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, вул. О. Нижанківського, 5, кімн. 53,...»

«Ця книга знаходится у вільному продажі, кожний читач мережі може замовити її на ВФ «Відродження» (координати подаються у кінці книги) ПАВЛО ШТЕПА МОСКОВСТВО його походження, зміст, форми й історична тяглість Видання четверте Дрогобич–Львів Видавнича фірма «ВІДРОДЖЕННЯ» ББК 63.3(РОС) УДК 94(470+571) Ш 89 У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду...»

«ДОВІДНИК-ПІДРУЧНИК ПО МАТЕМАТИЦІ Л. Ф. МАРАХОВСЬКИЙ ГАРМОНІЯ УСНОГО РАХУНКУ для дошкільників і школярів Київ 20 УДК 51(035) ББК 22.1я Рецензенти: Шлепаков Л. Н. – кандидат физ.-мат. наук, старший співробітник відділу обчислювальної математики інституту математики НАН України. Валєєв К. Г. – завідувач кафедри вищої математики доктор фіз.-мат. наук, професор ФІСІТ Київського національного економічного університету Безверхий О. І. доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математики та інформаційних...»

«УДК 63:001+63:016(477) ДЕРЛЕМЕНКО ТАТАРЧУК Віталій Володимирович, Людмила Михайлівна, д-р пед. наук, с. н. с. зав. сектора наукової обробки заступник директора ДНСГБ УААН документів ДНСГБ УААН (м. Київ) (м. Київ) РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ ТА НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У статті розглядається питання розвитку історії аграрної науки та наукової сільськогосподарської бібліографії на теренах України. В статье рассматриваются вопросы развития аграрной науки и научной...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»