WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації 11 КЛАС ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 94(477)(0.75.3) ББК 63.3(4Укр)я721 190 Історія України. 11 клас. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Edited by Foxit Reader

Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009

For Evaluation Only.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Відповіді до завдань

для державної підсумкової атестації

11 КЛАС

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

УДК 94(477)(0.75.3)

ББК 63.3(4Укр)я721

190 Історія України. 11 клас. Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. — 32 с.

ISBN 978-966-10-2236-1

У посібнику подано детальні відповіді 15 варіантів завдань зі збірника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для проведення державної підсумкової атестації з історії України у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (Власов В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України: 11 кл. — К.: Центр навч.-метод, л-ри, 2011 р.) Матеріал посібника допоможе вчителеві здійснювати оперативний контроль знань під час тематичних атестацій, заліків, опитувань, а також полегшить перевірку виконання контрольних робіт. Видання стане у пригоді учням 11-х класів, які готуються до державної підсумкової атестації (подані відповіді мають рекомендаційний характер).

Для вчителів та учнів 11 -х класів.

УДК 94(477)(0.75.3) ББК 63.3(4Укр)я721 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва © Навчальна книга - Богдан, ISBN 978-966-10-2236-1 майнові права, 2011

Тема:Тема:

Варіант 1 Відповіді до завдань 1-3

1. А Б х В Г

2. А Б х В Г

3. х А Б В Г Відповіді до завдань 4-6

4. А Б В х Г Д Ж

5. А Б х В Г Д Ж

6. А Б В х Г Д Ж Відповіді до завдань 7-9

7. Червень 1917 р.

8. Таємний додатковий протокол до Пакту про ненапад між СРСР та Німеччиною

9. Наслідки десталінізації:

- ліквідація культу особи Сталіна;

- ліквідація системи ГУЛАГу, припинення масових репресій;

- амністія, часткова реабілітація незаконно засуджених;

- реформування силових відомств, упровадження в їхню діяльність принципу законності;

- послаблення ідеологічного тиску, тимчасове припинення кампанії проти "українського буржуазного націоналізму";

- децентралізація державного управління;

- розширення прав і повноважень союзних республік, зростання частки українців у партійному і державному апараті, зростання впливу української партійно-державної еліти в союзному керівництві;

- лібералізація суспільно-політичного життя.

Відповідь до завдання

10. Поданий документ є уривком спогадів Олександра Севрюка голови делегації УНР на переговорах у Брест-Литовську з країнами Четвертного союзу взимку 1917-1918 pp.

Уривок документа оповідає про заключну фазу переговорів делегації УНР з країнами Четвертного союзу, яка призвела до підписання мирного договору (9 лютого 1918 p.), і ту роль, яку в них відіграв голова делегації УНР.

Автор джерела оповідає про події з докладними подробицями від свого імені — безпосереднього учасника. Зупиняється на тих перешкодах, які могли зірвати підписання миру (позиція представника Австро-Угорщини (граф Чернін) і Радянської Росії (Л. Троцький).

Своє ставлення до подій автор документа розкриває в останньому реченні уривка. Його переповнює гордість за підписання перших грамот "нашої держави".

Події, описані в документі, мали далекосяжні наслідки для УНР і мають неоднозначну оцінку в істориків. Одні наголошують на їхніх позитивних наслідках для України, яка стала першою державою, що вийшла з Першої світової війни, стала рівноправним учасником міжнародних відносин, здобула визнання її кордонів, отримала допомогу в боротьбі з більшовицькою агресією. Інші акцентують увагу на сепаратному характері укладеного мирного договору, що згодом негативно відбилося на міжнародному авторитеті України в очах країн Антанти, що перемогли в Першій світовій війні. Також слід зазначити, що допомога у боротьбі з більшовицькою агресією обернулася німецько-австрійською окупацією України, усуненням УЦР від влади і встановленням гетьманського режиму.

Фрагмент джерела дає змогу відчути атмосферу переговорів, те, як сприймали їх учасники.

–  –  –

Відповіді до завдань 7-9

7. 1991 р.

8. Головна українська рада

9. Причини Голодомору 1933 p.:

- цілеспрямована політика партійно-державного апарату зі знищення українського селянства, що чинило опір колективізації (геноцид українського народу);

- надзвичайні хлібозаготівельні заходи партійно-державних органів.

Відповідь до завдання 10

10. Поданий документ є фрагментом "Щоденника" відомого діяча українського національно-визвольного руху кінця XIX — початку XX ст., у якому йдеться про події, що мали місце у квітні-травні 1920 р. Є. Чикаленко оповідає про розмову з С. Петлюрою напередодні підписання останнім Варшавської угоди з Польщею. Чикаленко поставився критично до цієї ідеї, порівнявши дії Петлюри з діями гетьмана Виговського, який підписав Гадяцьку угоду з Польщею;

проте погодився з Петлюрою, що це в тих умовах єдиний шанс відновити Українську державу і додав: "Коли Ви, кажу, хочете попробувати, то пробуйте на свій страх і риск. Ім'я Виговського через таку пробу перейшло в історію з почесною репутацією, хоч та проба і не вдалась".

Передаючи зміст розмови з Петлюрою, Є. Чикаленко пояснює, чому саме відбулася ця подія, дає оцінку антигетьманського повстання листопада-грудня 1918 р. на чолі з Директорією, політиці радянської Росії і Польщі, висловлює свої міркування про можливий трагічний результат перебігу подальших подій для України. Він правильно передбачає боротьбу Польщі та Росії за Україну і те, де, можливо пройде лінія її розподілу.

Хоча Чикаленко і критично ставиться до дій Петлюри та його сподвижників і не вірить у позитивний результат, все ж сподівається на краще.

Описані події, хоча мають неоднозначну оцінку істориків і громадськості, мали велике значення для подальшого розвитку України. Вони дали змогу на певний час відтермінувати поразку Визвольних змагань, показали волю українського народу до незалежності і трагізм ситуації, що склалася на початок 1920 р.

Завдяки записам Є. Чикаленка нам стають зрозумілими мотиви кроків українських провідників, їхні плани і сподівання. Більш зрозумілим є трагізм ситуації. Проникаєшся повагою до С. Петлюри, який у безвихідній ситуації намагався хоч що-небудь зробити для того, щоб не згасла боротьба.

–  –  –

Відповіді до завдань 7-9

7. 1986 р.

8. Договірна федерація

9. Наслідки політичних репресій 30-х років у радянській Україні:

- винищення покоління митців, що було покликане до життя Укранською революцією, Визвольними змаганнями та українізацією;

- винищення старої української інтелігенції;

- утвердження сталінського тоталітарного режиму.

Відповідь до завдання 10

10. Подане джерело є уривком з монографії "Україна 1991— 2007 pp." сучасного українського історика Г. Касьянова, у якому розповідається про "конституційну ніч" - події впродовж 14 годин, які спричинили до схвалення Конституції України 28 червня 1996 р.

Ухвалення Конституції в основному завершило тривалий державотворчий процес незалежної України.

Історик з легкою долею іронії, даючи оцінки ключовим особам, переповідає про подію, яка мала "історичну вагу".

Найдраматичнішими, на думку історика, стали години, коли ухвалювалися статті про національну символіку і статус Криму. Після протистояння між комуністами і "правими" було досягнуто компромісу: "...Україна, будучи унітарною державою, отримала у своєму складі автономну республіку і здобула нарешті конституційне право на синьо-жовтий прапор і тризуб".

В уривку монографії Г. Касьянов називає процес ухвалення Конституції "політичним кітчем", тим самим підкреслюючи, що "героїчні зусилля" депутатів не слід вважати такими.

Цей уривок джерела дає змогу глибше зрозуміти ті процеси, які відбувалися у політичному житті незалежної України, роль окремих діячів.

–  –  –

Відповіді до завдань 7-9

7. 1976 р.

8. Пацифікація


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. Соціально-економічні наслідки суцільної колективізації в

Україні:

- знищення понад 200 тисяч міцних селянських господарств. Злам устоїв селянського життя;

- Голодомор 1932-1933 pp.;

- занепад і хронічна криза сільського господарства;

- забезпечення здійснення індустріалізації ресурсами;

- утвердження командної економіки на селі, підпорядкування колгоспів державній владі. Відчуження засобів праці та її результатів від робітника.

Відповідь до завдання 10

10. Згаданий документ є спогадами селянина Андрія Григоровича Труха про те, як він на початку Першої світової війни у серпні-вересні 1914 р. вступив до Легіону Українських Січових Стрільців (УСС).

Описуючи події, автор із захопленням оповідає про те піднесення, яке охопило українство Галичини у зв'язку із закликом Головної української ради утворити український добровольчий підрозділ для "Війни за волю України!" Уривок документа висвітлює організаційні заходи ГУР та Бойової управи зі створення підрозділу, всіляку підтримку громадськості добровольців, про підготовку підрозділу до відправки на фронт, про першу стрілецьку пісню: "Ой у лузі червона калина похилилася...".

Будучи безпосереднім учасником подій, А. Трух позитивно і з пафосом оповідає про пережите. Він намагається донести до читачів ту атмосферу загального патріотичного піднесення серед українців, що мало місце на початку Першої світової війни.

Події, описані у джерелі, мали велике значення для подальшої долі України. Саме цим стрільцям довелося у подальші роки пройти криваві битви Першої світової війни, набути бойового досвіду і коли впали Російська і Австро-Угорська імперії стати основою армій УНР та ЗУНР. Саме стрільці були найкращими підрозділами, які винесли на собі увесь тягар Визвольних змагань. І хоча вибороти незалежність України не вдалося, саме колишні стрільці склали кістяк тих, хто продовжив боротьбу за незалежність України.

Завдяки джерелу стає більш зрозумілим ставлення українства Східної Галичини до Першої світової війни, те, наскільки справедливим є твердження, що Галичина була "Українським П'ємонтом".

Викликають захоплення ті дії українців, котрі заради волі Батьківщини готові пожертвувати своїм життям.

–  –  –

Відповідь до завдання 10

10. Згаданий уривок джерела є фрагментом листа комсомольця Пастушенка з села Полонисте (нині Голованівський район Кіровоградської області), який адресований Й. Сталіну у роки Голодомору 1932-1933 pp.

Цей лист є проявом відчаю людини, яка вірить у радянську владу і комуністичні ідеали. Описуючи трагічний стан села, доведеного колгоспною системою і хлібозаготівлями до зубожіння та голоду, Пастушенко звертається до радянських керманичів із докором, порівнює існуючий лад на селі з панщиною. Описом непосильних поборів з селян він намагається показати всю безглуздість ситуації, коли наче робітничо-селянська влада з селян висмоктує останні "кров і серце", "садить і судить" селян "нізащо". Вказує, що "маса населення підбурена проти радвлади...".

Цей документ містить велику кількість фактологічного матеріалу, статистичних даних, які дають змогу оцінити рівень життя колгоспників, об'єм податків і поборів; відносини між владою і селянами, між селянами; розкривають механізм вилучення продовольчих ресурсів з села, наслідки такої політики.

10 Завдяки цьому документу можна глибше зрозуміти злочин сталінського режиму, вчиненого проти українського селянства.

–  –  –

Відповіді до завдань 7-9

7. 1932 р.

8. Декларація про державний суверенітет УРСР.

9. Причини падіння гетьманату Павла Скоропадського:

- втрата зовнішньої підтримки;

- відсутність боєздатної, регулярної армії;

- несприйняття населенням окремих заходів гетьмана, що спричинило повстанський рух;

- відмова від незалежності;

- підривна діяльність радянської Росії.

Відповідь до завдання 10

10. Згаданий документ є уривком спогадів одного з учасників "Битви за Дніпро" (1943 р.) - Володимира Хільчевського, написаних після війни. Мобілізований до Червоної армії восени 1943 p., він від свого імені оповідає про ті трагічні події на Букринському і Лютізькому плацдармах. Опинившись серед "немуштрованих" бійців (в історичній та публіцистичній літературі їх ще називають "сірими піджаками", "чорними свитками" тощо), був кинутий разом зі своїм підрозділом на Лютізький плацдарм, де впродовж 40 днів точилися кровопролитні бої за утримання цього клаптика правого берега Дніпра. Автор документа акцентує увагу на героїзмі і нелюдських зусиллях бійців, які змогли забезпечити визволення столиці України від нацистських загарбників 6 листопада 1943 p., вказує на трагізм ситуації для поранених бійців, порівнює напруженість боїв з подіями оборони Сталінграда, показує, якою ціною здобувалася перемога над ворогом, розкриває ставлення сталінського режиму до громадян, які опинилися під нацистською окупацією.

Уривок дає змогу емоційно відчути і зрозуміти ту ціну, яку заплатив народ за перемогу над нацизмом.

Варіант 7 Відповіді до завдань 1-3

1. A Б В х Г

2. A х Б В Г

3. х A Б В Г Відповіді до завдань 4-6

4. A Б В х Г Д Ж

5. A Б В х Г Д Ж

6. A х Б В Г Д Ж Відповіді до завдань 7-9

7. 1914 р.

8. Микола Хвильовий

9. Причини поразок Червоної армії на початковому етапі Великої

Вітчизняної війни:

- прорахунки радянського керівництва на чолі з Й. Сталіном: ігнорування даних розвідки, відсутність чітких планів ведення оборони, невчасне приведення військ у стан бойової готовності, розташування військ, складів, аеродромів для ведення наступальної війни, незавершеність спорудження оборонних споруд на новому кордоні тощо;

- значний військовий досвід німецького командування і бойових частин у веденні сучасних мобільних бойових дій із застосуванням значної кількості танків і літаків;

- знищення у результаті репресій 1930-х років досвідченого командного складу Червоної армії;

- панування в країні атмосфери страху, яка вбивала прояв будьякої ініціативи;

- міжнародна ізоляція СРСР напередодні війни з Німеччиною.

Відповідь до завдання 10Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 061.12:63 “1956/1962”:303.446.4 ЩЕБЕТЮК Наталія Борисівна, канд. іст. наук, зав. сектора удосконалення інформаційнобібліотечного супроводження наукового забезпечення АПК ДНСГБ УААН (м. Київ) СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК (1956–1962): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Представлено результати аналізу історіографії розвитку аграрної науки України в 50-х рр. ХХ ст. Встановлено істотні зміни в тематичному спектрі робіт і методологічних підходах до розгляду...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 52 – 64 2010. Is. 5. P. 52 – 64 УДК 097(=162.1):027.7(477.83-25) ПОЛЯКИ – ВЛАСНИКИ ЕКСЛІБРИСІВ XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) Наталія КІТ Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 17, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 261-35-97 У статті...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 62 (№ 7) Київ – 2012 Випуск 62 ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 930.22.477 Гай–Нижник П.П. З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту Висвітлюються події, що відбувалися 29 квітня 1918 р. на З’їзді хліборобів у Києві, на якому гетьманом України було обрано П. Скоропадського і що став...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РОКІВ» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо вас до участі в Міжнародній науковій конференції, присвяченій 70-річчю визволення України від гітлерівських окупантів у роки Другої світової війни «БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ В 1943-1944 РОКАХ: ВЛАДА, ЗБРОЙНІ СИЛИ, СУСПІЛЬСТВО», яка відбудеться 24 жовтня 2014 р. у м. Києві Теми для обговорення: Міжнародна політика та українське...»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 8. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративноправове забезпечення реалізації та захисту //За заг.редакцією В. Б. Авер’янова. — К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007.9. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2006.10. Тодика Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. Стаття надійшла до...»

«НАУКОВЕ ЖИТТЯ Н М А У І М. П. І. Ч А Й К О В С Ь К О Г О НОВІ ВИДАННЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ЕПОХИ, ЯВИЩА, ПЕРСОНАЛІЇ. (КОРНІЙ Л., СЮТА Б. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ : ПІДРУЧНИК / ЛІДІЯ КОРНІЙ, БОГДАН СЮТА ; ДО 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО. – К., 2011. – 720 С. : 16 АРК. ІЛ.) Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку авторам наукової праці, яка, на мою думку, має непересічне значення не лише для мистецтвознавців,...»

«Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики (внутрішня складова) і як вимог, що виставляються до особистості з боку суспільства – обов’язкова поведінка. Це свідчить про їх тяжіння до положень соціологічного позитивізму. Щодо Ф. В. Тарановського, то його погляди еволюціонували від догматичного методу дослідження історико-правових явищ до плюралістичного підходу у вивченні права.Список використаних джерел: 1. Антологія української юридичної думки : в 6 т. ; редкол. : Ю....»

«ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙ, затверджені на науковій раді «Українська мова» і вченій раді Інституту української мови НАН України впродовж 2009-2014 років Павлова Інна Андріївна. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (асп. кафедри української мови) “Числівник у художньому тексті поетів-шістдесятників: структура, семантика, функції” Протокол № 52 від 23 лютого 2009 р. (Захищена дисертація). Зеленько Валентина Василівна. Національний авіаційний університет (асп. кафедри...»

«МАЦЬКО Любов Іванівна, ХРИСТЕНОК Віра Федорівна, СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна, МАЦЬКО Оксана Михайлівна ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ для державної підсумкової атестації з української мови 9 КЛАС Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Київ Центр навчально-методичної літератури ЕРЕДМОА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ропонований збірник диктантів для деравної підсумкової атестації учнів 9-о класу заальноосвітніх навчальних закладів укладено з урахуванням вимо чинної прорами з...»

«УДК 821(3)-1/-9:140.8(477) ТВОРИ ПЛУТАРХА ЯК ДЖЕРЕЛО МОРАЛЬНИХ НАСТАНОВ Г. СКОВОРОДИ Марія Кашуба Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна e-mail: dfi los@franko.lviv.ua У статті розглядається використання Сковородою творів Плутарха для моральних настанов. Ключові слова: філософія Г. Сковороди, Плутарх, моральні принципи, моральні настанови, переклад. Значення античної культури та її окремих діячів для формування світогляду Григорія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»