WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Наукове видання ІSBN1-889240-49-4 Зн 70 Зніщенко М.П. Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д.Ю.Доброї: Наукове видання /Передм.:к.пед.наук, проф.В.М.Медвєдєвої. - К.: ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 027.625 (477) (092)

Наукове видання

ІSBN1-889240-49-4

Зн 70

Зніщенко М.П. Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності

Д.Ю.Доброї: Наукове видання /Передм.:к.пед.наук,

проф.В.М.Медвєдєвої. - К.: Смолоскип, 1999. - 138 с.

У навчальному посібнику кандидата історичних наук, заслуженого

працівника культури України Миколи Павловича Зніщенка викладено

дослідження бібліотечно-педагогічної діяльності класика дитячої

бібліотечної педагогіки, засновниці першої спеціальної бібліотеки для дітей в Україні, потомственної почесної громадянки м.Києва Дори Юделівни Доброї.

Для спеціалістів-бібліотекознавців, студентів гуманітарних вузів, широкого кола читачів.

Рецензенти: д.пед.н., проф. М.М.Поплавський.

д.пед.н., проф. А.С.Чачко.

к.пед.н., проф. В.М.Медвєдєва.

ІSBN1-889240-49-4 Висловлюю щиру подяку Київському обласному управлінню культури в особі його начальника Романчишина Василя Григоровича за сприяння у виданні цього посібника.

Автор Передмова Будь-який національний організм для свого повносущного функціонування потребує постійного живлення, яке забезпечується не лише сучасною, тобто історичною свідомістю, а й оперативною інформацією.

Відсутність історичної свідомості, оперативною інформацією про сьогодення, а також й інформацією всепоглиблюючою, довготривалою позначається на моральному рівні кожної особи: вона відчуває себе скороминущою, короткочасною, споживальною. Саме історична свідомість формує суспільну свідомість, зміст якої залежить від ступеня зануреності в історію. А історія щільно замикається на світогляді, на ідеології.

Тому імперська історіографія зробила несумісною в обсягах російську історію з українською. В радянському суспільстві була утворена ціла система своєрідних кліше в психосвідомості панівної нації та колонізованої. Все це робилось для того, щоб прищепити нам, українцям, комплекс меншовартості. Адже саме історична свідомість сприяє самопізнанню нації, а отже й формує відповідний тип культури.

Суспільне завдання полягає в тому, щоб повернути історичні знання в будь-якій сфері нашого життя, в бібліотечній зокрема. Це конче необхідно не лише для проведення виваженої культурної політики, а й для гідного репрезентування здобутків вітчизняного бібліотекознавства на міжнародній арені. Обидва аспекти взаємопов’язані і взаємообумовлені.

Бібліотека для дітей, яку ми розглядаємо як об’єкт культури, і є той національний організм, який розвивається за певних історичних умов.

Досить довгий час ми були позбавлені можливості пізнавати свою історію, її об’єктивний розвиток.

Правдиве відтворення сторінок, подій історії бібліотек для дітей, аналітична інтерпретація ідей, які реалізувались в окремі історичні періоди, представляє значимість не тільки для бібліотечної справи, але й для історії вітчизняної культури. Сьогодні ця теза набуває особливого значення й особливої гостроти. Адже практичний погляд на пройдений шлях безсумнівно допоможе якісно, по-новому, з огляду на футурологічну ситуацію, підійти до розробки проблем сьогодення.

Історія виникнення бібліотек для дітей припадає на кінець ХІХ початок ХХ століття. В цей період вже йшлося не просто про перешкоди щодо самопізнання українського народу і його самоусвідомлення, а робилося все для його знищення, асиміляції і денаціоналізації.

Зрозуміла в цих обставинах і доля українських бібліотек і українського бібліотекознавства. Саме в радянський період, одразу після років і до останнього часу бібліотекознавство фактично 20-х було позбавлено статусу національної науки і трактувалося як “регіональна школа” чи підрозділ загального “вітчизняного” радянського бібліотекознавства. Саме таке позбавлене національного, українознавчого характеру бібліотекознавство, як і зрештою всі гуманітарні науки, вибудували таку систему бібліотек, яка за своїми основними параметрами відчужена від культури українського народу, його побуту і історії.

Звичайно, це не означає, що все, що зроблено в бібліотекознавстві за радянських часів можна назвати маловартісним.

Навіть у часи ідеологічного пресингування робилися спроби серйозних і цікавих досліджень історії бібліотек. Науково-вартісними можна назвати розробки Державної бібліотеки України для дітей, Київської обласної бібліотеки для дітей, ряду обласних бібліотек для дітей, бібліотекознавців: В.Дьомкіна, Є.Тамма, Н.Фрідьєвої, Р.Гурвич, М.Васильченко, Л.Одинокої та багатьох інших.

Зрозуміло, що всі ці дослідження і видруковані праці не без хиб і втрат, зумовлених об’єктивними і суб’єктивними причинами. Багато що доводилося обминати, замовчувати. Давалися взнаки не тільки ідейнометодологічні настанови, офіційна цензура, а й інстинкт самозбереження, бо в кожному вченому, досліднику сидів внутрішній цензор. Таким чином, в силу об’єктивних та суб’єктивних причин творилися деформації в самому процесі пізнання історії бібліотек, де надзвичайно слабкими були саме українознавчі елементи.

Завдання дослідників не тільки розкрити і проаналізувати систему бібліотек, а й використовуючи фактичний матеріал із залученням архівних фондів, виявити механізм розвитку системи бібліотек для дітей, тенденції і закономірності, пошуки і невирішені вузлові моменти, віднайти і показати позитивний досвід. Актуальність його обумовлюється і актуалізується у зв’язку з тенденціями останнього часу переглянути систему дитячих бібліотек, що склалася в Україні.

Історія ж дитячих бібліотек має в своєму розпорядженні винятково багатий і цінний матеріал, переконливий, який допоможе довести безпідставність подібних тенденцій.

Наш обов’язок – зібрати повноцінний доказовий матеріал, яким можна було б оперувати при обговоренні і вирішенні питань на різних рівнях, чим і протидіяти тим, хто намагається бездумно рушити систему, історично складену.

Саме з огляду на ці проблеми можна вітати дослідження кандидата історичних наук, “Заслуженого працівника культури”, директора Київської обласної бібліотеки М.П.Зніщенка. Його праці і, серед яких і ця праця аспекти у бібліотечній діяльності Д.Ю.Доброї”, “Педагогічні власне започатковують у вітчизняному бібліотекознавстві відновлення імен і належне поцінування спадщини тих, хто будував систему бібліотек для дітей в Україні. До таких належить і малознаний нами педагог, бібліотекар, інтелігент, інтелектуал, подвижник Д.Ю.Добра.

Автор доклав багато зусиль не лише до розшуку ахівних матеріалів, маловідомих сторінок, не просто зібрав історичні факти, а й дав оцінку в просторовому часі, не з позицій кон’юнктури, а об’єктивних. І з цим ми його вітаємо.

Кандидат педагогічних наук, професор Національного Київського державного університету культури і мистецтв В.М.Медведєва

–  –  –

Всьому світові відомі імена давньогрецьких філософів Протагора та Піррона і хоч “Пиррон не оставил после себя сочиненій, но создал школу”*. І тому в історії філософії ім’я практика Піррона важить не менше, ніж ім’я теоретика Протагора. Так і ім’я Дори Юделівни Доброї, засновниці першої в Україні спеціальної педагогічної бібліотеки для дітей та юнацтва, яка стала своєрідною “школою” для подальшого становлення та розвитку публічних бібліотек для дітей та юнацтва в Україні, аж ніяк не втрачає від того, що її теоретичний доробок не складає багаточислених публікацій.

Роль Д.Ю.Доброї в царині бібліотечної справи на терені України подібна до ролі і значення Піррона в галузі філософії на терені стародавньої Греції. І тому з повним правом Д.Ю.Добру можна вважати класиком “дитячої бібліотечної педагогіки”.

Дослідженню науково-творчої практичної діяльності та доробку Дори Юделівни Доброї присвячена дана наукова праця.

_________________________

* Радлов Э. Скептицизмъ //Энциклопедический словарь. - СПБ:

Ф.А.Брокгаузъ, И.А.Ефронъ, 1900. - Т.ХХХ. - С.194.

РОЗДІЛ І. БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ. ІСТОРІЯ ЇХ УТВОРЕННЯ.

І. ВСТУП, АБО ІСТОРИЧНА ПЕРЕДМОВА ВИНИКНЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ

Ще навчаючись у Київському iнститутi культури (нині Київський університет культури і мистецтв), я завжди з великою цiкавiстю ставився до iсторичних дисциплiн, зокрема, до цiкавих тем з iсторiї книги, бiблiотекознавства та бiблiографознавства. Тому подiї, дати, iмена з розвитку цiєї галузi, якось самi собою засвоїлись досить непогано. Але у вирi того потужного потоку iнформацiї я нiде i нiколи не зустрiчав навiть згадки про Д.Ю.Добру.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Доля розпорядилась так, що пiсля 10 рокiв роботи в Київському університеті культури і мистецтв, з них 5-ть років викладацької діяльності на кафедрi науково-технiчної iнформацiї, я у 1987 роцi, замість того, щоб піти в річну аспірантуру для завершення кандидатської дисертації за темою: “Вплив науково-технічного прогресу на формування читацьких запитів дітей середнього шкільного віку в роботі бібліотек”, перейшов з власної ініціативи у галузь практичного бiблiотекознавства i очолив колектив Київської обласної бiблiотеки для дiтей на посадi директора.

I ось тут, у цiй бiблiотецi, знайомлячись iз справами, з її iсторiєю та дiяльнiстю, я вперше натрапив на iм'я Д.Ю.Доброї, як засновницi цiєї бiблiотеки. У складi книжкового фонду знаходжу дiйсну скарбницю рiдкiсних цiнних видань кiнця ХУIII-ХIХ та першої половини ХХ сторiччя, на багатьох з яких стоїть штамп “Детская Библiотека Д.Ю.Доброй”. Цi книгодруки виблискують золотим тисненням, мають чудовi iлюстрацiї, всесвiтньо вiдомих майстрiв пензля таких, як Дюрер, Доре. Тут i раритетнi видання таких видавцiв, якi поставляли книги для бiблiотеки росiйського iмператорського двору та бiблiотек елiти Росiйської iмперiї:

Вольф, Самокиш, Деврiєн, Горбунов-Посадов, пiвденно-росiйський книговидавець Йогансон (потiм Бонадурер). Дещо менше, але теж досить значна кiлькiсть книгодрукiв українських видавництв кiнця ХIХ першої половини ХХ сторiчч. Паризькi, берлiнськi презентабельнi видання всесвiтньо вiдомих творiв та казок для дiтей, придбанi у книготоргових салонах О.Ф.Йогансона теж мають штамп “Детская Библiотека Д.Ю.Доброй”. Зразки перiодичного друку для дiтей (“Детское чтенiе для сердца и разума”), залишенi нашiй бiблiотецi Д.Ю.Доброю, датуються 1819 роком. Загальна кiлькiсть перiодики цього рiдкiсного фонду - понад 10 тисяч примiрникiв (103 назви). Та про склад i змiст цiєї скарбницi буде окрема мова. В цьому матерiалi мова йтиме про iнше. Бо чим глибше я занурювався в iсторiю бiблiотеки, в iсторiю розвитку бiблiотечної справи в Українi (бо, як з'ясувалося iсторiя органiзацiї бiблiотечного обслуговування дiтей в Українi невiд'ємна вiд iсторiї нашої бiблiотеки), тим бiльше ця ситуацiя нагадувала менi роман В.Каверiна “Два капiтани”. Коли про творчi здобутки та плiдний внесок у ту чи iншу справу одних вiдомо всiм i заслуги їх оцiненi за належнiстю, i в той же час заслуги i внесок iнших, якi в той самий час були поряд, робили спiльну справу i, навiть, у дечому зробили бiльше, чомусь замовчувались i з невiдомих причин про них i досi невiдомо майже нiчого. Тому: на основi пошуково-дослiдницької роботи з досить невеликим колом однодумцiв, зокрема, Людмилою Петрiвною Гржимайло-Соляник завiдуючою вiддiлом рiдкiсних видань Київської обласної бібліотеки для дітей, я хочу повернути з небуття iм'я Д.Ю.Доброї (навiть справжнє iм'я якої до травня 1997 р., крiм iнiцiалiв,нiхто не знав i не вживав), повернути цю людину, як особистiсть, громадського дiяча, науковця в те коло вiдомих особистостей, в те коло iсторичної пам'ятi, в якому вона була за свого життя i займала належне вагоме мiсце. Знайдені документи ствердили мене у думцi про необхiднiсть досконалого дослiдження сторiнок життя та дiяльностi Дори Юделiвни Доброї, її ролi та ролi заснованої нею бiблiотеки в створеннi, розвитку та становленнi бiблiотек для дiтей в Українi.

Ця праця написана на основi наукових дослiджень дуже великого документального масиву, закiнчується (як i починається ) моїми роздумами i присвячується свiтлiй пам'ятi Д.Ю.Доброї та 90-рiччю її бібліотеки, тепер Київської обласної бібліотеки для дітей, яке буде вiдзначатися у серпнi 1999 року, як визначне явище в iсторiї культурного розвитку України.

Українське вiдродження ХIХ сторiччя проходило пiд знаком лiтератури й слова. Осередком українськостi, її рушiйною силою було слово, словодрук, книга. Першi паростi руху не були полiтичними, а несли свiтло вiдродження нацiональних традицiй, збереження, утвердження та спроби розвитку нацiонального духу, української культури.

Кiнець ХIХ початок ХХ сторiчч - це перiод утворення та активної дiяльностi громадських об'єднань та культурно-просвiтницьких товариств, конкретнi бажання та мета яких зводяться до трьох точок:

вiльний розвиток української лiтератури, навчання у народних школах рiдною мовою, органiзацiя просвiтницького руху серед широких мас рiзних верств української людностi. “Просвiта”, “Киевское Общество Грамотности”*, борьбы за народную трезвость”, “Общество “Педагогическое общество” та iншi культурно-освiтнi товариства вписали свої золотi сторiнки у вiдродження, збереження української нацiональної духовностi, української нацiональної науки, iсторiї, культури.

Головним чином їх дiяльнiсть була спрямована на просвiтництво та шкiльництво, де основним засобом поширення знань з iсторiї, науки, культури є українське друковане слово, українська книжка у своєму легальному варiантi. Для забезпечення освiтнього процесу необхiдною лiтературою при народних та недiльних школах, народних училищах створювались бiблiотеки.

Користувачами цих бiблiотек були переважно педагоги, вихователi та учнi. Просвiтницькими громадськими об'єднаннями та товариствами ______________________

* Знiщенко М.П. Бiблiотеки як осередки культурно-просвiтницької роботи в дiяльностi “Киевского Общества Грамотности” (1882-1908) //Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 11-12.

створювалися також i окремi прилюднi бiблiотеки, бiблiотеки-читальнi, де переважну бiльшiсть читачiв складають теж учнi та учнiвська молодь.

Внаслiдок культурно-освiтньої дiяльностi просвiтницьких товариств та об'єднань склалася в Українi певна мережа прилюдних бiблiотек, яка доповнювалася приватними платними та частково безоплатними бiблiотеками. За станом на 01.01.1909 року в Києвi нараховувалось 9 приватних бiблiотек*. Всi, iснуючi на той час бiблiотеки, за невеликим виключенням (Київська мiська прилюдна бiблiотека тощо), мали в своїх фондах лiтературу для дiтей та обслуговували дiтей та пiдлiткiв книгою.

Подекуди в режимi окремого вiддiлу, подекуди на загальних засадах.

I треба зазначити, що архiвнi данi свiдчать про те, що серед читачiв всiх цих бiблiотек учнiв та учнiвської молодi була досить значна частина. А це i є, користуючись сучасною мовою, читачi-дiти середнього та старшого шкiльного вiку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 
Похожие работы:

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 8. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративноправове забезпечення реалізації та захисту //За заг.редакцією В. Б. Авер’янова. — К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2007.9. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2006.10. Тодика Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. Стаття надійшла до...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 156-163 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 156-163 УДК 398.8(477) 18/20 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РОДИННО-ПОБУТОВІ ЖАРТІВЛИВІ ПІСНІ У ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ Уляна КРУК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, Львів, Україна, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Зроблено огляд фольклорних збірників, у яких наявні...»

«УДК [37+7] 477 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Сідлецька Т. І. E-mail: sidletskaya-79@rambler.ru ]Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця) Важлива роль у сучасних державотворчих процесах належить мистецькій освіті як специфічній освітній галузі. Саме через неї реалізуються актуальні завдання збереження духовної спадщини народу, формується естетична культура особистості. Зміни, що сьогодні відбуваються у мистецькій освіті, її інтеграція у світовий культурний...»

«НЕМЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ У ПОЛЬСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів СУСПІЛЬСТВАХ: ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ Пйонтковский В., Мажак І. М. Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні З історії медицини відомо, що в усіх словянських народів з давніх давен лікувальною справою займалися народні цілителі, знахарі, волхви, костоправи, а також монахи. Це люди, яких поважали і...»

«Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Комплексна програма з курсу “МІФОЛОГІЯ” для студентів ІІ курсу філософського факультету (спеціальність “культурологія”) Укладено: доц. кафедри теорії та історії культури Дарморіз О. В. Львів 2007 Лекції Вступ: Міфологія як наука 4 год. Частина І. Міфологія в системі культури Тема 1. Міфологія та релігія 2 год. Тема 2. Міфологія та ідеологія 2 год. Тема 3. Міфологія та художня творчість 2 год. Частина ІІ....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка Випуск ХL Івано-Франківськ ББК 74 В 53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.Ґрещук (голова ради); д-р філос. наук, проф. С.М.Возняк; д-р філол. наук, проф. В.І.Кононенко; д-р істор. наук, проф. М.В.Кугутяк; д-р юрид. наук, проф. В.В.Луць; д-р...»

«Романчук Алла науковий співробітник лабораторії трудової підготовки та політехнічної творчості Інститут педагогіки АПН України ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ У статті відображено історію, сучасний стан і перспективи розвитку трудового профільного навчання учнів загальноосвітньої школи. Аналізується теорія і практика трудової підготовки учнів в Україні. Розглядаються умови впровадження трудового профільного...»

«УДК 94(477.83) Гелей С. Д. БАБУХІВ – СЕЛО НЕСКОРЕНИХ У цьому дослідженні висвітлено боротьбу ОУН і УПА на західноукраїнських землях за державну незалежність в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття, критично осмислено роль і місце повстанців села Бабухів у загальноукраїнському рухові опору тоталітарним режимам, розкрито їх безмежний патріотизм та героїзм, безстрашну і самовіддану підтримку повстанців односельчанами. На значному джерельному матеріалі показано масові репресії та депортації...»

«СІРУК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА Методичні рекомендації до курсу “Джерелознавство новітньої історії України” (для студентів спеціальностей «Історія» та «Документознавство та інформаційна діяльність») Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Історичний факультет Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України СІРУК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА Методичні рекомендації до курсу “Джерелознавство новітньої історії України” (для студентів...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 71 теперішнього і майбутнього, без осмислення яких людина не може національно й духовно самоідентифікуватись. Література: Виноградов 1971: Виноградов В. Проблема сказа в стилистике Поэтика. – Л.,1971. – 240с.; Копистянська 1996: Копистянська Н. Художній час як категорія порівняльної поетики // Словянські літератури. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 184-200.; Лепкий 1991 : Лепкий Б. Твори в 2 т.К.: Дніпро, 1991. – Т.2. – 700с.; Гром’як 1997:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»