WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Презентация нового издания Национальной научной медицинской библиотеки Украины – биобиблиографического словаря серии «Медицинская биографистика»: «Медицина в Украине. Вып. 2. Вторая ...»

Презентация нового издания

Национальной научной медицинской библиотеки Украины –

биобиблиографического словаря серии «Медицинская биографистика»:

«Медицина в Украине. Вып. 2. Вторая половина ХІХ –

начало ХХ столетия. Буквы Л-С»

Presentation of the publication by the National Scientific Library of Ukraine:

«Medicine in Ukraine. Issue 2. Second half of the 19-th- early 20-the century. L-S»,

the biobibliographical dictionary in the series «Medical Biographies»

Презентація нового видання Національної наукової медичної бібліотеки України – біобібліографічного словника серії «Медична біографістика»:

«Медицина в Україні. Вип. 2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Букви Л-С»

Р. И. Павленко Национальная научная медицинская библиотека Украины, Киев, Украина Raisa Pavlenko National Scientific Medical Library of Ukraine, Kiev, Ukraine Р. І. Павленко Національна наукова медична бібліотека України, Київ, Україна Статья посвящена выходу очередного выпуска издания серии «Медицинская биографистика», основанной Национальной научной медицинской библиотекой Украины. Данный биобиблиографический словарь освещает историю медицины Украины в портретах её деятелей, подаёт жизнеописания медиков разного масштаба деятельности, которая относится ко второй половине ХІХ – началу ХХ века.

Ключевые слова: биографистика, история, медицина, библиотекарь, врач.

The paper presents the next issue of the «Medical Biographies» series founded by the National Scientific Medical Library of Ukraine. This biobibliographical dictionary covers the history of Ukrainian medicine in portraits of its personages, comprises biographies of physicians of various range of activities, related to the second half of 19-th – early 20-th centuries.

Keywords: biographies, history, medicine, librarian, physician Стаття присвячена виходу чергового випуску видання серії «Медична біограф істика», заснованої Національною науковою медичною бібліотекою України. Даний біобібліографічний словник висвітлює історію медицини України в портретах її діячів, подає життєписи медиків різного масштабу діяльності, яка припадає на другу половину ХІХ – початок ХХ століття.

Ключові слова: біографістика, історія, медицина, бібліотека, лікар.

Людина – реальний та єдино можливий чинник історії. Саме вона зумовлює існування тих чи інших сфер суспільного життя та історичної діяльності. Ще дві тисячі років тому давньогрецький історик та письменник Плутарх, створивши порівняльний опис 50-ти видатних греків та римлян, зробив перші вагомі кроки в напрямі, який з часом став одним із найважливіших в історії. На терені ж нашої країни історико-біографічна традиція започаткована в ХІ ст. Нестором Літописцем і на сьогодні набула значного розвитку в усіх сферах, адже саме через постаті визначних людей можливо скласти найбільш точний портрет будь-якої епохи.

Усе, що відбувається в історії, насичене людськими прагненнями, інтересами, зусиллями, стражданнями. Особливо це притаманне історії медицини, адже лікар – це, насапмеред, професія самопожертви, служіння людям. Відтворення історії медицини в портретах її діячів, збереження їх імен у людській пам"яті дає змогу осягнути досвід попередніх поколінь і завдяки цьому творити майбутнє.

Національна наукова медична бібліотека України зробила свій вагомий внесок у багату скарбницю дослідницьких напрацювань бібліотек мережі, створивши серію "Медична біографістика" – цикл видань біобібліографічних словників під узагальненою назвою "Медицина в Україні". Мета її – увічнення імен лікарів та їхніх здобутків, що складають інтелектуальний фонд не тільки нашої держави, але й усього світу. Зі сторінок книг, що вже вийшли друком, постає декілька поколінь медиків ХІХ століття – понад 1000 персоналій, що внесли вагомий вклад у розвиток медицини Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких у різні часи входили й українські землі.

Більшість біографій представлені в основних та додаткових випусках серії. Перша її книга “Медицина в Україні. Біобібліографічний словник. Вип.2. Друга половина ХІХ століття. Літери А-К”, яка побачила світ 2005 року, вміщує в собі 560 життєписів лікарів, діяльність яких є на сьогодні міцним фундаментом медичної практики. Серед них подані біографії всесвітньовідомих медиків, таких як: Бец Володимир Олексійович – титан анатомічної науки; видатний анатом та хірург Буяльский Ілля Васильович; один із найславетніших патологів та бактеріологів кінця ХІХ сторіччя Високович Володимир Костянтинович; Караваєв Володимир Афанасійович – один із засновників вітчизняної хірургії – та багато інших. Друга книга з дещо зміненою назвою “Медицина в Україні.

Біобібліографічний словник. Вип.2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Літери Л-С” є продовженням створеної серії видань "Медична біографістика". Відмінність назви зумовлена розширенням хронологічної межі по 1922 рік, що більше відповідає сучасній історичній періодизації, тоді як перший випуск означився верхньою межею 1917 року. У випадку відсутності інформації про дату народження або смерті визначного діяча науки орієнтиром слугували відомості про діяльність медика: роки написання праць, участь у форумах та ін.. Слід відзначити, що друга книга містить у собі і більш широкий та точний фактографічний матеріал, завдяки неймовірно багатій джерельній базі, що, в основному, складається із фондів бібліотеки. Окрім років життя, були віднайдені і дати народження та смерті, що може стати серйозним допоміжним фактором у майбутніх дослідженнях історії медицини. Проте науково-дослідна робота значно ускладнювалася багатоваріантністю інформативного матеріалу як і стосовно точності дат, так і в написанні прізвищ, тому всі різночитання збережені в одному із чималої системи додатків до книги.

З-посеред існуючих методологій перевага в підборі матеріалу надалася поєднанню етнічнонаціонального та територіального принципів, що дає змогу осягнути поняття "українська медицина" – завдяки інформативності Словника – значно глибше. Критерії відбору персоналій до нього визначилися широким поняттям "україніка". Саме тому до Словника включені відомості про лікарів, які народились і працювали в Україні, про тих, хто народився в Україні, але працював у різних регіонах Російської імперії, про лікарів – українців за походженням, які народилися і працювали за межами України. Враховувався і факт, що деякі українські землі входили в різні часи до складу Російської та Австро-Угорської імперій і на сьогодні належать іншим країнампобратимам. Слід відзначити, що не оминулися увагою і представники інших національностей, які збагатили вітчизняну медицину своєю науковою діяльністю.

На відміну від багатьох українознавчих біографічних досліджень, які надають перевагу вже відомим в історії особистостям, серія "Медицина в Україні" вирізняється своїм прагненням до висвітлення і малодосліджених біографій лікарів, адже історію медицини творять не тільки світила. Обсяг віднайденого фактографічного матеріалу та його розмаїття і зумовили структуру даного словника, що складається із основної частини "Персоналії. Історія медицини в особах" та системи додатків. Центральний блок вміщує в собі три частини, перша з яких складається із 317 життєписів осіб, більшість із яких залишили помітний слід в історії медицини і визнані медичною спільнотою всього світу. Друга частина присвячена творчим та життєвим шляхам менш відомих лікарів, вміщує в собі 244 імені і подана під назвою "Сторінки маловідомих біографій". У порівнянні з попереднім випуском серії у даному Словнику з"явився новий фрагмент блоку "Персоналії" – 300 імен особистостей, які були пов"язані з Україною лише певним епізодом своєї діяльності. Слід відзначити, що на сьогодні це чи не єдине джерело, де стисло подана інформація про лікарів, не відомих широкому загалу.

Даний Словник відкриває галерею життєписів лікарів, які продовжили і розвинули традиції своїх попередників – фундаторів сучасної медицини. Серед всесвітньовідомих імен славетна плеяда титанів історії медицини – Лямбль Вільгельм Душан Федорович, Пирогов Микола Іванович, Сєченов Іван Михайлович, Скліфосовський Микола Васильович, Мечников Ілля Ілліч та багато інших визначних науковців, які є не тільки частиною історії медицини, а й безпосередніми її творцями.

Словник подає інформацію і про представників суміжних з медициною галузей, адже неможливо уявити розвиток сучасної медицини без певних здобутків природознавців, ботаніків, хіміків, зоологів (Максимович М. О., Міклухо-Маклай М. М., Нордман О. Д. та ін.). Склад персоналій за родом діяльності різноманітний. Організатори служби охорони здоров"я, науковці, дослідникиекспериментатори, фельдшери, сестри милосердя... Велика увага приділяється і представникам унікального явища в історії медицини – земської медицини, що зародилася саме в Україні (Попов М. К., Руданський С. В., Скадовський Г. Л.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Слід відзначити, що система додатків даного Словника відрізняється від попереднього випуску ще більшою інформативністю. Рубрика "Калейдоскоп медичного життя" є продовженням започаткованого в першому випуску переліку визначних подій. Блок "Цікаво знати" представляє широку палітру реалій тогочасного суспільного життя – це і відзнаки: ордени, знаки та інші нагороди; класифікація звань та чинів, тлумачення вживаних на той час термінів; адміністративнотериторіальний поділ українських земель у складі Російської імперії тощо. "Іменний покажчик прізвищ у розділі "Персоналії" подає короткі біографічні відомості про згадуваних осіб. На окрему увагу заслуговує і портретна галерея, що, на відміну від попереднього випуску, зосередженого на фото найбільш відомих особистостей, складає близько 200 портретів.

Мета даного і попредніх видань – відтворення історії вітчизняної медицини від найдавніших часів шляхом ознайомлення широкого загалу з визначними персоналіями. Бурхливим розвитком науки другої половина ХІХ ст. – початку ХХ ст. зумовлено стрімкий розподіл галузей знань. Саме тоді було здійснено відкриття, що забезпечили людству прогрес в усіх напрямах діяльності, в тому числі й у медицині. І сьогодні важко переоцінити внесок учених-дослідників, експериментаторів, практикуючих лікарів, чия діяльність так чи інакше була пов’язана з нашою країною, у забезпечення поступу всієї світової спільноти. 
Похожие работы:

«Вступ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ЮРІЙ ПОЛІЩУК Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ століття) Київ – Юрій Поліщук. Національні меншини Правобережжя України. УДК 94(477. 4)«17/19»: 327(470+571) ББК Т3(2)5-56(4Ук) П Рекомендовано до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, протокол № 4...»

«Міністерство аграрної політики і продовольства України Уманський національний університет садівництва Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна Одеський державний екологічний університет Житомирський національний агроекологічний університет Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини Дендропарк «Софіївка» НАН України Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань» ЗБІРНИК ТЕЗ ІІІ Міжвузівської наукової...»

«Зміст Кузьмінський Анатолій. Михайло Максимович – видатний вітчизняний учений-енциклопедист, фундатор науки в Україні. Михайло Максимович як природодослідник 1. Нікітченко Ніна, Горбенко Анастасія, Репенко Людмила. Загальноприродничі погляди Михайла Олександровича Максимовича.2. Осипенко Вікторія, Мельник Тетяна. Михайло Олександрович Максимович – видатний природодослідник.3. Олійник Галина, Спрягайло Оксана, Спрягайло Олександр, Титаренко Лариса. Ботанічна спадщина Михайла Максимовича. 4....»

«У міру того як малюк вчиться говорити, він все глибше входить в коло власне людського життя життя, в кото ¬ рій предмети і явища володіють сенсом, люди вступають у певні взаємовідносини один з одним і прагнуть до досягнення тих чи інших цілей, а людські дії та вчинки оцінюються як добрі чи погані, похвальні або ганебні, допустимі чи недопустимі. Інакше кажучи, дитина починає освоювати світ людських смислів і цінностей, цілей і взаємин. Добро і зло, дружба і зрада, подвиг і підлість, честь і...»

«Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй Академія муніципального управління Сталий розвиток суспільства Навчальний посібник Київ 201 Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства від 04.08.2011 №1/11-7263). У посібнику розглянуто сутність,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Серія «Євроінтеграція: український вимір» Випуск І.В. Артьомов, О.М. Ващук КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Навчальний посібник За редакцією доктора технічних наук, професора Ф.Г. Ващука, доктора педагогічних наук, професора В.І.Лугового Ужгород 2011 УДК 37.014.12 + 378(477)(075.8) ББК 67.301.15 + 74.58(4Укр)я 7 А Рекомендовано до друку Вченою радою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Науково-дослідний інститут українознавства Відділ української етнології Фігурний Ю. С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі Київ 2008 УДК 908 (478) ББК 63,5 (4 УКР) Ф 65 Схвалено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України Рецензенти: Висовень О. І. – кандидат історичних наук, доцент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ М. Й. Варій ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 3-є видання, виправлене та доповнене ПІДРУЧНИК Затвердженно Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 159.9(075.8) ББК 88я73 В 18 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–1001 від 02.11.2006) Рецензенти: Москалець В. П. – доктор психологічних наук, професор; Рибалка В. В....»

«ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Понятійний апарат процесу судового доказування цивільного судочинства (історико-правовий підхід) Андрійцьо Василь Дмитрович, голова Закарпатського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук УДК 347.91 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Щоби понятійно позначити процес підтвердження наявності чи відсутності обставин цивільної справи чинний Цивільний процесуальний кодекс України...»

«УДК 631.44 : 001 (091) ГРИЦЕНКО Надія Федорівна, зав. відділу забезпечення науковими фондами ДНСГБ УААН (м. Київ) РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ГРУНТІВ У статті розглядаються історичні аспекти розвитку наукової думки про класифікацію ґрунтів. В статье рассматриваются исторические аспекты развития научной мысли о классификации почв. In the article the historical aspects of development of scientific thought are examined about classification of soils. Генетичне ґрунтознавство – це наука...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»