WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«План 1. Поняття «античність». 2. Періодизація давньогрецької культури. 3. Культура Давнього Риму. Ключові поняття і терміни: античність, античний, вазова кераміка, палацовий стиль, ...»

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТІ.

ДАВНЯ ГРЕЦІЯ ТА ДАВНІЙ РИМ

План

1. Поняття «античність».

2. Періодизація давньогрецької культури.

3. Культура Давнього Риму.

Ключові поняття і терміни: античність, античний,

вазова кераміка, палацовий стиль, лабіринт, фреска, «Левові

ворота», поліс, Лікей, «сім мудреців» античної філософії,

Афінський Акрополь, Пропілеї, система архітектурних

ордерів, Мирон, Фідій, Поліклет, Гомер, Есхіл, Езоп,трагедія, Еллінізм, башта вітрів, Форосський маяк, Колосс Родоський, Епікур, стоїцизм, Нерон, християнство, циркові вистави, гладіаторські бої, Аппієвий шлях, Колізей, Форум, Пантеон, акведуки, фонтани,скульптурний портрет.

Література

1. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1995. – С. 79-107.

2. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

3. Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції – К., 1992.

4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За заг. ред. Яртись А.В. – Львів, 1994. – С. 81-104.

5. Українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / За заг. ред.

К.В.Заблоцької. – Донецьк, 2002. – С. 79-102.

6. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – К., 2002.

1. Поняття «античність»

Античність – період давньої історії, що охоплює розвиток греко-римського рабовласницького суспільства (ХІ ст. до н.е. – V ст. н.е.), яке характеризується тим, що раб є основним виробником, своєрідним сполученням приватної та державної власності, виникненням рабовласницької демократії, в умовах якої рівноправні громадяни беруть участь у політичному житті держави.

Античний (лат. «давній») – синонім класичного, неперевершеного зразку і тісно пов’язаний з основними напрямами гуманізму. Виникає поняття античного мистецтва, для діячів якого характерна виключна увага до всіх сторін фізичного та духовного життя людини, до людської особистості.

У центрі античної філософії, міфології, мистецтва знаходилася ідея гармонійного розвитку людини, єдність її фізичної та духовної краси.

Погляд на людину як на унікальне явище природи, повага до особистості вільного громадянина поліса зумовили антропоморфізм – перенесення властивих людині рис на природу й богів.

2. Періодизація давньогрецької культури

1. Крито-мікенська або егейська культура – зародження ранньокласових суспільств і держав на о. Крит ( 2400 р. до н.е.). Це культура бронзи (зброя, прикраси, посуд). Митці на перший план в своїх творах ставили людину, передавали її красу, звеличували силу людини, її могутність і волелюбність.

Досягнення критської культури:

вазова кераміка (розпис у стилі камарес, тобто кераміка із зоб

–  –  –

1) Фалес – засновник стихійно-матеріалістичної школи, вважав початком Всесвіту воду, «розумну» і божественну;

2) Анаксимандр дав першу формульовку збереження матерії;

3) Анаксимен, за вченням якого все суттєве походить із першоматерії – повітря – і назад до неї повертається;

Платон Сократ Демокрит Аристотель

4) Демокрит відстоював атомістичну концепцію будови світу;

5) Сократ розробляв соціально – етичні проблеми, заснував діалектику;

6) Платон, його учень, став засновником об’єктивного ідеалізму;

7) Аристотель – один з найенциклопедичніших розумів в історії людства, у своєму вченні намагався об’єднати сильні сторони поглядів Демокрита і Платона.

–  –  –

декоративність. Колони коринфського ордера були ще більш витонченими.

Скульптура: Мирон прагнув передати у скульптурному зображенні рух людини («Дискобол»); Фідій створив видатні барельєфи і скульптури богів у Парфеноні (статуї «Афіна», «Зевс»); Поліклет створив цикл ваянь атлетів – переможців олімпійських ігор (статуя «Дорифор»

– юнак із ратищем); Пракситель «Афродита Афродита Кнідська».

Дорифор Кнідська Література: Гомер «Іліада» (розповідає про героїчний захист Трої; вважалася зводом знань, джерелом філософії та поезії);

«Одіссея» (епічна поема містить головним чином побутовий і казковий матеріал, служила однією із основ виховання). Лірика Гесіода й Сапфо. Байкар Езоп.

Театр і драматургія: в Афінах театральні вистави на честь бога Діоніса проходили протягом трьох днів. Актори виступали в козячих шкурах, тому цей жанр дістав назву «трагедія», тобто «пісня козлів». «Батько трагедії» – Есхіл (з 80 п’єс збереглися 7: «Прометей закутий»). Головна ідея творів Софокла (збереглося 7 п’єс із 120) – безсилля людини перед долею, державною владою;

зображував своїх героїв ідеальними людьми, які гинуть у зіткненні з долею («Антигона», «Едип-цар»). Родоначальник психологічної драми – Еврипід (збереглися 17 п’єс). Якщо Софокл зображував людей такими, якими вони повинні бути, то Еврипід змальовував їх такими, якими вони є насправді («Електра», «Медея»). Майстер комедії – Аристофан; події часто переносив у світ тварин, щоб посилити комічний ефект («Хмари», «Бджоли», «Жаби»).

3. Культура епохи Еллінізму охоплює час, починаючи з походів Олександра Македонського ( 334–323 рр. до н.е.) і закінчуючи завоюванням країн Східного Середземномор’я Римом ( 30 р. до н.е. – захват Єгипту).

Архітектура елліністичних полісів продовжувала грецькі традиції, але поряд із будуванням храмів велика увага стала приділятися громадському

–  –  –

страху перед смертю. Життєвими ідеалами філософії стоїцизму були нерухомість, байдужість і спокій, які повинна зберігати людина на противагу мінливому світу. Основними чеснотами людини стоїки вважали розуміння добра і зла, мужність, справедливість.

–  –  –

ІІ ст. н.е.). Форум – центр політичного й культурного життя Риму (започаткував Юлій Цезар). Фонтани – символ могутності й багатства. Для давньоримського храму характерне: колонаду розміщували тільки перед фронтальною стороною храму, будувалися храми-ротонди (круглі в плані споруди).

Образотворче мистецтво: психологічні портретні статуї і бюсти (римських громадських і політичних діячів), історичні рельєфи, фрескові Пантеон розписи (передача об’єму й глибини простору).

–  –  –Похожие работы:

«Румуни Буковини в житті краю: 1848 1918 рр. НОВА ІС ТОРІЯ ББК 63.3(4УКР-44ЕН=Рум)52 УДК 94(=135.1)(437.5)«1848/1918» Ігор Піддубний Румуни Буковини в житті краю: 1848 1918 рр. У статті розкриваються особливості політичного життя румун Буковини. Початок організованого політичного життя був закладений після 1848 р. З цього часу до 1861 р. основні зусилля спрямовувалися на завоювання автономії Буковини. Особливого розвитку політичний рух набув у період 1885-1914 р., але був перерваний війною....»

«Проблеми історії України ХІХ–ХХ ст. УДК 341.43 (477) Т.І. Лазанська (м. Київ) СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Стаття присвячена одній з трагічних сторінок Першої світової війни, а саме – становищу біженців. Ця проблема розглядається автором як велике соціальне лихо, як трагедія багатомільйонних народних мас, безжалісно зігнаних війною зі своїх постійних місць проживання. На основі переважно архівних матеріалів досліджується цілий комплекс питань, які стосуються...»

«Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Краєзнавчий відділ Серія Літературна Дніпропетровщина До 150-річчя від дня народження Символ є днання та волі українського люду Адріан Феофанович К АЩЕНКО (1858–1921) Бібліографічне видання Дніпропетровськ · 2009 Проект реалізується за підтримки Благодійного фонду О. Лазька Упорядники Наталія ВАСИЛеНКО, Ірина ГОЛУб Від упорядників бібліографічний покажчик «Символ єднання та волі українського люду. Адріан Феофанович Кащенко (1858-1921). До...»

«Управління культури, національностей та релігій Київської культури обласної державної адміністрації Київська обласна бібліотека для дітей Вартовий українського слова: Вартовий слова до 150-річчя від дня народження видатного українського річчя письменника, письменника педагога, книговидавця книговидавця, популяризатора дитячої літератури Бориса Дмитровича Грінченка біобібліографічний покажчик (9.XI. 1863 –6.V. 1910) Київ 2013 УДК 016:929 ББК 91.9:83 Г 85 Вартовий українського слова: до 150-річчя...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 118–131 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 118–131 УДК 811.161.2’373 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДЕМОНОМЕНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСЕМИ ЧОРТ) Дарія Якимович-Чапран Львівський національний університет імені Івана Франка Виявлено лігвокультурні конотації лексеми чорт, зафіксовані у внутрішній формі українських фразем і паремій. На підставі аналізу понад 340 стійких...»

«ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ УДК 004.896 Р.Н. Квєтний, д.т.н., проф.; О.О. Дружиніна, асп. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-СЕРВЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ На ефективність функціонування веб-додатків значним чином впливає якість обслуговування (Quality of Service, QoS) веб-серверів. До головних метрик якості обслуговування веб-серверів відносяться: час відгуку, доступність та собівартість [1]. Для забезпечення...»

«ISSN 2077-7280 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Випуск 13 Харків – 2010 УДК 930 ББК 63.3 Тринадцятий збірник наукових праць містить статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Для науковців, викладачів і студентів, усіх тих, хто...»

«ВОЛОДИМИР ПРИСТАЙКО, ЮРІЙ ШАПОВАЛ «Спілки Визволення України» Невідомі документи і факти ВОЛОДИМИР ПРИСТАЙКО, ЮРІЙ ШАПОВАЛ Справа Спілки Визволення України Невідомі документи і факти КИЇВ, ІНТЕЛ, 1995, ББК ТЗ(4Ук)721Пристайно В.Ь, Шаповал Ю Х Справа Спілки виз­ волення України: невідомі документи і факти. Науково-документальне видання. К : Інтел, 1995. 448 с. Науково-документальне видання присвячено справі Спілки визволення України, судовий процес в якій відбувся навесні 1930 р. і став одним з...»

«Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал 4. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2006. – 312 с. М. Д. Зубалій, м. Київ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ТУРИЗМУ В ШКОЛІ У статті розкрито організацію і методику проведення дня туризму з нагоди Всесвітнього дня туризму, яки щорічно святкується в загальноосвітніх навчальних закладах 27...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Т. М. Кузьменко СОЦІОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 316(075.8) ББК 60.5я73 К 89 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11–8696 від 20.10.2009) Рецензенти: Аза Л. О. – доктор соціологічних наук, професор; Бевз Т. А. – доктор історичних наук. Кузьменко Т. М. К 89...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»