WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«План 1. Мистецтво початку ХХ століття. Стиль модерн. Авангард. 2. Школа українських монументалістів М. Бойчука. 3. Реалістична традиція у розвитку. 4. Мистецтво 30-х – першої половини ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ

План

1. Мистецтво початку ХХ століття. Стиль модерн. Авангард.

2. Школа українських монументалістів М. Бойчука.

3. Реалістична традиція у розвитку.

4. Мистецтво 30-х – першої половини 50-х років. Живопис. Графіка.

Скульптура. Архітектура.

5. Мистецтво другої половини 50-х – 80-х років. Живопис. Графіка.

Скульптура.

6. Мистецтво 90-х років.

7. Висновки.

Ключові поняття та терміни: стиль модерн, авангард (авангардизм), абстракціонізм, експресіонізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, реалізм, «соціалістичний реалізм», сюрреалізм, оп-арт, поп-арт, концептуалізм, інсталяція, перформанс, асамбляж,постмодернізм.

Література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України:

Навчальний посібник. – К., 1998. – С. 143-223.

2. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура:

Навчальний посібник. – ЦУЛ, 2002. – С. 383-437.

3. Українська та зарубіжна культура / За редакцією Л.Є.Дещинського. – Львів, 2005. – С. 268-297.

4. Художня культура України / За заг. ред. Л.М. Масол. – К, 2006. – с.153Мистецтво початку ХХ століття. Стиль модерн. Авангард Великою мірою особливості українського образотворчого мистецтва ХХ ст. зумовлені історичними обставинами і соціальними потрясіннями, що відбувалися в Україні. Упродовж перших трьох десятиліть образотворче мистецтво України розвивалося під знаком кардинальних зрушень у художній свідомості, поглядах на завдання та цілі мистецтва. Це був час революційних змін не лише в історії суспільства, а й у культурі. Класичні традиції співіснували з пошуками нової художньої мови, нових стилів і напрямів, засобів художнього вираження.

Образотворче мистецтво плідно розвивалося після застосування у листопаді 1917 року Української Академії Мистецтв, кредо якої – всебічне сприяння розвитку мистецтв в Україні, невтручання у справи творчості й ненав’язування своєї волі митцям.

У 1922 році академію було Засновники Української Академії

Мистецтв. Сидять(зліва направо):

реорганізовано у Київський О.Маневич, О.Мурашко, Ф.Кричевський, М.Грушевський, інститут пластичних мистецтв, у І.Стешенко, М.Бурачек; стоять:

Г.Нарбут, В.Кричевський, М.Бойчук 1924 році останній об’єднано з Київським архітектурним інститутом і на їх основі утворено Київський державний художній інститут.

Викладачі Академії Мистецтв розвинули чимало новаторських напрямків в українському образотворчому мистецтві, створили самобутні художні школи.

На початку століття в Україні, як і в усій Європі, запанував новий художній стиль – модернізм (від фр. новітній, сучасний). На думку провідників цього стилю, мистецтво передовсім має бути красивим. Джерело краси вони знаходили в природі. Вільні, невимушені, асиметричні обриси природних форм, насамперед рослинних, відтворювали архітектори, скульптори, живописці, графіки, дизайнери. Вони також вважали, що людина і все, що її оточує, частина єдиного цілого, що перебувають у єдиному космічному коло оберті життя, і намагалися передати це у своїх творах. Головним виражальним засобом у мистецтві модерну була лінія – плавна, співуча, звивиста, що часто підпорядковувала собі всю композиційну будову твору.

Особливого поширення стиль модерн набув в архітектурі. Вулиці багатьох українських міст зберігають забудову початку ХХ ст. з характерними ознаками модерну – використанням у декоративному оздобленні будинків вишуканих орнаментів з рослинними мотивами, зображення фантастичних тварин, людей, масок, часто – вільним, асиметричним розташуванням елементів. Одним з найоригінальніших витворів стилю модерн, окрасою Києва є так званий будинок з химерами (в грецькій міфології чудовисько з головою лева, тулубом кози, хвостом дракона) архітектора Владислава Городецького. Споруда має чітку й раціональну конструкцію і прикрашена великою кількістю скульптур – зображеннями реальних і фантастичних істот (тварин, птахів, молюсків, риб, русалок, химер). Їх автор – київський скульптор італійського походження Еліо Саля.

На початку ХХ ст. художники й архітектори працювали над створенням суто українського національного стилю – українського модерну. Найяскравішим прикладом таких шукань є архітектура будинку Полтавського губернського земства, зведеного за проектом архітектора Василя Кричевського. У цій кам’яній двоповерховій споруді використано елементи української народної архітектури й декоративно-ужиткового мистецтва.

Увінчують її високі дахи з полив’яної черепиці.

Живопис і графіка стилю модерн представлені творчістю Михайла Жука («Гвоздики»), Олекси Новаківського, Абрама Маневича («Осінь», «Весна на Куренівці») та ін.

Фантазією й багатством оригінальних знахідок Георгія позначена творчість українського графіка Нарбута (1886-1920), першого ректора Академії мистецтв України. Цьому митцеві притаманні своєрідний стиль і художня манера оформлення книги («Еней з військом»). Ретельно вивчивши графіку літер ХVІ – ХVІІ ст., Г. Нарбут розробив Г.Нарбут новий український шрифт, створив багато ілюстрацій до книжок з історії та мистецтва України. Він створив 15 «Української абетки», був автором марок, грошових знаків, композицій до держаної символіки УНР, у національному стилі оформив журнал «Мистецтво» (графічне зображення Мамая, що грає на бандурі на фоні килимових візерунків та орнаментів з трикутників).

Перші десятиріччя ХХ ст. увійшли в історію світового мистецтва появою принципово нового художнього явища – авангарду (авангардизму) (від фр.

передовий загін) – поняття, що охоплює всі найновіші явища у мистецтві.

Найактивнішу участь у ньому брали й українські художники. Авангарду як першій течії модернізму властиві розрив із традиційним досвідом творчості, постійний пошук нових художніх форм як самоцінного явища. Найяскравіше авангард виявився в образотворчому мистецтві, давши життя таким напрямам як експресіонізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм, концептуалізм та ін.

Відмітною ознакою модернізму стало виникнення та поширення нового творчого методу – абстракціонізму (від лат. віддалений). Його ще називають «безпредметним», або «нефігуративним», мистецтвом. Основна ознака абстракціонізму – принципова відмова від зображення реальних предметів і явищ. Твір абстрактного мистецтва створюється за допомогою формальних художніх елементів (кольорової плями, лінії, геометричної або вільної форми, фактури, об’єму тощо). Абстракціонізм як творчий метод протилежний фігуративному методу, основою якого є відтворення конкретних життєвих форм.

У деяких напрямах образотворчого мистецтва (наприклад, в експресіонізмі) можуть використовуватися обидва методи: як абстрактний, так і фігуративний.

Абстрактні твори стимулюють фантазію, викликають певний настрій, емоції, асоціації. Їх потрібно сприймати як музику – почуттям. Адже музика – це також абстрактне мистецтво.

Одним із перших абстракціоністів був всесвітньовідомий художник Казимир Малевич (1878-1935) – основоположник мистецького напряму – супрематизму (від лат. найвищий). Для цього напряму характерне поєднання найпростіших геометричних фігур різних кольорів і розмірів, що складають урівноважені асиметричні композиції, сповнені внутрішнього руху. Найвідоміший твір К. Малевича – «Чорний квадрат», однак символом цього напряму і програмним твором митця вважають картину «Білий квадрат», в якій поєдналися універсальні, на погляд письменника колір і форма.

У своїй творчості К. Малевич не обмежувався абстракціонізмом. Його пензлю належать цікаві фігуративні картини «Червона кіннота», «Голова селянина (Селянський спас)», «Автопортрет» та ін. У них художник також шукав виразні, ефектні поєднання форми й кольору.

Один із провідних мистецьких напрямів сучасного образотворчого мистецтва ХХ ст., що захопив і Україну, - експресіонізм (від фр.

вираження, виразність). Художники-експресіоністи намагалися втілити в явищах зовнішнього світу внутрішні душевні переживання. Їхнім творам притаманні яскравість, гротескність, пристрасність, напруженість, загострена емоційність.

–  –  –

всеукраїнську мистецьку організацію (ФХЧУ).

Асоціація революційного мистецтва України (АРМУ), як федеративне об єднання митців різних формальних течій і груп (очолив її М.Бойчук).

Представники АРМУ боролися за якість і рівень вітчизняної художньої культури, за національну своєрідність, самобутність українського мистецтва.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Гурток діячів українського мистецтва (у Львові ) поставив проблему виховання молодих українських художників у руслі національної традиції, організував чотири виставки, найбільшими розділами яких була книжкова і газетно-журнальна графіка, що мала виразне національне стильово-формальне обличчя.

Львівське молодіжне об’єднання «Arter»; у його авангардизмі перепліталися риси конструктивізму, символізму і сюрреалізму.

Асоціація незаможніх українських митців (на Галичині) тяжіла до європейського мистецтва, організувала 14 виставок (з них 3 – за кордоном) із ілюстративними каталогами.

2. Школа українських монументалістів М. Бойчука Основоположником монументального національного живопису був Михайло Бойчук (1882-1939), який відстоював власну концепцію живопису що ґрунтувалася на поєднанні національних (іконописних) і світових (італійського та візантійського мистецтва) традицій. Сам М. Бойчук та його учні ( брат Т. Бойчук, дружина с. Налепинська-Бойчук, В.

Седляр, І. Падалка) називали себе «школою українських монументалістів». М. Бойчук звернувся до візантійських М.Бойчук витоків української культури, до традицій середньовічних фресок, іконопису, народної творчості («Дівчина», «Молочниця», «Пророк Ілля»). Майстра приваблювала лаконічність вираження, підпорядкованість художніх засобів ідеї, продуманість побудови, гармонійність барв, відсутність зайвих деталей, виразність силуетів, співучість ліній. Саме лінії М.

Бойчук відводив найважливішу роль з-поміж інших засобів художньої мови.

Бойчуківці виконали три монументальні розписи: Луцьких казарм у києві, санаторію поблизу Одеси та Червонозаводського театру в Харкові. Однак у 30-ті роки, коли творчість бойчуківців оголосили ідейно ворожою радянській владі, усіх їх було знищено. Така саме доля спіткала й більшість творів представників цієї школи.

Одна з картин, які чудом уціліли, - «Біля яблуні», написана Тимофієм Бойчуком (1896-1922), меншим братом Михайла.

Сюжет твору (збирання яблук) має другорядне значення. Головна ідея – єдність Всесвіту, гармонія між людиною та природою. У центрі композиції зображено яблуню, що є втіленням правічного символу – «дерева життя», основи Всесвіту. Обабіч неї – постаті жінок, які зривають яблуні. За ними розгортається краєвид з низьким обрієм, що створює враження безмежності простору.

–  –  –

Іван Їжакевич (1864-1962) працював у галузі станкового, монументальнодекоративного і театрально-декораційного мистецтва, однак найбільше визнання здобув як графік, ілюстратор книг і журналів. Художник добре знав історію, життя й побут народу. Саме ці теми були провідними в його творчості («Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Український косар», «Діти з саночками», «На Дніпрі», «Біля кузні», «У засаді», «Перебендя», «Запорожці готуються в похід» та ін.).

Фотій Красицький (1873-1944) працював переважно у побутовому та історичному жанрах: «Гість із Запоріжжя». На картині зображено сцену з життя українського народу часів козаччини. Проте це не якась визначна історична подія, а фрагмент з мирного буденного життя: старий дідусь, у минулому теж запорожець, бабуся й онук приймають на пасіці запорозького козака, який розповідає їм цікаві історії.

Найзначніше місце в доробку західноукраїнського Івана Труша художника посідає пейзажний (1869-1941) живопис: «Луки і поля», «Самотня сосна», «Сосни», «Старі пні», «Захід сонця в лісі». Але понад усе майстра приваблювала природа Карпат, життя та звичаї їх мешканців: «Гагілки», «Гуцулка з дитиною», «Трембіта», «Пралі», «Йордан на Гуцульщині», «Сільський господар» та ін.

Головною темою творчості Олени Кульчицької (1877-1967) була природа в різні пори року, а також життя західноукраїнського селянства:

«Діти на леваді», «Жнива», «Діти зі свічками». О. Кульчицька створила серії акварелей «Народна архітектура західних областей України», «Народний одяг західних областей України», гравюри «Бідні діти», «Довбуш», ілюструвала твори М. Коцюбинського та І. Франка.

Основоположником українського батального жанру вважають живописця Миколу Самокиша (1860-1944). Він писав картини на теми визвольної війни українського народу ХVІІ ст., громадянської війни: «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ», «Бій під Жовтими Водами», «У розвідці», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким», «Бій Богуна з Чернецьким» та ін. М. Самокиш – майстер великої багатофігурної картини. Він майстерно зображував людей і коней у найрізноманітніших ракурсах, створюючи відчуття динамічного руху.

Неповторна індивідуальність притаманна творам Анатолія Петрицького (1895-1964) – живописця, графіка і художника театру. Він віддав належне авангардним пошукам у мистецтві.

Найзначнішим є полотно «Інваліди», в якому з вражаючою гостротою й великою внутрішньою експресією відображено трагічні наслідки війни у долях людей. Ця картина має антивоєнне та глибоко гуманістичне звучання. А. Петрицький – майстер пейзажного та портретного живопису, створив близько 150 портретів видатних людей, які вирізняються гостротою образного бачення та сміливістю формального вирішення. Згодом багатьох з його героїв було репресовано, а портрети знищено. А. Петрицький здійснив переворот у театральнодекоративному мистецтві. Він створював рухомі об’ємні декорації, використовував як художній елемент освітлювальні ефекти. Його декорації та костюми вирізняються яскравою декоративністю та глибоким розумінням символічності, умовності театральної мови.

Іван Кавалерідзе (1887-1978) – український скульптор, кінорежисер і драматург, людина великого обдарування та широкого творчого діапазону. Він працював у жанрі портрета та монументальної скульптури. Першим значним твором був пам’ятник княгині Ользі у Києві. Для раннього періоду творчості майстра характерна класична манера виконання та пошуки чіткої, лаконічної та виразної художньої форми. У плідні 20-ті роки І. Кавалерідзе створив пам’ятники Т. Шевченку у Полтаві та Сумах, Г. Сковороді у Лохвиці, Артему в містах Артемівську та Слов’яногорську.

4. Мистецтво 30-х – першої половини 50-х років Період історії від початку 30-тих до середини 50-тих років був трагічним для українського мистецтва. Це був час панування культу особи Сталіна, жорстоких ідеологічних обмежень, варварського нищення пам’яток культури.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Збаразька централізована бібліотечна система методично – бібліографічний відділ Серія: «Широкий світ малої батьківщини» (З історії населеного пункту Збаражчини села Старий Вишнівець) м. Збараж 2011 рік «Хто не має свого минулого, той не вартий свого майбутнього» М. Рильський Ідуть роки, проходить життя, підростають нові покоління, які творять і творитимуть майбутнє краю, неньки – України. Однією з характерних рис життя сучасного суспільства є звернення до своїх коренів, інтерес до вивчення...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №5 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 519.688 В. М. СОЛОВЙОВ, А. В. БАТИР Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького РЕКУРЕНТНІ МІРИ ЯК МЕТОД КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ У роботі визначено переваги застосування сучасних міждисциплінарних підходів до аналізу фінансових часових послідовностей, обґрунтовано доцільність використання мір рекурентності як засобу оцінки складності економічних систем. Здійснено перевірку...»

«Наукове життя Наукове життя НАУКОВЕ ЖИТТЯ Соціальні відносини у турбулентний час (нотатки з Х Конференції Європейської Соціологічної Асоціації) Початок вересня для соціологічної спільноти ознаменувався масштабним заходом — відбулася Х Конференція Європейської Соціологічної Асоціації (ESA), що проходила в Женеві (Швейцарія, 7–10 вересня 2011 року). У теплі вересневі дні Женева перетворилася з міста Кальвіна на місто соціології, де роз крив свої двері Університет м. Женеви, гостинно приймаючи 2...»

«УДК 711.168+72.03+725.4.05 В.І. Проскуряков, С.О. Іванов-Костецький Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища АРХІТЕКТУРА ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНИХ ЦЕНТРАХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЇХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ (на прикладі м. Львова) © Проскуряков В.І., Іванов-Костецький С.О., 2008 На прикладі Львова висвітлена архітектура промислових будівель в центральній, історично сформованій частині міста як потенціал сучасного просторового,...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 122–137 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 122–137 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО УДК 027.6:271.2-78(091)Мєхов БІБЛІОТЕКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЛИЦАРІВ ОРДЕНУ СВЯТОГО ГРОБУ ГОСПОДНЬОГО З МЄХОВА: ІСТОРІЯ – КНИГОЗБІРНЯ – ЛЮДИ Ришард СКШИНЯЖ Люблінський католицький університет, вул. Алеї Рацлавіцькі, 14, м. Люблін, 20-950, Польща, тел. (081) 445-33-29,...»

«УДК 373.6.(477.62) «19» ЛАРИСА СЕМЕНОВСЬКА (Полтава) РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПОЛІТЕХНІЗМУ ЗАСОБОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ УЧНІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Розкрито специфіку реалізації ідеї політехнізму у вітчизняному шкільництві другої половини ХХ ст. засобом організації продуктивної праці учнів. У зв’язку з цим схарактеризовано законодавчо-нормативну і матеріально-технічну базу, зміст і основні форми залучення школярів до трудової виробничої діяльності. Ключові слова : політехнізм,...»

«УДК 947.7+943.8 О. О. Морушко, Л. М. Матієшин Національний університет “Львівська політехніка” ПОЗИЦІЯ ПРОВІДНИХ ПОЛЬСЬКИХ ПАРТІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ © Морушко О. О., Матієшин Л. М., 2014 Висвітлено позицію провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої Світової війни. Викрито та проаналізовано основні причини їх процарської позиції. Ключові слова: Польща, політичні партії, Російська імперія, Перша Світова війна. The...»

«КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ запитання і відповіді ТЛУМАЧНИК книга 1 КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ: ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ (тлумачник, книга 1) Київ — 2007 Підготовлено та видано в рамках проекту «Карпатська конвенція — створення умов для впровадження», який здійснювався спільно Міжнародною благодійною організацією «Інформаційний центр Зелене досьє» (м. Київ), LEAD International (м. Лондон) Центром громадських ініціатив (м. Косів). Погляди, які викладені тут, належать авторам цієї роботи і не можуть ні за яких...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка Випуск ХLІІ Івано-Франківськ ББК В Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.Ґрещук (голова ради); д-р філос. наук, проф. С.М.Возняк; д-р філол. наук, проф. В.І.Кононенко; д-р істор. наук, проф. М.В.Кугутяк; д-р юрид. наук, проф. В.В.Луць; д-р філол....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра історії української літератури та шевченкознавства ПРОГРАМА факультативного курсу «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу» Київ-2013 Укладачі: д.філол.н., проф. Сліпушко О.М., д.філол.н., проф. Задорожна Л.М., к.філол.н., асист. Шкрабалюк А.О., к.філол.н., асист. Гудима А.О. Рецензенти: д.філол.н. Смілянська В.Л., д.філол.н., проф. Ковалів Ю.І. Затверджено Вченою радою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»