WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.527:633.85:632.954 ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ФОРМ СОНЯШНИКА СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДУ ЄВРО-ЛАЙТНІНГ С. Г. ДИМИТРОВ, С.О. КІРІЄНКО, аспіранти Приведена оцінка створених ліній соняшнику стійких ...»

treatment of 1-MCP – Jonagold apples. Satisfactory taste has apples untreated 1MCP varieties Golden Delicious and Idared (2.9 – 3.6) ball. High overall score has

fruits of Idared and Reinette Simirenko varieties with postharvest processing 1-MCP

(4.7 and 4.6 balls), slightly lower – Jonagold (4.3) and the lowest – the Golden

Delicious apples (3.9 ball).

Key words: apples, 1-methylcyclopropen, Smart Fresh, storage, organoleptic

evaluation.

УДК 631.527:633.85:632.954

ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ФОРМ СОНЯШНИКА СТІЙКИХ ДО

ГЕРБІЦИДУ ЄВРО-ЛАЙТНІНГ С. Г. ДИМИТРОВ, С.О. КІРІЄНКО, аспіранти Приведена оцінка створених ліній соняшнику стійких до дії гербііциду Євро-Лайтнінг.

Соняшник є однією з основних олійних культур України. Одним з чинників зниження його врожайності є бур’яни, внаслідок поширення яких недобір врожаю соняшника може досягати 50 – 70%. Відомі ефективні ґрунтові гербіциди (Газагард, Дуал Голд, Харнес та ін.), що контролюють чисельність однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів. У період вегетації дводольних культур, до яких належить соняшник, застосовують тільки протизлакові гербіциди, які однак не дають змоги зменшувати забур’яненість посівів соняшнику дводольними бур’янами. Гербіцид суцільної дії ЄвроЛайтнінг дозволяє по сходам контролювати розвиток однодольних і дводольних бур’янів [1 – 5].

Для створення вітчизняних гібридів, які мали б резистентність до дії гербіциду Євро-Лайтнінг, необхідно створити стійкі компоненти гібридів:

закріплювачів стерильності і відновлювачі фертильності.

Нами було створено стійкі до Євро-Лайтнінгу компоненти гібридів:

закріплювачі стерильності і відновлювані фертильності [6,7].

Ціллю роботи було оцінити створені закріплювачі стерильності і відновлювачі фертильності стійкі до гербіциду Євро-Лайтнінг Методика досліджень. Дослідження проводили в Уманському національному університеті садівництва у 2009 – 2011 рр.

Комерційні гібриди НК Мелдімі і Армада КЛ використовували як донори генів резистентності до гербіциду Євро-Лайтнінг. Гібрид НК Мелдімі створений фірмою Сінгента (Швейцарія), а гібрид Армада КЛ – фірмою Мей сід груп (Туречина). Гібриди характеризується стійкістю до гербіциду суцільної дії Євро-Лайтнінг.

Донорами нормальної плазми використовували закріплювачі стерильності, стерильні аналоги яких є материнськими формами гібридів Український F1, Українське сонечко, Український настрій, Заграва і Український скоростиглий. Ці гібриди занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні [8].

Самозапилення та схрещування проводили під бязевими ізоляторами.

Схрещування нестійких закріплювачів стерильності із стійким гібридом проводили із використанням кастрації і вільного перезапилення із послідуючим відбором „істиних” гібридів за геном стійкості Іmr, який слугував маркером.

Для виділення закріплювачів стерильності канди

–  –  –

Лінія 5060/12 має найменшу висоту 122±5 см і найменшу врожайність 6,1 ц/га. Діаметр кошика становить 10±2 см, тривалість вегетаційного періоду – 95 днів, кількість бокових гілок – 16±3 штук.

Лінія 5069/12, 5087/12 і лінії 5037/12 між собою майже не відрізняються.

Висота рослин цих ліній 170±5, 175±6 і 178±6 см, діаметр кошика 13±3 і 14±3 см, кількість бокових гілок 10±3, 13±4 і 14±3 штук, тривалість вегетаційного періоду 106, 108 і 110 днів, урожайність 9,1, 9,3 і 9,5 ц/га.

Середні показники мають лінії 5041/12 та 5141/12. Висота рослин становить 143±3 і 160±4 см, діаметр кошика 12±3 і 12±4 см, кількість бокових гілок – 14±3 та 18±4 штук, тривалість вегетаційного періоду 100 та 103 днів, урожайність 7,2 та 8,1 ц/га.

Лінії відновлювачі фертильності мають ознаки достатні для ведення насінництва.

Висновки. Створені стійкі до гербіциду суцільної дії Євро-Лайтнінг лінії закріплювачі стерильності та відновлювачі фертильності мають достатні для ведення насінництва гібридів соняшника ознаки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Технология возделывания подсолнечника. — Syngenta seeds, 2011 г. — 66 с.

1.

2. Bruniard, J. M. Inheritance of imidazolinone-herbicide resistance in sunflower / J. M. Bruniard, J. F. Miller // Helia. — 2001. — Vol. 24. — P. 11 – 16.

3. Miller, J. F. Registration of imidazolinone herbicide-resistant sunflower maintainer (HA 425) and fertility restorer (RHA 426 and RHA 427) germless / J.

F. Miller, K. Al-Khatib // Crop Science. — 2002. Vol. 42. — P. 988 – 989.

Бурлов В. В., Тітов С. І. Створення аналогів батьківських ліній гібридів 4.

соняшнику, стійких до імідазолової (ІМІ) і трибенуронової (TRM) груп гербіцидів. ISSN 0582 – 5075. Селекція і насінництво, 2009. Вип. 97.

Перстенёва А. А. Наследование устойчивости к имидозолиноновым 5.

гербицидам у подсолнечника: автореферат дис. канд. биол. наук: 06.01.05;

[Кубан. гос. аграр. ун-т] – Краснодар, 2009. — 24 с.

Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культу НААН. Створення 6.

відновлювачів фертильності соняшнику, резистентних до гербіциду ЄвроЛайтнінг. С.Г. Димитров / – Запоріжжя. 2011. — випуск № 16 — С. 120 – 121.

Вісник Львівського державного аграрного університету. Створення 7.

закріплювачів стерильності соняшнику резистентних до гербіциду ЄвроЛайтнінг / Редкол.:Березівський П.С., доктор економічних наук; Лопушняк В.І., кандидат сільськогосподарських наук та ін. — Львів, 2012. — Випуск16. — 193с. С. 134 – 139.

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні. Київ 8.

ТОВ „Алефа”, 2011. — с Иванов М.К. Дымшиц Г.М. Цитоплазматическая мужская стерильность и 9.

восстановление фертильности пыльцы у высших растений // Генетика. — 2007. — Т.41. — С. 451 – 468.

Анащенко А.В. Изучение мужской стерильности у подсолнечника // Труды 10.

по прикл. бот., ген. и селекции. — 1972. — Т.46. — Вып. 3. — С. 120 – 131.

Анащенко А.В., Дука М.В. изучение генетической системы ЦМС – Rf у 11.

подсолнечника (HelianthusannusL.). Сообщ. ІІ. Восстановление мужской фертильности у гибридов на основе ЦМС // Генетика. — 1985. — Т.21. — С. 199 – 204.

Плохинський А.Д. Актуальные вопросы современной генетики. М. Колос.

12.

1966 р. 240 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: 1968. — 336 с.

13.

–  –  –

Приведена оценка созданных линий подсолнечника устойчевых к действию гербиициду Евро-Лайтнинг.

Ключевые слова: подсолнечник, восстановитель фертильности, закрипитель стерильности, Євро-Лайтнинг, резистентность.

The article presents the assessment of the created sunflower lines resistant to herbicide Euro-Lightning.

Key of words: sunflower, fertility restorer, sterility fixer, Euro-Lightning, resistance.

УДК [631.531.04+631.816.12]: [631.559:633.11 “321”]

ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ ТА ПІДЖИВЛЕНЬ НА УРОЖАЙНІСТЬ

РОСЛИН ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ

А.О. РОЖКОВ, кандидат сільськогосподарських наук В.К. ПУЗІК, доктор сільськогосподарських наук Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Наведено результати досліджень відносно впливу різних варіантів способу сівби та застосування підживлень на врожайність рослин пшениці твердої ярої сорту Харківська 41.

Урожай і врожайність – найважливіші результативні показники землеробства і сільськогосподарського виробництва у цілому. Рівень урожайності відображує вплив природних умов та ефективність технологій виробництва сільськогосподарської продукції.

Традиційно прийнято вважати, що за показниками урожайності пшениця яра, насамперед тверда, нездатна конкурувати з озимою пшеницею. Разом з тим слід зазначити високий потенціал продуктивності сучасних сортів зокрема селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва, які фактично здатні формувати врожайність понад 5,0 т/га з високими якісними показниками.

Постановка проблем. Основним стримувальним фактором формування високопродуктивних посівів ярої твердої пшениці залишається недосконалість технології вирощування цієї культури. Невідповідність існуючих технологій біології пшениці твердої ярої зумовлює низький рівень реалізації її потенційних можливостей.

Для забезпечення конкурентної спроможності пшениці твердої ярої відносно озимих зернових важливо впроваджувати оптимізовані та комплексно досліджені агротехнічні елементи з обов’язковим залученням нових інтенсивних сортів з високим потенціалом продуктивності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Формування високопродуктивних посівів зернових потребує більшого, ніж у інших культур, регулювання численних факторів, які визначають високий біологічний і господарський урожай. Ряд дослідників [1 – 5] ключовим фактором підвищення рівня продуктивності посівів зернових хлібів уважають густоту рослин. Оптимальний характер розподілу рослин за площею живлення корегується з обов’язковим урахуваннямПохожие работы:

«Отже, українські обрії «країни Крашевського» та «театру корифеїв» Старицького потребують зіставного аналізу творчої діяльності письменників, щоб «сповна поцінувати її й розібратися в ній» [Пилипчук 2012, 171].1. Арістотель. Поетика. – К.: 1967. 2. Баженова С.Є. Україністика в історико-краєзнавчих творах Ю.І. Крашевського / С.Є. Баженова // Студії. – Кам.Под., 2005. – Т. 1. 3. Вєдіна  В.П.  Юзеф Ігнацій Крашевський / Передмова // «Прадавня легенда» і її автор. – К.: Веселка, 1989. 4. Джурбій ...»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 ДОНОРИ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Наведено результати зав’язування насіння у рослин при самозапиленні у вітчизняних та зарубіжних зразків жита. Показано перевагу іноземних зразків над вітчизняними за рівнем зав’язування насіння при самозапиленні. Виділено донор самофертильності DH–245. Гетерозисна селекція жита передбачає створення вихідних батьківських ліній для гібридизації. Лінійний матеріал можливо отримати шляхом інбридингу. Інбредна...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА Укладач: бібліотекар Колодюк С. В. Дата відбору матеріалу: 30.10.2014 Кількість відібраних джерел: 18 ЖИТОМИР 2014 Бриних, М. Шедеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. Т. 1 / Михайло Бриних. – К. : Лаурус, 2013. – 269, [1] с. Анотація: Твори шкільної програми в інтерпретації Михайла Бриниха набули яскравого, живого та дещо стьобового варіанту. Доктор Падлюча (від імені якого написані хрестоматії) на доступній...»

«УДК 811.112. 225 СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ТА СЕМАНТИКОПРАГМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ У ПЕРЕКЛАДІ О.В. Артьомцев, кандидат філологічних наук* Розглянуто особливості відтворення концептуальних та семантико-прагматичних параметрів сучасних німецьких політичних промов у процесі перекладу. Зроблено спробу виявлення механізмів дослідження труднощів при перекладі політичних промов засобами української мови. Політична промова, концептуальні параметри, семантикопрагматичні...»

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 664.126.1.038 RESEARCHES ON BEET OVERGROUND PART AS THE SOURCE OF FOOD PROTEIN H. Simakhina, L. Solodko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Sugar beet Forage beet The article represents the results of experimental researches Red beet proteins on amino-acid compound of overground part of beets and Proteolythic enzymes shows the perspectives of its usage as a source of food protein. The fractional composition of proteins has been Fractioning...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»