WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 125 Сисоєва С.І. УДК: 338.48 (282.247.34) РОЛЬ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У КРИМСЬКОМУ ...»

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 125

Сисоєва С.І. УДК: 338.48 (282.247.34)

РОЛЬ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИНКУ

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У КРИМСЬКОМУ РЕГІОНІ

Геополітичний фактор відображує соціокультурні процеси опанування територій та еволюції

рекреаційної діяльності. На сучасному етапі розвитку економіки його вважають чинником, що впливає на річні туристичні потоки.

За часів існування СРСР геополітику розуміли як галузь пізнання, яка нерозривно пов'язана з негативними проявами соціально-економічної політики імперіалізму. Проте після 1991 р., тобто саме після розпаду СРСР, геополітика стала одним із ведучих напрямів наукових досліджень пострадянських самостійних республік, що перетворилися на самостійні країни. Саме розпад СРСР і формування на його місці 15 незалежних держав зумовили ситуацію, за якою туристичні потоки змінилися та стали реально залежати від сучасних геополітичних процесів.

В країнах СНД геополітичний фактор став повсякденною реальністю. Якщо за радянських часів простий громадянин і думати не міг про туристичну поїздку на дешевий курорт Турції або Греції, то зараз для такої поїздки немає перепонів. А ось поїздка до Криму чи Кавказу стає предметом для роздумів, не в останню чергу і з тієї точки зору, наскільки стабільна ситуація у цих регіонах за схемою рисунку 1. Ці міркування саме і стають оцінкою геополітичної ситуації з точки зору простого громадянина, який в цей час стає простим споживачем рекреаційних послуг, спираючись на стандарти держави. Така проблематика у процесі прийняття рішень простим споживачем – реальна новинка, яка впливає на чисельність та напрями потоків рекреантів у пострадянському просторі.

Рис. 1. Показники сприятливого туристичного клімату Після розпаду СРСР економіка Криму як економічного регіону України опинилася у затяжній кризі. За радянських часів спеціалізація промисловості та сільського господарства Криму визначалася вимогами самого регіону. Після розпаду СРСР місцева продукція, особливо сільськогосподарська, була не потрібна.

Рекреація цієї території мала таку ж саму участь, як усе господарство регіону – вони опинились у глибокій затяжній кризі. При цьому рекреаційний потенціал залишився тим самим, але попит на нього катастрофічно упав. Справа в тому, що значну його частину було орієнтовано на “радянські” форми відпочинку, на строго визначене співвідношення “особистість – трудовий колектив – суспільство – держава в цілому.” При цьому дуже важливо акцентувати нашу увагу на тому, що за радянських часів саме держава брала на себе значну частину витрат з утримання цього потенціалу на себе, а також виконувала увесь комплекс робіт щодо маркетингу та реалізації рекреаційних послуг і тим самим забезпечувала повне заповнення санаторнокурортних установ Криму. Довгі часи туризм у Криму розвивався за стандартами СРСР, тому ця галузь мала притаманні соціалізму форми відпочинку, види туристичних послуг, рівень обслуговування туристів та підготовки кадрів.

Розпад СРСР і формування нової незалежної країни з новими формами господарювання зумовили зміну форми власності – від державної до приватної. Саме приватна форма спроможна бути більш мінливою у пристосуванні до нових вимог сучасної економіки та соціальної політики, від яких безпосередньо залежить розвиток туризму у будь-якому регіоні.

З урахуванням цих факторів розглянемо та проаналізуємо головні показники туристичного потенціалу Криму як привабливого для активного розвитку туризму регіону України.

За даними Міністерства курортів на території Криму (окрім м. Севастополь) розташовано 628 санаторно-курортних установ, в яких одночасно можуть відпочивати і лікуватися 80,6 тис. чоловік цілий рік, а у пік курортного сезону – при максимальному розгортанні – більш ніж 130,1 тис. Тобто місткість санаторно-курортного комплексу складає 1 370 200 – 2 211 370 місць (в залежності від навантаження і часу перебування у здравницях). Найбільш реальну картину можна отримати, визначивши максимальну місткість з урахуванням сезонності. В нашому випадку вона складає 1 568 200 місць (розрахунок було зроблено щодо показника 17 змін на рік по 3 тижні перебування в санаторно-курортному закладі, де 4 зміни мають максимальне навантаження, яке приходиться на літній сезон, і 13 – з регулярним навантаженням цілий рік. Розподіл місткості головних здравниць Криму наведено у табл.1 Сисоєва С.І.

РОЛЬ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У КРИМСЬКОМУ РЕГІОНІ

–  –  –

При наданні оцінки рекреаційного потенціалу Криму не треба ігнорувати місця у приватному секторі.

На жаль, на сьогодні немає коректної методики щодо оцінювання приватного сектора як активної частини рекреаційного потенціалу, тобто як частини, яка спроможна змінюватися згідно сучасних вимог. Зараз мова йде про 170 тис. місць для відпочинку одночасно у приватному секторі Криму у цілому.

З нашої точки зору, оцінка частини рекреаційного потенціалу Криму, яку представлено приватним сектором, може бути коректною лише за умов урахування тих обставин, що у цьому секторі ще домінує “радянський” стандарт неорганізованого відпочинку у Криму (при цьому в одній кімнаті можуть проживати 3-4 особи, часом навіть не знайомих). Кожен погодиться, що такий стандарт повинен залишитися у минулому. При наданні оцінки місткості приватного сектору слід враховувати, в першу чергу, наступні фактори.

По-перше, вимоги до орендованого для відпочинку житла змінилися. На сьогодні обов'язковою вимогою стала наявність окремої комфортабельної кімнати. Дійсно цим вимогам відповідає лише незначна частина приватного рекреаційного сектору Криму – це, як правило, благоустроєні квартири у багатоповерхових будинках та частина добре обладнаних приватних будинків.

По-друге, на сьогодні тільки Південний берег Криму і частково Євпаторійське узбережжя зберігають привабливість для неорганізованого відпочинку. (За радянських часів при складанні рекреаційної оцінки враховувалася вся територія узбережжя Криму, бо вона дійсно була заповненою улітку відносно рівномірно).

По-третє, новиною є зростання популярності м. Севастополь як місця відпочинку (у загальному його було орієнтовано на родинний відпочинок).

На наш погляд, одночасна місткість приватного сектору у Кримському регіоні у цілому, з урахуванням поточних вимог до сервісу та вимог рекреантів, що змінилися під впливом часу, може бути оцінена у діапазоні 40-50 тис. місць, з яких 15-20 тис. приходяться на Севастополь.

По-різному можна оцінювати рекреаційний потенціал Криму. В будь-якому випадку не маємо сумніву щодо існування факту різкого зниження рекреаційного потенціалу Криму за пострадянських часів, яке нерозривно пов'язане з відповідними соціально-економічними змінами в Україні.

За оцінками сучасних дослідників рекреаційних процесів, що протікають в Україні, О.О. Любіцева, Я.А. Дубенюк, О.І. Моран і т.д., реалістичним вважається показник, який указує на те, що сучасний рекреаційний потенціал, на жаль, складає лише 35-40 % від потенціалу середини 1980-х років. Ця оцінка основана не на формальному обліку всіх об'єктів санаторно-курортного комплексу, а на можливості продовження їх роботи в нових умовах. Для поновлення та подальшого розвитку рекреаційного потенціалу Криму необхідні додаткові капіталовкладення.

Вирішити проблему інвестування тієї чи іншої галузі економіки в Україні завжди непросто, бо внаслідок від СРСР ми на початку 1990-х років отримали лише залишки зруйнованої тієї чи іншої галузевої структури. Ці обставини певним чином зумовили зниження матеріального рівня значної частини населення країни. Певну роль у гальмуванні інвестування грає і поява нових державних кордонів у межах СНД.

Українсько-російський кордон спричиняє появу значної кількості чуток щодо формальностей паспортного та митного контролю. На жаль, вже сам факт існування державного кордону та необхідність його перетинання для більшої частини традиційних споживачів рекреаційних послуг Криму зменшує доступність цього регіону відпочинку.

За радянських часів традиційно значна кількість рекреантів прибувала до Криму літаками. Аеропорт в м. Сімферополь був одним із самих завантажених у СРСР, особливо улітку. Як свідчить статистика, за пострадянських часів, починаючи з 1991 р. кількість авіаперевезень стала значно зменшуватися. Якщо у 1990 р. нараховувалося 2 489 прибуттів до аеропорту м. Сімферополь, то у 1991 – 2 330, 1992 – 837, 1993 – 182, 1994 – 250, 1995 – 296, 1996 – 240, 1997 – 202, відповідно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Практично немає можливості врахувати при цьому долю місцевого населення у цих авіаперевезеннях.

Особливість сучасних авіаперевезень полягає в тому, що їх використовують здебільшого у службових цілях, тобто частина рекреантів у цих перевезеннях дійсно ще менша.

Очевидно, що пасажирські авіаперевезення до Криму стали елітарними, бо авіатранспорт перестав бути масовим засобом пересування. Як наслідок – деякі регіони Російської Федерації, що були традиційними джерелами рекреантів Криму, опинилися фактично відрізаними від нього (насамперед, мова йдеться про дальні регіони Росії).

Нововведенням щодо “реанімації” пасажирських авіаперевезень стала поява значної кількості невеликих авіакомпаній, які характеризуються нерегулярністю польотів, високою ціною на авіаквитки та ненадійністю сервісу, в цілому. На жаль, ці спроби не дають очікуваних результатів.

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 127 Залізничні перевезення вважаються більш доступними, бо більш дешеві. Саме цей фактор зумовлює лідерство залізничного транспорту у перевезеннях. На сьогодні, реальної статистики щодо прибуттів залізничним транспортом немає. Зазвичай наводяться завищені показники, де місткість усіх місць ототожнюється безпосередньо з прибуттям. Також немає даних щодо коректного обліку частини місцевого населення у процесі приїзду-від'їзду до Кримського регіону. Ці факти, безпосередньо свідчать про те, що туристські потоки з країн СНД до Криму як регіону відпочинку у 1990-х роках зменшились. Про це свідчать і статистичні дані щодо кількості відпочиваючих.

Якщо простежити за динамікою показників рекреаційної активності у Кримському регіоні стосовно громадян СНД, то, з урахуванням даних, представлених Міністерством курортів та туризму Криму, маємо таку ситуативну картину. Заповненість здравниць в цілому склала 45%, а саме по регіонах: Алушта - 55%, Бахчисарайський район – 19%, Євпаторія - 20%, Керчь - 16 %, Ленінський район - 13 %, Саки - 19 %, Симферопольський район - 11 %, Судак - 14 %, Феодосія - 12 %, Черноморський край - 11%, Ялта- 16%.

Для туристів із західних та східно-європейських країн Крим - малопривабливе та важкодоступне місце.

За радянських часів існували спеціальні туристичні маршрути для громадян соціалістичних країн. На сьогодні туристичні послуги надаються тільки виходячи з існуючих ринкових відносин. Тому, на жаль, кількість прибуттів іноземних туристів до Криму значно скоротилася, що є однією з актуальних проблем розвитку Кримського регіону як рекреаційної бази туризму.

Вагомим внеском у розвиток сучасного туризму регіону є кошти у розмірі 900 млн грн, які було виділено на розвиток із Державного бюджету України у 2011 р. Цих коштів, звичайно, не вистачить на вирішення таких соціально-економічних проблем як енергозберігання, водозапезпечення, транспортні розв'язки, але це вже багато на шляху до реструктуризації інфраструктури Кримського регіону як центру активного розвитку туризму.

Джерела та література:

1. Сисоєва С. І. Світова криза та її вплив на розвиток туристичних послуг в Україні / С. І. Сисоєва // Україна в системі світових економічних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : МСУ, 2009. – С. 113-115.

2. Держкомстат України : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http: // www.ukrstat.gov.ua.

3. Новости-маіl.ru : [Електронний ресурс] : офіційний сайт. - Режим доступу : http: // www.news.mail.ru/economics.

4. Министерство курортов и туризма Крыма : [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступу : http://www.tourism.crimea.ua/min_tur/ Туріянська М.М., Артеменко В.О., Труніна І.М., Родіонова О.Ю. УДК 65.014

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РИЗИКУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВ АПК Постановка проблеми. Незважаючи на те, що власний капітал є важливим та невід'ємним елементом в структурі конкурентоспроможності підприємства та фінансової комбінації його пасивів, з погляду на вартість підприємства, його інвестиційну привабливість та перспективні значення зростання грошових потоків, особливої важливості набуває його позичковий капітал. Користування цим видом фінансових ресурсів на умовах зворотності при наявності певних законодавчо встановлених гарантій від позичальника визначає меншу ризикованість та наявність відносно гарантованих грошових потоків для інвестора. На інтуїтивному рівні це визначає меншу вартість за користування позичковими фінансовими ресурсами у порівнянні з власним капіталом. Зважаючи на те, що вартість позичкового фінансування в загальній конкурентоспроможності підприємства враховується при оцінці вартості підприємства (у якості складової коефіцієнта дисконтування), питання оцінки вартості позичкових ресурсів для підприємства стає актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ризиків господарської діяльності підприємств АПК присвячено праці В. Андрійчука [1], В. Гончарова [3], П. Саблука [2], В. Ткаченко [4]. У працях зазначених авторів отримали розвиток окремі положення відносно джерел виникнення та шляхів попередження різних за ситністю та походженням ризиків. Серед невирішених питань лишається дослідження джерел виникнення кредитного ризику переробних підприємств АПК, актуальність якого визначається потребою розвитку методичних основ оцінки та управління параметрами позичкового фінансування зазначених підприємств.

Метою статті є наведення результатів дослідження впливу ризику на конкурентоспроможність підприємств АПК.

Виклад основного матеріалу. Надання позики суб’єкту господарювання завжди пов’язане з ризиком невиконання ним своїх зобов'язань, тобто кредитним ризиком позичальника. Кредитний ризик (як і інші види ризику) є імовірнісним показником, що визначає ступінь можливості несплати суми позики повністю або частково та відсотків за користування нею у зазначений термін.

Будь який ризик, що пов'язаний з господарською діяльністю підприємства обумовлюється певними зовнішніми та внутрішніми факторами, які у свою чергу характеризуються як можливості та загрози. У цих 
Похожие работы:

«КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» СИНОД УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» Видавництво “Свічадо” Львів • УДК 271.4 : 2.282. ББК 86.3Х Висловлюємо щиру подяку організації “Kirche in Not” (“Церква в потребі”) за підтримку цього видання Х 93 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл. ISBN 978-966-395-420© Синод єпископів УГКЦ, ©...»

«Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) ВИСНОВКИ. Отже гуманізація та демократизація фізичного виховання з використанням біогуманітарної підготовки студентів своєю сутністю зв’язана з формуванням активної життєвої позиції студентів, зі створенням загальнолюдських цінностей. Це вказує на те, що потрібен новий підхід до праці з молоддю, необхідно вивчати й враховувати мотивації, сучасні інтереси та зацікавленість студентів до занять фізичними вправами,...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 88-94 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 88-94 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81: 398.8(477+438)(092) В.Залеський КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРНИКА “PIENI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА Ксенія БОРОДІН Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: akhekyan@yahoo.com У...»

«Луганська обласна бібліотека для дітей НАШІ ВЕТЕРАНИ Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області Луганськ ББК 78.3 Н 37 Наші ветерани: Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області «Що ми знаємо один про одного». Вип. 1 / Луганська обласна бібліотека для дітей; Автор-уклад. В. І. Зайцева. – Луганськ, 2011. – 105 c. : фото. Дане видання – розповідь про провідних працівників дитячих бібліотек області, про тих, хто стояв біля витоків бібліотечної...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 т. 731-31-32 БІБЛІОТЕЧНА ТЕМА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (Тематико-бібліографічний список за матеріалами преси 2011 року) Вип. 1-4 Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.78-81. УДК 811.111’276 (7/8) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ Замашна С.М. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна У статті розглядаються результати дослідження американського сленгу. Основна увага звертається на уточнення поняття сленг, визначення джерел його появи і виявлення...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 27.04.2011 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 258–264 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2013. Is. 21. P. 258–264 УДК 811.111’27 МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Сніжана Голик Ужгородський національний університет, вул.Університетська, 14, м. Ужгород, 88000 Розглянуто проблеми методології лінгвокультурологічних досліджень. Проаналізовано проблему “мовної особистості”. З’ясовано її структуру та основні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»