WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«коня (давньоіндійський ритуал avamedha, паралелі з латинським caput equ). Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвропейських міфів: 1) про божественних ...»

коня (давньоіндійський ритуал avamedha, паралелі з латинським caput equ).

Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвропейських міфів: 1) про божественних близнюків (грецьких Діоскурів – Кастора

і Полідевка, давньоіндійських Ашвінів), 2) про протистояння бога сонця і змія,

про бога-коваля, помічника бога сонця; 3) про світове дерево. Так само відчутні

залишки оберегової функції назви коня – головно в номінуванні головних

героїв чарівної казки і паралелі цьому в інших індоєвропейських традиціях.

Головний висновок – кінь належить до спадщини індоєвропейської духовної культури в українському фольклорі, хоча етимологічно саме слово на позначення цієї тварини є слов’янським новотвором.

Ця розвідка вписується у глобальне досліджування міфологічної лексики української мови, серед якої плануємо виділити й описати саме індоєвропеїзми, успадковані слов’янами від спільноіндоєвропейської мови, разом зі спробою віднайти рештки давніх ритуалів і вірувань, які стоять за такими словами, щоб довести одвічну включеність українського народу в загальноєвропейський, а відтак і світовий контекст.

Література

1. Гамкрелидзе Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Книга вторая / Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – 887 с.

2. Героїко-фантастичні казки / [відп. ред. Павличко Д. В.]. – К. : Дніпро, 1984. – 366 с.

3. Иванов Вяч. Вс. История балканских и славянских навзаний металлов / Вяч. Вс. Иванов. – М. : Наука, 1983. – 195 с.

4. Казки, прислів’я і т.п., записані в Катеринославській і Харківській губерніях І. І. Манжурою. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 228 с.

5. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. – Том 1: А–К / [гл. ред. С. А. Токарев].

– [2-е изд.]. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 671 с.

Євген Нарожний Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, knishenko@meta.ua АРХАЇЧНІ ВІРУВАННЯ

ТА КОСМОГОНІЧНІ УЯВЛЕННЯ НАШИХ ПРАЩУРІВ

Уявлення та вірування українців – розуміння і знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, якихось даних, спостереженнях за навколишнім світом;

релігійні уявлення.

Характерною особливістю традиційних уявлень наших пращурів було одухотворення явищ природи, віра у наявність духа, душі в кожній речі.

Подібні анімістичні риси вірування відбиті в українській демонології. Українці вірили в духів природи (водяників, русалок, лісовиків), хатніх духів (домовиків), духів-демонів («нечистих: відьом, упирів, вовкулаків»).

Характерною рисою народних вірувань українців був фетишизм–віра у надприродні властивості предметів неживої природи. Фетишами – предметами релігійного покоління – вважалися різні обереги, талісмани, амулети та певні види каміння, що, на думку людей, мали чудодійну силу, оберігали від злих духів, нещасть, приносили здоров’я.

Для традиційних уявлень, вірувань українців характерний тотемізм – сукупність релігійних уявлень і вірувань про існування надприродних зв’язків між певною родовою групою людей і певним видом рослин чи тварин.

Значне місце в уявленнях українського народу посідали вірування у різні прикмети, силу чарів та замовлянь, легкі й тяжкі дні, щасливе й нещасливе місце, Долю.

Важливим складником народних уявлень є міфологія, в якій знайшли відображення реальні знання та фантастично-релігійні образи і повір’я про природу, Всесвіт, людину. Наприклад, Всесвіт поділяли на три зони: небо, землю, підземний світ. Небо уявляли як дах землі, як повітряний простір, воно нібито вогняне і розкривається лише під час грози. Хмари трактувалися як «величезні міхи з водою», мішки з «вічками», крізь які йде дощ. Молочний шлях (Чумацький Шлях) вважали дорогою у вирій, а останній – місцем, де панує вічне літо, живуть душі людей.

Різноманітні нашарування у системі світоглядних уявлень та вірувань українців дають підґрунтя для виявлення двох основ її походження: первинної – індоєвропейської, і пізнішої – слов’янської. В основі етапу інтеграції загальносхіднослов’янської міфології та демонології лежать культурні стереотипи, котрі були притаманні ще індоєвропейській культурі. Початок формування протослов’янських уявлень наших предків відноситься до ХУ11 – ХУ1 ст. до н.е. На той час протослов’янська культура охопила широке коло етносів, включаючи східних і західних слов’ян.

А у ще більш віддалені часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи поширювалася й на деякі народи Західної Європи та Малої Азії. Оскільки у формуванні світоглядних уявлень праслов’ян брали участь різні племена, то й вони збагачувались, засвоюючи праслов’янську культуру, а інколи й мову. Геродот писав, що деякі грецькі боги прийшли зі Скіфії, і «орачі» присилали їм пожертвування, навіть Афродиту на Пелопонессі називали Ладою, а Атену в Малій Азії – слов’янською Даною.

Визначається близька подібність богів і деяких міфологічних сюжетів слов’янської та індійської міфології.

Уся міфологія і демонологія українців переважно слов’янська: і за персонажами богів, і за структурою демонів, і за природою космогонічних уявлень, і за характером зв’язків між віруваннями, повір’ями і типом господарства.

Найдавніші, дохристиянські уявлення людей, як правило, пов’язувалися з нагальними господарськими інтересами і ґрунтувалися на вірі в особливу силу тих чи інших явищ природи, а інколи і на вірі в їх надприродні якості. Через віру, шляхом виконання магічних дій люди намагалися вплинути на досягнення поставленої мети: захистити врожай, вилікувати хворого чи забезпечити спокій домашнього вогнища. Людина тут виступала переважно активним началом, а не лише жертвою сил природи, як це донедавна трактувалося багатьма дослідниками. Особливо ця активність проявлялася там, де людина могла спиратися на власний досвід: ця активність реалізувалася через систему прикмет, віщувань і передбачень – повір’їв.

Язичницька релігія ґрунтувалася на поклонінні небесному вогню та воді.

Небесний вогонь – первісна матерія чоловічої статі, що, поєднавшись з водою і світлом, утворила все на землі. За найдавнішими космологічними уявленнями слов’ян, вогонь – стихія могутня і незрозуміла: то вона світить і грає, підтримує життя, одганяє хижаків, то сама наступає, все нищить, спопеляє. Вогонь вважався живою, вічно голодною і очищувальною силою. Служителі язичницького культу в спеціальних храмах-капищах утримували вічний вогонь як знак постійного доброго зв’язку з богами та безперервності життя й добробуту роду, племені. Вогню приписували цілющу силу. Культ вогню був дуже важливим, його застосовували в обрядових ритуалах (весільному, при народженні дитини, у поховальному та інших обрядах).

Вода – первісна матерія жіночої статі, символ здоров’я, чистоти. Сила води була як благотворна, так і руйнівна. За космологічними поглядами давніх слов’ян, вода, поєднавшись із первісною матерією чоловічої статі (світ, світовид), утворила струмки, річки, ліси та інші речі на Землі. Цим пояснюється наявність у слов’ян «водних» божеств. Їм присвячували спеціальні свята, виконували певні обряди. Рух води. За часів язичництва існувала богиня життя

– Жива вода. Образ Живої і Мертвої води часто зустрічається у народних казках. Але вони не протистоять одна одній.

Небесний вогонь виходив із тріади світил – Сонця, Місяця й Зорі – і мав назву Цур (Сур – сонце серед 12 сузір’їв). Спершу у тріаді світил головним був Місяць. Стародавній культ Місяця був витіснений культом Сонця. Прабог неба Див виявляв себе як Сварог (з 12 сузір’ями) і як Сонце – Око, що оберігає Прадерево Всесвіту. Зміна знаків зодіаку, визначаючи весняне рівнодення, робила сузір’я головним божеством і обумовлювала його провідну роль в астральній міфології народів. Особливими сузір’ями зодіаку були ті, через які Сонце проходило за півроку сільськогосподарських робіт, тобто від весняного рівнодення до осіннього. Оскільки їх було 7 (з 12), сімка стала магічним числом, Символом періодичного закону природи. Уособленням цих семи знаків зодіаку стало Сонце, яке змінювало образ і зміст у кожному знакові і кожен цей образ став богом.

Для найдавнішої свідомості українців існував єдиний, природний космос, в якому були притаманні протилежності: порядок – хаос, своє – чуже, що осмислюється у відповідній символіці – світ – темрява, верх – низ, праворуч – ліворуч, схід – захід.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виокремлення і маркування напрямків простору у давньоукраїнській культурі, як і в архаїчних культурах інших народів (індійців, китайців, єгиптян, греків), знаходить свій вираз в образі Світового Дерева або Космічного Дерева.

Цей образ притаманний традиціям багатьох народів світу, починаючи з епохи бронзи і до наших часів (кераміка трипільської культури у – 11 тис. до н.е.).

Світове дерево – символ родючості і вічного життя. У наших пращурів його уособлювали дуб, явір, тополя. За допомогою Світового Дерева Космосу – три царства: низ (корені) – підземне царство, середина (стовбур) – земля і верх (гілки) – неба. Верхня частина символізувалася птахами (сокіл, орел, соловей), середня – звірами, а нижня – рибами. Верхня частина Світового Дерева – життя і розвиток – напрям росту дерева, а нижня – згасання, смерть. Наші предки вважали, що епосі Світового Дерева передувала епоха Хаосу. Вона змінилась епохою Космосу – організованого світу, символом якого і є Світове Дерево.

Космос вважався утвореним з чотирьох первісних стихій, якими для давніх слов’ян (у тому числі і українців) є вітер, вода, вогонь і земля. Простір впорядкованого космосу був невід’ємним від людини, що освоює цей простір, встановлюючи порядок в ньому.

Світове дерево могло правити за втілення життя і смерті (зелене, квітуче дерево – і сухе, мертве).

У цілому для народних вірувань, повір’їв та уявлень характерні певні філософські узагальнення, що ґрунтується не лише на обожнюванні сил природи, а й на багатовіковому досвіді. Цей досвід нерідко сприймалися народною свідомістю з великою часткою фантазії та ірраціоналізму.

Дохристиянські вірування, уявлення, обряди міцно увійшли в народні свята, обряди, пісні і мають велику символічність для українців. В архаїчних уявленнях українців відбувалося ототожнення людського й природного Космосу, що було узагальненням величезного досвіду освоєння природи людиною.

Для дохристиянської міфології характерна система протиставлень:

життя і смерті, долі й недолі, парного і непарного чисел, неба і землі, весни і зими, дня і ночі, чорного і білого та ін. Український пантеон та пандемонімум досить різноманітні. Людина вважалася невід’ємною частиною природи, Космосу і виступала активним началом, що може вплинути на ті чи інші події.

–  –  –

ОБРАЗ ЗЕМЛІ У СВІТОГЛЯДІ УКРАЇНЦІВ Упродовж століть український народ створив багату духовну та матеріальну культуру. І саме історія, мова та культура є найважливішими джерелами у пізнанні українського народу.

Світоглядні уявлення українців, як і будь-якого іншого народу, мають достатньо глибокий і яскравий спектр. Це погляди на природу, на світ, на своє місце в цьому світі. Та ми вважаємо, що образу землі належить особливе місце.

Важливість цієї теми полягає у тому, що пізнання свого історичного коріння і багатої духовної культури піднімає рівень національної самосвідо- 
Похожие работы:

«SWorld – 18-29 June 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION 2013 УДК 37.036 Ліхневський В.А. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького У статті виокремлюються форми організації занять з фізичного виховання, основні напрями роботи з...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«Делія О. Ефективна комунікація в управлінні персоналом [Електронний ресурс] / О. Делія // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 36-40. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12dovvup.pdf. УДК 005.95:316.77 JEL Classification: J53 Оксана Делія Полтавський університет економіки і торгівлі ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Анотація. У статті висвітлено окремі аспекти вертикальної та горизонтальної комунікації в системі...»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 330.341.12 Шипуліна Юлія Сергіївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛІГІЧНИХ ЗАСАД ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ Викладено аналіз тенденцій розвитку теоретико-методологіних підходів до управління процесами інтенсифікації переходу вітчизняних...»

«ISSN 0130-528X. Українське літературознавство. 2012. Випуск 76. С. 60–80 Ukrainian Literary Studies. 2012. Issue 76. P. 60–80 УДК 821.161.2-6.09“18”О.Франко; О.Пчілка «ПРИХИЛЬНИЦЯ ВАША ВІД УСЕГО СЕРЦЯ» (ОЛЬГА ФРАНКО ТА ОЛЕНА ПЧІЛКА: ЖИТТЄТВОРЧА ІСТОРІЯ) Алла ШВЕЦЬ Інститут Івана Франка НАН України, пл. Міцкевича, 5, Львів, Україна, 79000, e-mail: allashvec@yandex.ru На основі епістолярних, мемуарних, хронікальних матеріалів розглянуто особисті, міжсімейні взаємини Ольги Франко та Олени Пчілки,...»

«УДК 373.1:781 (045) С.Л.СЕМЧАКЕВИЧ, аспірант (м.Хмельницький) Теоретичні аспекти проблеми визначення навчальних досягнень учнів на уроках музики в загальноосвітніх школах У даній статті розкрито сутність визначення навчальних досягнень учнів у контексті широкого поняття „контроль”. Визначено функції, види та форми перевірки в процесі контрольно-оцінювальної діяльності на уроках музики в загальноосвітніх школах. Ключові слова: контроль, перевірка, діагностика, оцінка, визначення навчальних...»

«6. Науково-дослідна та методична робота 6.1. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та надання практичної допомоги на місцях У 2013 році у зв’язку з нестримною модернізацією бібліотечних технологій, зміною інформаційних запитів, появою нових видів документів система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ЮСП бібліотек Херсонської області розвивалася завдяки застосуванню нових форм та методів з використанням новітніх інформаційних технологій. Різноманітні форми професійного...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗАХИСТ РОСЛИН Аннотация Заболотная А.В., Заболотный А.И. Влияние применения Линтур 70 WG. и регулятора роста растений Эмистим С на формирование структуры урожая пшеницы яровой Исследовано формирование таких показателей структуры урожая пшеницы яровой как общее количество стеблей, количество продуктивных стеблей, продуктивная кустистость, количество и масса зерен с колоса при внесении гербицида Линтур 70 WG в нормах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»