WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 35 |

«МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ББК 74.204 УДК 37.01 (075.8) К 64 Кондрашова Л.В. – доктор педагогічних наук, професор Зеленкова Н.І. - ...»

-- [ Страница 1 ] --

Кондрашова Л.В.

Лаврентьєва О.О.

Зеленкова Н.І.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ББК 74.204

УДК 37.01 (075.8)

К 64

Кондрашова Л.В. – доктор педагогічних наук, професор

Зеленкова Н.І. - кандидат педагогічних наук, доцент

Лаврентьєва О.О. - кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

Біда О.А. - доктор педагогічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) Буряк В.К. - доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет).

Скидан С.О. – доктор педагогічних наук, професор (Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана) Затверджено вченою радою КДПУ Протокол № 2 від 24.02.2008 р.

Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008 – 187 с.

У посібнику розкриваються найбільш використовувані, дійові підходи до організації виховної роботи в сучасній школі з урахуванням досягнень педагогічної науки і передового освітянського досвіду. Матеріал посібника представлений за розділами, які дозволяють розглянути усі основні напрямки виховної діяльності класного керівника, ґрунтовно здійснити аналіз й перспективи виховної роботи.

Призначено для викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів, класних керівників, педагогічних працівників.

ЗМІСТ ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Основні категорії та поняття

Класний керівник у сучасній школі

Сутність та зміст виховної роботи класного керівника

Форми виховної роботи та їх класифікація

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ............ 16 Планування виховної роботи

Моральне виховання школярів

Формування культури поведінки учнів

Формування відповідального ставлення до навчання

Здійснення трудового та економічного виховання

Національне виховання

Використання народних традицій у виховній роботі

Організація громадянського виховання

Екологічне виховання учнів

Організація природоохоронної діяльності учнів

Профорієнтаційна робота

Формування емоційної культури учнів у виховній роботі

Виховна робота щодо підготовки учнів до сімейного життя

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Методика проведення виховної години

Організація та проведення виховних заходів

Методика підготовки та проведення класних зборів

Методика проведення етичної бесіди

Методика проведення усного журналу

Методика проведення бесіди за «круглим столом»

Методика проведення дискусії

Методика проведення диспутів

Методика проведення гри

Прес-конференція

Методика проведення рухливих ігор з дітьми різного віку

Методика проведення вікторини

Методика проведення тематичної екскурсії

Заочні екскурсії

Екскурсія в природу

Методика проведення свята

Методика проведення «українських вечорниць»

Методика проведення тематичної конференцій

Методика проведення читацької конференції

Методика проведення предметного тижня

Методика проведення тижня профорієнтації

Методика проведення пізнавальних вечорів

Методика проведення позакласних заходів з естетичного виховання........... 142 Розважальні вечори

Літературно-музична вітальня

Творчі конкурси

Методика проведення батьківських зборів

Відбір методик організації виховної роботи

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТВОРЧИХ СПРАВ................ 155 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Поняття моніторингу та його види

Педагогічна діагностика якості виховної роботи як складова педагогічного моніторингу

Методологічні основи діагностики виховної роботи

Програма вивчення учнів i топовий план складання характеристики............. 172 Методика вивчення учнів

Методика вивчення учнівського колективу

Методика проведення анкетування та тестування учнів, учнівського колективу174 Методика вивчення рівнів вихованості учнів

Педагогічний консиліум

ПІСЛЯМОВА

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, мета якої формувати всебічно й гармонійно розвинену, творчу та активну людину. Завдання школи сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови. Реалізація цієї мети покладена на педагогічний колектив сучасної школи, однак, більшою мірою, на класного керівника, який повинен володіти, задля цього, певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання, методами, прийомами, технологіями організації виховного процесу, безпосереднього здійснення виховної роботи.

В Україні історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Головною метою національного виховання на сучасному етапі, як зазначено у Концепції національного виховання, є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинені духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Отже, виховна діяльність школи має бути зорієнтована на забезпечення школяра усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, притаманним молодій людині української держави.

Здобуття соціального досвіду більшою мірою відбувається під час спеціально організованої діяльності, яка повинна відповідати потребам, інтересам й можливостям учнів, бути для них значущою й цікавою, спонукати їх до розвитку й удосконалення природних задатків, здібностей.

У пропонованому посібнику розкриваються найбільш використовувані, дійові й сучасні підходи до організації виховної роботи з урахуванням досягнень педагогічної науки і передового освітянського досвіду.

Матеріал посібника представлений за розділами. Такий розподіл, на думку авторів, має окреслити основні напрямки роботи класного керівника, розкрити технології організації виховної роботи, виявити специфіку діяльності щодо здійснення різних видів виховання (морального, економічного, трудового, екологічного, емоційного тощо) учнів різних вікових груп. У посібнику представлені орієнтовні сценарії окремих виховних заходів, розкриті основні методи, прийоми виховного впливу, наведені приклади діагностичних підходів, показаний механізм моніторингу якості виховної роботи.

Щоб зміст матеріалу дійсно дозволив читачеві усвідомити технологію організації виховної діяльності у тексті посібника наводяться проблемні питання, а наприкінці пропонуються завдання для визначення рівня готовності щодо означеної проблеми.

Переходячи до опанування посібника «Методика організації виховної роботи в сучасній школі» автори радять не приймати описані технології як щось усталене, незмінне, остаточно вирішене, адже виховання – це завжди творчість, інноваційність, те, що не має й не може мати готового рецепту чи заздалегідь правильної відповіді. Описані форми виховної роботи весь час видозмінюються, доповнюються новими прийомами, методами, змістом, засобами, надають поштовх до створення нових підходів у виховній роботі.

Разом з тим, якщо читач бажає присвятити себе справі виховання молоді, він має усвідомити, що кожен виховний захід чи справа, напрямок діяльності, не залежно від форми та змісту, який у ньому втілюється, має відповідати меті та завданням виховання даної групи учнів, складати разом з іншими заходами систему виховної роботи у класі, що спрямована на розвиток вихованців відповідно до вимог суспільства. Педагогічний досвід показує, що ґрунтуючись на цьому вихователь й сам згодом стає творцем нових форм виховної роботи. На це й сподіваються автори посібника.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Посібник «Методика організації виховної роботи в сучасній школі»

рекомендується педагогічним працівникам, студентам педагогічних університетів й всім тим, хто працює у напрямку підвищення ефективності виховної роботи з молоддю.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Основні категорії та поняття Основним предметом педагогіки як науки стало виховання. Слід відмітити, що за цим терміном криються різні за масштабом педагогічні об'єкти. Про виховання говорять маючи на увазі соціально-педагогічне явище, передачу підростаючому поколінню та творче засвоєння ним досвіду, що зафіксований у досягненнях людської культури. Для цього створюється спеціально організована мережа навчально-виховних закладів.

У цьому випадку організатором (суб'єктом) виховання виступає суспільство в цілому, або окремі його класи, а об'єктом, на який спрямовується виховні зусилля – підростаюче покоління, великі соціальні групи.

Говорячи про виховання, ми співвідносимо це поняття з конкретною практичною діяльністю педагога, з його виховною роботою, яку він кожен день проводить з учнями. Це поняття ототожнюється, також, з турботою батьків про становлення особистості своєї дитини.

Виховання – це процес цілеспрямованого впливу вихователя на учня з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього свідомого громадянина незалежної України.

Виховання як педагогічна діяльність – є організація середовища та створення оптимальних умов для самовиховання дитини.

У теорії виховання прийнято говорити про виховний процес який включає процес виховного впливу, процес прийняття його особистістю та процес самовиховання, що при цьому виникає.

Поняття виховна робота відображає процесуально сторону виховної діяльності

– діяльність вчителів, класних керівників, батьків щодо здійснення формування певних рис особистості вихованців, з урахуванням конкретних умов її функціонування (вік учнів, регіон та ін.) та характеризує безпосереднє планування, організацію та проведення тих чи інших виховних заходів у конкретному навчальному закладі, класі.

Виховною системою є впорядкована сукупність взаємопов'язаних компонентів, що характеризують на теоретичному рівні у найбільш узагальненому вигляді складові виховної роботи (педагогічної діяльності) на даному етапі розвитку школи та педагогічної науки.

Аналіз теорії та практики дозволяє визначити поняття виховної системи школи (класу) як спосіб/уклад життя учнівського колективу, усі сторони/компоненти якого відповідають певній меті та забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату - визначення рис (меж) розвитку й моральних якостей особистості.

Виховну роботу здійснюють у школі усі: директор, завучі, вчителі, керівники гуртків, але у більшому ступені класний керівник.

Класний керівник у сучасній школі Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчальновиховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту (Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, 2000 р.).

Виховна діяльність класного керівника досягає мети і дає найбільші результати за умови, якщо вона проводиться в системі, за визначеними Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (2000 р.) напрямками:

виховання громадянина України;

формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців) [30].

Реалізація цих напрямків виховної роботи відбувається під час здійснення:

організації і виховання класного колективу ;

вивчення учнів;

укріплення дисципліни і виховання культури поведінки учнів та учнівського колективу;

роботи з батьками учнів;

узгодження та координації виховних вимог між всіма педагогічними працівниками школи, батьками, громадськістю.

Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року.

Педагогіка узагальнює функції класного керівника, визначає їх як: діагностичну, організовуючу, виховну, координаційну, стимулюючу [45].

Діагностична функція передбачає вивчення класним керівником учнів свого класу. Знання їх особливостей, інтересів, нахилів, потреб, рівня вихованості, мотивів поведінки й інших якостей дає можливість скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи, організувати результативний, щоденний, виховний вплив на учнівський колектив у цілому і на кожного учня окремо. Для виявлення індивідуальних особливостей учнів використовують різноманітні методи науковопедагогічного дослідження. Отже, діагностична функція передбачає – цілепокладання, планування, контроль та корекцію у виховній роботі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 35 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологія у (пост)сучасності Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 квітня 2010) м. Харків Студентське наукове товариство соціологічного Соціологічний факультет факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Харків – 2010 УДК 316.1 ББК С5 Рекомендовано вченою радою соціологічного факультету Харківського...»

«УДК 378.1. К. А. Нужненко, здобувач кафедри європейської інтеграції, директор Центру міжнародних зв’язків, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація: Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між університетами. Ключові слова: вища освіта, глобалізація, інтеграція,...»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Гелетуха Г. Перспективи біогазу в Україні. – Економічна правда, 3. ресурс]. Режим доступу: 2013. [Електронний – http://www.epravda.com.ua/columns/2013/07/3/383399/ 4. Рада з питань біогазу з.т. в партнерстві з адвокатським об’єднанням «Arzinger» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/Biogas_ukr.pdf Beten International. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 5. –...»

«Москальова Людмила доктор педагогічних наук, доцент кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У статті розкрито індивідуальний, інтегративний, компетентнісний, комплексний, культурологічний, особистісний, парадігмальний, професіографічний, процесуальний підходи до виховання майбутніх учителів. Автор аналізує переваги та недоліки існуючих підходів...»

«МОЖЛИВОСТІ СПЕЦКУРСУ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО РОБОТИ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Требенко Д.Я., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, Требенко О.О., кандидат фіз.-мат. наук, НПУ імені М.П.Драгоманова В статті піднімається проблема формування готовності майбутнього вчителя математики до організації підготовки учнів середньої школи до участі в математичних олімпіадах та пропонується, як один із можливих шляхів її розв’язання, запровадження спецкурсу «Теорія чисел в задачах...»

«НАУКОВЕ ВИДАННЯ МУ Д ВІСНИК Маріупольського державного університету Серія: ПРАВО Випуск 1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ – 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 УДК 34(05) Вісник Маріупольського...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6 Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим Література присвячується стаття. Одним із найскладніших етапів у розмноженні рослин 1. Билык Е.В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой / in vitro є отримання стерильної культури. Завдання стерилізації полягає у тому, Е.В. Билык. – К. : Вид-во Наук. думка, 1993. – 89 с. щоб знезаразивши тканину рослини не...»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 379.85 Ірина СМАЧИЛО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті проведено наукове обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Розроблено систему менеджменту туристичної організації, яка ґрунтується на динамічній ідентифікації тенденцій на ринку туристичних послуг, ранньому виявленні тенденцій зміни туристичних потоків, дослідженню закономірностей ринку...»

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ГЕОПОЛІТИКА 257 УДК 32.001(470+571) О.В. Скребець, канд. політ. наук Київський національний університет ім. Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, Україна, 01033 «НАВ'ЯЗАНИЙ» ІМПЕРІАЛІЗМ Аналізується вплив західних версій неоімперської ідеї на зміст імперського дискурсу в російській геополітиці. Розкривається сутність реакцій російських дослідників на знакові роботи представників західної геополітичної думки, що присвячені сучасним трактуванням імперської ідеї,...»

«О.Г. Томашівська Г.А. Мастикаш Божу іскру – в дитячі серця виховні заходи Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 3712 ББК 74.200 Т 5 томашівська о.Г., Мастикаш Г.А. Божу іскру — в дитячі серця: Виховні заходи. — ТерноТ 56 піль. — Навчальна книга — Богдан, 2013. — 132 с. ISBN 978-966-10-2446Пропонований посібник містить рекомендації щодо спільних дій школи і сім’ї з питань релігійного виховання дітей. Автори подають цікавий підхід до організації роботи з учнями та батьками. Книга буде корисною...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»