WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«European Credit Transfer System ECTS - Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність “Психологія” Спеціалізація “Соціальна психологія” Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005 Зміст ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 7 ...»

-- [ Страница 1 ] --

М ІН ІС Т Е РСТ ВО ОСВІТИ І НАУКИ УК РА ЇНИ

Ч Е РН ІВ Е ЦЬ КИ Й НАЦІОНА ЛЬНИЙ УН ІВ ЕРСИ Т ЕТ ІМ ЕН І Ю Р ІЯ Ф ЕДЬК ОВИ ЧА

П Е ДАГ ОГ ІЧ Н И Й ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2005/2006

Спеціальність “Психологія”

Спеціалізація “Соціальна психологія”

Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 7

Структура та організація факультету 7 Адреса 7 Контактні телефони 7 Деканат педагогічного факультету 7 Методичний кабінет 7 Заочне відділення 7 Кафедри 7 Кафедра загальної і соціальної педагогіки 7 Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 8 Кафедра психології 8 Кафедра музики 9 Кафедра фізичної культури і валеології 9 Кафедра фізичного виховання 10 Кафедра медичної підготовки 10 Кабінет педагогічної майстерності викладачів 11 Психологічна лабораторія 11 Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на педагогічному факультеті 11 Біологічний 11 Географічний 11 Економічний 11 Іноземних мов 11 Історії, політології та міжнародних відносин 11 Прикладної математики 11 Фізичний Філологічний 12 Філософ

–  –  –

Профілактика та корекція важковиховуваних 52 Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини 53 Психологічні основи проведення ділових ігор 53 Методологічні та теоретичні проблеми психології 54

–  –  –

Загальний опис Структура та організація факультету Адреса 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, педагогічний факультет Контактні телефони (03722) 3 – 52 – 80;

(0372) 58 – 48 – 67;

(0372) 58 – 47 – 82.

–  –  –

Координатор від факультету та його заступники Координатор кандидат педагогічних наук, доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722) 3-52-80; (0372) 51-67-95 Години прийому: щодня з 12.00 до 17.00, крім суботи і неділі Заступники кандидат психологічних наук, доцент Гуцуляк Наталя Михайлівна Адреса : м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722) 3-52-80; (0372) 51-67-95 асистент Нємкова Євгенія Валеріївна Адреса : м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 Телефон: (03722)3-52-80; (03722) 58-47-82 Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Спеціальність „Соціальна педагогіка. Практична психологія.”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Образотворче мистецтво”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Іноземна мова”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Психологія”, спеціалізація „Соціальна психологія”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік.

Спеціальність „Музична педагогіка і виховання”, спеціалізація „Українознавство”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура”, спеціалізація „Методика спортивно-масової роботи, туристична робота”

• ступінь бакалавра – 4 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Початкове навчання”, спеціалізація „Українознавство”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Спеціальність „Дошкільна педагогіка”, спеціалізація „Практична психологія”

• ступінь бакалавра – 2 роки;

• ступінь спеціаліста -1 рік;

• ступінь магістра – 1 рік.

Умови для навчання Підготовка фахівців за вищезазначеними спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Педагогічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальністями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями.

Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

• Навчальні аудиторії відповідно до кожної спеціальності.

• Комп’ютерний клас.

• Психологічна лабораторія.

• Кабінет педагогічної майстерності.

• Методичний кабінет.

Спортивний комплекс, який включає два ігрових спортивних зали, тенісний зал, зали стрільби з лука, аеробіки, атлетизму, боротьби, плавальний басейн, стрілецький тир, відкриті спортивні майданчики.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, закритий плавальний басейн ЗОШ № 27, клінічна база дитячої міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети масажу).

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекціїдиспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи.

Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.

Ступенева структура Спеціальність “Психологія” Спеціалізація “Соціальна психологія” Дана спеціальність створювалася з метою підготовки студента до роботи психологом у різних галузях народного господарства: охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення;

освіта; наука і наукове обслуговування; об’єднання громадян. Програма підготовки включає в себе як теоретичні курси психології, різних галузей психології, так і значну кількість годин, відведену на педагогічну та виробничу практику.

–  –  –

Дисципліни Історія України Шифр дисципліни – 6.040100/01/1.01 Курс – І; семестр – І; всього годин – 108; на тиждень – 3 год.; (л/с); 3 кредити.

Обов’язкова Мета курсу: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність; домагатися усвідомленого, міцного засвоєння ними програмового матеріалу, розуміння історичного процесу як закономірного і безперервного розвитку людської цивілізації; навчити студентів самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі історичних подій, фактів, виробляти у них уміння використовувати історичний досвід для вирішення сучасних завдань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2002.

3. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. – 2-е вид. – К., 1998.

4. Буковина: історичний нарис / Відп. ред. В.М.Ботушанський. – Чернівці, 1998.

5. Грицак А.Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К.,1996.

Викладацький склад: Дутчак-Столащук Парасковія Василівна – кандидат історичних наук, доцент.

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.

Оцінювання: екзамен усний.

Українська мова Шифр дисципліни – 6.040100/01/1.09 Курс – І, семестр – 2; годин – 54, на тиждень – 2 год. (л/с), 1,5 кредиту.

Обов’язкова Мета курсу: дати студентам якомога повнішу інформацію про сучасні документи (особисті й службові) – їх структуру, правила оформлення, призначення, зберігання, міру відповідальності автора або посадовця, до якого вони надходять, за їх якість і проходження у справі; навчити студентів етикету сучасного ділового спілкування з урахуванням традицій українців; переконати майбутнього спеціаліста, що його фаховий рівень визначається і загальним рівнем культури його мовлення: орфоепією, володінням нормами словозміни, виразною (логічною) інтонацією, умінням спілкуватися у різних ситуаціях з різними за рівнем знань і соціальним статусом людьми.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Глущенко С.В. та ін. Сучасні ділові папери. – К., 2002. – 398 с.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – Вінниця, 2003. – 472 с.

3. Ділова українська мова / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 1996. – 276 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – 480 с.

5. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К., 2003. – 623 с.

Викладацький склад: Попович Н.М.

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні завдання, індивідуальні консультації.

Оцінювання: залік.

КультурологіяШифр дисципліни - 6.040100/01/1.05

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 34; на тиждень – 2 год. (л/с); 0,9 кредиту.

Обов’язкова Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному поступі та розвиткові індивіда, а також засвоєння ними найвидатніших досягнень світового мистецтва, добрі знання специфіки та неповторності української культури.

Курс поділяється на три частини. Перша і друга пов'язані з лекційною формою подачі і відповідно включають розгляд теоретичних аспектів культури та освоєння світової культури за епохами. Третя частина - це семінарські заняття, присвячені вивченню української національної культури за етапами її розвитку.

Завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв'язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадські переконання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.

2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

4. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д.

Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

5. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М.Занковича. – К.:

Знання, 2004. – 567 с.

Викладацький склад: Костик Василь Васильвич – кандидат філологічних наук, доцент.

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні консультації, виконання практичних завдань самостійної роботи.

Оцінювання: залік.

Філософія Шифр дисципліни – 6.040100/01/1.02 Курс – 3; семестр – 5; годин усього – 54; на тиждень – 2 год.; (л/сем.); кредитів – 1,5.

Обов’язкова Мета курсу: викласти загального розуміння філософії як специфічного світогляду; теоретичного осмислення досягнень загальнолюдського пізнання, досвіду й культури; методу пізнання; способу визначення сенсу життя.

У процесі вивчення курсу студенти вивчають наступні теми: Місце філософії у структурі світоглядного самовизначення людини. Предмет філософії, її функції та призначення. Людина (людство) як творець історії. Пізнання як спосіб духовного освоєння світу. Істина як мета пізнання.

Людина і космос у філософських ученнях Стародавнього світу. Людина і Бог у християнській філософії Середньовіччя. Людина як творець самої себе у філософії Відродження. Людина, природа, суспільство у філософії Нового часу тощо.

Результатом вивчення курсу „Філософія” є сформовані знання вміння студентів визначати місце філософії у структурі світоглядного освоєння світу й самовизначення людини, а також у системі вселюдської та національної культури; з’ясовувати роль та призначення філософії в житті людини і суспільства; самостійно мислити, відстоювати й формулювати світоглядну позицію.

Для вивчення курсу пропонуються такі джерела:

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. К., 1996.

2. Горський В.С. Історія української філософії. К., 1996.

3. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українців. К., 1994.

4. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. К., 1996.

Викладацький склад: Каралаш Наталія Георгіївна – доцент, кандидат філософських наук.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
 
Похожие работы:

«ЦЕНТР РАЗУМКОВА ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (робочі матеріали) Круглий стіл “Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні” 21 травня 2009р. Київ-2014 Робочі матеріали, підготовлені за сприяння Представництва Фонду Фрідріха Наумана в Україні ВСТУПНЕ СЛОВО 2013 рік був позначений як постійними деклараціями тодішніх керівників держави стосовно готовності докласти всіх можливих зусиль для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, так і...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація 5. Діагностика, клінічна класифікація та лікування бронхіальної астми : методичні рекомендації / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, А. М. Туманов, М. О. Полянська // Астма та алергія. – 2006. – № 3–4 – С. 9–13.6. Драник Г. М. Технічні засоби, що використовуються при лікуванні хворих на бронхіальну астму / Г. М. Драник, О. В. Свидро // Нова медицина. – 2003. – № 1. – С. 24–26.7. Епифанов В. А. Восстановительная медицина : справочник...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С.123–130 Ser. Pedagog. 2006. Vol. 21. Р. 1. P.123–130 УДК 371.035.013.74(477+4/9) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ Марина Соннова Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка вул. Оборонна, 2, 91011 Луганськ, Україна Охарактеризовано головні етапи розвитку громадянської освіти. Обґрунтовано актуальність проблеми громадянської освіти на сучасному етапі становлення й розвитку...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.126 Наталія Оверко РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Процес модернізації системи української освіти вимагає переосмислення і нових оцінок національного і закордонного досвіду організації професійної освіти і навчання, а також впровадження у вітчизняну практику кращих інновацій. Успішне розв’язання завдань підготовки кваліфікованих робітників, які стоять перед професійно-технічними...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Народні усмішки Євгена Васильченка (до 80-річчя від дня народження поета, гумориста) Попереджувальна довідка Суми 2010 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Народні усмішки Євгена Васильченка (до 80-річчя від дня народження поета, гумориста) Попереджувальна довідка Суми 2010 ББК 91.9:83(4УКР– 4СУМ) Н30...»

«Федерація футболу України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ ЄВГЕНІЙ СТОЛІТЕНКО Київ УДК ББК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-2789 від 05.04.2011 р.).Рецензенти: Г.А.Лісенчук – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, президент Асоціації міні-футболу (футзалу) України,...»

«Ярослав Федорчук Книга друга напер ед од н і Київ 2011 ББК 66.3() Ф33 Федорчук Я.П. Ф33 Волинянин К.: Видавництво «Міленіум», 2011 — Кн. 2.: Напередодні. 224 с. Друга книга «Волинянин. Напередодні» – продовжує правдиву розповідь одного з наших сучасників про свій життєвий шлях, що тісно переплітався з нашим недалеким минулим. Здається, сама доля автора випробовує і загартовує його в протистоянні з несправедливістю та антиукраїнством радянської влади в останні тридцять років її існування. Ця...»

«Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна спільнота об’єкти релігія етнічні установи держава соціально-економічні адміністративні дискримінація прийнято рамки житло просувати потреби натуралізація правовий підтримка –  –  – Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна Оцінка потреб серпень 2013 р. Видано і поширюється Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ). Дане видання є перекладом з англійської мови. У разі виникнення розбіжностей між...»

«Центр місцевої активності для розвитку громади Інститут соціокультурного менеджменту Центр місцевої активності для розвитку громади ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Абрамов Л.К., Азарова Т.В. ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту «Школа громадської участі» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Зміст видання є винятковою відповідальністю ІСКМ та не обов’язково...»

«Вісник НАН України. — 2003. — N 2 К. Ситник, В. Багнюк Він бачив через століття 12 березня — 140 років від дня народження В.І. Вернадського Щедра українська земля дала світові чимало талановитих, яскравих особистостей. У листі до П.І. Гессе від 1 жовтня 1844 р. Тарас Шевченко писав: «История Южной России изумляет каждого своими происшествиями и полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля прекрасная. И все это до сих пор никем не представлено пред очи образованного мира, тогда...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»