WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Програма для допоміжної школи ВИХОВНА РОБОТА 1-4 класи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Зміст Пояснювальна записка..3 Розділ І. Розвиток і корекція основних психічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Навчально-практичне видання

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки АПН України

Програма

для допоміжної школи

ВИХОВНА РОБОТА

1-4 класи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Зміст

Пояснювальна записка ………….……………………………………………...3

Розділ І. Розвиток і корекція основних психічних процесів…………….9

1 клас ……...………………………………………………………..9

2 клас ………………………………………………………….........1

3 клас ……...…………………………………………………..........13 4 клас ………………………………………………………….........15 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...17 Розділ ІІ. Формування особистісних якостей та культури поведінки учнів………………………………………………………………

1 клас …...…………………………………………………………..22 2 клас …...…………………………………………………………..23 3 клас …...…………………………………………………………..23 4 клас ……...………………………………………………………..24 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...25 Розділ ІІІ. Формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування…………..………………………………………………..27 1 клас …...…………………………………………………………..27 2 клас …………………………………………………………….....28 3 клас …………………………………………………………….....29 4 клас …...…………………………………………………………..30 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...31 Розділ ІV. Виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу…..……………………………………………………………………33 1 клас …...…………………………………………………………..33 2 клас ……...………………………………………………………..33 3 клас ……...……………………………………………………......34 4 клас ……...………………………………………………………..35 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...35 Розділ V. Формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу…

1 клас ……………………………………………………………….39 2 клас ……...………………………………………………………..40 3 клас ……...………………………………………………………..41 4 клас ……...………………………………………………………..41 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...42 Розділ Виховання особистості дитини як члена VІ.

родини……………………………………………………………………...…….45 1 клас ……………………………………………………………….45 2 клас ……………………………………………………………….46 3 клас ……...………………………………………………………..46 4 клас ……...………………………………………………………..47 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...48 Розділ VІІ. Виховання громадянина, патріота своєї Батьківщини………………………………………………………………..…...50 1 клас ……………………………………………………………….50 2 клас ……...………………………………………………………..51 3 клас …………………………………………………………….....51 4 клас …………………………………………………………….....52 Приблизна тематика виховних заходів…………………………...53 Форми виховної роботи з учнями……….……………………………………55 ………………….…………..58 Оцінювання стану вихованості учнів Програма вивчення учнівського колективу………..……………………....63 Схема аналізу виховного заняття…………………………………………….64 Зразок календарного та щоденного плану виховної роботи………..…….66 Пояснювальна записка.

Метою виховання на початковому етапі навчання є формування особистості дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності; соціальний розвиток зростаючої особистості, покликаний полегшити її входження в широкий світ; формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, що стали б основою повсякденних дій, вчинків, поведінки; елементарних знань, уявлень, практичних навичок та вмінь, які гарантували б дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в новому оточенні, адекватно реагувати на явища, події і людей.

Зміст програми передбачає реалізацію системи часткових цілей виховного процесу, яка визначається у межах загальної мети виховання і яка дозволяє проектувати відповідну діяльність школярів на кожному з вікових етапів.

Відповідно до першої групи цілей програмовий матеріал спрямовано на розвиток пізнавальної сфери особистості, оскільки навчання є одним із основних засобів виховання. Такими є: формування свідомості (самосвідомості) особистості, світогляду, різнобічних знань (моральноетичних, естетичних, наукових, технічних тощо), а також відповідних поглядів, ідеалів, переконань, культури розумової праці.

Відповідно до другої групи цілей зміст виховання спрямовується на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості, а саме: формування емоційно-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи від простого сприйняття, готовності реагувати, аж до засвоєння ціннісних орієнтацій і ставлень; формування інтересів і нахилів, переживання відповідних почуттів, формування ставлень, усвідомлення й виявлення їх у практичній діяльності.

Відповідно до третьої групи цілей матеріал програми передбачає формування виконавської діяльності. Це формування, на основі розвитку вольової сфери, уміння й здатності здійснювати процеси саморегуляції.

Суттєвою вимогою до змісту виховної роботи є необхідність урахування цілісного характеру особистості, яка формується, що обумовлює необхідність однаково інтенсивного впливу на всі її сторони. Відповідно, виокремлюються такі складові частини виховного процесу, як формування в учнів моральних знань, переконань, світогляду; моральних почуттів;

позитивних рис характеру й волі; навичок і звичок поведінки. Зміст програми передбачає комплексний підхід до дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, однаковою мірою забезпечуючи формування й розвиток її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер. Послідовне дотримання цілісного підходу в процесі виховання учнів набуває не тільки загальнопедагогічного, але й корекційного значення, оскільки сприяє корекції властивих їм порушень зв'язку свідомості, почуттів, поведінки з морально-вольовою сферою.

Зміст виховання спрямовано на розв'язання таких основних завдань:

- розвиток і корекція основних психічних процесів учнів;

- виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу;

- формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування;

- формування особистісних якостей та культури поведінки учнів;

- формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу;

- виховання особистості дитини як члена родини;

- виховання патріота, громадянина своєї Батьківщини.

Відповідно до цих завдань визначається тематика виховної роботи в групі.

У змісті кожного розділу програми визначено перелік основних понять, над формуванням яких слід працювати в кожному з класів, а також основні вимоги до знань і вмінь вихованців. Після кожного розділу пропонується приблизна тематика виховних заходів.

Змістом програми виховання (побудованою як за лінійним, так і концентричним принципом) передбачено систематичне повторення засвоєних понять з метою їх закріплення, а також формування адекватних моральних понять, оцінок і вчинків у дітей.

До програми додається матеріал з оцінювання стану вихованості учнів, наводяться зразки програми вивчення учнівського колективу, схеми аналізу виховного заняття, календарного та щоденного плану виховної роботи.

Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку.

Молодший шкільний вік характеризується значними змінами в соціальному житті дитини: вона стає школярем і відтепер починається формування відповідної соціальної ролі. Під впливом навчання починається перебудова всіх пізнавальних процесів, надбання якостей, властивих дорослим людям. Це надзвичайно важливий момент у житті дитини, що впливає на розвиток її особистості загалом. З одного боку, відзначається зміна її життєвого стереотипу, збільшуються фізичні та психологічні навантаження, змінюється ритм і темп життя. Дитині необхідно протягом тривалого часу зберігати підвищену увагу, сприймати інформацію та запам'ятовувати її. Водночас її нервова система не завжди витримує ці зміни.

Значну роль при цьому відіграє обмеження рухової активності, вимога дотримуватися шкільної дисципліни. До того ж, поглиблена розумова робота вимагає від дітей регуляції своєї поведінки, стримування емоцій, зосередження уваги на учбових завданнях. Нерідко це призводить до підвищеної стомлюваності, неуважності. Тому, не зважаючи на те, що провідною відтепер стає учбова діяльність, гра (особливо в позаурочний час) продовжує відігравати важливу роль. Завдання педагога - допомогти дітям якомога швидше адаптуватися до учбової діяльності, навчити їх учитися, бути уважними, старанними.

Водночас, необхідно враховувати особливості розумово відсталих дітей, обумовлених порушенням вищої нервової діяльності, недорозвитком мислення, пізнавальної діяльності, незрілістю емоційно-вольової сфери тощо.

Ці особливості, у свою чергу, обумовлюють певну інертність, млявість, зниження активності, працездатності. Деякі з дітей є замкнутими, неконтактними. Усе це накладає своєрідний відбиток на структуру їхньої особистості, хоча основні компоненти структури особистості в розумово відсталих дітей є тими ж, що і в їхніх ровесників, котрі розвиваються нормально.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Через недорозвиток інтелекту у дітей даної категорії потреби слабо регулюються свідомістю. Це, зокрема, виявляється в переважанні елементарних органічних потреб (їжа, сон тощо). Недорозвиток вищих культурних потреб обумовлює своєрідність мотиваційної сфери дітей. Таким дітям властивий низький рівень усвідомленості мотивів діяльності; швидка їх зміна, що пояснюється значною залежністю мотива від тієї чи іншої ситуації; невміння поставити і усвідомити мету; зазвичай спостерігається відсутність спонукальної дії мотива.

Внаслідок недорозвитку мотиваційної сфери виникають труднощі при формуванні потреб та інтересів, які, за умови їх усвідомлення, виявляються у формі мотивів поведінки. У дітей з порушеннями інтелектуального розвитку інтереси нестійкі, пасивні, поверхові, ситуативні; у випадку зміни ситуації згасають.

Властива таким дітям слабкість регулюючої функції мислення часто обумовлює їхню некритичність стосовно своїх і чужих дій і вчинків.

Наслідком цього є невміння адекватно оцінити результати роботи, проаналізувати власну діяльність. Низький рівень самосвідомості призводить до того, що вони починають обдумувати дію не до, а після її виконання. Це, у свою чергу, веде до помилкових дій і невміння спланувати діяльність.

Розумово відсталі діти не можуть критично оцінити свої можливості, нахили, результати власної праці; вони не здатні в процесі діяльності розподілити увагу, передбачити послідовність дій; їм важко виділити головне і встановити основні зв'язки та ознаки; їм властива схильність до стереотипності дій.

Діяльність відіграє вирішальну роль у формуванні образу поведінки особистості.

Однак, слід пам"ятати, що всім видам діяльності дітей із порушенням інтелектуального розвитку притаманні такі недоліки:

порушення цілеспрямованості, яке значною мірою обумовлено 1) недостатнім орієнтуванням в умовах поставленого завдання, невмінням долати труднощі, нерозумінням значущості результатів діяльності;

труднощі в перенесенні минулого досвіду в нові умови;

2) вузькість мотивації, що є наслідком низького рівня усвідомлення 3) мотивів і мети діяльності; нестійкість, ситуативність мотивів, а також невміння планувати свою діяльність і передбачати її результати;

недостатнє розуміння словесної інструкції, низький рівень 4) довільної уваги, нездатність усвідомити зміст усієї інструкції в цілому тощо.

У розумово відсталих учнів спостерігається невідповідність між мовленням і діяльністю, мовленням і поведінкою. Їм важко діяти у відповідності зі словесною інструкцією (як усною так і письмовою), планувати свою діяльність у мовленні, застосовувати мовлення з метою контролю, давати словесний звіт про виконану роботу. Характерною особливістю усного мовлення школярів є також недорозвиток його мотиваційної сторони. Їм важко вступати в мовленнєве спілкування за власною ініціативою.

Сприймання у таких дітей є недостатньо стійким, осмисленим і узагальненим. Тому вони часто відчувають труднощі при необхідності виокремити головне, суттєве в об"єктах чи подіях.

Незрілість особистості розумово відсталої дитини, обумовлена специфікою розвитку її потреб та інтелекту, виявляється і в деяких особливостях її почуттів. Почуття таких дітей є недостатньо диференційованими, часто абсолютко полярними та неадекватними.

Отож, вихователю слід пам"ятати, що при олігофренії спостерігається недорозвиток вищих форм пам'яті, мислення, характеру, яке виникає в процесі соціального розвитку таких дітей. Їм властиве недорозвинення вищих психічних функцій, а також особистості, що проявляються у примітивних реакціях, неадекватній самооцінці, негативізмі, недорозвитку волі, невротичних реакціях тощо.

Дітям із розумовими вадами властива інтелектуальна пасивність, інертність, млявість, неврівноваженість, підкорення сторонньому впливу. Їм важко здійснювати операції узагальнення, абстрагування. Дітям є малодоступними більшість моральних понять, вони їх, здебільшого, не диференціюють. У них важко сформувати моральні уявлення, моральні якості. Це веде до некритичного ставлення до власної поведінки, до порушень елементарних принципів моралі, а обмеженість соціальних контактів значно звужує можливості для набуття учнями морального досвіду й наслідування. Усе це становить серйозну перешкоду для усвідомлення змісту моральних понять, принципів і критеріїв адекватної поведінки, а відповідно, й для формування морального світогляду.

РОЗДІЛ І

РОЗВИТОК І КОРЕКЦІЯ ОСНОВНИХ

ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

Основні психічні процеси: увага, відчуття й сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, емоції й почуття.

1 КЛАС Основні поняття: колір, форма, величина, смак, запах, матеріал;

зверху, знизу, справа, зліва, посередині, далеко, поряд, біля, тут, там, навпроти, поміж; мало, багато, стільки ж, більше, менше, довше, коротше, ширше, вужче, вище, нижче, важче, легше; сумно, весело, краще, гірше;

ввічливість, охайність, уважність, запам’ятовування, дисциплінованість.

Зміст роботи:

Основні вимоги до знань:

- назви знайомих предметів (тварин, рослин), їхніх частин;

- схожість та відмінність предметів (рослин, тварин, людей);

- місце знаходження предмета в просторі;

- основні геометричні фігури й тіла;

- основні кольори, звуки довкілля, запахи, смаки;

- основні правила організації свого робочого місця (місця відпочинку);

- основні правила поводження в школі (класі, їдальні, спальні тощо), вдома, на вулиці, при спілкуванні з однолітками, людьми, старшими (молодшими) за віком;

- особистісні якості (охайність, уважність, ввічливість);

- основні емоційні стани людини.

Основні вимоги до вмінь:

- розпізнавати й називати предмети, характеризувати їх за кольором, формою, величиною, смаком, запахом;

- порівнювати два предмети, знаходити у них відмінні та схожі ознаки;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«УДК 811.161.2’272:327 Н.П. Яцишин, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Волинського національного університету імені Лесі Українки ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОН І УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО МОВНОГО ПРОСТОРУ СПІЛКУВАННЯ (МОВНИЙ АСПЕКТ) Роботу виконано на кафедрі іноземних мов ВНУ імені Лесі Українки У статті розглянуто сучасний стан та перспективи формування єдиного мовного простору спілкування в країнах Євросоюзу та участь в цьому процесі України на основі...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКІ МЕТАБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Науково-допоміжний бібліографічний покажчик третього ступеня Київ 2012 УДК 016:011 (477) ББК 91я1 У 45 Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня / М-во...»

«Література 1. Cummings, Thomas G. & Worley, Christopher G. Organization Development and Change, 8th Ed., Thomson South-Western, USA, 2005.2. Kotter, John. Corporate Culture and Performance, Free Press; (April 7, 1992).3. Rob Goffee and Gareth Jones. The Character of the Corporation, HarperBusiness, 1998.4. Бабосов Е. М. Прикладная социология: Учебное пособие. — Мн.: ТетраСистемс, 2000. — 496 с.5. Григор’єв С. І., Растов Ю. Є. Основи сучасної соціології: Навчальний посібник. — Алтайський...»

«Проф. Д-р Юрій Бача, Пряшів, Словаччина Становище української національної меншини в Словаччині Тенденції до ліквідації НМ переросли у постійну політику СР Доповідь на Конференції Комісії Людських та Громадянських Прав ІХ Світовий Конґрес Українців, Київ, 20 серпня 2008 року Українська НМ (УНМ) в Чехословаччині після 1945 року мала систему – нехай недосконалу, але систему – розвитку свого суспільно-політичного та культурнонаціонального життя. Мала свою представницьку установу – Українську...»

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 81’253:159.942:378 А. В. ДУДОЛАДОВА РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА У статті розглядається актуальна проблема формування емоційної культури майбутніх перекладачів, яка обумовлена зростанням інтересу до емоційної сфери життя людини та підвищенням вимог до професії перекладача. Сучасні суспільні процеси зумовлюють трансформації у підготовці перекладачів і стимулюють до оволодіння певним рівнем емоційної культури, з огляду на те,...»

«Всесвітнє антидопінгове агентство Національний антидопінговий центр України ВСЕСВІТНІЙ АНТИДОПІНГОВИЙ КОДЕКС Київ 200 УДК ББК Всесвітній антидопінговий кодекс / Національний антидопінговий центр України. Перекл. з англ. – К. : АВІАЗ, 2008. – 111 с. ISBN Всесвітній антидопінговий кодекс уперше був прийнятий у 2003 р. і почав діяти в 2004 р. Змінений Всесвітній антидопінговий кодекс був затверджений Радою засновників Всесвітнього антидопінгового агентства 17 листопада 2007 р. Переглянутий...»

«УДК 34.021 (477) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР Ганзенко О.О., к.ю.н., доцент Запорізький національний університет Стаття присвячена окремим аспектам інтеграції української держави в Європейський Союз. Зокрема, досліджується позитивний досвід європейських держав щодо розбудови правової держави та формування правової культури; проводиться порівняльний аналіз деяких елементів європейської та української правових культур; визначаються перспективні...»

«Ольга ЯРЕМКІВ Антикризова програма ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Видання третє, доповнене Львів 2001 – Ольга Яремків ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Економічно-правовий аналіз перехідного періоду в Україні (1991-2001 рр). Причини кризи і шлях виходу з кризи. Якщо народ твій ворог як отаву косить Хтось мусить закричати досить!!! Позов Позивачі: 49 999 999 «і мертвих, і живих, і не народжених». Відповідачі: 666 666, 6. ? моральні, полтичні економічні банкрути Сума позовних вимог: 19 х 1012 грн (мінімальна сума). Вимагаєм:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ Випуск 3 Харків 2012 УДК 81’243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М54 Друкується за рішенням Вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Протокол № 5 від 27 квітня 2012 р.) Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 3....»

«ББК 74.267.5 К53 Документи подано станом на 15 липня 2005 р.Ав т ор и у п о р я д н и ки: голова комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, кандидат педагогічних наук С. І. Операйло; заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, А. І. Ільченко; начальник відділу фізичного виховання комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, вчитель–методист В. М. Єрмолова; доцент кафедри реабілітації факультету фізичного виховання Національного педагогічного університету ім. М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»