WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ Збірник Херсон ББК 78.39(4УКР-4ХЕС) В 80 Впровадження інформаційних технологій у практику шкільних бібліотек ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВКНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Херсонської обласної ради

Херсонська обласна бібліотека для дітей

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПРАКТИКУ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ

Збірник

Херсон

ББК 78.39(4УКР-4ХЕС)

В 80

Впровадження інформаційних технологій у практику шкільних бібліотек області :

збірник / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;

Херсонська обласна бібліотека для дітей; Попова Н. Ф., Єжова Т. М., Кухаренко Т. М. – Херсон, 2012. – 28 с.

© КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 201 © Херсонська обласна бібліотека для дітей, 2012 © Попова Н. Ф., 2012 © Єжова Т. М., 2012 © Кухаренко Г. М., 2012

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В РОБОТІ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

Огляд досвіду мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсон та практичні поради Попова Н. Ф., заступник директора з наукової роботи Херсонської обласної бібліотеки для дітей Покоління 2-ї половини ХХ ст. стало свідком появи та динамічного проникнення у всі сфери життя нових форм подання інформації – електронних та мультимедійних. Сучасна школа має забезпечити адекватність освіти змінам, які відбуваються в суспільстві, перш за все пов’язаним зі стрімким ростом інформаційно-комп’ютерних технологій.

Перед шкільною бібліотекою постає нова мета – формувати інформаційнобібліотечні ресурси як базу діяльності у сфері медіаосвіти. При цьому слід брати до уваги, що фахівці розглядають медіаосвіту як процес розвитку особистості з допомогою медіадокументів та засобів масової комунікації з метою формування культури спілкування з медіа, творчих та комунікативних здібностей, критичного мислення, уміння повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіа документів, навчання різноманітним формам самовираження за допомогою медіа техніки. Важливим завданням шкільної бібліотеки при цьому стає також формування інформаційної та медіа культури школярів.

Прикладом ефективної діяльності шкільних бібліотек м. Херсон у цій царині може бути діяльність у рамках загальноміського конкурсу «Читання для серця та розуму» («Велика читацька пригода» - у сезонах 2010-2013 рр.). Третій етап конкурсу, участь у якому беруть старшокласники – учні 9-11 класів, присвячується саме медіатворчості школярів: «Класики і сучасники» - конкурс на кращий медіапроект у формі відеоролика, слайд-презентації або веб-проекту; «СD і читай!

Буктрейлер» - конкурс медіапроектів, що презентують та рекламують серед ровесників кращі, на думку учасників, твори сучасної літератури. При цьому шкільні бібліотекарі, що організовують проведення конкурсу у школах та заохочують до участі у ньому своїх читачів, виступають також у ролі консультантів

– саме з питань інформаційної культури, інформаційного пошуку та інтерпретації його результатів, дотримання авторського права у питаннях застосування контенту, захищеного копірайтом тощо.

Однак ефективно працювати з новітніми формами подання інформації, з комп’ютерними технологіями, бути компетентним навігатором у інформаційних мережах шкільні бібліотекарі зможуть лише за умови, якщо достатній час та зусилля докладуть до їхнього опанування – шляхом наполегливої самоосвіти;

консультування у компетентних фахівців; участі у курсовому навчанні та семінарських заняттях районного й обласного рівня, у тому числі й у спільних з публічними бібліотеками семінарах та тренінгах, що передбачають освоєння нових технологій і бібліотечних інноваційних форм роботи з ними.

Коло знань, умінь та навичок, опанування якими визначається як необхідне для успішної бібліотечної роботи в умовах комп’ютеризації та інформатизації

–  –  –

- освоєння форм і методів бібліотечного обслуговування користувачів шкільної бібліотеки локальними (наприклад, на оптичних дисках) та мережевими електронними ресурсами;

- впровадження та використання автоматизованих бібліотечних систем;

- освоєння ефективних методів управління електронними ресурсами (бібліографічними і повнотекстовими) та організація доступу до них користувачів;

- оволодіння технологіями веб 2.0 та створення бібліотекою власних інформаційних продуктів (текстів, електронних презентацій, веб-ресурсів).

Різноманітні власні електронні ресурси, які створюють шкільні бібліотекарі, можуть включати бібліографічну інформацію (бази даних і бібліографічні посібники), довідкові і фактографічні бази даних, повнотекстові документи, електронні зображення (малюнки та фото), аудіо, відео, анімація, комп’ютерні тести, мультимедійні матеріали. Особливе значення мають електронні ресурси краєзнавчого характеру, оскільки кожен із них може бути унікальним.

Організація методичним кабінетом при управлінні освіти Херсонської міської ради навчання ІКТ для працівників шкільних бібліотек м. Херсон, а також почасти й працівників шкільних бібліотек із інших регіонів Херсонщини, у рамках курсового навчання за програмою підвищення кваліфікації бібліотекарів ЗНЗ, що організовується КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», здійснювалось у співпраці з Херсонською обласною бібліотекою для дітей і значною мірою на її технічній базі: з 2002 р. – у Інтернет-центрі ХОБД, а з 2011 року – також і на базі Навчально-інноваційного центру.

Міські шкільні бібліотеки у системі навчання, що склалася, безперечно, мають більш вигідне положення – адже вони мають можливість на системних засадах і протягом кількох років поспіль відвідувати різноманітні навчальні курси, освоюючи поступово й планомірно необхідні теоретичні засадничі знання та необхідні практичні навички.

Але ще у квітні 2007 року на базі шкільної бібліотеки ЗНЗ №15 м.Херсон, яка за наказом управління освіти ХМР має статус лабораторії перспективного досвіду з питань впровадження інформаційних технологій, відбувся обласний семінар фахівців рай/міськ кабінетів управлінь, відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад з питань бібліотечних фондів за участю фахівців відділу бібліотечного прогнозування та інновацій Херсонської ОБД, під час якого були окреслені основні завдання щодо організації підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з питань впровадження ІКТ.

Проводячи у той час анкетування шкільних бібліотекарів на предмет володіння ними комп’ютером та щодо забезпеченості комп’ютерною технікою шкільних бібліотек, ми робили висновки: комп’ютер у шкільній бібліотеці в 2007 році – це лише приємний виняток, а навичками роботи з ним можуть «похвалитися»

не більше 5% працівників ШБ.

Через 5 років картина кардинально змінилася: комп’ютери в ШБ якщо ще й не стали звичайною річчю, проте понад 80% бібліотечних працівників уже мають доступ до роботи з ними. Виключенням тепер вважається шкільний бібліотекар, який прибув на навчання до обласного центру без «флешки», а не навпаки!

Отож, комп’ютеризація, динамічно випереджуючи наші очікування, змушує шкільних бібліотекарів більш інтенсивно працювати і над власним професійним рівнем, вже беззаперечно включаючи до переліку базових фахових навичок уміння працювати з комп’ютером та застосовувати інформаційні технології у всіх бібліотечних технологічних процесах.

"Технологічна модернізація дитячих бібліотек як засіб просування читання" – такаою була тема навчання заступників директорів, завідуючих відділами (головних спеціалістів) з автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів обласних бібліотек для дітей України, що проходила з 18 по 23 червня 2007 року на базі Херсонської ОБД. Для проведення навчання були запрошені провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей, Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О.Сухомлинського, Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки;

головний редактор газети "Библиотека в школе" О.К.Громова (Росія); розробники та дистрибютори АІБС - НВО "Информ-система" (Росія) та фірма "Матрікс Прес" (Україна). Таке представництво дозволило і шкільним бібліотекам Херсона взяти найактивнішу участь у навчанні, і з його проведенням безперечно пов’язуємо впровадження у окремих бібліотеках ЗНЗ Херсона АІБС «МАРК-SQL. Шкільна бібліотека» та появу доступу до Інтернету.

Визнаним лідером і піонером у справі впровадження спеціалізованого програмного забезпечення серед шкільних бібліотек Херсона є бібліотека ЗОШ № 15, яка впроваджує програму «МАРК-SQL. Шкільна бібліотека» ще з 2006 року.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це дозволило в подальшому організувати навчання за спецкурсом «АІБС шкільної бібліотеки: основи адміністрування та використання» («МАРК-школа»). У жовтні 2012 року вже друга група працівників ШБ розпочала навчання за цим трирічним курсом. Навчання відбувається почергово на базі ШБ ЗНЗ № 15 (групова робота, заняття в умовах реального бібліотечного та програмного АІБС середовища) та на базі НІЦ ХОБД (індивідуальні тренінги, з можливістю самостійної роботи з демонстраційною версією АІБС).

29 листопада 2007 року пройшло перше заняття у «Школі інтернетнавігатора». Шкільні бібліотекарі міста ознайомились з історією, принциповою будовою та основними поняттями Інтернету, вивчали основні функції броузерів, знайомились зі стратегіями пошуку інформації в Мережі. Під час практичних занять майбутні навігатори формували власні довідники корисних фахових веб-ресурсів, знайомились з Net-етикетом та правилами безпечної поведінки в Інтернеті.

Підсумки порадували як організаторів, так і учасників навчання. За умовами навчання, на залік його учасники мали виконати власний проект - вебліографічний посібник за обраною заздалегідь темою. Кожна з цих робіт була відзначена Подякою директора Херсонської ОБД та рекомендована для опублікування та поширення серед шкільних бібліотек міста, що мають доступ до мережі Інтернет. Організатори та учасники навчання зробили висновок про необхідність продовження такого спецкурсу і, зокрема, включення до нього занять з основ веб-дизайну.

Кращі із захищених випускниками першого курсу посібників і досі є актуальними, а створені ними ж як випускниками курсу «Основи веб-дизайну» у наступному навчальному році власні веб-сторінки із навчальних проектів переросли у діючі, оновлювані та доступні в Інтернеті вже впродовж четвертого року «життя»:

- вебліографічний довідничок "Сторінки історії Херсонщини" підготувала завідуюча бібліотекою ЗНЗ №15 Ганна Миколаївна Кухаренко; веб-сторінка шкільної бібліотеки - http://www.library.ks.ua/15/

- анотований вебліографічний список "Золота двадцятка сучасної дитячої літератури", підготовлений завідуючою бібліотекою Таврійського ліцею мистецтв Аллою Василівною Поповою; (список у форматі *.pdf 1);

- вебліографічний список "Фізика в школі: мультимедійні ресурси на допомогу вчителю", який захищала Ірина Валентинівна Безручко (ЗНЗ № 52); вебсторінка шкільної бібліотеки на сайті школи - http://school52.ks.ua/biblioteka.htm Сучасний етап розвитку та поширення ІКТ в Україні дозволяє розглядати вебсайт як основний і надзвичайно дієвий інструмент дистанційного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек усіх типів і видів, у тому числі й шкільних. І мова йде не лише про ознайомлення відвідувачів веб-сайту з розкладом роботи, контактною інформацією бібліотеки. Для сучасної бібліотеки нормою є ведення електронного каталогу нових надходжень і виставлення інформації про них на власному веб-сайті, формування та представлення тематичних списків літератури та повнотекстових документів, інформування про книжкові і мистецькі виставки та проведення соціально-культурних і просвітницьких заходів, представлення систематизованого переліку веб-посилань (лінків) з анотаціями, наведення впорядкованої довідкової інформації. Останнім часом, окрім перелічених (пасивних) інформаційних вервісів, попитом користуються активні: замовлення документів через Інтернет (електронна доставка документів – тобто електронних їх копій), надання довідкової інформації за запитом користувача (т. зв. Віртуальна довідка), отримання вичерпної інформації в інтерактивному режимі (ICQ, Skype).

У 2012-2013 навчальному році робота спеціалізованих курсів для працівників шкільних бібліотек м. Херсон. Окрім вже згаданої «МАРК-школи», діють курс «Основи ІКТ» (освоєння базових практичних навичок роботи з комп’ютером, застосування прикладного програмного пакету MS Office) та поглибленого спеціального курсу, відкритого на замовлення самих шкільних бібліотекарів – «Застосування ПП MS Excel у практиці роботи шкільної бібліотеки». Питання впровадження та використання комп’ютерних технологій є обов’язковими складовими обласних та міських семінарів працівників шкільних бібліотек.

http://www.library.kherson.ua/librarians/images/stories/2008/gold20 .pdf

10-і роки ХХ ст. ознаменувалися широким поширенням нового явища, яке здебільшого означують як веб 2.0 і визначають як перехід інформаційного середовища до стану, коли творцем у цьому середовищі перестає бути лише професіонал, що володіє мовами програмування і має фахові знання у сфері комп’ютерних технологій, а створювати й поширювати інформаційний продукт може будь-хто, - у блогах, соціальних мережах та сервісах. Саме у середовище «вебного» Інтернету «переміщується» більшість його постійних користувачів – зокрема й користувачів-школярів. Таким чином, перед шкільним бібліотекарем постає новий виклик, пов’язаний з необхідністю освоєння цих нових специфічних знань та умінь.

Додаток 1

Основні компетенції шкільного бібліотекаря 2.0

• Створення власного блогу (на будь-якій платформі, наприклад, http://www.blogger.com, http://wordpress.com/, http://www.livejournal.ru/ )

• Написати і опублікувати пост (тему для обговорення) в блозі.

• Додати у блог зображення (фото, малюнок) або відео (власне або опубліковане у соціальних мережах).

• Мати уявлення про соціальні мережі і пояснити, що це таке.

• Вставити віджет у блог або на свою персональну сторінку, в соціальній мережі.

• Створювати, завантажувати редагувати фотографії, відеоролики, подкасти та скрінкасти.

Соціальні (соціумні) мережі засновані на спільнотах користувачів, які мають спільні інтереси і зайняті схожими видами діяльності, а також зацікавлені у взаємодії з іншими. Для підлітків, які з успіхом користуються Інтернетом, соціальні мережі все частіше заміщають клуби і групи, що вимагають фізичної присутності.

Подкаст – звуковий файл (найчастіше у форматі.mp3) або ж відео файл, який поширюється безплатно в Інтернеті для масового прослуховування/перегляду цільовою аудиторією.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ДІАЛОГ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, факс 278-633 E-Mail: agro@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua AgWP Наукові матеріали Реструктуризація цукрового комплексу України Примітка: Цей документ було підготовлено з використанням загальнодоступної інформації та даних з різних джерел. Усі висновки та рекомендації даної роботи в жодному разі не потрібно вважати відображенням...»

«СОЦІОЛОГІЯ УДК 342.12 Г. П. Клімова, доктор соціологічних наук, професор ПРАВОВЕ ІНФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Присвячено аналізу правової поінформованності українських громадян як найважливішого чинника формування їх правової культури. Особливу увагу приділено розгляду ролі ЗМІ у процесі формування правової культури українських громадян в умовах розбудови правової держави. Ключові слова: правове інформування громадян, правова культура, доступність права, засоби...»

«ЛИТЕРАТУРА Правила туристских соревнований. Раздел I. Общие положения, участники 1. соревнований, судейская коллегия, порядок проведения соревнований, обеспечение безопасности. Раздел II. Пешеходный туризм. Раздел III. Горный туризм / ФСТ України. – М.: ЦРИБ, 1982. – 120 с. Матвеев Л. Общая теория спорта: учеб. книга для завершающих уровней высшего 2. физкультурного образования / Леонид Матвеев. – М: 4-й филиал Воениздат, 1997. – 225 с. Русский турист // Нормативные акты по...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск Львів УДК 57+58+591.5+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – 170 с. До 28-го випуску увійшли статті з музейної справи, екології, ботаніки та охорони природи. Для екологів, ботаніків, зоологів, працівників природничих музеїв, заповідників, національних парків та інших природоохоронних установ. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Чернобай Ю.М....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 1 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«ВЕРЕСЕНЬ 2013 Друковане видання педагогічного та учнівського колективів Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Електрослюсар (слюсар) черговий та Для благословення учнів ліцею День знань це всенародне з ремонту устаткування» майстри на святі був прису тній настоятель свято, бо тільки завдяки знанням виробничого навчання Янюк Тетяна храму Почаївської ікони Божої людина може реалізувати свої Сергіївна та Колєснік Вікторія Матері, про тоієрей Роман, який здібності, досягну ти...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (61) 2014 interdisciplinary level the essence of V.Sidorenko’s leadership in pedagogical society is revealed. It is proved that for leadership gaining it was necessary not only to possess different features of character, but also to take on responsibility. Victor Konstantinovich never hesitated taking responsibility, he was brave and self-assured, feeling all he did was right, and all his research workshop did was right as well. Key...»

«Дмитро Донцов НАЦІОНАЛІЗМ ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ Націоналізм, який вийшов першим виданням (з друкарні 00. Василіян у Жовкві) в 1926 році, виступив з ідеологією, яка рвала з цілим світоглядом драгоманівського демократизму і соціялізму Маркса-Леніна, пересякнутого отрутою москофільства. В тій книзі автор розвивав думки, які ширив перед 1ою Світовою війною, як у Київськім Слові, у брошурах Модерне москофільство і 3 приводу одної єреси, виданих у Києві, Сучасне політичне положення нації і...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури 14. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. пособие / Шапкова Л. В. – М. : Сов. спорт, 2004. – 464 с. : ил 15. Шапкова Л. В. Адаптивна фізична культура: методологія та розвиток в сфері вищої професійної освіти : дис. дк-ра. пед. наук : 13.00.08. “Теорія і методика професійної освіти” / Л. В. Шапкова – СПб., 2003. – 448 с. Анотації Проаналізовано спеціальноу науково-методичноу літературу щодо організаційно-методичних...»

«УДК: 37.018.43 П.В. Вербицька, кандидат педагогічних наук, доцент (Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного Університету Львівська Політехніка) ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано досвід організації виховної роботи. З’ясовано, що неефективність виховної роботи пояснюється тим, що її науково-методичний супровід є недостатньо чітким та конкретним. У зв’язку з цим у статті окреслено понятійний апарат громадянського виховання відповідно до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»