WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІДЕЙ І. ГАСПРИНСЬКОГО ТА В.А. СУХОМЛИНСЬКОГО В БОРОТЬБІ ЗА СТАТУС РІДНОЇ МОВИ Постановка проблеми. Загальновідомо, що доросла людина може зробити величезний ...»

УДК: 37:389.1(477+477.75) Мустафаєва Е.І.

ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІДЕЙ І. ГАСПРИНСЬКОГО ТА В.А. СУХОМЛИНСЬКОГО В БОРОТЬБІ

ЗА СТАТУС РІДНОЇ МОВИ

Постановка проблеми. Загальновідомо, що доросла людина може зробити величезний вплив на

дитину, тим більше, якщо ця людина володіє тонкою делікатною душею. Культура людських взаємостосунків виконує у такому разі велику роль в подоланні бар'єру між дорослою людиною і дитиною.

Історії педагогіки відомо багато імен видатних педагогів-просвітителів, що зробили безцінний внесок у розвиток науки про навчання і виховання, а також у розвиток народної освіти.

Принцип народної педагогіки і сьогодні має пріоритетне значення. Оновлення школи і педагогіки на громадських засадах – основний напрям діяльності, від якої залежала і залежить доля нашої нації. Засвоєні істини випливали з надр народної педагогіки, вони є основою виховання таких загальнолюдських моральних цінностей, як глибока пошана до матері і батька, добро і милосердя, любов до національної і загальнолюдської культури, до рідної мови. Ідея народної педагогіки пронизує всю педагогічну і виховну діяльність як Ісмаїла Гаспринського, так і Василя Олександровича Сухомлинського.

Результати дослідження та їх обговорення. Ісмаїл Гаспринський був одним із найвідоміших педагогів-реформаторів кінця 19 – початку 20 століття, чиї педагогічні погляди формувалися під впливом передової російської педагогічної думки і, в першу чергу, російського педагога К.

Д.Ушинського. Вплив ідей цього педагога позначився при підготовці і проведенні реформи національної школи, розробці проблем рідної мови, створенні перших національних підручників.

Ісмаїла Гаспринського дуже турбувала думка про долю свого народу. Він не тільки писав про те, що для розквіту будь-якої нації необхідно, щоб людьми оволоділа твереза ідея – ідея освіти, але і вживав активні заходи для створення школи для народу. Просвітитель розділяв думку К.Д.Ушинського про те, що виховання, засноване на народних засадах, має величезну силу, якої немає в найкращих педагогічних системах, побудованих на абстрактних ідеях. Оскільки кращим виразом народності є рідна мова, в основі навчання і повинна бути встановлений рідна мова, вважав він. Окрім цього, Гаспринський неодноразово нагадував слова К.Д.Ушинського з “Рідного слова” про те, що “школа, побудована не на рідній мові, не може пустити глибоке коріння в народі”.

Це питання було особливо важливе для Криму, оскільки на той момент тут існували тільки конфесійні школи-мектебе і медресе. Навчання в таких школах велося турецькою або арабською мовами, якими майже не володіли школярі. Отже, весь процес навчання складався лише з вищерблення арабських виразів, у більшості своїй не зрозумілих для учнів.

Гаспринському довелося подолати величезні труднощі, щоб почати реформу школи і народної освіти. Використовуючи можливості своєї газети “Терджіман”, він доводив важливості і необхідність розвитку культури і освіти, а також отримання усвідомленої світської освіти, не ігноруючи і релігійні традиції мусульман. Педагог часто піднімає питання про розвиток рідної мови і літератури, вдосконалення граматики і правопису, неодноразово нагадував, що загальна освіта можлива лише на основі рідної мови.

Наприкінці 80-х років ХІХ століття Гаспрінській починає реформу народної освіти, яка включала боротьбу з відсталим конфесійним змістом навчання, висвітлення проблеми підготовки і видання підручників рідною мовою, розробку методів викладання різних загальноосвітніх предметів, таких як арифметика, географія, астрономія, природознавство та ін., створення новометодної школи зі звуковим методом навчання. Одночасно з цим реформатор вважав надзвичайно важливим у всіх навчальних закладах запровадити навчання російською мовою. Він написав і випустив на сторінках своєї газети спеціальну статтю “Про значення російської мови”, в якій, звертаючись до своїх читачів, говорив про те, що людина, яка володіє двома або трьома мовами, стоїть вище за тих, хто знає тільки одну мову. Гаспринський був першим організатором національної школи з викладанням у ній російської мови, першим вчителем російської мови з кримських татар. Він заклав основи навчання російської мови на основі обліку специфіки рідної мови.

Реформа народної освіти не сходила зі сторінок газети “Терджіман”. Для того, щоб здійснити на практиці розроблені педагогом просвітницькі ідеї, відкрити новометодні школи зі звуковим методом навчання, запровадити в медресе і мектебе викладання нових предметів, Гаспринському і його сподвижникам необхідно було роз'яснити широким масам значення наукових знань, переконати не тільки простий народ, але і мусульманське духовенство в перевазі нової школи.

Йому вдалося добитися визнання своїх ідей і, надалі, розроблені Гаспринським рекомендації з уведення в школах вивчення різних загальноосвітніх предметів, були широко використані в багатьох районах розселення мусульман.

Іншим, не менш відомим педагогом-вихователем радянського періоду був Василь Олександрович Сухомлинський, людина, яка мала хист до педагогічної діяльності і свідомо вибрала свою професію. Головною метою своєї педагогічної роботи він вважав виховання відповідальної, морально, інтелектуально і естетично розвиненої людини. Пропрацювавши багато років у сільській школі, він створив немало шедеврів своєрідного керівництва щодо навчання і виховання школярів. Ці праці допомагають організувати навчальний і виховний процес, метою якого є допомога педагога в моральному, розумовому і естетичному самовираженні особи. Тут Сухомлинський розвиває ідею виховання і навчання у дусі свободи, створюючи педагогічні умови для саморозвитку і самореалізації людини, для усвідомленого вибору свого життєвого шляху.

У своїх працях Сухомлинський неодноразово посилається на думки інших великих педагогів і вихователів: К.Д.Ушинського, А.С.Макаренко, К.С.Станіславського, Л.М.Толстого, А.Дістервега, Януша Корчака, які розвивали ідею природного, вільного, гуманного виховання, ідею особистісно- орієнтованого навчання.

Школа, в якій працював Сухомлинський, була справжнім втіленням людяності, гуманізму і добра. Видатний педагог у своїх книгах, звертаючись до школярів, закликав їх поважати в собі все людське, дорожити людяністю, передусім у собі самому. “А поважати себе, – говорив він, – можна тільки поважаючи людей”.

Первинним середовищем, у якому дитина повинна засвоїти гуманістичні цінності, навчитися творити добро для інших людей, педагог вважав сім'ю. Сім'я – це народ, нація в мініатюрі.

Сухомлинський, кажучи про відродження культури українського народу, підкреслював, що сім'я повинна орієнтуватися на формування в особистості національної культури, на вивчення рідної мови.

У розділі “Рідне слово” з книги “Серце віддаю дітям” Василь Олександрович говорить про те, що для українців рідним словом є українська мова. Мова – джерело духовного багатства народу, яке саме вчителі покликані передавати молодим поколінням.

У своїх працях учений нерідко звертається до молодих педагогів і рекомендує вдумливо, уважно готувати дитину до того моменту, коли вчитель скаже своє перше слово «про велич і могутність рідної землі, рідної мови». “Слово це повинно бути натхненним, сповненим благородними відчуттями, щоб це слово примусило прискорено битися дитячі серця”, – писав він.

Висновки. Сучасне суспільство вступило в якісно новий етап розвитку, який вимагає кардинальних змін у підходах до виховання і навчання. Викладачеві необхідно займатися пошуком нових моделей навчання і виховання дітей, розробляти нові альтернативні і варіативні підходи до вже відомих, традиційних методів і прийомів навчання, виховання і розвитку школярів.

Сьогодні, у зв’язку збільшенням кількості науково-методичних джерел виховного і повчального характеру, виникає така ситуація, коли вчитель повинен тримати в полі зору всю життєдіяльність вихованців, аналізувати, оцінювати потік інформації і направляти їх діяльність в позитивне русло, вибудовуючи свої стосунки на взаємодовірі і взаємоповазі.

Саме на ці принципи спиралися такі великі педагоги, як Ісмаїл Гаспринський і Василь Олександрович Сухомлинський. Безсмертність ідей цих просвітителів-реформаторів очевидна, очевидним є також і те, що інтерес до їх творчості не згасне.

СПИСОК ВИКОРИТСАНИХ ДЖЕРЕЛ

–  –  – 
Похожие работы:

«ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАЙСЬКИМ БОКСОМ Пилипко В. Ф., Гаврічкін С. В., Севрюков А. М. Харківська державна академія фізичної культури Анотація. В роботі розглядаються питання особливостей психологічної підготовки юних спортсменів, які займаються тайським боксом, та мотивації занять і соціального відбору у цьому виді спорту. Результати дослідження дозволяють обґрунтовувати програми тренінгу мотивації спортивних досягнень для юнаків та дівчат, як...»

«“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖУЮ” Президент Перший заступник Голови Української Федерації Державної служби молоді Регбіліг та спорту України _ А.А.Мартиросян С.В.Глущенко “_”_ 2013 р. “_”_ 2013 р. ПРАВИЛА проведення змагань з регбіліг в Україні Київ – 2013 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ I. Організація проведення змагань 5 Ранг і характер змагань 1. 5 Організаційні питання 2. 5 Учасники змагань, права та обов`язки, вікові категорії 3. 6 Суддівська колегія, склад, обов`язки 4. 6 Порядок проведення та суддівства...»

«Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти Комунальна науково методична установа «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівськоїрайоної ради Колодязнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Конкурс ярмарок педагогічної творчості Номінація «Художня культура» Відродження і популяризація народних звичаїв та обрядів на уроках художньої культури та в позакласній роботі Дудар Надія Савівна учитель художньої культури Березне – 2013 Дудар Н.С.. Відродження і популяризація...»

«В.В.Волошина ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ КНИГУ ЯК ПРИНЦИП РОЗВИТКУ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Об’єктом дослідження статті є педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. Проблема, яка розглядається, а саме: особливе значення книги в духовному становленні дитини, завжди залишається актуальною в лінгводидактиці і методиці.Аналіз цієї проблеми передбачає постановку таких завдань: – аналіз порад В.О.Сухомлинського стосовно ролі та місця книги у виховному...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Григорій Власов УДК 37.037 Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького (м. Донецьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Здоров’я підростаючого покоління й молоді є головним надбанням суспільства, задля зміцнення якого докладають зусилля все більше фахівців різних галузей,...»

«Національна академія наук України Український комітет славістів Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського До Дня слов’янської писемності і культури Назустіч XV Міжнародному з’їзду славістів СУЧАСНА СЛАВІСТИКА: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 23–24 травня Киїів 2013 Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури ; 23–24 трав. 2013 р. / НАН України ; Укр....»

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Відділення змісту професійно-технічної освіти Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів (за підсумками роботи у 2008/2009 навчальному році) ТОМ 1 Київ-2009 Збірник матеріалів щодо діяльності експериментальних професійно-технічних навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році (за підсумками роботи)). Том 1. / Упорядник: Т.Г. Націокс. К: ІІТіЗО МОН України,...»

«УДК:630 І.М. ПАЦУРА Український державний лісотехнічний університет, вул. О.Кобилянської, 1, 79005, м. Львів РІДКІСНІ ЛІСИ З УЧАСТЮ В’ЯЗА ШОРСТКОГО (ULMUS SCABRA MILL.) У ВЕРХІВ’Ї БАСЕЙНУ р. ДНІСТЕР ключові слова: Ulmus scabra, популяції, поширення, рідкісні ліси key words: Ulmus scabra, populations, distribution, rare forests I.M. PATSURA RARE FORESTS WITH PARTICIPATION OF ULMUS SCABRA MILL. IN THE TOP PART OF POOL OF THE DNISTER RIVER Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology...»

«УДК 159.9 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЦІННІСНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ІНТЕГРАТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ Бочелюк В.Й., Класичний приватний університет, м.Запоріжжя Соціокультурні та економічні зміни в суспільстві, які відбуваються в наш час, не можуть не торкатися групових процесів. В умовах трансформації українського соціуму йде процес розшарування традиційних груп суспільства, у тому числі соціально-професійних, становлення нових форм внутрішньогрупової організації. Індивідуалізм в структурі особистості...»

«НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.34 Гжегож В. К О Л О Д К О, професор Варшавської академії підприємництва і менеджменту імені Леона Козьминського, керівник Дослідницького центру з проблем трансформації, інтеграції та глобалізації (Варшава, Польща) НОВИЙ ПРАГМАТИЗМ, АБО ЕКОНОМІКА ПОМІРНОСТІ * Показано, що економічна теорія є не тільки засобом інтерпретації минулого і аналізу сьогодення, але й інструментом пізнання та формування майбутнього. Вона повинна висвітлити розвиток неминучих у майбутньому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»