WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

«4 (52) 201 Київ ББК 78.347. 242(4Укр) Б 59 Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (52) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко] ; ...»

-- [ Страница 9 ] --

Вважаю, що успіх бібліотеки визначається ставленням до неї людей, які проживають у місті. А коли це бібліотека для юнацтва – тут сам Бог велів бути незвичайною. Ми, як і багато інших бібліотек, були партнерами молодіжних організацій, проводили масштабні фестивалі, шукали креативу у бібліоночах… Ми грали в настільні ігри, пили чай під час церемоній чаєпиття, були на телебаченні та знімали власні ролики… Ми звикли, що нас люблять та нам допомагають. А коли світ почав змінюватися, продовжували думати, що біда нас омине.

Чи можете ви похвалитися відданими користувачами? Як ви вважаєте, як поводять себе люди під час відчаю та паніки?.. Я відповім вам: вони поступово звикають до всього… Коли у цілому місті з бюджетних організацій залишається тільки бібліотека – це подвиг, шановні. А ще більший подвиг –

БІБЛІОСВІТ

щодня приходити на свою роботу, жахаючись того, що до тебе якось нагрянуть люди з автоматами, а ти нічого не зможеш їм відповісти. Подвиг – бачити, як стихає твоє місто, люди зникають з його вулиць, та бути безсилим щось змінити. Подвиг – не розгубити оптимізму та щодня казати усім поруч «минеться».

Коли всі втекли, ми залишились.

Та, знаєте, нам було, заради кого це робити. Навіть у такі часи до нас приходили наші користувачі. Щодня. І ми фотографували їх, наші зали, щоб люди знали – ми важливі. І нам нічого боятися.

Ми знали, для чого йдемо на роботу. І, як у тому анекдоті, ходили туди навіть тоді, коли нам перестали платити за це гроші.

Ми трималися до останнього – поки над нашою головою на почали свистіти снаряди. Поки місто не вимерло.

Більше ми не працюємо. І я не знаю, чи відкриємось колись знову. Наш світ, наші плани рухнули. Бібліотека вмерла разом з містом. Та хто б що не казав, ми мужньо чекатимемо кращого.

Тому що є для кого працювати. І є до чого йти.

Ця жахлива ситуація ще раз довела мені – люди тягнуться до прекрасного. Навіть під страхом смерті. І не буває нічого неможливого. Все це лише у нас в голові. Я завжди буду любити свою бібліотеку. За її мужність. За її відданість. За людей, які там працювали. Як би не змінилося моє життя, мені є з чим порівнювати.

І я пишаюсь, що була частиною цього прекрасного світу – Донецької обласної бібліотеки для юнацтва.

БІБЛІОСВІТ

–  –  –

1. Вказати назву статті, ім’я, прізвище автора(ів) повністю, назву організації, посаду, наукове звання (за наявності).

2. Статті приймаються українською та російською (з наступним перекладом українською) мовами.

3. Подати коротку анотацію до статті (не більше 700 символів).

4. Обсяг статті разом з анотацією, малюнками, додатками, фотографіями формату А4 не більше 8 сторінок. Розмір шрифту – 16, інтервал – одинарний.

5. Статті не повинні бути раніше опубліковані. Перевага надаватиметься проблемним статтям, що розкривають актуальні питання бібліотек для юнацтва та молоді, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи.

6. Текст рукопису набирається автором на комп’ютері (у текстовому редакторі MS Word або OpenOffice.org Writter, тобто з розширенням.doc) і надходить до редакції в електронному вигляді для подальшої обробки.

Під час набору слід додержуватися наступних правил:

– абзаци відокремлюються одним маркером кінця абзацу (використання цього символу з іншою метою не дозволяється);

– усі слова всередині абзацу відокремлюються лише одним пропуском

– перед розділовим знаком пропуски не допускаються, після розділового знаку – один пропуск;

– виділення курсивом, напівжирними та великими літерами забезбечуються засобами Word.

7. Не дозволяються:

– два та більше пропусків;

– виділення в тексті підкресленням;

– формування нового рядка за допомогою пропусків.

БІБЛІОСВІТ

8. Ілюстрації в комп’ютерному варіанті слід виконувати у форматі *.ТIF (*.ТIFF) із розрішенням 300 dpi (1 ілюстрація – 1 файл).

Дозволяється використовувати формати WMF, ВМР, JPEG. Інші формати не використовуються.

9. Статті надсилати до редколегії вісника електронною поштою на адресу: metoda2007@rambler.ru.

10. Рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією.

БІБЛІОСВІТ

–  –  –

Редакційна колегія: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко Редактори: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич Комп’ютерна верстка І. Болесевич

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||
Похожие работы:

«УДК 338.432:664.76(477) РИНКОВА РІВНОВАГА НА РИНКУ ЦУКРУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ О.І. Коновал, аспірантка* Обґрунтована необхідність досягнення ринкової рівноваги на ринку цукру України для підвищення економічної ефективності інвестицій у розвиток цукробурякового виробництва. Інвестування, виробництво, сільськогосподарські підприємства, ринок, цукрові буряки, модель, ринкова рівновага. Постановка проблеми. Ринок цукру в Україні характеризується...»

«Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр ВІСНИК ПОЗАШКІЛЛЯ Випуск № ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Львів – 2011 Запропоновані методичні рекомендації допоможуть формувати свідомість та культуру здорового способу життя, впроваджувати культивування здорового способу життя та збереження здоров’я, виховати в учнів співчуття, вміння ставити себе на місце іншого,...»

«УДК 57.086.8: 631.95: 631.86: 632.937 ДУБРОВІН В.О., д-р техн. наук КОЛОМІЄЦЬ Ю.В., канд. біол. наук ТАРГОНЯ В.С., д-р с.-г. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНОЇ ГНОЙОВОЇ БІОМАСИ НА ВЕГЕТАЦІЮ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ Наведено результати визначення раціональних параметрів біотехнологічного процесу отримання поживних розчинів на основі метанової ферментації та їх використання для гідропонного вирощування овочевої продукції. Ключові...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 2. Гришин И. Г. Функциональная диагностика и современные методы восстановительного лечения больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти / И. Г. Гришин, А. В. Кодин // Травматология и ортопедия России. – 2001. – № 1. – С. 64–73.3. Дорогань Д. Медицинская реабилитация больных с последствиями сочетанных травм кисти / Д. Дорогань, B. C. Овечкин, A. M. Бойко, В. Б. Макаров //...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА Іванова Любов Іванівна УУДК 372. 879 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»