WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«П Виділення не вирішених раніше частин загальостановка проблеми. Нут (Cicer arietinum L.) – ної проблеми. У сучасних умовах ведення сільського одна з відомих зернобобових культур, яка ...»

18 «Молодий вчений» • № 10 (13) • жовтень, 2014 р.

УДК 635.657.003.13(477).41

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Каленська С.М.

Національна академія аграрних наук України,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Новицька Н.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України Барзо І.Т.

ООО «Агрофірма «Весна-2011»

Досліджено вплив різних норм азотних добрив на фоні фосфорно-калійних та ефективність застосування інокуляції насіння сортів нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено рівень урожайності залежно від вищезазначених факторів впливу. Обґрунтовано доцільність вирощування даної культури з економічної точки зору, на основі отриманих результатів економічної ефективності вирощування нуту в даній кліматичній зоні.

Ключові слова: Cicer arietinum L., бульбочкові бактерії для нуту, мінеральні добрива, сорти, економічна ефективність, рівень рентабельності.

П Виділення не вирішених раніше частин загальостановка проблеми. Нут (Cicer arietinum L.) – ної проблеми. У сучасних умовах ведення сільського одна з відомих зернобобових культур, яка господарства важливою вимогою до елементів технаприкінці ХХ ст. зайняла третє місце за значеннології вирощування, які розробляються та впрованям серед зернобобових у світі після сої та городжуються в виробництво, є зниження собівартості ху. Гарбанзо, chickpeas, турецький горох, горох одиниці продукції, зменшення енергетичних витрат, баранячий, горох пупастий, пузирник, гнут, нохут

–  –  –Похожие работы:

«Поняття і показники рівня життя Рівень життя — це соціально-економічна категорія, яка відображає ступінь розвитку і задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення, а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб. Структура змісту цього питання може бути подана у вигляді комплексів потреб і коштів для їх задоволення. Потреби людей різноманітні. Потреба — це необхідність в життєвих засобах, яка набуває специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистих...»

«Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38 Collection of scientific works. – 2014. – Issue 38 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 330.534(477) І. Розпутенко, С. Москаленко БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Проаналізовано стан фінансування соціально-гуманітарної сфери України на прикладі галузей освіти, охорони здоров’я та культури, виявлено ключові проблеми та окреслено шляхи їх вирішення. Ключові...»

«УДК 316.454.52:792.028 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ Локарєва Г.В., д.пед.н., професор, Стадніченко Н.В., старший викладач Запорізький національний університет У статті аналізується значення необхідних педагогічних умов для забезпечення формування професійних навичок майбутніх акторів театру та кіно. Ключові слова: творчість, тренінг, актор, театр, фантазія. Локарева Г.В., Стадниченко Н.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО АКТЁРА /...»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 7. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. — М., 1993. — 365 с.8. Права человека и процессы глобализации современного мира // Отв. ред. Е.А. Лукашева. — М., 2005. — 504 с.9. Мартынчик Е., Колоколова Э. Прецедентное право: от советской идеологии к международной практике // Российская юстиция. — 1994. № 12. — С. 21.10. Подольская Н.А. К вопросу о понятии прецедента как источника права (общетеоретический аспект) // Судебная практика как источник права. —...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»