WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Шляхи створення бібліотеки як інформаційного, культурного і освітнього центру школи бібліотекар Криворізького навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ...»

Шляхи створення бібліотеки як інформаційного, культурного

і освітнього центру школи

бібліотекар

Криворізького навчально-виховного комплексу

„Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад” № 18

Гринькова А. Ю.

У Всеукраїнський день бібліотек хочу поділитися з вами досвідом,

здобутим у конкурсі «Шкільна бібліотека», де наш проект став лауреатом

всеукраїнського рівня. Криворізький навчально-виховний комплекс № 18 – це

заклад, що забезпечує навчання та виховання дітей селища, яке віддалене від центру Дзержинського району, тому він єдиним культурним осередком мікрорайону.

Окрім виконання основних функцій, комплекс вирішує соціальнокультурні питання населення (проведення громадських зборів, заходів, свят тощо). Тому перед нами постало питання модернізації нашої бібліотеки, як єдиного освітнього центру селища, для задоволення потреб не тільки учасників навчально-виховного процесу, а й громадськості. Розглянувши і взявши до уваги основні ідеї і провідні тенденції в суспільстві, ми створили власний стратегічний план розвитку бібліотеки, який забезпечить інформаційний, культурний та освітній розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу.

Спочатку модернізація бібліотеки стосувалася лише покращення санітарно-побутових умов бібліотеки та поповненням фонду книг, але поступово переросла в проект створення бібліотеки як інформаційного, культурного і освітнього центру. Передусім це стало можливим завдяки творчому тандему шкільного колективу і бібліотеки.

Створюючи проект розвитку бібліотеки, ми орієнтувалися передусім на вирішення соціальних проблем: доступ до інформації (віддаленість закладу від центру міста не дозволяє щоденно учням відвідувати міські дитячі бібліотеки), забезпечення рівних можливостей у здобутті освіти (відсутність у більшості учнів закладу вільного доступу до мережі Інтернет), необхідність розвитку бібліотечних послуг з метою компенсування недостатньої матеріальної бази закладу для проведення практичних та лабораторних робіт з навчальних предметів (створення медіатеки за шкільною програмою для змістовного проведення уроків та підвищення інтересу учнів у додатковому вивченні цих предметів).

Мета проекту:

- Створення організаційно-методичних умов для освоєння і застосування сучасних вимог до змісту і організації діяльності шкільної бібліотеки, спрямованих на створення бібліотеки як інформаційного, культурного та освітнього сучасного центру школи;

- створення на основі існуючої шкільної бібліотеки сучасного інформаційного, культурного та освітнього центру;

- підвищення ефективності інформаційного забезпечення урочної і позаурочної діяльності учасників навчально-виховного процесу.

Завдання проекту:

- Cтворити на базі шкільної бібліотеки сучасний інформаційно-бібліотечний центр навчального закладу;

- апробація нових форм роботи в сфері читання;

- підвищити ефективність послуг, що надаються шкільним інформаційнобібліотечним центром, за рахунок освоєння і впровадження в діяльність сучасних інформаційних технологій;

- створення сприятливих та комфортних умов для організації навчальновиховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів;

- створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також її послуг;

удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації.

Соціальні партнери:

- Виконком Дзержинської районної у місті ради.

- «АрселорМіттал Кривий Ріг» – допомога у придбанні комп’ютерної техніки.

- Бібліотека-філія №11 КЗК "Міська бібліотека для дорослих".

- Методичне об'єднання шкільних бібліотекарів – методична допомога.

- Дошкільна ланка комплексу – залучення до культури спілкування з книгою.

Учасники проекту: учні, педагоги, батьки

Етапи проекту:

2012-2013 н.р. – підготовчий етап 2013-2014 н.р. – І етап (діагностичний) 2014-2015 н.р. – ІІ етап (практичний) 2015-2016 н.р. – ІІІ етап (узагальнюючий, презентаційний) 2012 року (на підготовчому етапі) матеріальна база бібліотеки почала реорганізовуватися, а саме: адміністрація знайшла можливість надати нове приміщення, тому що старе приміщення бібліотеки не відповідало санітарним нормам. У вересні 2012-2013 навчального року, завдяки підтримці міської влади, бібліотека отримала нове відремонтоване приміщення.

В адміністрації та бібліотекаря на підготовчому етапі впровадження проекту виникли такі проблеми:

Проблеми бібліотеки на підготовчому етапі Недостатнє комплектування фонду художньої літератури Значне інформаційне навантаження в обслуговуванні різних вікових груп учнів, вчителів, батьків Недостатня технічна оснащеність Відсутність часу для реалізації творчих планів і проектів Зниження інтересу школярів до читання

Шляхи вирішення проблем на підготовчому етапі:

Надання нового приміщення Підвищення кваліфікації бібліотекаря Популяризація шкільної бібліотеки Проведення акцій, круглих столів, читацьких конференцій Проміжні результати впровадження 1 етапу проекту

• Поповнено книжковий фонд за рахунок спонсорських та позабюджетних коштів.

• Створено бази даних інтерактивних уроків. Збільшено інформаційну наповнюваність сайту бібліотеки.

• Планується оснащення бібліотеки комп’ютерною та копіювальною технікою. Надано додаткове навантаження бібліотекарю для впровадження проекту.

• Впроваджено нові форми роботи з читачами.

• Створено банк даних інформаційних ресурсів.

Після часткового вирішення основних проблем бібліотеки закладу на І етапі покращилась тенденція відвідування бібліотеки учнями та педагогічним персоналом.

Жвавий інтерес у читачів викликає постійне оновлення фонду художньої літератури та використання нових форм роботи з читачами.

–  –  –

Очікувані результати реалізації проекту

Реалізувавши всі поставлені завдання проекту, ми спрогнозували наступні результати діяльності:

Перетворення бібліотеки в інформаційний центр:

Для учнів:

- Вільне орієнтування в інформаційному просторі;

- використання ІКТ в самостійній роботі.

Для вчителів:

- Впровадження та проведення інтегрованих уроків учителями-предметниками з використанням ІКТ;

- формування високої інформаційної культури;

- змістовне проведення лабораторних та практичних робіт з використанням ресурсів медіатеки.

Для батьків:

- Задоволення потреб батьків в інформаційному спілкуванні;

- отримання необхідної інформації.

Перетворення бібліотеки в культурний центр

Для учнів:

Пізнання культурної спадщини, засвоєння знань про пріоритети загальнолюдських цінностей.

Для вчителів:

Проведення на базі бібліотеки позакласних заходів (читацькі конференції, літературні вечори, клуби літературної та художньої творчості).

Для батьків:

Проведення заходів із залученням батьків та громадськості, що сприяє збагаченню життєвого досвіду, передачі культурних цінностей.

Перетворення бібліотеки в освітній центр

Для учнів:

- Збагачення кругозору особистості;

- вміння працювати з різними джерелами інформації.

Для учителів

- Створення умов для освіти та самоосвіти;

- обмін передовим досвідом роботи;

- підвищення професійної компетентності.

Для батьків

- Підвищення інтелектуальної та правової компетентності.Похожие работы:

«УДК 329.001 (100) Плахтій Тарас Олексійович Плахтий Тарас Алексеевич Plakhtiy Taras Oleksiiovych незалежний дослідник, м. Львів +380503173701 taras.plakhtiy@gmail.com На основі аналізу трьох взаємопов’язаних груп архетипів – особистісних, світоглядно-ціннісних та культурних розроблено архетипну модель несвідомого соцієтальної психіки, виявлено ступінь впливовості на неї внутрішніх і зовнішніх чинників та запропоновано відповідні організаційні інструменти для здійснення архетипного управління...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з дисципліни Кримінальне право для підготовки до атестації здобувачів 5-х курсів Київ 2015 ББКХ Н156 Матеріали підготували: кандидат юридичних наук, Кримінальне право Смаглюк О.В. За редакцією кандидата юридичних наук доцента Опалинського Ю.В. Н156 Навчально-методичні матеріали для студентів 5 курсу / [уклад.: Смаглюк О.В., Савченко А.В. та ін.];...»

«Навчально-методична література Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 1. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с. Вимоги чинних стандартів до сортових і посівних якостей насіння основних 2. польових культур : метод. рекомендації / І. І. Тимошенко, З. М. Майщук, І. В. Дерпак; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 20 с. Дипломна робота бакалавра : метод. рекомендації студ. напряму підготовки 3. ”Агрономія” / П. Д....»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 к тому, чтобы подчиняться разуму, чувствам, и ограничивается поверхностной чувственностью, которая приводит его в состояние отрешенного миросозерцания. В результате его чувственный мир приобретает форму неких канонов, абстракций, фантастических видений. И этому есть объяснение: для акта богослужения существенной оказывается такая особенность музыки как ее эмоциональная обобщенность,...»

«УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ Інтелектуальний капітал українського суспільства формується під впливом певним місцевих особливостей, традицій. Щодо останніх, то їм, незважаючи на регіональні особливості, притаманні спільні риси: колективізм, соборність, єдність, що є одним з найважливіших чинників збагачення рівня культури нації. Саме культурний рівень людства та національні традиції створюють основу потенціалу людини, зокрема трудового. Взагалі формування інтелектуального капіталу в Україні...»

«УДК 338.432:664.76(477) РИНКОВА РІВНОВАГА НА РИНКУ ЦУКРУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ О.І. Коновал, аспірантка* Обґрунтована необхідність досягнення ринкової рівноваги на ринку цукру України для підвищення економічної ефективності інвестицій у розвиток цукробурякового виробництва. Інвестування, виробництво, сільськогосподарські підприємства, ринок, цукрові буряки, модель, ринкова рівновага. Постановка проблеми. Ринок цукру в Україні характеризується...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Донецька обласна бібліотека для юнацтва Донецька обласна бібліотека для дітей ім. С. М. Кірова Бібліотека – територія читання Методичний посібник Донецьк 2009 ББК 78.303 Б 59 Бібліотека – територія читання : метод. посіб. / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Донец. обл. б-ка для юнацтва, Донец....»

«Науково-методичний відділ ОННБ ім. М. Горького Бюлетень нових надходжень з питань бібліотекознавства та бібліотечної справи Січень – лютий 2013 року Загальні питання бібліотечної справи XVI Маркова В.А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє : монографія / В.А. 8856 Маркова. – Х. : ХДАК, 2010. – 252 с. XVI Матеріали другої науково-практичної конференції “Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах 8901 інформаційного суспільства” : [Львів, 23 верес. 2010 р.] /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернігівський державний технологічний університет Факультет соціальної роботи Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Лабораторія соціальної психології Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СУЧАСНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 23-24 травня 2013 року Чернігів 2013 Порядок...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»