WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Здоров’я людей похилого віку : Рекомендований список літератури (2009-2014 рр. ) Львів – 2014 Укладач: Фільчагова І.О. Відповід. за випуск: Лозинська С.С. 79008, м.Львів, вул. Руська 20 ...»

Департамент охорони здоров'я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівської обласної ради

"Львівська обласна наукова медична бібліотека"

Відділ наукової медичної інформації

Здоров’я людей похилого віку :

Рекомендований список літератури

(2009-2014 рр. )

Львів – 2014

Укладач:

Фільчагова І.О.

Відповід. за випуск:

Лозинська С.С.

79008, м.Львів, вул. Руська 20

КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека" Директор – Лозинська Світлана Сергіївна Тел: 235-78-00; 235-61-39 Факс: 235-78-00 Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації КЗ Львівської обласної ради "Львівська обласна наукова медична бібліотека" Відділ наукової медичної інформації

Здоров’я людей похилого віку:

Рекомендований покажчик літератури (2009-2014 рр.) м. Львів 2014 р.

1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Индивидуальное здоровье:

теория и практика. – К.: Медкнига, 2011. – 107 с.

Шифр 613.4 / А-76

2. Биологические механизмы старения: VIII-ой Международный симпозиум, Харьков, 21-24 мая 2008 г.// Проблемы старения и долголетия.-2009.-Т.18,№1.-С.3-129.

3. Бурчинський С.Г., Михальский С.А., Мовчун Н.О. Можливості покращення інформаційного забезпечення фахівців геронтологічного профілю // Проблемы старения и долголетия.-2012.Т.21,№2.-С.231-242.

4. Войтенко В.П., Писарук А.В., Кошель Н.М. Новый метод оценки максимальной продолжительности жизни, основанный на законе Гомперца // Проблемы старения и долголетия.-2012.Т.21,№1.-С.106-114.

5. Герасимов И.Г. Возрастная динамика качества функционирования организма человека ( анатомо-морфологические показатели) // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№1.-С.3-14.

6. Гетман В.А. Антропоэтика здоровья. – К.: Медкнига, 2009. – 148 с.

Шифр 613.4 / Г-44

- 2Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини.-Суми:

Універ.книга,2008.-391 с.

Шифр 613.4 / Г-65

8. Гударенко О.С., Яровий М.М. Стаціонарзамінюючї форми надання медичної допомоги хворим літнього та старечого віку в умовах великого міста // Проблемы старения и долголетия.-2010.Т.19,№2.-С.191-197.

9. Застосування мелатоніну в геріатричній практиці: Метод.

рекоменд./ Укл.О.В.Коркушко, В.Б.Шатило, І.А.Антонюк-Щеглова І.А. та ін.-К.,2010.-24 с.

Шифр 612.059 /З-36

10. Зміни середньої очікуваності тривалості життя в Україні / М.Є.Поліщук, К.С.Красовскьий, Т.І.Андрєєва //Україна.Здоров’я нації.-2009.-№3(11).-С.54-61.

11. Корж В.П., Сорокін В.О., Башкін І.М. Соціальна роль фізичної культури і спорту в зміцненні і підтримці здоров’я населення України // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-2009.-№3.-С.16-21.

12. Коркушко О.В., Шатило В.Б., Ярошенко Ю.Т. Передчасне старіння: Фактори ризику. Діагностика. Засоби попередження.

Метаболічна терапія.-К.: Здоров’я,2004.-52 с.

Шифр 612.059 / К-66

13. Коркушко О.В., Шатило В.Б., Ярошенко Ю.Т. Эффективность физических тренировок для людей пожилого возраста // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№4.-С.492-515.

14. Коркушко О.В., Ярошенко Ю.Т. Резервные возможности основных функций сердечно-сосудистой системы при старении:

Обзор литературы и собственных исследований // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№2.-С.119-153.

-3Ларина Н.В., Самохвалова В.В. Ишемический инсульт:

генетические и возрастные аспекты (обзор литературы) // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№1.-С.73-97.

16. Літопис досягнень сучасної медицини: Сучасна медицина та охорона здоров’я України / Гол.ред.Ю.А.Шеремета.-К.: АльфаВіта,2010.-96 с.

Шифр 610.207 /Л-64

17. Манастирський В. Старіння та омолодження організму:

Проблеми, які вирішуються з позиції нової науки. Біологічні коагулології.-Львів,2011.-252 с.

Шифр 612.059 /М-77

18. Метаболічна терапія в профілактиці прискореного старіння людини: Метод.рекоменд./МОЗ України.-К.,2009.-22 с.

Шифр 612.059 /М-54

19. Писарук А.В. Онтогенетические часы: Возможный молекулярно-генетический механизм // Проблемы старения и долголетия.-2009.-Т.18,№4.-С.442-449.

20. Писарук А.В., Рогожин А.Г., Войтенко В.П. Смертность пожилых людей, родившихся в епоху социально-демографических катастроф начала ХХ века в Украине // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№2.-С.211-221.

21. Питание, здоровье и долголетие: научная конференция ( к 80летию Ю.Г.Григорова), Киев, 16 мая 2011 г.// Проблемы старения и долголетия.-2011.-Т.21,№2.-С.111-268.

22. Повозрастная смертность в когортах жителей Украины, раннее развитие которых проходило в период Голодомора / В.П.

Войтенко, А.В. Писарук, О.Г.Забуга, А.М.Вайсерман // Журнал АМН Украины.-2011.-Т.18,№1.-С.110-115.

23. Прокопенко Н.А. Проблема профессиональной занятости пожилых людей ( по данням лонгитудинального исследования

- 4гг.) // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№2.С.221-231.

24. V-й Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України:

Тези / НАМН України, МОЗ України,Наук.мед.тов-во геронтологів і геріатрів України // Проблемы старения и долголетия.-2010.Т.19,№3.-С.221-323.

25. Раціональне харчування людей літнього і старечого віку:

Метод.рекоменд /Ін-т геронтол.та мед.екології.-К.,2009.-36 с.

Шифр 615.87 /Р-27

26. Регіональні особливості вікових, статевих і соціальних характеристик населення України / В.П.Войтенко,М.Г.Ахаладзе, А.В.Писарук та ін. // Проблемы старения и долголетия.-2011.Т.21,№4.-С.429-449.

27. Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України за попередніми даними моніторингу 2010 року / Укл.Н.В.Медведонська та ін..; Укр.ін-т стратег.досліджень.-К.,2011.-61 с.

Шифр 610.63 / Р-35

28. Рингач Н.О. Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди //Україна.Здоров’я нації.-2013.С.7-12.

29. Сердюк А.М., Полька Н.С., Гуліч М.П. Профілактика неінфекційних захворювань, що пов’язані зі способом життя, особливостями харчування та фізичною активністю, - вагомий напрям національної стратегії охорони здоров’я населення України // Журн.АМН України.-2010.-Т.16,№2.-С.299-307.

30. Смольницкая Е.С. Медицинские,социальные, психологические и экономические аспекты трудоспособности пожилых людей (обзор литературы) // Проблемы старения и долголетия.-2010.Т.19,№1.-С.53-66

-5-

31. Стратегія розвитку профілактики в охороні здоров’я в Україні / А.М.Сердюк, Ю.І.Кундієв, А.М.Нагорна,В.П.Широкбоков //Журнал АМН України.-2012.-Т.18,№3.-С.358-372.

32. Ужегов Г.Н. Энциклопедия старости. Народный лечебник.Ростов-на-Дону: Феникс,1996.-640 с.

Шифр 613.4 /У-18

33. Україна в європейському контексті: смертність від головних причин / В.П.Войтенко,А.В.Писарук, Н.М.Кошель та ін.. // Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№2.-С.191-211.

34. Ускоренное старение: Механизмы, диагностика, профилактика: Международная научно-практ.конф., Киев, 4-5 октября 2012 г.// Проблемы старения и долголетия.-2012.-Т.21,№3.-С.245-422.

35. Фармакоекономічний аналіз в геріатричний клініці :

Метод.рекоменд./ МОЗ України.-К.,2007.-32 с.

Шифр 612.059 /Ф-24

36. Феномен людини. Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей.

Вип. 1 /За ред. Ю.М. Панишко; Західний центр енерго-інформаційних наук, Академія профілактичної медицини НТШ. - Львів, 2012. – 68 с.

Шифр 613.4 / З-46

37. Ціборовський О. На варті здоров’я : історія соціальної медицини і охорони здоров’я в Україні.-К.:Факт,2010.-430 с.

Шифр 61 (09С2) / Ц-56

38. Чепелевська Л.А., Буртова Ю.О. Позитивні зміни смертності населення України: регіональний аспект // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-2012.-№4.-С.5-7.

39. Чепелевська Л.А., Любінець О.В. Прогнозні тенденції смертності населення України // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-2009.-№3.-С.10-16.

-6Шатило В.Й. Медико-профілактична допомога пацієнтам похилого віку // Україна.Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-С.45-52.

41. Эйрич К.,Эйрич Н. Здоровье по-американски.-К.,2012.-250 с.

Шифр 613.2 /Э-34.

Сайт Департаменту охорони здоров'я - http://guoz.lviv.ua

Сайти КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека":

http://www.lvonmb.narod.ru або http://www.lonmb 13 ucoz.ua Електронна адреса КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека" - lvivmedlibrary@yandex.ru Підписано до друку 25.03.2014 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20 КЗ ЛОР «Львівська обласна наукова медична бібліотека»

Відділ наукової медичної інформації Тел. 235-61-39, 235-78-00Похожие работы:

«Філологічні науки. – 2013. – Книга 2 УДК 808.5 КУЛЬТУРА УСНОГО СПОНТАННОГО НАУКОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ: КОРЕЛЯЦІЯ СТИЛЬОВИХ МОВОМИСЛЕННЄВИХ КОМПОНЕНТІВ Бибик С. П. У статті проаналізовано лексичні та граматичні маркери наукового спонтанного висловлення, які не суперечать нормам усної мови. Ключові слова: усна мова, параметр усності, параметр розмовності, елементи надлишковості, явища хезитації. В статье проанализированы лексические и грамматические маркеры научного спонтанного высказывания, не...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 ЛІНГВІСТИКА УДК 811. 111’221 Л. Л. Макарук РІВНЕВО-ІЄРАРХІЧНІ ФУНКЦІЇ ПІКТОГРАМ ТА ІДЕОГРАМ Комунікація – це ключовий чинник функціонування інформаційного суспільства, котра, як свідчить аналіз, набуває нових форм і способів. Вербальні та невербальні засоби, що формують структуру англомовного газетного дискурсу, розглядають у межах прагматики, когнітивістики та соціокультурології (В. В. Богуславська, М. М. Володіна, О. С. Кубрякова, Л. В....»

«явища на підставі визначення ядерних і периферійних компонентів за принципом семантичного, або лексичного поля. Ключові слова: сема, лексичне поле, семантичне поле, лексична група, гіпонім, гіперонім. УДК 336.714(477) Ференс Н., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЄЙТС УКРАЇНСЬКИЙ ТА РОСІЙСЬКИЙ: ПОЕТИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У статті подано узагальнений аналіз українських та російських перекладів поетичних творів В.Б.Єйтса, виконаних різними перекладачами, зокрема, О.Мокровольським,...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ імені А.В. НЕЖДАНОВОЇ КИРИЧЕНКО Аліна Дмитрівна УДК 78.03 + 782.1+784.21 КОНЦЕПЦІЯ «СВІТОВОГО ТЕАТРУ» В ОПЕРНІЙ ТВОРЧОСТІ НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної культорології Одеської національної музичної академії імені...»

«УДК 132.156 Олена Олександрівна Смірнова, здобувач наукового ступеня кандидата культурології, викладач кафедри філософської думки та культурології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського МАГІЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ Вивчається філософське та культурологічне усвідомлення магії як протонауки, аналізуються філософські підходи до магії в різні часи, різними філософськими школами. Досліджуються погляди на магію як на науку про «загальне» такими...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КОТЕЛЬНИКОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ УДК 631.51.021: 631.84: 633.15 (477.72) ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ЖИВЛЕННЯ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 06.01.02 сільськогосподарські меліорації АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Херсон 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті зрошуваного землеробства...»

«Наталія ЛАВРУК аспірантка Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛИСТІВОК КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ cт. Постановка проблеми. Формування цілей роботи. Зацікавленість українською листівкою як мистецьким та соціокультурним феноменом почала відроджуватись недавно. Тривалий час її сприймали тільки як другорядний засіб комунікації, а не як вагомий синтез образотворчого, фотографічного мистецтва та видавничого процесу. У радянських та...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ Кафедра інформаційно-документних систем СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Програма та навчально-методичні матеріали для студентів 4 курсу напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» Харків, ХДАК – 2010 УДК 044.057.2(073) ББК 32.973.202-018.1р30-2 С76 Друкується за рішенням ради факультету документознавства та інформаційної діяльності (протокол № 5 від 14.12.2009 р.) Рекомендовано...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 analysis. Also the work includes the study of such terms as «ritual», «rite», «custom». The article gives the explanation of the division of fields occupied by the terms mentioned above. Key words: British culture, linguaculture, ritual, religious ritual, rite, custom, worldview. Стаття надійшла до редакції 02.02.2013 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Єфремова Н. В. УДК 811.112.2’373.612.2+811.112.2’42 О. Г....»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.7 УДК 630*477:630*091 Доц. І.П. Соловій, канд. с.-г. наук; аспір. Л.Ф. Монастирська1 – НЛТУ України ІНСТРУМЕНТИ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСІВ Описано основні екологічні послуги лісів і ринкові підходи, які можуть сприяти їх збереженню. Також проаналізовано типи фінансових механізмів, які знайшли застосування на практиці, та процес розвитку ринку екологічних послуг лісів. У висновку розглянуто кроки, які необхідно здійснити...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»