WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 504.06:631.544.4:635(477.41) Бережняк Є.М., Гончаренко Т.В. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ Національний університет біоресурсів і ...»

-- [ Страница 1 ] --

SWorld – 18-29 June 2013

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION

УДК 504.06:631.544.4:635(477.41)

Бережняк Є.М., Гончаренко Т.В.

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ

Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, Героїв Оборони 13, 03041 UDK 504.06:631.544.4:635(477.41) Berezhniak Ie.M, Goncharenko T.V.

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FEATURES CULTIVATION OF

VEGETABLES IN GREENHOUSE CONDITIONS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Geroiv Oborony 13, 03041 У статті охарактеризовано екологічні особливості технологій вирощування овочевих культур – оптимальні рівні температури ґрунту і вологості повітря, освітленість, підживлення, захист від шкідників та хвороб.

Ключові слова: теплиці, овочева продукція, світло, вологість, мікроклімат, підживлення, продуктивність.

The article describes the environmental characteristics of technology growing vegetable crops - optimal levels of soil temperature and humidity, lighting, feeding, protection from pests and diseases.

Key words: greenhouse vegetable production, light, humidity, climate, nutrition, and productivity.

Вступ. Овочівництво галузь рослинництва, яка займається

– вирощуванням овочевих і баштанних культур. Основним завданням його є вирощування овочевих культур для безперебійного забезпечення населення свіжою, маринованою, консервованою, квашеною і висушеною продукцією.

Для одержання свіжої продукції і забезпечення промисловості сировиною овочі вирощують у відкритому і закритому ґрунті [5].

У раціональному харчуванні людини овочі займають важливе місце.

Для задоволення потреби у вітамінах, вуглеводах, білках, кислотах, мінеральних солях дорослій людині щодоби необхідно споживати понад 700 г продуктів тваринного і 1200 г рослинного походження. Із них 400 г повинно припадати на овочеву продукцію [2]. Річна потреба в овочах для однієї людини становить 136–161 кг. У зв’язку із цим, в нашій державі необхідно вирощувати достатню кількість овочевої продукції, а це можливо лише за використання сучасних технологій. Інтенсивне виробництво овочів захищеного ґрунту в Україні розпочалось з 2003 року і впродовж наступних років зростало, досягнувши межі 375,9 тис. тонн у 2010 році, що на 58,8 % перевищило показники 2000 року. Зокрема, виробництво огірків збільшилось на 47,4%, а помідорів на 62,8% відносно 2000 року [4]. Одночасно спостерігається значне збільшення виробництва інших овочів захищеного ґрунту у зв’язку із підвищенням купівельної спроможності населення, введенням в експлуатацію теплиць, реконструкція яких розпочалась на початку ХХІ століття, а також ріст об’ємів імпорту.

Метою роботи було дослідження екологічних особливостей вирощування овочів у теплицях за різних технологій – на ґрунтовому субстраті та за умов гідропоніки.

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження проводили у 2011-2012 рр.

на базі науково-дослідного виробничого агрокомбінату «Пуща-Водиця»

(м. Київ). Господарство є високоінтенсивним приміським підприємством аграрного спрямування. Виробнича спеціалізація: овочівництво закритого і відкритого ґрунту, грибівництво, переробка овочів і фруктів. Виробництво має цілорічний характер.

Ґрунт у теплиці – чорнозем опідзолений малогумусний. Для поліпшення його структури восени вносили 8 кг/м2 компосту на основі кінського гною і тирси. За гідропоніки із мінеральних субстратів використовували гранітний щебінь з розміром частинок 5–15 мм, об'ємна маса 1,6 т/м, водоутримуюча здатність – 10 %. Пористість гранітного щебеню становить 43% об'єму, вологоємкість – 40% об'єму, щільність – 2,8 г/см3. Термін експлуатації при правильному використанні (періодичному промиванні, дезінфекції 5%-м розчином формаліну, підкисленні середовища до рН 5,6) – 10–15 років.

Результати досліджень. Отримувати високі урожаї цінних плодів огірка можна лише вивчивши їх біологічні особливості. В період плодоношення рослина пригнічується із-за значної кількості плодів, функціонування кореневої системи, яка є у огірка найбільш чутливою, уповільнюється, що і гальмує розвиток рослини. Тому для отримання високого урожаю умови вирощування повинні бути оптимальними. В теплицях на ґрунтах обмежуючим фактором є його щільність, низька температура, порушення співвідношення повітря : волога : ґрунт.

Регулюванням температури, водно-сольового режиму, застосуванням регуляторів росту, можна активізувати процеси в рослині, уповільнити старіння, збільшити продуктивність, тощо [1].

Відомо, що огірки є теплолюбними рослинами, де всі процеси росту проходять в межах діапазону температур – мінімальної 15С, максимальної – 40С. Оптимальною температурою для росту і розвитку є 25–30 С вдень і 15–19С вночі, а насіння починає проростати за температури 12С.

Оптимальною в зоні кореневої системи вважається 19–20С [2], а її істотне підвищення може призвести до загнивання. У наших дослідженнях температуру регулювали вентиляцією – через двері та фрамуги, які розміщені у верхній торцевій частині теплиці.

Після висаджування розсади, за підвищення температури повітря всередині теплиці до 28-30°С її починали провітрювати незалежно від температури надворі. Якщо одним провітрюванням знизити температуру було неможливо, то проводили забілювання скла із зовнішньої сторони.

Влітку, навіть вночі, теплиця була частково привідкрита. Завдяки оптимальній температурі і відносній вологості повітря рослини формували листя середнього розміру, яке було жорстким на дотик та яке не боїться ні протягів, ні значного зниження вологості. Листя нормально випаровувало воду, з якою постачається достатня кількість поживних речовин. Рослини добре зростали і плодоносили.

Найвищу температуру у теплиці створювали у липні та серпні – +240C, а далі за місяцями зменшували – у вересні до 220C, а у жовтні – до 200C.

Нічна температура становила +220C (липень-серпень) і 180C (вересеньжовтень). Вологість повітря зростала із зниженням температури. У липні вона була 72%, а у жовтні – 80%. Загалом за такими важливими екологічними факторами росту і розвитку огірків в теплицях, створювані умови були в оптимальних межах, (температура від 22 до 250C, а вологість повітря 70–750C).

Ще одним екологічним чинником для забезпечення оптимальних умов росту огірків є освітлення. Регулювання цього фактору здійснювали за допомогою віконного скла. Зокрема для покриття зимових теплиць використали листове, безколірне, прозоре скло із товщиною 4–5 мм та прозорістю 70–90 %. З метою кращого освітлення у теплицях їх конструкції було пофарбовано у білий колір. Також постійно здійснювали очистку скла навесні і протягом літньо-осіннього періоду.

Територія, на якій розміщений агрокомбінат належить до четвертої світлової зони. Рівень фотосинтетично-активної радіації для неї у грудні – січні становить 2016–2898 Дж/см. Із них у теплицю проникає 600-830 Дж/см. Середньоденна сума ФАР у ці місяці становить 65,1 та 93,7 Дж/см відповідно.

При вирощуванні розсади огірків для зимово-весняного обороту природного світла в теплицях недостатньо, тому необхідне штучне доосвічування рослин [3]. Спочатку (у фазі сіянців) потужність освітлення становила 400 Вт/м, із періодом доосвічування 24 год за добу і кількістю діб

– 2-3 дні. В подальший період вирощування її знизили до 240 Вт/м. Зокрема розсаду до садіння доосвічували 12 год. за добу, із тривалістю 12 діб.

Оптимальний рівень освітлення становить 8–10 тис. лк. В останній день перед висадкою у теплицю рослини не доосвічували, щоб розсада звикла до умов природного освітлення.

Окрім температури ґрунту, вологості повітря та освітлення, ще одним важливим екологічним чинником формування повноцінного урожаю овочевих культур є поживний режим. За достатнього удобрення основними мікроелементами живлення і в потрібний час можна отримати високі урожаї належної якості. Відомо, що плоди огірка на 95% складаються з води, тому високі врожаї можливі лише за умови достатнього водного і мінерального живлення, із нормами по 8–10 л/м2. Завдяки цьому формується добре розвинена коренева система. Після вступу в плодоношення потреба у волозі значно зростає: серпень-початок вересня рослинам потрібно кожного дня 3,5–5 л/м2, а надалі всі – 6 л/м2. Поливи в цей період проводили щодня, але не рідше, ніж через день (норму поливу при цьому збільшували в 2 рази).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іншим важливим фактором є початок регенерації (відбивання нових пасинків та плодів на центральному стеблі, яке вже відплодоносило), приблизно після 4-5 тижнів плодоношення. У цей час важливо, щоб співвідношення азоту до калію було на рівні 1 до 1. Це сприятиме швидкому оновленню рослин. Через півтора–два тижні співвідношення N:К встановлювали на рівні 1:1,2-1,3. Огірки мають потужну кореневу систему, яка добре відкликається на внесення поживних речовин, особливо при подачі їх локально через систему краплинного зрошення.

У закритому ґрунті за використання мінеральних добрив потрібно пам'ятати, що азот необхідно вносити в нітратній формі, а в амонійній формі не більше 20% від сумарного внесення азоту в мінеральній формі. Амонійна та амідна (карбамід) форми азоту дуже агресивні, погіршують поступання в рослини таких важливих елементів як калій, кальцій, магній. А це сприяє осипанню зав'язі і буйному росту пасинків. Тому карбамід при підживленні огірка не застосовували. Головним джерелом азоту при цьому були калійна та кальцієва селітра, а аміачну селітру використовували в невеликій кількості тільки для встановлення необхідного співвідношення азоту і калію. Крім того кальцієва селітра нейтралізує надмірну фізіологічну кислотність інших добрив, покращує зовнішній вигляд плодів (кількість та величина бугорків) особливо в другій половині вегетації. Добрива вносили в розчиненому вигляді в поливній воді за допомогою системи краплинного зрошення. При підживленні старалися уникати погано розчинних і високобаластних добрив, а також не придатна широко поширена нітроамофоска (бо в більшості випадків містить хлор).

Огірки Анджеліна F1 дуже позитивно відкликалися на внесення магнієвих добрив, які сприяли значному підвищенню продуктивності, збереженню зеленого забарвлення плодів. Але знову ж таки для цього використовували сульфат чи нітрат магнію, а не каліймагнезію із хлором.

Для підвищення стійкості та продуктивності рослин раз на тиждень проводили листові обробки розчинами мікродобрив. Вони також сприяють збереженню зеленого забарвлення плодів весь сезон. У похмуру погоду дози калійних добрив збільшували на 15-20%.

Для покращення екологічних умов вирощування овочевої продукції необхідно при захисті від ураження її шкідниками та хворобами віддавати перевагу біологічним методам захисту, таким як «Триходермін» та «Вертициллін», а в умовах гідропонного вирощування продукції проводити належне очищення води за критеріями хіміко-бактеорологічного аналізу.

Окрім традиційної технології вирощування овочів у теплиці існує ще й метод гідропоніки. Встановлено, що рослини, вирощені за гідропоніки є більш екологічно здоровими, ніж ті, що у ґрунтовій теплиці, оскільки за таких умов одержують у збалансованих співвідношеннях елементи живлення і не вступають в контакт із ґрунтовим розчином, шкідниками і хворобами. У гідропоніці у зв'язку із подачею води і поживних речовин безпосередньо до рослини підвищується урожай овочевих культур. Також зменшуються екологічні ризики для здоров’я людини у зв’язку із застосуванням хімічного захисту овочевих культур від хвороб та шкідників.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«SWorld – 21-30 April 2015 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2015 Сільське господарство – агрономія, зоотехнія і лісове господарство УДК 631.811.98:577.15:635.64 Гаврись І.Л. АКТИВНІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ПОМІДОРА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, вул. Героїв Оборони, 13,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«УДК 619:616.98:636.4 В.В. НЕДОСЕКОВ, доктор ветеринарних наук А. В. ГАВРИЛЕНКО, аспірант* І. Л. ФУРДА, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ЦИРКОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ СВИНЕЙ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ) Стаття присвячена вивченню епізоотології, етіології цирковірусної інфекції свиней (ЦВС) та детальному розгляду методів діагностики ЦВС на території України. Ключові слова: цирковірусна інфекція...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 633.63:631.52 ГОНТАРЕНКО С.М., кандидат біол. наук, с.н.с., ГЕРАСИМЕНКО Г.М., аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України АНДРОГЕННІ КАЛУСИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведений спосіб отримання андрогенних калусів цукрових буряків шляхом культивування пиляків в умовах in vitro. Розглянуті основні фактори, що впливають на процес індукції андрогенезу, зокрема склад...»

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»