WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2007 рік) м. Вінниця, 2008 р. Шановний читачу! В твоїх руках черговий щорічний довідник ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони

навколишнього природного середовища України

Державне управління охорони навколишнього природного

середовища у Вінницькій області

ДОПОВІДЬ

про стан

навколишнього природного середовища

у Вінницькій області

(2007 рік)

м. Вінниця, 2008 р.

Шановний читачу!

В твоїх руках черговий щорічний довідник методично-статистичних

матеріалів про стан довкілля, підготовлений працівниками Державного

управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Виданням цього довідника маємо завдячувати багатьом територіальним органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадським екологічним організаціям та науковим закладам, серед яких Вінницький Національний технічний університет;

Головне управління статистики у Вінницькій області; Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Головне управління агропромислового розвитку; Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку; Обласне управління статистики; Управління з контролю за використанням та охороною земель у Вінницькій області;

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області; обласна СЕС; Головне управління земельних ресурсів та ряд інших… Основними факторами, що обумовлюють екологічний стан на території Вінницької області, є діяльність підприємств теплоенергетики, переробної промисловості, об’єктів машинобудування, транспорту, поводження з джерелами радіоактивного випромінювання, проблеми складування та утилізації відходів, дія природних стихійних сил.

Завдяки послідовному виконанню першочергових заходів, передбачених Регіональною програмою охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003-2011 роки, стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області в 1998 році залишався відносно стабільним. Проте суттєва амортизація обладнання, економія коштів на впровадження нових технологій, ускладнена процедура фінансування природоохоронних заходів в ряді випадків зумовлюють локальне погіршення екологічного стану, підвищують вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій. Не у всіх районних центрах вирішено питання будівництва полігонів твердих побутових відходів, а в більшості сільських населених пунктів не організовано роботу зі збору і вивезення сміття на спеціально відведені під його складування майданчики. Все це спричиняє появу численних стихійних сміттєзвалищ. До головних проблем, пов’язаних з охороною повітряного басейну, належать незадовільний стан котлоагрегатів та низька якість палива, фактичне погіршення рівня екологічної безпеки автотранспорту, фінансова неспроможність підприємств в повному обсязі виконати атмосфероохоронні заходи. Як наслідок — у 2007 році продовжувала спостерігатись тенденція до збільшення валового об’єму викидів - до 236,737 тис. т., в основному за рахунок збільшення виробітку електроенергії та погіршення якості використовуваного палива Ладижинською ТЕС. Є й інші проблеми, вирішення яких потребує не лише чималих коштів та зусиль, але й втручання на загальнодержавному рівні… Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області є не першою спробою узагальнити і систематизувати ці проблеми, а також окреслити позитивні тенденції стану довкілля нашого краю. Довідник містить перелік та докладний опис заходів з охорони та збереження природних ресурсів Вінницької області, які були здійснені державними органами та громадськими організаціями у 2007 році, а також демонструє шляхи реалізації державної екологічної політики, напрямки розробки місцевих екологічних планів дій, приклади ефективної імплементації закордонного досвіду з охорони довкілля та інші позитивні риси екологічної співпраці. Частина використаної інформації регулярно розміщувалася на Інтернет-ресурсах, зокрема, на веб-сторінці Держуправління www.vineco.gov.ua Звичайно, не усі екологічні проблеми нашого регіону вирішені, далеко не кожну з них вдається вирішити раз і назавжди. Втім, темпи розвитку вітчизняної економіки та її орієнтація на європейські стандарти якості дозволяють впевнено констатувати, що часи фінансування природоохоронних заходів за залишковим принципом стрімко минають.

Сподіваємось, що наведені дані спонукатимуть не лише до глибоких роздумів про долю нашого довкілля, але й до активної практичної участі кожного Подолянина в комплексі заходів екологічної реформи на шляху України до європейського співтовариства.

Начальник Держуправління О. Яворська

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Вінницької області Вінницька область розміщена в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної частини України. Річкою Південний Буг територія області ділиться на дві частини: лівобережну, яка відноситься до Придніпровської височини і правобережну – Подільського плато. Поверхня її являє собою підвищене плато, що знижується в напрямі з північного заходу на південний схід. За характером рельєфу – це слабохвиляста денудаційно-акумулятивна рівнина, розгалужена багаточисельними долинами річок, ярами та балками, особливо в районі Придністров’я.

У центральній частині області з північно-західного на південносхідний напрямок протікає р.Південний Буг (з правими притоками Згар, Рів, Сільниця, Дохна; лівими - Снівода, Десна, Соб, Удич), по південно-західній межі області тече р. Дністер (з лівими притоками: Лядова, Немія, Мурафа та ін.). Річки використовуються для малого судноплавства і як джерела гідроенергії. Така особливість ландшафту та наявність зазначених річок, 69 водосховищ і 2332 ставків з площею водного дзеркала відповідно 12,3 та 17,9 тис. га являється потенційною загрозою підтоплення населених пунктів та ланів у паводковий період, а також може з’явитися причиною катастрофічних затоплень у випадку зруйнування гребель та дамб, особливо від Ладижинської ДРЕС та Дністровського гідрокаскаду.

Клімат області помірно-континентальний. Для нього характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, м’яка зима. Середня температура січня – 5,70С, липня – 18,80С. Річна кількість опадів 500-550 мм. Тривалість вегетаційного періоду біля 200 днів.

На Вінниччині поширені лісостепові ландшафти. В лісах переважають широколистяні породи дерев: граб, клен, липа, дуб, ясен. Трав’яниста рослинність характеризується великою різноманітністю. Лише диких рослин нараховується біля тисячі видів.

Територія суші становить 2606,4 тис. га, або 98,4% від загальної площі області, решта (1,6%) зайнята внутрішніми водами. Земельний фонд області складає 2649,2 тис. га. Третя частина (2068,9 тис. га) території зайнята сільськогосподарськими землями, під лісами та іншими лісовкритими площами – 14,2%, забудовані землі займають 4,0%, болота – 1,1%, інші землі (господарські двори, дороги, піски, яри, кам’янисті місця тощо) – 4,5%.

1.2. Соціальний та економічний розвиток Вінницької області В області функціонує понад 360 великих, середніх і малих підприємств різних форм власності. Структура промислового виробництва (у % до загального обсягу області): харчова промисловість – 53;

електроенергетика – 23; машинобудування і металообробка - 12; легка промисловість – 3; хімічна і нафтохімічна промисловість – 3; промисловість будівельних матеріалів – 2,5; деревообробна і целюлозно-паперова – 1; інші галузі – 2,5%.

Відбувається щорічне зростання обсягів промислового виробництва.

Так, у 2001 році вони зросли на 9 відсотків, у 2002 році — на 4,0, 2003 році — 11,6, у 2004 році - 11,7, у 2005 році - 13,1 відсотків, у 2006 році — на 6,0 на відсотків, а у 2007 році — на 8,7 відсотків.

Флагманами промисловості області є: Українська національна компанія "Nemiroff", ТОВ "Аграна Фрут Україна", ВАТ "Вінницький олійножировий комбінат", ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ВАТ "Вінницький завод тракторних агрегатів", Жмеринське підприємство з обмеженою відповідальністю "Експрес", ВАТ "Барський машинобудівний завод", ВАТ "Калинівський машинобудівний завод" та інші.

Площа сільськогосподарських угідь складає понад 2 млн. га.

Родючість ґрунтів по області сягає 60-65 одиниць (за 100-бальною шкалою).

За розмірами сільськогосподарських угідь область займає серед України 9 місце.

У Вінницькій області виробляється 5,7% обсягу валової продукції сільського господарства України, в тому числі 6,1% рослинництва та 5,0% тваринництва. Вінниччина має найбільший бурякоцукровий комплекс, займає провідні позиції по валових зборах зернових культур, в картоплярстві, садівництві та тваринництві. В області сконцентровано 13-14% наявних в Україні площ цукрових буряків, і 5% зернових культур. Сільське господарство області має зерно-буряковий напрям з розвинутим м'ясомолочним тваринництвом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В області нараховується 1199 сільськогосподарських підприємств, 1374 селянських фермерських господарств та 531 тис. особистих селянських господарств.

Вінницька область має розгалужену мережу залізничних (1124 км) та автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення 9524 км.

Мережа автомобільних доріг у Вінницькій області загального користування становить 9519,2 км в тому числі.

2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару Протягом 2007 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило 152 тис. т шкідливих речовин, що на 17 тис. т або майже на 13% більше порівняно з 2006 роком. Зростання викидів в атмосферне повітря зумовлені збільшенням викидів від Ладижинської ТЕС ВАТ "Західенерго" (Тростянецький район). У зв’язку зі зменшенням лімітів споживання природного газу Ладижинську ТЕС фактично переведено на спалювання тільки кам’яного вугілля, якість якого постійно знижується.

Потужним забруднювачем довкілля в області є транспорт. Протягом 2007 року викиди шкідливих речовин від транспорту склали 84 тис. т, що на 9% більше, ніж за 2006 рік. Значна питома вага 89% (75 тис. т) викидів шкідливих речовин припадає на автотранспорт. Найбільша частка 77% (5 тис. т) викидів забруднюючих речовин припадає на автотранспорт, який працює на бензині. Від автомобілів, що використовують дизельне паливо, потрапило в атмосферу 11 тис. т, стиснений та зріджений газ – 6 тис. т.

Обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту загалом по області у розрахунку на душу населення становить 44,7 кг та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території – 2,8 т.

Залишається високим 68% (51 тис. т) обсяг викидів шкідливих речовин від автомобілів, що перебувають у приватній власності.

–  –  –

У 2007 загальна кількість викидів становила 236,737 тис. т, у порівнянні з 2006 роком викиди від усіх джерел зросли на 24,976 тис. т або на 11,8%, викиди оксидів азоту зросли на 3,7 тис. т або на 24,6%, діоксиду сірки – на 17,7 тис. т або на 17,2%, оксиду вуглецю – на 1,9 тис. т або на 2,9%.

Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від автотранспорту, є оксид вуглецю – 58 тис. т (77%), неметанові леткі органічні сполуки – 9 тис. т (11%), діоксид азоту – 7 тис. т (9%), крім того діоксид вуглецю – 833 тис. т.

Значна питома вага (87% або 132 тис. т) викидів шкідливих речовин припадає на м.Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на м.Вінницю (3,1%), Барський (1,7%), Гайсинський (1,2%) та Іллінецький (1,1%) райони. Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2007 року склала 5,8 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин в розрахунку на квадратний кілометр припадає на м.Ладижин – 1,5 тис. т, а також на міста Вінницю – 69 т, Жмеринку – 64 т, Козятин – 39 т, Могилів-Подільський – 16 т та Хмільник

– 6 т. На душу населення в середньому по області припадає по 91 кг викинутих у повітря шкідливих речовин.

У м.Вінниці за 2007 рік викиди шкідливих речовин становили майже 5 тис. т. Щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр в обласному центрі в 12 раз більше, ніж в цілому по області, обсяги викидів у розрахунку на кожного жителя міста складають 13 кг. Основними забруднювачами повітря в обласному центрі є підприємства газопостачання, викиди від яких склали 51% у загальних викидах шкідливих речовин, переробної промисловості – 33%, в тому числі харчової – 16%, тепломережі – 11%.

Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. Обсяги викидів забруднюючих речовин від автотранспорту у розрахунку на душу населення та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території по містах обласного підпорядкування складають відповідно: по Вінниці – 47 кг та 251 т;

Жмеринці – 43 кг та 85 т; Козятину – 44 кг та 95 т; Ладижину – 42 кг та 11 т;

Могилів-Подільському – 42 кг та 62 т; Хмільнику – 49 кг та 65 т.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства, основними видами економічної діяльності яких є: виробництво тепло- та електроенергії, переробна промисловість. В 2007р. 34,9% викидів в атмосферне повітря (від їх загальної кількості) на території області становили викиди автотранспорту, ще близько 35% - викиди Ладижинської ТЕС та понад 3% - магістральних газопроводів. В містах доля автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря сягає до 90%, так у м. Вінниця частка викидів автомобілів в загальному забрудненні повітряного басейну становить 86,5%.

У 2007р. у м. Вінниця атмосферне повітря забруднене формальдегідом (середньорічна концентрація становить 2,5ГДК), фтороводнем (середньорічна концентрація становить 1,1ГДК) та пилом (середньорічна концентрація становить 1,4ГДК). Концентрації діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку в цілому знаходились нижче встановлених нормативів. Вміст важких металів у 2007р. був значно нижчим граничнодопустимих концентрацій.

Кислотність опадів була від слабко кислої (рН=6,0)до слабко лужної (рН=7,12).

За рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2007 році проведено оплату виконаних робіт з "Впровадження технології трьохступеневого спалювання палива на бл.№ Ладижинської ТЕС з використанням в додаткових пальниках вугільного пилу з метою зменшення викидів оксидів азоту в атмосферу" в сумі 255,0 тис. грн.

У 2007р. проведено 916 перевірок дотримання вимог атмосферного законодавства, за фактами виявлених порушень до адміністративної відповідальності притягнуто 583 посадових особи та громадян на загальну суму 35,292 тис. грн.

6

3. ЗМІНА КЛІМАТУ

3.1. Політика і заходи у сфері обмеження і скорочення викидів парникових газів і збільшення їхнього поглинанняPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Лiтопис унiверситету: події і факти (1986 2007) У лютому на основі факультету хімічного машинобудування і окремих кафедр інших факультетів створено УНПО «Агропром». На першому етапі діяльності цієї організації була розробка кормозберігающих технологій. У квітні на базі інституту відбулася республіканська науково-методична конференція «Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання у вузі». Проводилася 43-а студентська науково-технічна конференція, учасниками якої сталі 7105...»

«ISSN 2225-7551 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 1(55) Чернігів 201 № 1(55), 2012 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY УДК 62/69+00 ББК 30/35 В 53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 7 від 26.09.2011 р.). Вісник Чернігівського державного технологічного університету включено до...»

«УДК 658:621:006.83 Н.В. Геліч Луцький гуманітарний університет МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА © Геліч Н.В., 2010 Виконано вартісну оцінку системи управління якістю продукції, яка складається із суми витрат на її впровадження та функціонування на всіх стадіях розроблення, виробництва та збуту машинобудівної продукції. Запропоновано мінімізувати сукупні витрати виробництва під час упровадження системи управління якістю продукції, що сприятиме...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет СІГОВА В.І., РУДЕНКО Л.Ф. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗМІЦНЕННЯ ТА АСУ ТП (лабораторні роботи, завдання для контрольних робіт і ІДЗ) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во СумДУ УДК 621.78 (076) С 34 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-798 від 04.04.2008 р.) Рецензенти: д-р техн. наук, професор С.Д.Косторний (Сумський...»

«НОВИНИ 22 грудня 2012 року за участю головного управління агропромислового розвитку проведено передноворічний ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції. На ярмарку, який відбувся на площі Б.Хмельницького, був представлений широкий асортимент продовольчих товарів за цінами товаровиробника: овочі, фрукти, соняшникова олія, мед, цукор, макаронні та круп’яні, кондитерські та хлібобулочні вироби, риба, м’ясні та ковбасні вироби. 20 грудня 2012 року начальник головного управління...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ 13 липня 2005 року № 119 Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за № 1084/11364 Останні зміни внесено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.11.2007 № 257 Відповідно до Закону України «Про охорону праці» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила охорони праці...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ КОСЯЧКОВ ОЛЕКСІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ УДК 622.61.747 БАГАТОСТУПЕНЕВА ТЕРМОПЕРЕРОБКА ТВЕРДОГО ПАЛИВА. ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БУРОГО ВУГІЛЛЯ Спеціальність 05.14.06 „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті вугільних енерготехнологій НАН...»

«ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 334.758 О.Є. Кузьмін, Ю.Л. Логвиненко Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ © Кузьмін О.Є., Логвиненко Ю.Л., 2008 Досліджено особливості стимулювання інновацій на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Проаналізовано ключові проблеми, які перешкоджають ефективному формуванню мотиваційних систем. Сформовано рекомендації щодо можливих шляхів вирішення виявлених проблем із урахуванням умов...»

«Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 47. 2013 експериментального зразка двомасової вібраційної машини з інерційним збуренням практично повністю узгоджуються з теоретичними залежностями коливань, побудованими з використанням математичної моделі у вигляді автономної системи трьох диференціальних рівнянь руху.1. Назаренко И.И. Высокоэффективные вибротрамбовочные машины. – К.: Вища шк., 1982. – 200 с. 2. Назаренко І.І., Туманська О.В. Машини і устаткування...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГРЕКОВА ВІТА АНАТОЛІЇВНА УДК 658.589:669.013 (477) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»