WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«2003 2004 Джерело Показники 1998 1999 2000 2001 200 I–VI I–XII I I–II даних Держкомстат ВВП, млн. грн. 102 593 130 442 170 070 204 190 225 810 111 143 263 228 19 099 38 330 ВВП, реальна ...»

Щомісячне видання Число 3 (41)

Міжнародного центру перспективних досліджень Березень 2004 року

2003 2004 Джерело

Показники 1998 1999 2000 2001 200

I–VI I–XII I I–II даних

Держкомстат

ВВП, млн. грн. 102 593 130 442 170 070 204 190 225 810 111 143 263 228 19 099 38 330 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — 9,3 … — — Держкомстат ВВП, ркз2, % 1,9 0,2 5,9 9,2 5,2 8,6 9,3 9,0 10,2 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 1,5 2,1 2,3 9,0 9,0 13,5 11,9 — — Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 59,9 57,2 56,6 57,0 57,0 58,4 56,8 — — Держкомстат Державне споживання, ркз, % 3,5 7,9 1,0 10,4 6,7 12,2 16,0 — — Держкомстат Державне споживання, % ВВП 21,6 19,8 18,6 19,6 18,4 21,9 20,4 — — Держкомстат Валові інвестиції, % ВВП 20,7 17,4 19,7 21,8 20,2 14,4 20,0 — — Держкомстат Валове нагромадження основного 2,6 0,1 12,4 6,2 3,4 18,2 12,2 — — Держкомстат капіталу, ркз, % Валове нагромадження основного капіталу, % ВВП 19,6 19,3 19,7 19,7 19,2 18,9 19,1 — — Держкомстат Капітальні вкладення, ркз, % 5,7 0,4 11,2 17,2 8,9 27,5 … — — Держкомстат Капітальні вкладення3, % ВВП 13,6 13,5 11,1 13,2 16,8 15,3 … — — Держкомстат Зміна запасів, % ВВП 1,1 1,9 0,0 2,1 1,0 4,5 0,9 — — Держкомстат Економічна діяльність Промисловість Промислове виробництво, млн. грн.

–  –  –

1 Використано офіційні публікації Державного комітету статистики України.

2 ркз = реальна кумулятивна зміна.

До капітальних вкладень, на які припадає найбільша частка валового нагромадження основного капіталу (83,1% 2002 року), належать витрати на машини та обладнання, будівельно монтажні роботи, а також інструмент та інвентар, внесені до кошторисів на будівництво.

4 Із січня 2004 року Держкомстат обраховує показники промислового виробництва за новою Номенклатурою продукції промисловості. Через це наповнення окремих позицій значно змінено. Відповідно, показники за різні роки для таких позицій можуть бути неспівставними.

Із січня 2004 року ркз промислового виробництва визначається без урахування діяльності з розподілення електроенергії, газу та води.

–  –  –

7 Дані платіжного балансу Національного банку України відрізняються від даних Держкомстату на суму донарахувань, які здійснює Національний банк.

Зокрема імпорт у торгівельному балансі обчислюється в цінах CIF, тоді як у платіжному балансі – в цінах FOB. Крім того, велика частка в сумі донарахувань припадає на обсяг неформальної торгівлі.

–  –  –

Чисті ПІІ – прямі іноземні інвестиції в Україну мінус прямі інвестиції резидентів України за кордоном.

Держкомстат з початку 2003 року змінив методику розрахунку наявних доходів населення. Ретроспективні дані ми публікуватимемо в міру їх офіційного оприлюднення; показники, обчислені за попередньою методикою, ви зможете знайти в попередніх числах економічної статистики.

Сукупний індекс споживчих настроїв розраховується як середнє арифметичне окремих індексів. Значення індексу можуть змінюватися в межах від 0 до

200. Значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100, коли частка позитивних і негативних оцінок однакова. Значення індексу менше 100 означає перевагу негативних оцінок у суспільстві.

Із січня 2004 року Держкомстат змінив методику розрахунку статистики заробітної плати. Відтепер методика враховує міжнародні рекомендації та стандарти Системи національних рахунків.

В обчисленні цього показника рік визначають як 12 місяців, що минули на дату підрахунку. Такий підхід дає змогу порівняти середнє значення заробітної плати за минулі 12 місяців із середнім значенням заробітної плати за попередні 12 місяців.

Значення цього індексу може змінюватися в межах від 0 до 200. Значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни очікують зростання інфляції. Індекс дорівнює 100 в тому разі, коли кількість громадян, які очікують зростання інфляції, дорівнює кількості громадян, які очікують її зниження. Значення індексу більше за 100 означає перевагу в суспільстві очікувань щодо зростання інфляції.

–  –  –

економічна статистика є щомісячною публікацією для клієнтів Міжнародного центру перспективних досліджень.

Редактор економічної статистики Людмила Котусенко, телефон: (044) 236 1292, електронна пошта: lkotusenko@icps.kiev.ua Щодо умов отримання бюлетеня економічна статистика просимо звертатися до відділу публікацій, телефон: (044) 236 5464, електронна пошта: marketing@icps.kiev.ua За умови цитування подача посилання на економічну статистику обов’язкова.

Міжнародний центр перспективних досліджень – незалежна дослідницька організація, яка має на меті впроваджувати в Україні концепцію та процедури публічної політики.

Адреса: вул. Пимоненка, 13а, Київ, 04050, Україна. Web: http://www.icps.kiev.ua/ Показники Зведеного бюджету обчислюються за методологією Міністерства фінансів України.

Із квітня 2003 року дані містять нараховані відсотки. Відповідні перерахунки здійснено з січня 2000 року до березня 2003 року включно.

Дані за 1997–2000 роки обраховано за старою методикою.

Показники 2003–2004 років обчислено як середні за останній місяць зазначеного періоду.

–  –  – 
Похожие работы:

«Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 41. 2007. 135 Проаналізувавши графіки на рис. 6, можна побачити, що коефіцієнти нерівномірності руху, динамічності та узагальнений коефіцієнт оцінки руху, мінімальне значення мають за значення кута зміщення кривошипів = 90 0. Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що оптимальне значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом становить = 90 0. 1. Гарнець...»

«УДК 378.001: 891.1 НАУКОВІ ЗДОБУТКИ І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ФХОТМ НА МАЙБУТНІ РОКИ Д.Ф.Чернега Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” Викладені основні наукові досягнення співробітників кафедри починаючи з 1977 р. року організації. Освещены основные научные достижения сотрудников кафедры, начиная с 1977 г. – года организации. З метою підготовки фахівців по технологіях із виробництва високоякісних сталей і сплавів шляхом електропереплавних процесів із...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.5 УДК 330.341.1 Ст. викл. Т.Й. Товт – Мукачівський ДУ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто теоретико-методичні підходи до оцінювання інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств і запропоновано відповідну систему показників. Ключові слова: система показників, показники оцінювання, інвестиційне...»

«Щомісячне видання Число 9 (59) Міжнародного центру перспективних досліджень Вересень 2005 року Джерело Показники 1999 2000 2001 2002 2003 200 І–ІIІ I–VІ I–VІI даних 82 541 173 482 213 934 Держкомстат ВВП, млн. грн. 130 442 170 070 204 190 225 810 264 165 344 82 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — — 5,0 2,8 — Держкомстат ВВП, ркз2, % 0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 5,0 4,0 3,7 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 2,1 2,3 9,0 9,0 12,1 14,5... Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 57,2...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ» Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету (протокол № 11 від 20.06. 2013 р.) Рецензенти: В. І. Савуляк, доктор технічних наук, професор Л. К. Поліщук кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»