WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 621.315.175 О. А. Козловський, асист., М. В. Кубкін, асист., І. С. Грищук, асп. Кіровоградський національний технічний університет Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи ...»

-- [ Страница 2 ] --

Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2011, випуск 24, ч.І А. Козловский, М. Кубкин, И. Грищук Разработка и компьютерное моделирование режимов работы первичного измерительного преобразователя гололедообразования Предложено новую конструкцию первичного измерительного преобразователя для определения начала образования гололедно-изморозевых отложений и идентификации их типа на проводах воздушных линий электропередачи. Разработано методику определения электрического сопротивления гололедно-изморозевых отложений на первичных измерительных преобразователях сложной геометрии.

На основе численного исследования доказана возможность идентификации типа отложения на первичном измерительном преобразователе.

O. Kozlovskyi, M. Kubkin, I. Gryshchuk Computer Modelling and Design of the Operating Mode of the Ice Accreation Sensor A new design of a sensor for ice accreation detection and identification of the type of ice accreation on the overhead transmission lines has been offered. The assessment method for testing electrical resistance of ice accreation on the sensors of complicated space structure has been worked out. On the basis of a numerical research the possibility of the identification of the type of accreation on the sensors has been proved.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

««КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ OERLIKON BARMAG GmbH НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТОВ «БАХ-ІНЖИНІРИНГ» ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН» ПАТ «CАН ІНБЕВ УКРАЇНА» ТОВ «Техно-Т» ТОВ «ПРОМСЕРВІС» ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ rlikon barmag Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» 19 21 травня 2014 р. м....»

«технологических процессов и оборудования: Автореф. дис. на соискание уч. степени доктора техн. наук / Е.А. Бойко. – Красноярск, 2008. – 44 с.3. Гелетуха Г.Г. Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна. //Аналітична записка БАУ №7. – К, 2014. – 31 c. [Електронне видання]. – Режим доступу: http://www.uabio.org/img/files/docs/Position-paper-uabio-7-ru.pdf 4. Канторович Б.В. Основы теории горения и газификации твердого...»

«Региональная экономика 47 УДК:332.122 (477) С БЮСТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНІВ У ФОРМУВАННІ ТА НАРОЩЕННІ ЕЕВК МО. АВ Н.О СВ Ф,. ПОТЕНЦІАЛУ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Семенов В.Ф., Басюк О.В. У статті розглянуто процес формування і нарощення потенціалу нової економіки регіону, визначено напрямки формування ефективної інфраструктури в регіонах, запропоновано та обґрунтовано створення регіонального центру нової економіки, розроблено типи стратегій формування і нарощення потенціалу нової економіки регіонів в...»

«УДК 658.14:519.86 О.Г. Мельник Національний університет “Львівська політехніка” СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Мельник О.Г, 2008 Розглянуто діагностичні цілі різноманітних суб’єктів оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища. Сформовано класифікацію діагностичних цілей за переліком істотних і незалежних ознак: суб’єктами, середовищем, етапами формування, змістом, пріоритетністю, рівнем деталізації. Виокремлено перелік елементних,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»