WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Проблема довголіття людини і шкіра Доповідь професора В.Г. Коляденка до Дня О.О. Богомольця, присвяченого 128-річчю від дня народження (12 травня 2009 року) А кадемік О.О. Богомолець ...»

ДЕРМАТОЛОГІЯ

УДК 612.68:616.5

Проблема довголіття людини і шкіра

Доповідь професора В.Г. Коляденка до Дня О.О. Богомольця,

присвяченого 128-річчю від дня народження

(12 травня 2009 року)

А кадемік О.О. Богомолець був видатною особистістю, чиї наукові ідеї продовжують випромінювати потужні імпульси в його цитаделях

науки з фізіології і онкології, переливання крові, ендокринології, геронтології. Діяльність вчених з дослідження механізмів старіння пов’язана з продовженням наукових устремлінь президента АН України О.О. Богомольця щодо проблем довголіття.

Народився Олександр Олександрович Богомолець у Києві у Лук’янівській в’язниці, де перебувала його мати Софія Миколаївна Богомолець, засуджена на 10 років каторжних робіт у справі Південноросійського робітничого союзу.

Закінчивши гімназію в Києві, О.О. Богомолець вступив на медичний факультет Новоросійського університету в Одесі.

Під час навчання, а також після закінчення університету (1906) працював при кафедрі загальної патології під керівництвом видатних вчених того часу — В.В. Підвисоцького, Л.О. Тарасевича, М.Г. Ушинського і В.В. Вороніна.

О.О. Богомолець у студентські роки У 1909 році О.О. Богомолець захистив докторську дисертацію «До питання про мікроскопічну будову і фізіологічне значення надниркових залоз у здоровому і хворому організмі».

О.О. Богомолець відомий як неперевершений теоретик медицини, талановитий експериментатор, що не тільки висловлював сміливі ідеї, а й упроваджував їх у практику охорони здоров’я у вигляді наукових розробок (наприклад, антиретикулярна цитотоксична сироватка або тривале зберігання донорської крові та інші).

Свої наукові розробки з ендокринології, онкології, фізіології та патофізіології Олександр Олександрович спрямовував у рекомендації з продовження тривалості людського життя.

–  –  –

Лімфоцити у різному функціональному стані епідермісі, який, за його словами, є «вищою шко- знання і сприяють розробленню і запровадженлою» стосовно Т-лімфоцитів, а загрудинна (ви- ню нових ефективних методів лікування автолочкова) залоза — лише «середня школа», в якій імунних, імунологічних та алергійних хвороб.

Т-лімфоцити проходять етап підготовки до зуст- Яскравим прикладом сучасного підходу до річі з кератиноцитами епідермісу. розв’язання проблем алергії з позицій академіка Більше того, між Т-лімфоцитами, кератиноци- О.О. Богомольця є діяльність створеного з ініціатами та епітеліоцитами загрудинної залози існує тиви ректора НМУ імені О.О. Богомольця, члеспорідненість, зумовлена тим, що епідерміс і ви- на-кореспондента АМН України, заслуженого лочкова залоза розвиваються з ектодерми і вико- діяча науки і техніки України, професора В.Ф.

нують схожу функцію в імунологічних реакціях. Москаленка на базі кафедри клінічної імунології Т-лімфоцит з кератиноцитами функціональ- та алергології з курсом дитячої імунології (завіно «співпрацювати» не може, якщо він не про- дувач кафедри — професор Г.М. Драннік) Інстийшов «навчання» в загрудинній залозі. Т-лімфо- туту імунології та алергології на чолі з професоцит стає повноцінним з імунологічної точки зору ром В.Є. Казмірчук.

лише після послідовного проходження кістково- Значний вплив на довголіття мають венего мозку, загрудинної залози та епідермісу. ричні хвороби, насамперед сифіліс, який сьоТаким чином, наукові пошуки відповідей на годні доволі поширений. При сифілісі основпорушені у 1936 році О.О. Богомольцем 100 пи- ний патологічний процес відбувається в кровотань з проблеми алергії дали змогу в другій поло- носних судинах (Р. Вірхов). Тому часто при тревині XX сторіччя після обґрунтування існування двох видів лімфоцитів встановити імунологічну функцію шкіри.

Бурхливий розвиток імунології і алергології та досягнення в цій сфері не зменшили кількості питань з проблем алергії, які порушив О.О. Богомолець. Їх навіть побільшало. Відповідь вчених на старі й нові запитання поглиблюють наші

–  –  – 
Похожие работы:

«В.В. Коваленко СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА Монографія Cуми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71:658.012. ББК 65.262.101-21 К5 Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 8 від 08.06.Рецензенти: доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національної академії управління, заслужений діяч науки і техніки України М.М....»

«Інформаційний довідник Керівник проекту, керівник Робочої групи Бурхан Г.А. Консультант проекту міжнародна компанія ПРОЕКТ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ” “Наступним етапом здійснення адміністративної реформи має стати реформування публічного управління в напрямі наближення його до світових стандартів як з теоретико-правової, так і організаційної точки зору. Від успішності адміністративної реформи значною мірою залежить успіх модернізації країни. Тому не можна обмежитися механічними...»

«УДК 342.511:321.64 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ Стаття присвячена актуальній проблемі статусу глави держави в умовах тоталітарного режиму. Зокрема, розглядається питання щодо другорядності цього інституту в умовах тоталітаризму, порівняно із головою уряду та головним ідеологом держави. Ключові слова: глава держави,...»

«ПОСІБНИК Покрокова навігація для пристроїв GPS від Посібник до програми Mireo DON’T PANIC © 2011 Mireo d.d. Всі права застережено. Всі права застережені. Жодна частина цього документу не може бути відкрита третім особам, перекладена, копійована або відтворена у будь-якій формі, повністю або частково, будь-яким електронним або механічним способом, шляхом ксерокопіювання, запису або іншим чином без попередньої офіційної письмової згоди Mireo d.d. Застереження Ми доклали усіх можливих зусиль, щоб...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»